Aura-Oasis - - Studie en onderzoek van paranormale fenomenen

zaterdag 22 september 2018

Transcript van een seance

Een spiritistisch gesprek met gene zijdeVia seances kan men contact verkrijgen met Hogere Entiteiten als men zich daarop afstemt. Bij spiritistisch of helderhorend  contact is er echter een factor die men nooit uit het oog mag verliezen. Alle contacten kunnen vermengd geraken met informatie uit het bewustzijn van degene die het contact bewerkstelligt. Trance sluit dit nog het beste uit, maar is ook het gevaarlijkste. Daarboven geldt voor zowel spiritisme als channeling, die dezelfde bedoeling hebben, vooral op wie of wat men zich afstemt. Men kan zich afstemmen op een overleden familielid, maar ook op je gids of hoger. Het is echter nooit zeker wie doorkomt, of dit nu werkelijk je gids is, of iemand die zich daarvoor uitgeeft. Daarom is het aanbevolen altijd strikt bescherming te zoeken, iets wat de spiritisten de controle noemen. Dit kan de gids zijn die over het medium waakt. Bij trancesessies zijn er meestal meerdere bewakers, omdat de persoon uittreedt, terwijl zijn lichaam door een andere entiteit tijdelijk wordt ingenomen. Het hieronder volgende is een dergelijke dialoog tussen onze fysieke wereld en een intelligentie uit de sferen. Een van de voornaamste misleidingen zijn zogezegde “Hogere entiteiten en gidsen” maar die in werkelijkheid soms misleidende aardgebonden entiteiten zijn. Je dient indien mogelijk steeds bewijs te zoeken. Dit lukt eigenlijk nog het best met spiritisme. Voor channeling ben je aangewezen op je vertrouwen en je gevoel, bewijs is voor channeling niet mogelijk, zodat gelijk wie zich voor hogere entiteit kan uitgeven.

Inleidende vragen

Geloof je in god?
Natuurlijk doen we dat.
Is het spiritueel om te bidden?
                Ja, maar bidden uit het hart is de enige goede manier om te bidden.
Bid jij?
                Ja,
Tot wie bid je dan, tot de geesten?
                Nee, tot God
Geloof je dat een milde vorm van kwaad acceptabel is als het meer goed voortbrengt zoals gortere spiritualiteit, grotere vrede en grotere liefde?
               Nee, het is tegen de universele spirituele regels om zich in te laten met kwade neigingen.
U accepteert niet dat zelfs een klein beetje kwaad gepermitteerd is als dit wonderbaarlijke dingen in de toekomst kan veranderen?
                Nee
Geloof je dat zuivere meditatie positieve energie aan je geeft?
                Ja
Beveel je andere mensen aan om te gaan mediteren of raad je het af?
         Ja, als je mediteert met liefde, trek je positieve energie aan.

Over entiteiten

Heb je lagere astrale wezens gezien, slechte entiteiten?
Ja, er zijn vele doden die nog denken dat ze voortleven op uw wereld. Zij waren misleid voor ze stierven en hun dood heeft daar niets aan veranderd.
Als je zegt misleid, kunnen ze zich dan aan anderen opdringen, en hen ook misleiden?
                Ja
Communiceerde je ooit men hen?
Er zijn, wat jij zou noemen; reddingsgroepen; die degenen proberen te helpen om ze naar de hogere sfeer te brengen.
Praatte je ooit met hen?
                Nee, dat lukt niet, meestal zien of horen ze ons niet.
Zelfs als je zeer dichtbij bent?
                Juist
Zijn er negatieve entiteiten waar je verblijft?
Zoals afstemming ze aantrekt, verblijft eenieder hier in een sfeer die bij zijn persoonlijke afstemming behoort. Daardoor hebben ze niet de mogelijkheden in de hogere astrale sferen te verblijven.
Denk je er ook zo over dat lagere entiteiten, verloren zielen, verwonderde geesten zonder doel, en andere verdwaalde entiteiten die niet geëvolueerd zijn op juiste manier, en die sommigen gevangen entiteiten noemen - gevangen tussen de aardse wereld en het hiernamaals - negatieve energie verspreiden?
De vraag is te algemeen en je moet voorzichtig zijn met het benoemen van lagere energie. Juist omdat een entiteit niet in een hogere sfeer is geraakt wil dit niet zeggen dat deze entiteit negatief is. Negatieve energie, zoals je het noemt, heb je pas als een of meerdere entiteiten kwaad proberen te doen. Vele van deze geesten die niet langer in de fysieke realiteit leven zijn zeer jaloers op degenen die nog op aarde leven.
Welke soort kwaad kunnen deze entiteiten doen?
Oh, dat kan op honderden manieren. Iedere foutieve suggestie door deze slechte entiteiten gemaakt, welke de intentie heeft om je in moeilijkheden te brengen. Ze kunnen je misleiden, leugens vertellen, en slechte emoties, zoals haat, jaloezie enz, overbrengen. De lijst kan hier zeer lang gemaakt worden. Wat belangrijk is, is hoe je reageert tegenover deze negatieve energie die naar je wordt gezonden. Maar begrijp ook goed, gezien vanuit onze spirituele groei, dat als je verstandig je vrije wil gebruikt wanneer een negatieve energie naar u wordt gechanneld, dit een teken is van spirituele groei van jezelf. In een ironische zin, helpen deze lagere entiteiten je dus spiritueel groeien door de pogingen die ze doen om je te misleiden en de overwinningen die je behaalt als je daarover de ervaring bezit om je daar niet te laten in meeslepen. U bezit spirituele uitdagingen, anders zou uw leven op aarde geen zin hebben.
Wat betekent het dan als sommige Hogere Intelligenties spreken over voorzichtigheid wanneer dit besproken wordt?
Zonder aardse problemen waaruit je moet leren is er geen succes mogelijk. Men leert slechts uit ervaring. Dat is waarom je op aarde spiritueel kan evolueren. Wij vinden het spijtig om  te zien hoeveel er op een materiele manier leven aan jullie zijde zonder zelfs maar te overwegen dat er meer bestaat en dat het leven voortgaat. Het is dit kwaad dat wordt bedoelt.
Zou je de middelste lagere sfeer "het vagevuur" noemen zoals sommige Christenen het doen?
Ja en nee. Er zijn degenen die zoeken zonder doel tot op een moment in hun bestaan dat ze beseffen dat ze Hoger moeten afstemmen om hulp te krijgen. Wij zien dat dus meer als een tijdelijke verblijfplaats waar ook spirituele hulp en evolutie mogelijk is en van waaruit men naar hogere bestemmingen kan gaan.
Kunnen zij zo jaren, decennia of langere leven?
                Ja, zo lang als nodig is voor hen, tot ze zich realiseren waar ze zich bevinden.
Lijden deze entiteiten werkelijk?
Wel ja en nee. Hun conditie is niet plezierig en ze piekeren psychisch over hun omstandigheden naargelang hun persoonlijke problemen.
Maar de tijd dat ze daar verblijven verschilt van entiteit tot entiteit?
                Ja
Is het aan te bevelen te communiceren met de entiteiten van gene zijde?
                Alleen in exceptionele omstandigheden is dit aanbevolen.
Is het mogelijk dat sommigen hun zelf bedrieglijk laten overkomen, zoals "alsof ze hogere wezens" zijn?
                Er zijn vele misleidende entiteiten die dat de hele tijd doen.
Waarom? Is het omdat ze nog steeds menselijke gewoontes hebben?
                Ja
Kan ik iets leren van u?
                Ja
Hoe kan ik nu weten dat je een afgescheiden entiteit bent en niet een deel van mijn onderbewuste persoonlijkheid?
                Wat wil je dat ik doe?
Momenteel communiceren we op een telepathische manier (channeling), kun je mijn lichaam bewegen?
                Kan je in het midden van de kamer gaan staan?

Als de vraagsteller daar staat, wordt hij plots krachtig naar voor geduwd. Terug in de normale positie drukt een kracht hem plots naar achter. Daarna wordt er nog links en rechts geduwd. Daarna wordt hij in een ronddraaiende beweging gebracht.

Dit was een krachtige overtuigende situatie. Kan je dat ook doen als iemand anders rondom mij is?
Je, maar houd je voor de geest dat deze demonstraties gedaan worden als service tot hogere kennis en om te overtuigen en niet om trucs mee uit te halen.
Kan je deze krachten demonstreren aan sceptici?
Ja, dat kunnen we. Het wordt gedaan elders in de wereld op verschillende locaties voor verschillende mensen met afzonderlijke achtergronden.
Ben je je bewust dat ik een speciale engelbewaarder / gids heb die meer spiritueel geëvolueerd is dan ik?
                Ja.
Moeten alle mensen nog spiritueel evolueren?
                Ja.
Zijn er veel aardse mensen die in de donkere sferen leven?
                Ja
Waar gaan zulke mensen, mensen met lage vibraties dan naartoe?
Er zijn verschillende sferen van laag naar hoog. Hoe spiritueler je bent ontwikkeld hoe hoger je gaat.

De sferen

Vergelijk je de lagere sferen met degene die religieuze aardlingen de hel en de hemel noemen?
Het is tragisch hoe "de hel" op aarde misbruikt wordt en problemen veroorzaakt in onze sferen. Hogere intelligenties hebben reeds duidelijk gemaakt dat dit slechts tijdelijke toestanden zijn. Uw religieuze geschriften zijn  fout geïnterpreteerd. Geen enkele menselijke vorm heeft een hoger moraal dan wat jullie God noemen. De wet van progressieve evolutie betreft spirituele evolutie. Lijden in lagere sferen is niet voor eeuwig.
Is er een specifieke tijd hoelang zo iemand in zo'n lagere donkere toestand kan verblijven?
Nee, Hoe lang iemand in de lagere sferen verblijft hangt af van zijn spirituele ontwikkeling. In aardse tijdsvergelijkingen bekeken kan deze toestand eeuwen duren.
Kan je bevestigen dat iemand die spiritueel hoger geëvolueerd is hogere vibraties heeft?
We vinden het nogal humoristisch dat sommigen zichzelf van "hogere vibraties" achten en anderen dus zien van "lagere vibraties" dan henzelf. We begrijpen dat dit nog het best beschrijft wat je bedoelt.
Om het woord "vibraties" terug te gebruiken, wat bedoel je juist met hogere vibraties? Is dat wat we de hemel noemen, een hogere sfeer?
                Ja, natuurlijk.
Is het mogelijk voor u om naar de lagere sferen te gaan en zo te zien wat daar gebeurt?
                Ja.
En de lagere sferen zijn verschrikkelijk?
                Ja, ja.
Is er werkelijk vuur in de hel, in de lagere sferen?
Nee, maar sommige slachtoffers die door religieuze misvatting zulk een geloofsopvatting hebben, zullen althans zoiets ervaren.
Is er in de donkere sferen licht?
                Nee.
Geloof je in karma, of zoals het wordt uitgedrukt: "Wat je zaait zul je oogsten"?
                Ja, het staat zelfs in jullie bijbel.
Is de mogelijkheid om te leren en te evolueren in uw wereld even groot als in de onze?
                Nee.
Is het gemakkelijker om op aarde lessen te leren?
                In het algemeen wel.

Invloed van entiteiten

Soms voel ik dat je mijn gedachten anticipeert. Kan je mijn gedachten lezen?
                Ja.
Kan je dan ook gedachten in mijn geest plaatsen?
Ja en niet alleen wij kunnen gedachten in je geest plaatsen, lagere entiteiten kunnen dit ook.
Bedoel je dat lagere intelligenties met lagere vibraties dan die van mezelf, ik bedoel dan entiteiten die lager geëvolueerd zijn dan ik, dat ook kunnen en suggesties in mijn geest kunnen plaatsen?
                Absoluut, maar meestal heb je een keuze…je dient je vrije wil te oefenen.
Zijn deze omstandigheden van toepassing op iedereen die hier op aarde verblijft?
                Ja.
Geldt dit voor iedereen die hier op aarde leeft?
                Ja.
Dat is zeer waardevol om te weten. De implicaties zijn enorm.
                Ja.
Kan je de gedachten lezen van iedereen?
In mijn omstandigheid wel.
Is het mogelijk de gedachten van iemand anders te lezen en deze informatie dan aan mij door te geven?
Ja, in theorie wel, maar dat zou een zeer zware overtreding zijn op spirituele wetten.
Maar het is mogelijk?
                Ja natuurlijk.
Kan je emoties naar mijn geest en lichaam sturen?
Ja, althans in mijn positie wel. Maar er zijn ook anderen die minder geëvolueerd zijn die dat ook kunnen.
Liefde, haat, emotie doorgeven?
Dat is absoluut correct. Ik ben wel niet zo zeker dat minder geëvolueerden ook liefde kunnen doorsturen. Als ze dat kunnen dan zouden ze waarschijnlijk in die sfeer niet verblijven.
Dat lijkt mij niet eerlijk…
Je hebt een vrije wil. Doorheen je leven moet je je oefenen je vrije wil te gebruiken en zelf je beslissingen te nemen. Dat is spirituele groei.
Je zei: "In sommige omstandigheden". Betekent dit dat sommige dingen deterministisch bepaald zijn?
Ja, soms heb je geen keuze. Dat komt door bepaalde plannen die gemaakt werden voor je werd geboren.
Is er iets dat je met me kan delen om mijn spirituele ontwikkeling te helpen?
Voor iedereen in je fysieke werkelijkheid die spiritueel wil evolueren zijn er bepaalde dingen die kunnen gedaan worden. In de tijd dat ik nu met u heb kan ik in ieder geval het volgende doorgeven:
1.        Liefde, probeer zo veel mogelijk uw capaciteit om liefde te geven te ontwikkelen. Bij voorkeur onvoorwaardelijke liefde welke de hoogste vorm van liefde is. Liefde is mogelijk op verschillende manieren. Heb je partner lief, hou van je ouders, je familie, en hou van anderen in deze wereld, waarvan wanneer je in mijn wereld terechtkomt zult begrijpen dat jullie delen van elkaar zijn. Wanneer je liefde toont, zelfs voor je huisdier, help je je groei en je gevoeligheid voor wat de wereld werkelijk is. Sommige emoties verhinderen liefde; zelfvervulling. Zelfs in de sferen hier is zelfvervulling een obstakel dat moet verwijderd worden om spiritueel vooruit te kunnen komen.
2.        Behulpzaamheid. De ware religie is behulpzaamheid. Een daad van gedienstigheid is meer waard dan duizenden vormen van spiritueel geloof. Help anderen omdat je hen kan helpen en niet omdat je er persoonlijk profijt kunt uit trekken.
3.        Onafhankelijkheid. Terwijl je leert hoe je kan liefhebben, leer dan ook hoe je jezelf kan losmaken van het materialisme in uw wereld. Wij zien zoveel onfortuinlijke slachtoffers die hier komen die hun aardse gehechtheid niet kunnen loslaten. Andere slachtoffers van afhankelijkheid komen tot ons en smeken om een sigaret, alcohol of drugs.
4.        De universele wet van oorzaak en gevolg gelden zowel in uw wereld als in de mijne. Vergeet nooit de wet van geven en krijgen. Uw capaciteit om anderen te vergeven zal beslissend zijn voor de mate waarin je zelf wordt vergeven. Omdat je niet zover kan zien als wij zien, ligt het niet in uw mogelijkheid te oordelen over anderen. Dit is zeer moeilijk voor alle mensen. Uw fysieke zintuigen zijn zeer beperkt en kunnen niet zien waarom bepaalde dingen oneerlijk, onredelijk of onjuist lijken. Het is alleen wanneer je tot onze wereld evolueert dat je deze dingen kan begrijpen die je niet kon weten tijdens uw aardse verblijf.
5.        Het is tevens heel belangrijk om je geest te trainen en er discipline in te houden.
6.        De geest is zeer krachtig, de meeste mensen gebruiken hun geest niet op een spirituele manier of om anderen te helpen.
7.        De geest is nog krachtiger in onze wereld. De geest is hier zoals een radiostation. Hij zendt uit en ontvangt informatie over anderen. In mijn wereld is de geest in absolute controle over het lichaam, het verplaatst ons lichaam door gedachten en de geest creëert hier de materie. Hoe sterker de concentratie, hoe groter de kracht van de geest. Hoe krachtiger je je geest maakt, hoe meer kracht je kan zenden en hoe groter de dingen zullen zijn die je er hier mee kan doen.
8.        Steek kracht in je geest, in gebed en meditatie. U zult dan nieuwe en mooie dingen blijven ervaren.  aura-oasis
Andere artikels
Forum
Contact

Facebook

vrijdag 7 september 2018

EVP bandstemmen

Overledenen spreken
EVP


Al de EVP’s/bandstemmen die je hier op deze site kunt beluisteren, zijn zelf opgenomen op privé-locaties waar geestactiviteit gemeld werd. EVP opnemen kan je zelf ook als je met een gevoelige recorder opneemt. In het begin heb je zeer veel geduld nodig. Voor opnames in stilte, zonder brongeluid of radio is wel een aanwezigheid van een overleden geest nodig. Anders lukt dit maar zeer zelden. Zet de microfoon minimaal 1 meter van je weg. Spreek stil, zodanig dat de automatische volumeregeling van de opname niet terugloopt. Beluister de opname aandachtig, meerdere malen. U zal ook bij het luisteren veel geduld nodig hebben. Als je ook maar iets hoort kan je de stem eventueel filteren met speciale geluidsprogramma’s.
Je kan ook rechtstreeks met je computer opnemen.

Deze stemmen beluister met oortjes of door je laptop aan te sluiten op een geluidsinstallatie. Laat het geluid een aantal maal herhalen tot je heel duidelijk hoort wat er gezegd wordt. Luister goed, veel stemmen zijn een soort fluisterstemmen. Mits je deze regels in acht neemt zijn de stemmen duidelijk te horen. 

Eigen opnames EVP

Alle opnames zijn van geesten in een woning of geesten rond een persoon.

Al deze opnames zijn zonder brongeluid en in streng gecontroleerde stilte gemaakt en antwoorden op mijn vragen. Op sommige opnames hoor je soms net ook nog een stukje van mijn stem tijdens de opname. Heel veel EVP zijn met een fluisterstem, dit komt vaak voor en is normaal voor dit type opnames. Iedereen die hierbij aanwezig waren, is gevraagd volledig stil te zijn en hierop te letten, zelfs op geluiden van kleding, zuchten, voetstappen en dergelijke.
EVP opnames (nieuwste bovenaan)
 1. Da’s ook waar. Ik was tegen een geest die spookte aan het argumenteren en die antwoordt “Das ook waar”
 2. Duizend loten Wat men ermee bedoelt is niet geheel duidelijk maar het is waarschijnlijk een vervangen voor een vloek
 3. Gaby speelt mee. In een woning waar het spookt vroeg ik of hij een vroegere bewoner was (Gaby)
 4. Guido In een ander pand vraag ik de naam van wie daar rondspookt
 5. Hoe heet te? (hoe noem je?) Ik praat tegen de geest die er nog rondhangt en die vraagt mijn naam.
 6. Ik ben bang. Hier vroeg ik waarom die niet naar het licht gegaan was. Het is een professioneel katholiek spook (gewezen priester) en die is zelf bang voor het laatste oordeel. Negeer het geluid van spelende kinderen, dit was buiten en normaal.
 7. Ik ben er. Ik ging voor de 2de keer een spokende ruimte binnen om EVP op te nemen en ik vroeg of hij er nog was.
 8. Ja, ben ik niet welkom? Ben jij hier ook?
 9. Je naam. Hier vraagt men mijn naam voor de EVP communicatie. Let op de interferentie die tijdens die EVP optreedt. Dit betekent dat de geest zeer dichtbij mij staat.
 10. Klokslag twaalf. Ik nam EVP op vlak nadat men vertelde over de spookachtige fenomenen die men beleeft en die erop wijzen dat er een geest aanwezig is. De geest antwoordt spottend “klokslag twaalf” daarmee griezeluur bedoelend. Het gaat hier over een entiteit die rond een persoon kleeft. Dit uit zich in wat de psychiater als een psychische aandoening zou verklaren.
 11. Kzou het niet weten. Je hoort me vragen of de geest bang is voor het laatste oordeel waarop een antwoord volgt.
 12. Leven na de dood. Ik vroeg of hij wist dat hij overleden was.
 13. Naast Jezus. De opvatting van de geest over waar hij zou moeten zijn.
 14. Opletten da get natrekt hé (dialect). Ik legde iets uit aan een persoon. Daarop reageert een persoonsgebonden entiteit die met de persoon die die host, spot, “opletten da get natrekt hé. Blijkt bij navraag dat deze persoon, de eigenschap heeft alles idd. te willen natrekken.
 15. Proberen. Antwoord op een vraag van mij aan de geest.
 16. Romance. Waarom de aanwezige geest die daar spookt dit aanhaalt tijdens een EVP sessie is me niet volledig duidelijk.
 17. T doe pijn. Bij herinnering aan iets wat gebeurd is zegt de entiteit dat het (psychisch) pijn doet.
 18. Thank you. Nadat ik een geest die hier vastzat over hielp.
 19. Tuurlijk (natuurlijk). Iemand die erbij was toen ik het spookprobleem trachtte op te lossen, ervoer plots een hele lichaamshuivering en vroeg of een geest door iemand heen kon lopen. Een van de min 2 aanwezige geesten antwoordde “tuurlijk”
 20. Werner Robert. Op vraag naar zijn naam.
 21. Zie thuis. Een vrouw maakte opmerkingen over een vreemde figurenband op de muur die er heel onlogisch uitziet voor het gewezen doel van een spokend lokaal. Een geest merkt op “zie thuis”
 22. Zo zijn der vele. Opmerking van de in een plaats aanwezige geest op wat ik aan het zeggen was.
 23. Come to me In een oorlogsgebied waar heel veel soldaten zijn gesneuveld probeerde ik met Engelstalige vragen, stemmen van overledenen op te vangen. Vreemd genoeg antwoordt een vrouwelijke stem. Achteraf hoorde ik dat er ook een mannenstem achter volgt “yes, my love”
 24. 100 meer EVP' s...

meer... 

vrijdag 24 augustus 2018

Bestaan geesten of spoken?

Bewijzen voor geesten of spoken?Doordat ik destijds aura-oasis vzw (professionele paranormale vereniging) had opgericht en beheerd - die een uitstekende reputatie kreeg mede door een aantal krantenartikels en eervolle vermeldingen in publicaties - werd ik vaak gecontacteerd door mensen met een paranormale vraag of probleem. Een deel van degenen die me op de vereniging contacteerden kampten met spookverschijnselen in huis en zochten een oplossing. Omdat ik heel veel probeerde te helpen en  en er aanvankelijk niet gemakkelijk lukte verkreeg ik heel veel ervaring en ontdekte ik een goede methode die zeer goed werkte, ook waar vele anderen, die voor mij waren geweest faalden.  Persoonlijk ben ik een heel objectief ingesteld persoon en heb bewijzen nodig eer ik iets ga geloven, beweren of aannemen. Ik geloof niet zomaar alles en moet bij elk apart geval mezelf overtuigen dat het ook daar ook zo is. Vaak zijn er bewijskrachtige elementen te vinden bij spookverschijnselen al zijn daar vaak veel gevallen en veel geduld voor nodig. Als er meerdere verschillende getuigenissen zijn van die spookfeiten en de getuigen of bewoners beweren onafhankelijk van elkaar hetzelfde, is dat ook erg geloofwaardig en dit speelt dus ook mee om te vermoeden dat er wel degelijk iets aan de hand is, een bewijskrachtige bevestiging is het echter nog wel niet. Ik ben dus niet te goedgelovig en niet kritisch. Ik benader deze dingen met open geest maar op basis van de zekere waargenomen feiten. Onderzoeken van deze fenomenen gebeurt noch ontkennend, noch afwijzend maar objectief. 

Doorheen honderden spookkwesties in bewoonde woonhuizen te onderzoeken en vooral zelf te ervaren heb ik enkele sterk overtuigende, waterdichte feiten meegemaakt. Hierdoor ben ik persoonlijk heel zeker dat een geest wel degelijk bestaat en dat die meestal letterlijk onzichtbaar inwoont. Deze loopt door de woning alsof hij/zij nog leeft, alleen zijn er nu ook anderen in de woning die hem/haar niet waarnemen. Het zijn alle mensen die op een onnatuurlijke dramatische manier overleden zijn die iets met de geschiedenis van de woning of buurt te maken hadden. 

Meestal merk je na bevraging dat meerdere vorige bewoners niet lang bleven wonen in die woning. Als je verder na kan gaan merk je dat men vaak iemand gecontacteerd hadden om de spookkwestie op te lossen zonder verhuizen. Dat was meestal zonder succes en zo kwamen ze dan met mij in contact door de website www.aura-oasis.be. Ik heb een totaal andere werkwijze ontdekt en die slaagt zo goed als altijd alhoewel dit een werk is in minimaal 2 delen. Met een ritueel of zuivering krijg je dit niet opgelost, dat heb ik genoeg ondervonden ook al meende men dat het opgelost was, bijna altijd bleek dit onjuist te zijn of terugkerend tot maanden na de zuivering. Mijn werkwijze blijkt verlossend te zijn geweest, ook bij navraag, maanden en jaren nadien. 

Alhoewel het bestaan van geesten en spokerij mij keihard heeft overtuigd betekent het niet dat jij het ook gelooft. Waarschijnlijk vraag je je af of dit allemaal zo echt is als je in ghosthunterseries kan zien. Als je rationeel denkt is lijkt immers wetenschappelijk gezien niet mogelijk. Zijn er echter zaken die zowel bewoner als onderzoeker zeer bewijskrachtig overtuigen dat het geen fantasie is? Zeer zeker want de meesten zijn aanvankelijk sceptisch als iemand van het gezin een spookervaring heeft. Pas als men echt zeker is, komt men ermee naar buiten en zoekt dringende hulp. 

Je kan echter een aantal spokende locaties onderzocht hebben maar zelf geen krachtige overtuigende ervaring meegemaakt hebben. Meestal is dat zo tot een aantal waarnemingen of resultaten die onzekerheid wegnemen zonder jezelf te bedriegen. Er zijn immers ook die veel te gemakkelijk besluiten dat er een geest is, ook al is daar een alternatieve natuurlijkere verklaring voor. Noch te goedgelovig, noch te sceptisch werken is dus juist, je moet objectief zijn en voortgaan op de feiten, of die nu mogelijk zijn of niet, er moeten dingen gebeuren die niet op een meer normale manier te verklaren zijn en ze moeten duidelijk genoeg zijn om er niet aan te gaan twijfelen. 

Om het niet te lang te maken ga ik een aantal voorbeelden opsommen die voor mezelf een keiharde, levenslange overtuiging veroorzaakten dat er werkelijk een geest aanwezig was bij enkele goed onderzochte gevallen. Ook al neem je immers aan dat geesten bestaan, zoiets kan ook door angsten gefantaseerd zijn door de bewoner van het pand. Uit ervaring moet ik echter zeggen dat het bijna altijd blijkt dat de verschijnselen echt zijn een geen product van een angstige fantasie van de bewoner die hulp zocht, daar men die mogelijkheid zelf al heeft betwijfeld en uitgeschakeld. Voor men hulp liet komen heeft men meestal zichzelf lang voorgehouden dat de gebeurtenissen een logische verklaring moesten hebben tot men ervaringen opdeed die krachtig bewezen dat dit niet zo was. Meestal heeft men zelf al oplossingen gezocht en deze zelf geprobeerd zonder succes.


Elementen die op geesten wijzen 

Opnames van stemmen
Om vast te stellen of er ergens een geest is, ga ik in onder gecontroleerde stilte vragen stellen aan de geest terwijl een geluidsrecorder dit registreert. Om zeker te zijn neem ik meerdere opnames en vrij lang. Luisteren doe ik thuis na versterking van de geluiden tussen de vragen. Als er een geest aanwezig is, antwoordt deze op vragen, maakt opmerkingen of reageert op het gezegde. Als er niemand aanwezig is zijn er op die manier ook geen stemmen. Hiermee ben ik dan 95% zeker of er al dan niet een geest is. 
Geluiden
Het is waar dat er soms rechtstreekse geluiden gehoord kunnen worden zoals klopgeluiden waarmee men een teken wil doen maar ook zijn soms voetstappen te horen. Waar het mogelijk is probeer ik de aanwezigheid met iets aan te trekken. Bij sommige gevallen was ik getuige hoe mijn vragen meteen hoorbaar met klopjes geantwoord werden, vraag na vraag tot dit veel te snel uitdoofde. Het is dan ook wel logisch dat de klopjes synchroon moeten antwoorden of vragen en niet willekeurig zijn. Als dat echter zo is, is het eenvoudig, iemand maakt die klopjes en dus is er iemand aanwezig. 
Verlopende en onstabiele plotse EMF detectie. 
De metingen moeten gedaan worden zonder smartphones of andere draadloze toestellen in de buurt die communiceren met een zender of ontvanger aangezien deze regelmatig een signaal uitzenden om te bepalen welke zendmast het dichtst in de buurt is bij een oproep. Metingen in de buurt van elektrische toestellen of leidingen die stroomverbruik hebben, zullen ook een redelijk stabiele EMF uitzenden in een nabije omgeving, afhankelijk van de stroomsterkte. Deze metingen worden dus verklaard als normaal. Dit zijn dus geen geesten. Als echter plots een wilde dansende uitslag wordt bekomen op de meter zonder deze bronnen in de buurt en die is ook ineens plots weg, dan is er een geest die kort in de buurt was. Het is ook waar dat de EMF meter soms kan gebruikt worden om de entiteit mee te laten antwoorden of tekens te geven. Als de signalen, net zoals bij klopjes reageren op meerdere vragen dan kunnen we stellen dat er iemand antwoordt en dus aanwezig is. 
Gebeurtenissen
Soms zoekt een entiteit zelf naar alle mogelijke middelen om zich te laten opmerken als deze ziet dat er iemand naar geesten zoekt. Dit gebeurt maar als er geen schuchterheid is vanwege de geest en je het vertrouwen geniet van de geest. Ook kan een geest zelf nieuwsgierig zijn naar het schermpje van de videocamera die ergens op statief staat te filmen. Zo heb ik bv. meegemaakt dat de videocamera echt gedurende een korte tijd bewoog terwijl die vaststond op stevig statief. Ik heb ook al meegemaakt dat op enkele minuten de ene kader na de andere die aan de muur hangt, heel eigenaardig van de muur vielen zonder goede verklaring. (hierbij wordt natuurlijk ook altijd gelet op het feit of er een bus of vrachtwagen passeerde waardoor er trilling zou kunnen zijn. Als dat mogelijk is worden deze gebeurtenissen natuurlijk waardeloos)
Aanrakingen en botsingen
Ik heb een aantal keer zeer duidelijk ervaren hoe ik dacht dat iemand mij aanraakte. Dit voelde duidelijk als levende persoon met overduidelijke greep en ik keek dan ook rond mij om te zien of iemand mijn aandacht nodig had, een fysiek persoon verwachtend. Als dan blijkt dat dit geen fysieke persoon is, zoals de bewoner of iemand die in de buurt was en de aanraking was absoluut zeker, zoals een aanraking van een levende persoon zou voelen, dan is dit zeer waarschijnlijk een aanraking van een geest. Deze aanrakingen gebeuren echter altijd in onbewuste verrassende momenten en niet als je vraagt om eens aan te raken wat blijkbaar niet lukt. Het bewustzijn moet blijkbaar met iets anders bezig zijn, zo wordt op de aanraking ook licht schrikkend of afvragend gereageerd en verwachte men een persoon. Een botsing met iemand die er niet leek te staan heb ik ook enkele keren ervaren, vooral waar ik bij omdraaien een stap achteruit deed. Ook hier is er een normale lichte schikreactie waarbij men zich zelfs excuseert tot men ziet dat er niemand in de buurt is. 
Als er zeer zachte aanrakingen gevoeld worden zijn deze niet overtuigend genoeg om er zeker van te zijn dat een entiteit dit doet. Ze moeten dus zeer overtuigend aanvoelen. 
Rode vlekken op de huid en krassen
Het is eveneens waar dat als gevolg van een aanraking er een roze vlek op de huid kan verschijnen die exact op de plaats van het waargenomen contact zit. Een pijnlijk brandend gevoel kan deze roze vlek zijn voorafgegaan waarna er soms krassen zichtbaar zijn op die plaats, krassen die er voordien niet waren. 
IJskoude plaatselijke tocht
Dit komt soms voor als de entiteit heel dichtbij is. Het temperatuursverschil bedraagt ong. een duidelijke 10°C en het voelt aan alsof je ineens gedeeltelijk in een koelomgeving staat. 
Gebeurtenissen
Lichten die plots aan of uitgaan, batterijen die ineens af zijn, deuren die bewegen zonder dat dit door tocht of andere oorzaken kon komen, voorwerpen die bewegen of op de grond vallen, voorwerken die ineens verdwenen zijn en later op een opvallende plaats blijken te liggen waar men nochtans gezocht heeft, toestellen die zich vreemd gaan gedragen, tv die meermaals vanzelf aangaat of van zender veranderd zonder technische verklaring, oude en nieuwe toestellen die herhaaldelijk defect gaan (telefoons), toestellen die onmogelijke dingen doen zoals klokken die anti-klokwijs lopen zonder batterijen of stroom, vreemde elektronische geluiden die niet bij het toestel horen enz... zijn ook sterke indicaties die wijzen op geestactiviteiten. 
Huisdieren
Deze kunnen een vreemd angstig gedrag vertonen en bepaalde plaatsen niet durven betreden waar iemand rondspookt. 

Bewijskrachtige en overtuigende ervaringen
Naast deze vaststellingen die wijzen op geesten heb ik soms af en toe ervaringen meegemaakt die ontegensprekelijk overtuigend en bewijskrachtig waren voor mezelf en iedere andere die deze ervaring deelden. Dit zijn ervaringen waar je ook nadien nooit meer gaat aan twijfelen en die overtuigen dat er geest is. De omstandigheden van het moment die ik bedoel zijn dan van die aard dat de ervaren feiten hard zijn en alle andere verklaringen uitgesloten zijn. 
 1. Zo zat ik eens bij iemand die beweerde spookfenomenen te ervaren, vanaf de tafel naar een tiental fotokadertjes te kijken die naast elkaar op de schouw stonden. Opeens, na enkele minuten, schrok deze persoon ineens omdat alle  kadertjes ineens omgedraaid stonden en wel exact evenwijdig en met geometrische precisie uitgelijnd  terwijl er niemand in de buurt kon zijn geweest. Seconden ervoor had ik er nog nieuwsgierig zitten naar kijken van op afstand  (de kadertjes waren ook niet bereikbaar zonder bepaalde dingen eerst te verplaatsen) De korte omschrijving van dit spookgeval kan je hier nalezen. 
 2. Een vergelijkbare situatie speelde zich af in een andere woning waar vreemde fenomenen plaatsvonden en daar zag ik hoe op enkele seconden de deuren van de kasten op de slaapkamer geheel open stonden, de deuren stonden tegen de kast en konden dus absoluut niet verder. Enkele seconden ervoor waren ze alle dicht want bij de rondgang waren ik en de bewoner er net gepasseert. 
 3. Ik heb ook alle laden van enkele kasten zien liggen op de vloer die uit de kasten waren getrokken. Deze konden er niet gewoon uitschuiven, er dienden bijkomende handelingen gemaakt te worden zoals optillen en uitheffen. 
 4. Een wc begon ergens op een badkamer ineens te sassen en we gingen kijken. De badhanddoeken waren in de wc gedrenkt en lagen dan druipend op de spoelbak waardoor de knop om door te spoelen ingedrukt bleef. Rondom de wc lag het nat van de nadruipende vieze handdoeken die door iemand kletsnat weer uit de wc gehaald waren.  Niemand van ons had dat gedaan en bij de rondgang waren ik en de bewoners enkele minuten ervoor samen nog op de badkamer geweest. 
 5. Waar een geest vermoed wordt vraag ik ze ook soms om te antwoorden op mijn vragen. 2 klopjes voor nee, 1 voor ja. Ik heb enkele keren zo duidelijke gesprekken kunnen voeren in real time terwijl er anders niets te horen was buiten de klopjes op de vragen. Dan twijfel je ook niet meer aan de aanwezigheid. De bewoners waren getuigen. Zo kon ik bij enkele gevallen een duidelijke communicatie voeren met de geest. 
 6. Een aantal andere keren is het een geest gelukt om een volledig klopjesritme dat ik voordeed na te doen. Dan ben je echt ook wel overtuigd. 
 7. Ik heb prachtige EVP opnames van spookgevallen in bewoonde huizen. Deze zijn opgenomen tijdens volledige stilte bij mijn vragen aan de onzichtbare aanwezigheid. Het zijn soms A-stemmen die iedereen verstaat en duidelijk hoort en die een direct  antwoord of reactie geven op de vraag. Zie EVP's van spookgevallen voor voorbeelden. Straf vind ik het bijvoorbeeld dat als je hun naam vraagt, wat ze meestal niet willen geven, in andere gevallen blijkbaar ineens wel goed verstaanbaar op de opname staan. Vaak is het dan een naam die soms ineens alles verklaart en waarvan geweten is dat deze persoon op een onnatuurlijke manier is overleden waardoor hij nu idd. aardgebonden blijft. Soms is de stem duidelijk herkend door familie en kennissen van die overleden persoon. Afhankelijk van de vraag en het rake antwoord was dit in een aantal streng gecontroleerde opnamesituaties zonder meer overtuigend. Iemand had geantwoord en dat was niemand van de aanwezigen. De personen waren  overleden  op een onnatuurlijke manier die hen vasthielden als geest in onze aardse wereld. In een bewoonde woning is het vaak ook nog uitgesloten dat het een opgenomen stem zou kunnen zijn van iemand in de buurt aangezien deuren en ramen dicht gehouden worden en de stilte tijdens de opname bij gewoonte altijd bewaakt is geweest. Bovendien hoor je verschil in stemmen die uit de verte komen en stemmen van dichtbij. Stemmen uit de verte of door ramen klinken holler en moeilijker  verstaanbaar waardoor een onderscheid kan worden gemaakt, onafhankelijk van hoe sterk het geluid versterkt is. 
 8. Ook kwam het in enkele gevallen voor dat de wc-bril regelmatig omhoog stond terwijl die zeker neerlag. In één geval ging iemand als laatste naar de wc voordat het gebouw afgesloten zou worden voor een weekend. Ik was daarbij aanwezig. De bril werd hiertoe opzettelijk met zekerheid neergelegd en degene die dat per  controle zo deed zei erbij "als die maandag nu omhoog zou staan" zijn we heel zeker dat dit niet zo was. We praatten nog enkele minuten na en uit nieuwsgierigheid wilde degene die de bril had neergelegd absoluut nog eens kijken vlak voor alles op slot ging. De bril stond omhoog! We waren allen getuige, ook van het feit dat die neergelegd was teneinde onwankelbare zekerheid te hebben. We waren met drie betrokkenen in de buurt toen die proef werd gedaan. En er kon absoluut niemand nog de wc gebruikt hebben omdat we allen bijeen stonden en niemand binnen kon. 
 9. Ergens had ik een camera op statief geplaatst die stond te filmen om alles in de gaten te houden. Bij het afkijken van de opname bewoog het fototoestel terwijl je zowel mij als de bewoner intussen op de video ziet staan. De geest stond dus mee te kijken langs het schermpje en draaide het toestel even mee toen we meer naar de kant gingen. 
 10. In een glazen gang die een kasteel verbond met kantoorruimtes, stond in het midden een glazen deur die altijd half open stond. Dit werd zo gehouden doordat er een mechanisme met redelijke weerstand overwonnen moest worden om ze te kunnen sluiten. Als je ze sloot ging de deur door een ander mechanisme langzaam vanzelf dicht zoals sommige winkeldeuren. Anecdote vooraf: Op een vergadering in het gebouw liet de leidingevende persoon die daar altijd aanwezig was als het open was, zich ontgaan dat er een geest moest zijn want dat er soms deuren open waren die met zekerheid gesloten waren. Ik hoorde van iemand die op de vergadering was dat ze daar allen geweldig om gelachen hadden vanwege het geloof van deze wel zeer voorname persoon dat het er zou spoken. Daar was anders heel weinig van te merken. Toen ik echter door die open deur in die glazen gang wandelde knalde net achter mij de glazen deur met geweld dicht. Er kon geen tocht zijn geweest en ik checkte het mechanisme en de vergrendeling. Die werkte perfect en zelfs als die niet zou gewerkt hebben zou die deur niet met zo'n geweldige snelheid kunnen dichtslaan. Deze gebeurtenis was absoluut niet te verklaren zonder agressief persoon die dat had gedaan maar ik was heel alleen door de gang aan het gaan. De deur kon ook niet zijn dichtgezogen door luchtverplaatsing die ik bij het passeren zou veroorzaakt hebben. De deur stond daar te stevig voor en de kracht waarmee ze dichtsloeg was buiten proporties om maar aan zo'n verklaring te kunnen denken. 
 11. In een andere woning ging ik door een dubbele deur tussen living en keuken. Net op het moment dat ik daar doorheen wandelde klonk een krachtige knal uit de andere deurhelft, vlak naast mijn oor. Het leek net of iemand er hard met een hamer op geslagen had en het was behoorlijk schrikken van luide klop die nagalmde aan mijn oor. Ook de bewoner was getuige en zoiets was nog nooit gebeurd. De deur kraakte ook nooit zoals zou kunnen door uitzetting of krimpen van temperatuurverschillen. Ik had ook de deur niet aangeraakt, ze stond half open en ik was gewoon doorheen het open deel gewandeld zonder ergens tegenaan te zijn geweest. In dezelfde woning wou ik nog foto's maken en ik zei dat ik het aanwezige licht van de lamp zou gebruiken toen die direct nadat ik dat zei, meteen kapot knalde. De draad waar de lamp aanhing, bengelde nog na! Er had dus iemand tegen geklopt. Toen ik in diezelfde woning op zolder wou gaan kijken moest ik naar de zolder via een grote openstaande valdeur bovenaan de trap. Toen mijn hoofd net boven de zoldervloer stak begon de rechtopstaande deur die tegen een paal leunde te trillen en ik weerhield die omdat die  op mijn kop zou vallen. Ik zag de deur nog nagolven. Iemand wou die deur dus op mijn hoofd knallen. Daar deze gebeurtenissen allemaal na elkaar en in dezelfde woning gebeurden waardoor de geest duidelijk vijandig agressief was, waren dit zeer overtuigende gebeurtenissen. Je kan die dingen meestal maar juist inschatten als je die zelf hebt meegemaakt met gekende omstandigheden. Dit kon niet in de gegeven omstandigheden. Als je zo'n onderzoek doet let je immers op alles en daardoor ben je zeker van bepaalde zaken. Als je mij dit hoort vertellen is het gemakkelijk voor iemand anders om te denken dat er wel een verklaring zal zijn, dat ik iets overzie of dat ik overdrijf. Als je dat hebt meegemaakt weet je gewoon hoe overtuigend dit was en dat weet je in sommige gevallen met absolute zekerheid omdat je alles nog eens extra nacheckte en uitprobeerde. Er gebeurde bovendien wel meer in die woning, zelfs dingen die niet konden zoals de elektrische klok die achterste voor draaide. Er stak niet eens een batterij in en ze kon dus niet eens werken. 
 12. Ik heb ook al schimmen ontdekt op video, soms in lichaamsvorm met hoofd, armen en benen. Die dingen overtuigen vooral als dit je eigen resultaten zijn waarvan je precies weet hoe alles gedaan is en in welke omstandigheden. Het is heel belangrijk heel nauwkeurig te werken dan kan je achteraf aan niets gaan twijfelen. 
Er zijn in de honderden onderzochte gevallen zeker nog wel meer overtuigende voorvallen ervaren. Hierdoor ben ik door eigen ervaringen doorheen de vele jaren parapsychologische vereniging en hulpverlening, erg zeker dat geesten en het paranormale wel degelijk en met absolute zekerheid bestaan. Er zijn effectief honderden ervaringen nodig ook om enkele van deze zaken die overtuigend genoeg zijn, live mee te maken. In het overgrote deel van onderzoek in spookhuizen zal je vaak maar weinig merken want zo druk is het meestal niet. Als je dan iets ziet is het maar zelden ook bewijskrachtig genoeg om hier van overtuigd te blijven. Je mag al blij zijn als detectie-apparatuur plots reageert op een plaats waar er geen andere verklaring voor de reactie gevonden kan worden. Die dingen werken maar een geest moet echt al bij je staan als je de meter in de hand hebt. Een detectie overtuigt ook niet dat het door een geest komt want er kan iets anders zijn (bv, smartphone in de zak of ligt hij binnen enkele meters?) 
Het is dus niet zo dat als je naar een locatie gaat waar men van geesten getuigt je daarom ook zelf iets zal merken. Zo is het waarnemen van een knipperende verlichting bv. geen bewijs want er kan wat storing op het net gezeten hebben. Waterdichte en absoluut overtuigende zaken, zullen dus veel minder voorkomen. Dat is echter anders voor de bewoners die zich al maandenlang afvragen hoe ze bepaalde gebeurtenissen en gewaarwordingen moeten verklaren. Men heeft meestal zelf maandenlang iedere mogelijkheid onderzocht en zich afgevraagd of men het zich niet inbeeld eer men unaniem overtuigd genoeg was dat het wel degelijk een geest moet zijn. Vaak is er immers ook wel iemand bij die die verklaring hardnekkig als onzin beschouwde eer die uiteindelijk hier zelf overtuigd is geworden en dan zo snel mogelijk een oplossing wil omdat deze ook bang is geworden. 
Ik heb meermaals bewoners van zo'n panden gezien die zoveel gewoon zijn dat die helemaal niet meer opkijken als er weer eens iets gebeurt. Vaak is er echter wel angst voor onrustige nachten of waarbij ze zouden opgezadeld worden met angstige kinderen die maar niet meer in hun bed durven. Men weet hier vaak geen raad mee. 
Meestal treedt er bij iemand van de bewoners, extreme vermoeidheid op. Niet alleen eigen energie gaat soms verloren maar ook elektriciteit en verwarmingskosten kunnen hoog oplopen om niet te spreken van kamers die nauwelijks te verwarmen zijn, hoe hoog men de verwarming ook zet. 

Je mag me echter vertrouwen als ik zeg dat spoken of geesten, levensechte feiten zijn die mits de juiste ervaringen, niet weggewuifd kunnen worden. Geesten en spoken bestaan! Ik wou dat ik je die gecontroleerde ervaringen kon laten herbeleven in dezelfde omstandigheden, dan zou je er wel heel overtuigd van zijn. 

Zit je zelf opgescheept met een geest in je woning of rond jezelf dan kan ik helpen. Neem dan contact op via dit contactformulier 
Je krijgt gegarandeerd snel persoonlijk antwoord

Contact of vragen
Facebook
aura-oasis
Andere artikels
Forum

dinsdag 20 februari 2018

Zwarte magie, voodoo


Soorten magie en hun effect
Zwarte magie mag dan het meest bekend zijn, toch zijn er veel vormen van magie. Denken we alleen maar aan hekserij, alchemie, voodoo, chaos magie, elementen magie (aarde, vuur, water, lucht), bezwering, vervloeking, Enochiaanse magie, natuurmagie, paganisme, witte magie (healing), kabbala, psi magie, rituele magie, sexuele magie, kruidenmagie, Afrikaanse magie, Indianen magie (zuiveren van negatieve energieën met salie en ritueel), boek der spreuken magie, aanroepen van demonen en elementalen... 

Vele mensen vroegen mij al hulp tegen voornamelijk voodoo en zwarte magie. Vaak zijn deze mensen het slachtoffer van verregaande paranoia. 
De twee belangrijkse vormen van magie moeten gezocht worden in voodoo of Afrikaanse magie. Verder lezen...

zaterdag 14 januari 2017

Geesten verwijderenHelp, een geest in huis

Spookt het?


Wie zijn de mensen die beweren dat er een geest in de woning is?

Waar men vreemde zaken ervaart is men meestal doodnuchter en verklaart men dit zelf door natuurlijke oorzaken zoals wind, temperatuur, gebreken aan het gebouw ea. Als dat ondanks enkele maatregelen en geruststellingen blijft voortduren begint men moeizaam te geloven dat men er misschien niet alleen woont, werkt, verblijft. Men let indringender op de gebeurtenissen en op de feiten.

Gebeurtenissen die op een geest kunnen wijzen.

Vaak zijn het geluiden zoals voetstappen, schaduwen in de ooghoek, het verhaal van het kind dat iemand bij het bed zag staan, het angstig doen van de huisdieren of dieren die niet meer in een bepaalde ruimte of verdieping willen, openstaande deuren, lopende waterkranen, elektrische storingen of vreemdheden zoals een elektrisch uurwerk dat achteruit loopt zonder batterij, licht dat aangaat zonder dat stopcontact insteekt, killige plaatsen of ruimtes die niet te verwarmen zijn, wc die doorsast en meer. Meestal is het een combinatie van dergelijke vreemde gebeurtenissen die uiteindelijk het gesprek opent onder elkaar zonder dat men elkaar bang wil maken.

Men gaat echt aan een geest denken tot iets hen verzekerd dat er duidelijk een onmerkbare huisgenoot is. Men vraagt naar de vroegere bewoners waar dit mogelijk is en vaak blijken er meerdere korte tijd te hebben verbleven, mogelijk zelfs uit de woning gegaan zijn met contractbreuk. Het is meestal slechts na enkele maanden dat men begint uit te kijken naar iemand om het huis te zuiveren. Vaak komt er eerst wel iemand kijken uit de kennissenkring. Pas als dit allemaal faalt belt of mailt men om hulp bij meer professionelere en ernstigere hulpverleners.

Het kan echter ook evengoed dat het er vredig spookt en de geest maar sporadisch eens zichzelf verraad. Toch is er vaak wel iemand die erg vermoeid is en constateert men dat men een hoog energieverbruik heeft wat op zichzelf geen reden is om te gaan geloven dat het spookt. Het zijn echter verschijnselen die meestal verdwijnen nadat het opgelost is. De vermoeidheid is vaak heel zwaar.

Wat te doen

Als men uiteindelijk internet verkent zoekt men hoe men die geest moet verdrijven. Talloze onervaren tips spreken van zuivering van de woning maar dat levert nooit resultaat. De witte salie, het heilig wijwater, de palmtakjes, kruistekens, zout en meer halen niets uit en het zijn die die weinig ervaring hebben die dit blijven aanhalen als remedie. Priesters en gelijkaardige rituelen halen evenmin wat uit.

Men zoekt een medium om de geest te beschrijven en te verdrijven. Als het kan om de geest naar het licht te leiden. Vaak komt men uit bij ghosthunters die meer voor het avontuur of voor zichzelf bewijs verzamelen en niets oplossen. Natuurlijk is het wel nuttig om te weten of men het zich voorstelt of of er echt wel harde tekens zijn die anders niet te verklaren zijn. Paranormaal onderzoek levert hier echter geen oplossing.

Als men iets onderneemt dat de geest zou verwijderen, is het best om voor alle zekerheid nog maanden daarna af te wachten eer men heel zeker weet of het gelukt is om de geest te verwijderen, verdrijven of de geest naar het licht te helpen. Deze kan zich na een ritueel immers wel even stilhouden en de indruk geven dat het spoken achter de rug is.

Waar een woning moet bevrijd worden van entiteiten, (geesten, spoken, demonen, djinn, schaduwpersonen, auralifters en andere soorten en benamingen) is het beter naar iemand te zoeken die niet alleen wat weet van meettoestellen maar die ook geesten zelf begrijpt. Dit kan doordat men er al vaak zelf mee gecommuniceerd heeft en bijvoorbeeld via spiritisme van hen zelf vernomen is hoe het is, wat hun dwars zit, hoe ze er kunnen mee praten zonder dat deze verstek laat of kwaad wordt. Iemand die ook al meerdere successen boekte bij het verwijderen van geesten. Een handleiding om geesten te begeleiden zoals “Hoe verdrijf ik een geest in een woning” geef ik hier dus niet omdat wie iets van geesten begrijpt dat eigenlijk zelf zou moeten weten. Anders blijft men er beter af.
Zelf heb ik zeker 40 jaar gecommuniceerd met geesten langs een ouijabord en op de enige goede en veilige manier. Let op en denk wel na eer je dit zelf gaat proberen want voor je het weet zit je er mee opgezadeld of begin je bijv. plots stemmen te horen. Als je alleen nadoet wat ze in ghosthunter series daarvan tonen zal je trouwens geen succes hebben. (ouija lukt maar als er ook een entiteit is in de nabijheid of vanuit het hiernamaals die antwoordt, anders kunnen willekeurige letters aangeduid worden, eindeloos rondjes gedraaid worden en komt men niet aan info). Bij “zoeken” naar spiritisme of ouija op www.aura-oasis.be vind je uitgetypte verslagen met letterlijke vragen en antwoorden van enkele oude sessies.
Het is niet gebruikelijk om ouija toe te passen om een geest naar het licht te begeleiden. Zonder ervaring blijf je daar ook best af want je kan er zo wel een binnen halen of aan je binden.

Via EVP mag je wel met geesten communiceren. Dit zijn stemopnames van geesten waarbij ze kunnen antwoorden op je vragen. Houd er rekening mee dat ze slechts een beperkte energie hebben en hun energie snel afneemt. Zelf neem ik altijd op via vraag en absolute stilte met uitsluiting van buurtgeluiden. Anderen verkiezen draaischaalmethode of methode met ghostbox (radio’s). Als je niet ervaren bent met EVP zal je de stemmen waarschijnlijk niet vinden of het moet al een heel sterke heldere zijn. Het werken met software om de opname te versterken zonder ruis vraagt ervaring, anders krijg je een vormeloze metaalklank waarvan men zou kunnen denken dat het stemmen zijn.

Heden bestaan veel groepjes die zich voordien nooit voor het paranormale in het algemeen hebben geïnteresseerd en nu ineens ghosthunter zijn, aangevuurd door vele series daarover op internet of tv te hebben gezien. Eigenlijk kennen die makers van die series er zelf slechts heel weinig van, al zie je in reeks 15 toch al enige betering in hun manier van werken om spooklocaties te bezoeken. Het zijn immers commerciële programmamakers die hun uitzendingen moeten verkopen. Het zijn bijna nooit parapsychologen of ervaringsdeskundigen. Het zijn vooral techniekers met veel gadgets. Sommige tools zijn echt wel zeer bruikbaar. De best bruikbare zijn bepaalde types van EMF meter, een geluidsrecorder, rempod’s. Flircamera’s waren vooral in aanvang van die series heel populair maar hebben slechts uiterst zelden tot een resultaat geleid terwijl het peperdure toestellen zijn. Andere gadgets die te koop zijn of waren om geesten te detecteren die zij vaak demonen noemen (dit zijn duivels en in gevallen Engelen die hier zijn om alleen maar te kwellen en aan te vallen hecht ik niet veel geloof, wel in geesten van overleden personen)
Toestellen die niet veel nut hebben zijn meerdere bewakingscamera’s, EMF pomp, hoogspanning, FLIR, detectoren met infraroodstralen, lasergrids (tenzij constant gemonitord en geanalyseerd), digitale of gewone thermometers.
Heel soms is er resultaat te zien via foto maar het is niet zo dat dit onmisbaar is. 

Wat heeft dan wel zin? Iemand met kennis en jarenlange ervaring. Niet van geesten te zoeken in leegstaande woningen of begraafplaatsen al is dat wel mogelijk, maar bij mensen thuis. Alleen zo leer je immers ook de woning zuiveren van aanwezige geesten en weet je nadien of het ook echt gelukt is.
Ikzelf heb hier minimaal 30 jaar ervaring mee. Ik houd de meeste gevallen bij en volg ze op en heb zo heel wat in mijn archief zitten.
Ook is het zo dat je de ervaringen van bewoners van henzelf kan horen terwijl je dat in een leegstaande locatie niet weet. Ook dat is een voordeel.
Als op een of andere manier kan achterhaald worden wie de geest is en waarom die is blijven hangen of in de woning schuilt, is dat zeer nuttig want dan kan je ook iets proberen doen aan het probleem van de geest die hem hier houdt. Als een geest anders echt niet wil gaan, mag je immers doen wat je wil, hij zal niet weggaan. Enige helderziendheid kan hierbij helpen.

Haal dus iemand in huis die niet uit op is gewin en die ervaring heeft. Iemand die ook iets kent van andere paranormale fenomenen en op kennisvragen kan antwoorden zoals “wat is de SPR en wie stichtte het”. Dan vallen er al veel piepjonge “fantastische experts met zogezegd honderden zaken ervaring” weg. Als je dan ook nog liefst iemand hebt die bovendien helderziend kan waarnemen krijg je wel een ideale keuze.
Heb je zelf problemen met een geest dan kan je hier gratis info/hulp krijgen http://www.aura-oasis.be/website/contact-hulp/ en je kan ook zelf zoeken in de 400 artikels van welke de informatie zeer betrouwbaar is. Na meer dan 20 jaar website heb ik nog niets moeten verbeteren of aanpassen van wat online geplaatst is. De site is heel lang nr 1 geweest betreft informatie en is heel vaak gekopieerd door anderen wat natuurlijk niet mag wegens de copyrights. Ik zie ook vaak dat een andere pagina op een andere site is gemaakt maar met de inhoudelijke informatie die van www.aura-oasis.be is gebruikt.

Bij vele zaken de kwestie goed effectief opgelost. Ik reken alleen onkosten en afhankelijk van de af te leggen afstand is dat goedkoop als het niet te ver is.

Bij mijn ervaring zijn oproepen voor hulp bij geesten in huis, slechts zeer zelden te verklaren als illusie of iets door een natuurlijke oorzaak. Dit betreft als men aura-oasis contacteert om een woning te zuiveren. In bijna alle gevallen is het wel degelijk duidelijk dat er werkelijk een paranormale oorzaak is en heel vaak ervaar ik daar zelf iets. Meestal is het ook bewijskrachtig.

Aura-oasis verleent hulp bij geesten in huis of rond een persoon als de spookwoning in de omtrek ligt van Oost-Vlaanderen België. Ook een vrijblijvend paranormaal advies is mogelijk via email. Gebruik daarvoor http://www.aura-oasis.be/website/contact-hulp/

Andere gevallen

Ik heb al meer dan eens meegemaakt dat het zwaar spookte in een woning die nog niet zo heel oud is, bijv. 30 jaar. Daarom hoeft daar niemand vermoord te zijn. Er zijn ook andere redenen waarom de geest zijn intrek nam. Het merendeel zijn wel oude woningen met een geschiedenis.
Niet weinig volgt een geest iemand als die verhuist. Die kan dan weer verhuizen en die nog niet kwijt zijn. Ook dit heb ik enkele keren ondervonden tot de situatie opgelost was.
Ook kan een geest rond iemand hangen ipv. in de woning. In dat geval heeft die niets met de woning te maken en het hoeft zelfs niet eens iemand te zijn die je gekend hebt.
Als er iemand op een normale manier overleden is gaat die niet spoken. Het spookt dus niet omdat een oudje er in bed gestorven is. Die is elders.

Een voorbeeld

Ik typte een van de vele geestverschijnselen waar ik heenging uit op http://www.aura-oasis.be/website/spokend-huurpand/


aura-oasis
Andere artikels
Forum
Contact

FacebookGeesten naar het licht helpen
Hulp voor geesten in huis
Wat te doen bij geest in huis
Wat te doen als het spookt in huis
Geest verhuist mee
Schaduwpersoon verwijderen
Oplossing gezocht voor geesten in huis
Hoe geesten verwijderen
Gratis hulp voor geesten
Paranormaal onderzoek
Geesten verwijderen België
Hulp voor geest in huis
Help het spookt
Wat te doen als het spookt
Paranormale hulp
Hulp gezocht voor geesten
Schaduwman schaduwpersoon weg doen
Poltergeist
Klopgeest
Demon verdrijven
Geesten wegsturen
Geesten naar het licht leiden
Geesten verwijderen
Medium gezocht voor hulp
Geesten zien
Geesten verdrijven
Spoken verdrijven
Spook verjagen
Geest verdrijven
Paranormale groep
Paranormale organisatie
Ghosthunter
Spokenjager
Paranormaal medium geesten
Paranormaal onderzoek geesten
Onderzoekers geesten
Paranormale onderzoeker geesten
Gratis paranormaal onderzoek
Opsporen van geesten
Hulp gezocht voor geest
Kind ziet geest
Kind praat met ingebeeld vriendje
Communicatie met geesten
Handleiding voor het verwijderen van geesten
Handleiding om geesten naar het licht te begeleiden


aura-oasis
Andere artikels
Contact
Forum

Facebook