Aura-Oasis - - Studie en onderzoek van paranormale fenomenen

woensdag 28 december 2011

Waar is mijn geest


Bewustzijn zonder hersenen.
Volgens onze wetenschap is er geen bewustzijn mogelijk zonder werkende hersenen. Toch hebben we enkele mysteries zoals in bijna doodervaringen, het uittredingsgedeelte tijdens flatline en terwijl de hersenen al heel lang zonder bloed zitten. Zo kan men tijdens de uittreding soms dingen zien die men niet kon zien als men met zijn geest in het lichaam zat.

Laten we ook even kijken of er in de natuur duidelijke processen voorkomen waarbij met zekerheid bewustzijn is betrokken en met zekerheid intelligent handelingen, maar waarbij iedere band met hersenen volledig ontbreekt.

Als we een kwal bekijken zien we die achter zijn prooi jagen, objecten vermijden in het water, en zich voortplanten in twee geslachten. Alhoewel ze geen ogen lijken te hebben, lijken ze wel te zien. Toch hebben sommige kwallen 12 topgesofistikeerde ogen met 360° zicht. Waar de informatie waargenomen wordt en hoe dat beeld er dan moet uitzien is niet bekend want een kwal heeft geen hersenen.

Hoe de tentakels werken is nog een groter raadsel want ze weten handig doorheen struikgewas te kunnen navigeren zonder vast te geraken. Ook zit er een ongelooflijk fijn mechanisme aan iedere tentakel. Iedere tentakel is namelijk voorzien van zijdelingse harpoenen die uit die tentakel schieten en zich vasthechten in de gevangen vis. Deze harpoenen zijn een soort heel fijne draadjes die met miljoenen tegelijk zich door de schubben kan boren. Dit doen ze door hun snelheid waarmee ze naar buiten schieten die 100den malen die van een kogel is. Maar ook zitten die draden in een cel in de tentakel opgerold en moet die afgeschoten kunnen worden zonder in een knoop te geraken. Wat vuurt ze af? Het lijkt immers een gewone cel met een draad erin.

Laten we even denken aan een virus. Een virus is een soort DNA code die in staat is DNA van levende wezens te vervangen. Ondanks dat een virus slechts uit enkele moleculen bestaat, heeft het intelligent gedrag en leeft het. Ons immuunsysteem spoort virussen op en elimineert ze. Daarop reageert een virus door zijn uiterlijk te veranderen en zo onherkenbaar te blijven. Ondanks dat een virus slechts enkele moleculen groot is en geen organen bevat, is het een levend wezen.

Ook een ééncellige vertoont intelligent gedrag. Deze micro-organismes zijn in staat een prooi na te jagen en deze te vangen. Net als de kwal vertonen ze wel degelijk een intelligent gedrag. Het spreekt vanzelf dat een ééncellige geen hersenen kan bevatten.

Reacties graag via Forum

zondag 25 december 2011

Geestelijk ontwerp

Onze wereld MOET zijn ontworpen!

Als we strikt wetenschappelijk denken is alles wat er gebeurd het gevolg is van een oorzaak. Je kan het resultaat exact kan bepalen als je exact de oorzaken kent, dan noemen we dat determinisme. Dit betekent dat niets afhangt van het toeval en er ook geen vrije wil mogelijk is bij die gebeurtenis. 

Als alles dus exact de regels van de oorzaken volgt dan volgt er noodzakelijkerwijs uit dat onze wereld is geschapen. Dit vereist immers dat complexe mechanismen, natuurkundewetten en biologische evoluties van in het begin dienen vast te liggen. Anders kunnen er nooit complexe organismes ontstaan die dan vanzelf verder kunnen evolueren. Tenzij dat evolueren van een organisme ook vooraf is ingecalculeerd. In dat geval moet er een zekere drang naar vervolmaking en verbetering ingebouwd worden via een soort bewustzijn. 

Dit betekent automatisch dat er een hoogwaardige intelligentie zit achter de schepping van de wereld waarin we leven, als het geen geest is die een materiële werkelijkheid ervaart. Als we naar een mooie kathedraal kijken, dan lijkt iedere steen wel op maat gemaakt en geen toevallige creatie te zijn. Als een kathedraal dat al is, waarom zou ons lichaam dat dan niet zijn? Er zitten bovendien nog vele systemen voor zelfbehoud en voortplanting ingebouwd. De kathedraal is immers een eenvoudige constructie van enkele honderdduizenden juist passende stenen op de juiste plaats, maar ons DNA heeft er miljarden.

Achter ons DNA zit dus ongetwijfeld intelligentie. Dit is geen toevallig bijproduct maar een soort computercode die exact de juiste elementen aantrekt en schikt om een lichaam te bouwen waarop alles op zijn plaats zit.
Moeten we daarom aannemen dat er eerst een volmaakte schepper moet bestaan? Dit lijkt me ook niet aannemelijk, want die zou ook ontstaan moeten zijn. 

De scheppende bezieling moet dus in het universum zelf aanwezig zijn. De drang te evolueren moet er ingebouwd zijn. We kunnen dit zien als een éénheidsbewustzijn waarvan alles doordrongen is. 

Hoe je een universum maakt uit niets, is dan nog wel wat anders wat we nog lang niet kunnen begrijpen. We weten echter wel dat materie (atomen, moleculen enz) eigenlijk waargenomen energie zijn. De hoeveelheid energie die nodig is om materie te maken is enorm en ook dat gebeurt niet vanzelfsprekend. Maar materie is dus fysieke waarneming van een ondoorgrondelijke trillende energie. Zodoende gaat ons heelal meer en meer lijken op een virtuele constructie die door ons bewustzijn waargenomen wordt. 

Zouden we dan zelf niet allen samen op een bepaalde manier aan het meescheppen zijn, zonder we het weten? Kan het niet zijn dat er een dieper liggend bewustzijn de basis vormt van alles wat er bestaat? Alles moet immers perfect samenwerken en dat kan niet willekeurig omdat alles soms enorm precies moet zijn of alles stort in elkaar zoals een kaartenhuis waar een kaart niet juist staat om het geheel verder te kunnen opbouwen. 

Maar waar ik hier vooral wilde mee confronteren is "als alles causaal is, dan ligt alles vast bij het allereerste begin en is het uiteindelijke resultaat van ons universum, wel degelijk intelligent design". 
Stof om over na te dromen. Probeer het maar eens anders te verklaren.

aura-oasis
Contact
Reacties graag via Forum

zaterdag 24 december 2011

De grote instorting van 2012

De zware gevolgen die de Maya's voorspelden.
De hele kosmos is in beweging. De planeten draaien rond de zon en de zon draait mee rond het zwart gat midden in onze melkweg. Beide oefenen ze enorme zwaartekrachtvelden uit op de aarde want zo'n planeet in zijn baan houden op zo'n afstanden is geen kleine energie. Denk maar aan de 100.000 lichtjaren die het kost om alleen naar het centrum van onze melkweg te reizen.
We draaien dus eerst en vooral rond in onze melkweg en meerbepaald rond het mysterieus zwart gat in het midden ervan.
In deze melkweg draaien we ook nog rond de zwaarste planeet in ons zonnestelsel: de zon.

Iedere 26.000 jaar valt de rotatie van de melkweg perfect samen met de rotatie van de aarde rond de zon. Dus op 21 dec. 2012 werken plots 2 enorme aantrekkingskrachten samen op de aarde. Dit komt omdat de melkweg en de zon dan samen op een lijn komen te staan.

Welk effect dit heeft weet niemand, maar dat de polen ooit verschoven zijn is een feit. Dit zou echter 1 miljoen jaar geduurd hebben.

Van de dag dat deze aantrekkingskrachten samenvallen berekende men die cyclus perfect. Van zonnewende tot zonnewende berekende men het jaar enz... Het is een enorme prestatie om dit zo precies te kunnen berekenen. Deze professionals van 2100 jaar geleden zijn nog niet overtroffen en zeker niet met de middelen die toen ter beschikking waren.

Dus 21 dec. 2012 is wel geen toeval. Het betekent echter wel een verandering, zoals de kortste en de langste dag van het jaar een verandering inluiden. Zo kan er ook een geleidelijke verandering komen in de aardas.

Veel effect op de baan van onze planeet zal die dag niet hebben. Waarschijnlijk wel op de zonnestormen die ons bombarderen en onze beschermende magnetische gordel die ze minder tegenhoudt.  Maar dit laten we aan de wetenschappers over welke gevolgen dit zou kunnen hebben. Naar verluidt zou 2012 zo al hevige zonnestormen kennen door de gemiddelde tijd waarbij dit voorkomt, 11 jaar (als ik me niet vergis)

Op lange termijn echter kan een cyclus van precessie wel erg dodelijke gevolgen hebben. Denken we maar aan de ijstijd en het voorkomen van tropische planten en dieren op de poolgebieden. Het is duidelijk dat 5000 jaar geleden de polen zijn verwisseld met een ijstijd tot gevolg. 

Op deze manier zou het aflopen van de Mayakalender op heel lange termijn, wel zware rampen en gevolgen kunnen hebben maar da's nog niet voor de 21ste dec.

21 december 2012 zou dus wel een verandering inhouden. Ze doet dit echter niet plots maar meer zoals na de langste dag, de dagen beginnen korten en het winter wordt.

Die datum zie ik persoonlijk dus niet als plotse dramatische datum, maar wel een verrassend precies berekende kalenderprestatie die inderdaad verandering inluidt.

Reacties graag via Forum

zaterdag 10 december 2011

2012 of derde wereldoorlog?

Komt er een nieuwe 1000jarige vrede? 
Hitler dacht het zeker. Zie de meerder documentaire video's over de occulte geschiedenis van het derde rijk.
Een derde wereldoorlog zou het einde van het aardse leven op onze aardbol betekenen. De dreiging is reëel ook zonder kernraketten want een "vuile bom" is ook zeer destructief.
Denken we aan de radioactieve besmetting die honderden en duizenden jaren zou blijven steken in de voedselketel.

Dit gebeurt ook wanneer opslagplaatsen voor kernwapens vernietigd worden.

Wat 2012 betreft: ik geloof ook niet in de fatale dag. Wel is het zo dat we onze bronnen op de aarde aan het opconsumeren zijn.
Er vinden duidelijk veranderingen plaats die de wetenschap zelf verwonderen, zoals de verschuiving van de polen waar men ook in het wild slaat met verklaringen.

Wat betreft the big bang is dat ook zo. Wat er de big bang deed ontstaan is voer voor de wildste theorieën die ook niet juist zullen zijn want in principe zette men zich schaakmat omdat er geen tijd en ruimte bestond voor de ontploffing. En singulariteit, kom op zeg. Houd jij elektronen over als je batterij plat is? Nee, want + en - zijn een geheel.

Betreft het Higgs deeltje, dat moest alles verklaren. Miljarden investeerde men aan Europees geld, maar het bleek vruchteloos. Hierdoor valt wel de theorie van alle andere deeltjes in elkaar.

Toch is de wereld ontstaan.

Betreft het paranormale zijn zeer sterke bewijzen geleverd voor het bestaan. "Randi has to pay".
Dat wil echter niet zeggen dat allen die zich begaafd noemen, of die menen teksten te kunnen interpreteren ook juist zijn. Er zit veel kaf onder het koren.
Het enige bewijs dat iemand kan overtuigen is een aangrijpende ervaring. En zo zijn er steeds meer mensen die overtuigd raken zonder de onverklaarbare voorvallen van zich af te borstelen. We moeten wat serieus blijven, vaak zijn de verklaringen van sceptici ronduit absurd onmogelijke combinaties die gewoon teveel zouden voorkomen om nog realistisch te zijn.

Reacties graag via Forum