Aura-Oasis - - Studie en onderzoek van paranormale fenomenen

zondag 20 mei 2012

Kenmerken van een geest in huis 1

Spookt het? Deel 1
Het gaat er slechts zeer zelden aan toe zoals op de tekening. Vaak zijn er slechts heel subtiele symptomen dat er iets spookt in je woning, of op een bepaalde plaats of bepaald persoon. 

Wat ik hier schrijf is uit eigen ervaring doordat ik jarenlang de eerste contactpersoon was van de vereniging. Deze dingen zijn echt en veel wetenschappelijke of psychologische verklaringen zijn niet juist. Dit beeld laat je zomaar niet vallen zonder zeer herhaalde, duidelijke ervaringen.
Ervaring alleen is echter ook niet genoeg. Je moet ook kennis hebben van parapsychologie en de geschiedenissen ervan om te weten of deze vroeger ook voorkwamen. Een bekend fenomeen heeft immers meer kans om een juiste beoordeling te krijgen dan een onbekend dat dan maar aan spokerij toegeschreven wordt maar nog nooit is opgetekend. Er is een enorm archief van dergelijke gevallen. Het is ook belangrijk om veel te weten over spiritualiteit, het leven na de dood, bijna doodervaringen, psychokinese en vooral hoe geesten in die toestand komen en wat hun beweegredenen zijn. Als je geesten begrijpt kan je veel meer bereiken dan als je ze als demon verklaart die recht uit de hel is gekomen. Dit is nonsens al zijn er lagere astrale wezens.

Wat zijn de objectieve tekens? 
Ik overloop er enkele van subtiel, tot zeer demonstratief. De eerste tekens kunnen echter ook meteen met de deur in huis vallen en zeer duidelijk zijn. 
Meestal gaat het echter lang om zaken die men lang nauwelijks merkt. 

De meest voorkomende tekens zijn elektrische of elektronische fenomenen. Ze zijn vaak ook het moeilijkst om ze paranormaal te noemen omdat vele natuurlijke storingen verantwoordelijk kunnen zijn, ook al worden ze niet gevonden. 
Wat ik vaak hoor zijn elektronische toestellen die vanzelf aan of uit gaan. Heb je dit zelf voor, houd dan eerst en vooral de afstandsbedieningen buiten bereik van het toestel om te zien of het nog voorkomt.
Bevreemdender is het als toestellen zoals een telefoon een ander geluid produceren dan waar ze toe in staat zijn. Als dat bij meerdere toestellen gebeurt, heb je al redelijke aanwijzingen, waarbij de kans dat het om een elektrische storing gaat, kleiner wordt.

Wel moet de leiding natuurlijk ook goed zijn wat vaak meetbaar is. Zo kunnen lampen gaan knipperen door slechte contacten. Slechte contacten kunnen er ook voor zorgen dat lampen enorm snel kapot gaan.
Op zichzelf zijn elektrische fenomenen dus meestal onvoldoende bewijs voor spokerij tenzij ze gepaard gaan met andere tekens. Vaak kunnen ze de fantasie of illusie veroorzaken dat er iets aanwezig is waar dit niet het geval is.

Geluiden zijn ontegensprekelijk ook een veelvoorkomend teken. Dit kunnen klopgeluiden zijn, krasgeluiden, geluiden van slepen zoals een stoel die versleept wordt, geluiden van iets dat valt. Houd evenwel voldoende rekening met natuurlijke verklaringen zoals geluiden van de woning, uitzetten of krimpen van verwarmingsbuizen of zoldering, muizen en gelijkaardige.
Het kunnen ook stemgeluiden zijn die slechts sporadisch gehoord worden door meerdere personen of klopgeluidjes die duidelijk een teken van een aanwezigheid zijn zoals bijvoorbeeld een reeks van drie of meerdere klopgeluidjes. Geluiden van als een gegrom, kunnen ook gehoord worden en worden vaker gemeld.

De geluiden kunnen zeer luid zijn, maar vaker zijn ze subtiel. Het kunnen opzettelijk gemaakte geluiden zijn om hun aanwezigheid kenbaar te maken of zelfs te antwoorden op vragen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten