Aura-Oasis - - Studie en onderzoek van paranormale fenomenen

donderdag 27 oktober 2011

Geestelijke lifters


Persoonlijk gehost door een geest?
Bij een bezoek aan een locatie waar vroeger dramatische zaken gebeurd zijn, kan het onder bepaalde omstandigheden voorkomen dat je een geestelijke aanwezigheid opdoet. Deze merkt het aan je op dat je deze waarneemt en hecht zich aan je.

Gelukkig komt dit niet zomaar voor en gebeurt het slechts zelden. Er zijn meestal redenen voor als dit wel gebeurd. Vaak voorkomend zijn, het kunnen horen of aanvoelen van die geest, het uitnodigen van die geest, het provoceren of spotten met vroegere gebeurde feiten of personen. Er zijn echter ook andere, meer persoonlijke redenen waardoor een vastzittende aanwezigheid zich aan je kan hechten. Misschien ben je gewoon een onweerstaanbare aantrekkelijke persoon,  of misschien heb je een toegankelijke persoonlijkheid die ze kunnen gebruiken, een verslaving die ze ook hebben en die ze via u willen delen of misschien proberen ze via u iets af te werken of ergens een uitlaatklep te krijgen.

Ook deelname bij spiritisme in een kring die te weinig kennis of ervaring heeft, kan je opzadelen met iemand die je mee naar huis volgt. Zorg altijd dat er iemand bij is die bij dergelijke problemen de situatie ook doeltreffend kan oplossen door kennis van de problematiek en de motieven van de entiteit.

Ook bij ghosthunting kan je plots tijdelijk gebruikt worden en in enkele gevallen kan je de entiteit blijven meedragen. Men kan dan even vreemd gedrag vertonen of zichzelf niet zijn. Meestal verdwijnen de verschijnselen dan ook wel na een bepaalde tijd maar het is niet altijd zo.

Ook door complete uittreding, zoals door overdosissen drugs, beroerte of plotse hersenbloeding, kan je met een andere entiteit opgezadeld geraken. Je kan dan regelmatig voorkomende of blijvend voorkomende persoonlijkheidsverandering ondergaan.

Ook door extreme occulte praktijken in het genre van magie kan je iets hebben opgewekt of aangeroepen  dat je niet meer kwijt raakt. Dit kan je dan blijvend last bezorgen. Zelf krijg je dat niet meer weg.

Ook bepaalde persoonlijke voorwerpen van bepaalde overledenen kunnen iemand aan je binden die je erom haat. 

Er zijn dus vele mogelijkheden waardoor je een geestelijke lifter opdoet. Er zijn ook dolende geesten die zelfs even bij je thuis of rond een voorwerp kunnen aanwezig zijn en die bij je een toegang vinden of je aantrekkelijk vinden op een of andere manier.

Zo was ik aan het fotograferen in een zeer oude steeg met zeer oude woningen toen iemand mij bij de schouder greep om mijn aandacht te wekken. Ik draaide me op, maar er was niemand. De aanraking was zeer realistisch. Ik dacht echt dat er iemand achter mij stond, die wilde passeren of me iets wilde vragen.
Ook op een andere locatie botste ik tegen iemand op, toen ik plots een stap achteruit zette. Ook toen draaide ik me verbaasd om, om me af te vragen tegen wie ik kon opgebotst zijn. Uiteraard was er niemand, anders had de verklaring eenvoudiger geweest.
Wat meer voorkomt is je naam horen noemen of iemand aan je bed zien of voelen.

Er bestaan video-opnames die toevallig registreerden hoe een zelfoplichtend lichtpunt bij iemand binnen het hoofd of het lichaam duikt, waarna deze persoon zich anders voelt of gedraagt. Zulke snelbewegende lichtpunten worden soms digitaal geregistreerd, nadat er bij weinig licht iets gefilmd wordt wat een geestelijke activiteit lijkt. Meestal veroorzaakt dit slechts een zeer tijdelijke gewaarwording. Pas als het blijft is er een ernstig probleem.

In alle gevallen dient echter een andere mogelijke verklaring uitgesloten te worden. 

Een entiteit die je volgt en aan je kleeft, is niet hetzelfde als bezeten geraken. Emotionele problemen kunnen immers verantwoordelijk zijn voor een aura dat toegankelijk is. Dan kan het gebeuren dat je zaken doet die je anders nooit zou doen en waarvan je niet de minste herinnering hebt.

Psychiatrisch?
Ik heb mensen gekend die plots last kregen van wat een psycholoog of psychiater zeker als "stoornis" gaat aanmerken. Vaak gaat het om plots stemmen horen. Maar ook herhaaldelijk aanrakingen komen voor, schimmen of schaduwen zien, ernstige black-outs met persoonlijkheidsveranderingen, agressieve buien en plotse zelfmoordneigingen.

Ik moet hier bijvoegen dat je slechts een entiteit kan opdoen als er een aanwezig is. Zo is die vaak NIET aanwezig bij glaasje draaien, waarbij er dan evenwel ook weinig zinnigs geproduceerd wordt tijdens de sessie.
Er moet immers wel degelijk contact zijn van een geest. Meestal zijn dit aardgebondenen. Zij die via het Licht zijn overgegaan komen slechts zeer zeldzaam door en alleen om vereffenende kwesties. In deze gevallen kan spiritisme tot fascinerende resultaten leiden. Gezien de mogelijkheid dat een entiteit zich aan iemand hecht is alleen gebruik met kennis en ervaring aangewezen met iemand die dit kan vermijden en oplossen.
Begrijpelijker is het waarschijnlijk als je je zou voornemen om EVP te gaan opnemen. Er moet natuurlijk iemand kunnen antwoorden. Als er niemand kan antwoorden die in je buurt is, zal ook dit natuurlijk niet veel opleveren op. Het is ook niet zo dat je bij deze experimenten iets oploopt. Bij bandstemmen (EVP) is het risico immers enorm klein omdat het contact verkregen wordt via een extern medium, in dit geval de recorder. Een der grootste risico's is automatisch schrift.

Bij alle gevallen waar een geestelijke lifter verantwoordelijk kan zijn tot vreemde gewaarwordingen, stemmen horen of gewijzigd gedrag, is er vaak een plots moment waarbij het begint. Het gebeurt van de ene minuut op de andere en soms lijkt er geen reden aanwezig te zijn op de locatie waarbij dit plots toeslaat. De eerste gewaarwordingen kunnen evenwel bij aanvang zachter zijn. Ook kan het slechts beginnen optreden als je al terug thuis bent zodat het verband minder duidelijk is.Vaak treedt het echter overduidelijk op na een bepaalde gebeurtenis. Zo heb ik mensen gekend die door ernstige fouten bij ouija op enkele seconden tijd stemmen gingen horen.

Het is een feit dat de psychiatrie nog nooit één geval heeft kunnen "genezen". De medicatie is gericht op onderdrukken van de kwellingen maar vaak zijn er ernstige bijwerkingen.

Diagnose
Je kan niet zomaar veronderstellen dat er een entiteit bij iemand aanwezig is, als die stemmen is gaan horen. Als er een vermoeden is, bestaan er mogelijkheden om dit op een paranormale manier te proberen toetsen. Er zijn ook eenvoudigere testjes zoals deze die Roger Vanderdonck beschrijft in zijn boek "Het E-syndroom".

Is er hulp mogelijk?
Naar mijn eigen ervaring is het soms mogelijk mensen te helpen. Dit richt ik dan op afscherming en  verdediging van het slachtoffer en het verwijderen van de geestelijke aanwezigheid. Dit werkt natuurlijk maar als er werkelijk een geestelijke oorzaak is voor de gewaarwordingen. Soms zijn er tekens die men zelf kan herkennen zoals plots optredende krassen op het lichaam. 

Er zijn in de tijdsperiode van Dr. Wickland echter keer op keer successen geboekt bij geestelijke "stoornissen".

Reacties graag via Forum

donderdag 13 oktober 2011

Fox klopgeesten New York 1848

De gezusters Fox - Hydesville New York 1848 
de ware feiten
Soms worden paranormale feiten op basis van de mogelijkheid van iets soortgelijks te produceren geklasseerd als fraude.

Neem nu de klopgeestfenomenen bij de familie Fox die het tijdperk van het spiritisme inluidden. Sceptici of sceptische mentalisten grijpen dit stokpaardje aan om heel het spiritisme en alle spokerij te bekladden en hiermee een kruisvaart tegen het paranormale te voeren. Maar ze blunderen, want de werkelijkheid, zoals die in hun eigen woordenboek staat, klopt niet. Het besluit is compleet fout.

Door dit voorbeeld te gebruiken, beschamen ze zich nu dubbel want deze "specialisten" blijken het hele verhaal niet te kennen.

Toen de familie in Hydesville, New York in 1948 in de woning ging wonen hoorde men er zeer krachtige klopgeluiden die aandacht wilden trekken. Ik maak het verhaal hier kort voor deze pagina van aura-oasis, maar het is een hele geschiedenis.

Ze merkten dat de klopgeluiden konden antwoorden op vragen, ja en nee maar uiteindelijk konden ze ook het alfabet afgaan en zo woorden spellen. Zo kwam men tot een conversatie, de eerste spiritistische communicatie tussen mens en geest ooit. De geest beweerde een vermoorde marskramer te zijn die in de kelder was begraven. Opgravingen in de kelder leverden niets op. Heftige sceptici grepen dit aan en voerden een hevige heksenjacht naar de Fox familie. De gezusters Fox die uiteindelijk het medium werden, geraakten aan de drank.

Toen de familie Fox later in grote financiële problemen was geraakt en hierdoor ernstig in het nauw werden gedreven, werd door sceptici een groot bedrag aangeboden als ze wilden bekennen dat ze de fenomenen zelf veroorzaakten. Voor het broodnodige geld bekenden ze, als onder dwang. Ze kwamen met een ongelooflijk belachelijke verklaring af voor de luide klopgeluiden. Ze zouden deze geluiden veroorzaken door het knikken van botten in knieën en voeten. Vele jaren laten wilde ze deze bekentenis weer intrekken maar dat werd verhinderd. Als "gefolterde heksen" hadden ze bekend.

Voor sceptici stopt het verhaal hier echter op een bevredigende finish voor hen.

Het was echter nog niet gedaan. 56 jaar later stortte in de kelder van de spookwoning een muur in. Het bleek een dubbele keldermuur te zijn. Achter die ingestorte muur werd het lijk gevonden van een vermoorde marskramer, Charles. B. Rosna, samen met zijn doos en koopwaar. Hij bleek inderdaad vermoord te zijn door een overgesneden keel zoals hij spiritistisch gespeld had. De klopgeluiden waren dus echt geweest.

Deze volledige gebeurtenissen staan oa. in de originele Gale encyclopedie of occultism and parapsychology. Hierdoor is de authenticiteit van de klopgeestfenomen in de woning in Hydesville bevestigt. De bekentenissen van fraude zijn hiermee weerlegd. Deze bron is vrij origineel en zonder weglatingen van het staartje aan de geschiedenis van de feiten. Volgens deze zeer gefundeerde bronnen vond men immers de marskramer. De feiten waren dus zeker niet in scene gezet maar klopten ongetwijfeld. 
Voor meer bronnen zie het fragment uit The Gale encyclopedie zoals dat staat op  http://www.answers.com/topic/the-fox-sisters
The Gale encyclopedies zijn te downloaden via usenet. Ze zijn uitgeroepen tot de beste online encyclopedie met nauwkeurig nagetrokken bronnen
Zie ook History of Spiritualism - Arthur Conan Doyle.


Hiermee is het ongelijk bewezen van het onvolledige verhaal die sceptische strijders en mentalisten tegen het paranormale, zo graag aangrijpen. Eigenlijk is het een blunder dat ze net dit aanhalen want ze bewijzen hiermee net hun ongelijk door het volledige verhaal te weerhouden of door onvoldoende kennis van de feiten. Er zijn zo nog gevallen. Harry Houdine bewees ooit fraude door een stok uit een lade te halen. Na zijn dood bekende zijn handlanger dat hij er de stok had moeten verbergen om hen als fraudeurs te kunnen beschuldigen. Wie zijn nu de fraudeurs? 

Bovendien bleven na de verhuis van de Fox-familie de fenomenen voortduren en waren 100den andere personen getuige, waaronder bijzonder befaamde onderzoekers en wetenschappers. 

Ik citeer de gebeurtenissen van Rochester, zoals opgetekend en voeg er het bewijs bij die het vinden van de beenderen en de marskramersdoos bewees. Dit door bekendmaking in de Boston Journal op 22 nov 1904 en New York Times op 23 nov 1904:


Boston Journal
November 22, 1904
  ROCHESTER, N.Y., 1904: The skeleton of the man supposed to have caused the rappings first heard by the Fox sisters in 1848 has been found in the walls of the house occupied by the sisters, and clears them from the only shadow of doubt held concerning their sincerity in the discovery of spirit communication.
    The discovery was made by school children playing in the cellar of the building in Hydesville known as the "Spook House," where the Fox sisters heard the wonderful rappings. William H. Hyde, a reputable citizen of Clyde, who owns the house, made an investigation and found an almost entire human skeleton between the earth and crumbling cellar walls, undoubtably that of the wandering pedlar who it was claimed was murdered in the east room of the house, and whose body was hidden in the cellar.
    Mr. Hyde has notified relatives of the Fox sisters, and the notice of the discovery will be sent to the National Order of Spiritualists, many of whom remember having made pilgrimage to the "Spook House," as it is commonly called. The finding of the bones practically corroborates the sworn statement made by Margaret Fox, April 11, 1848.
   


"There was discovered a pedlars tin box as well as the bones, and this box is now preserved at Lillydale, the central country head-quarters of the American Spiritualists, to which also the old Hydesville house has been transported."
    from The History of Spiritualism by Arthur Conan Doyle

De doos van de marskramer zoals die in de kelder gevonden is

Ik voeg een citaat bij uit de optekeningen:

John D. Fox then signed the following statement: "I have also heard the above statement of my wife, Margaret Fox, read, and hereby certify that the same is true in all its particulars. I heard the same rappings which she has spoken of, in answer to the questions, as stated by her. There have been a great many questions besides those asked, and answered in the same way. Some have been asked a great many times and they have always received the same answer. There has never been any contradiction whatever.
"I do not know of any way to account for those noises, as being caused by any natural means. We have searched every nook and corner in and about the house at different times to ascertain if possible whether anything or anybody was secreted there that could make the noise and have not been able to find anything which would or could explain the mystery. It has caused a great deal of trouble and anxiety.
"Hundreds have visited the house, so that it is impossible for us to attend to our daily occupations; and I hope that, whether caused by natural or supernatural means, it will be ascertained soon. The digging in the cellar will be resumed as soon as the water settles, and then it can be ascertained whether there are any indications of a body ever having been buried there; and if there are I shall have no doubt but that it is of supernatural origin."
The digging could not be resumed until summer. Then, at a depth of five feet, they found a plank, along with charcoal and quicklime, and finally hair and some bones, which were pronounced by medical men to belong to a human skeleton. The rest of the skeleton was believed to be found 56 years later. According to a report of the Boston Journal, November 23, 1904, some parts of a rough wall built one yard from the true wall of the cellar fell down. Excavations were made by the owner of "the spook house" and an almost complete human skeleton was found. It was thought that the murderer first buried the body in the middle of the cellar, then became alarmed, dug it up, and buried it in the space between the two walls.
As the murder victim's spirit continued to communicate with the Foxes in 1848, Mrs. Fox's hair turned white as a result of the disturbances in the house. The phenomena soon assumed the character of formal haunting. The sound of a death struggle, the gurgling of a throat, and the heavy dragging of a body across the room was heard night after night. Finally the family could not stand it any longer and moved out. But the raps continued in the house even after they left, and one night more than 300 people conversed with the invisible entity.

Reacties graag via Forum

zaterdag 8 oktober 2011

Psychometrie zelf leren 2


 Helderziendheid 2: Lessen om het aan te leren
Kan je het leren?  
Waarschijnlijk wel al zullen de resultaten altijd wat afhangen van de gave en de ervaring ermee. Een overtuiging dat paranormale fenomenen zoals psychometrie bestaan is wel grotendeels vereist. Die kan je jezelf niet opleggen. Je kan dit slechts bereiken door verkenning van het paranormale studiegebied. Je bent niets met de vele would-be paranormale onderzoekers die enkel ghost-specialisten zijn en verder niets kennen van het paranormale en de geschiedenis. Noem hen maar eens een beroemd paranormaal voorval, of de naam van een wereldberoemde paranormale onderzoeker en je ziet snel hoe schandalig onkundig ze zijn. We moeten natuurlijk geen namen noemen zoals Amityville want dat kent iedereen van de fictieve horrorfilm. Er zijn zeker wel sterke paranormale zaken mee gemoeid, maar het boek en de film zijn fantasie op de waargebeurde feiten.
Voorbeelden van zo'n beroemde personen of feiten die men zou moeten kennen, zijn Maurice Grosse (persoon), Rosenheim (paranormaal zeer goed onderzocht voorval), The Scole experiments en was het voorval van de gezusters Fox nu fake zoals ze bekenden of hoe bewees het zich later toch echt te zijn? Deze zeer beroemde studies zou men als paranormaal specialist tot in detail uit het hoofd moeten kennen.

Mits minder of meer aanleg, zit de kunde van psychometrie apart in onze geest, naast bewustzijn, redenering, associering en onderbewustzijn. 
Je bereikt ook geen betere resultaten door mediatieve toestanden.

Ik kan hier geen cursus geven. Dit zou ik wel gedeeltelijk kunnen aanleren in groep. Maar ik kan een voorbeeld geven die je alvast goed op weg zet. Dan rest nog wel veel durf, leren en ervaring. Het is ook noodzakelijk dat de uitgesproken zaken, controleerbaar zijn. Geen wijsheid van geestelijke hooggeëvolueerde levensvormen op een andere planeet die zich om ons bekommeren. Integendeel, zo glijd je af naar een gefantaseerde virtuele wereld.

 • U moet eerst een goede waarnemer leren worden. Bvb: Wat merk je nog op terwijl je dit leest? Hoor je een klok tikken? Hoor je geblaf op de straat? Merk je dat het mooi weer is geworden? Aan wat zit je eigenlijk nog te denken en bij weg te dromen, radio of muziek? Welke instrumenten? enz... Opgelet, het leren waarnemen is essentieel maar het is niet zo dat je de paranormale informatie haalt uit dingen die je met je zintuigen kan waarnemen. Dit zou geen helderziendheid zijn. 
 • Je moet verbeelding, beelden, indrukken, bewuste redeneringen leren uit elkaar houden.
 • Hou je geest in het oog.
 • Maak onderscheid tussen wat je ooit hebt ervaren en dingen waar je enkel van droomde. 
 • Wat zijn de ware motieven van je drijfveren? Bvb. welke zijn je drijfveren om op reis te gaan?
 • Let op je gevoelens, niet alles komt via beelden.
 • Evalueer de indrukken tov je emotionele gevoelens op dat moment.
 • Train je intuïtie. Leer ze kennen in werkelijke betekenis.
 • Leer vertrouwen op de eerst verkregen gevoelens.
 • Leer intuïtieve beelden, geluid, gevoelens goed vertalen tov. associatieve beelden, die je heel wat anders kunnen willen zeggen. Een kerk kan voor een centrum staan. Daar zat je misschien ooit rustig op een bank naar de drukke wereld te kijken.
 • Leer hersenruis onderdrukken en de werkelijke betekenisvolle indrukken eruit halen. 
 • Leer de kenmerken van intuïtieve indrukken kennen. 
 • Oefen je met onbekenden. Met bekenden is immers zo goed als onmogelijk omdat je vaste opvattingen en geschiedenis alles omver redeneren. 
 • Leer de verschillende dingen als een detective uit elkaar halen en weet de ware betekenis er uit te puzzelen. 
 • Als je kan tekenen, doe dit dan. 
 • Luister naar je zekerheidsgevoel. 
 • Vertaal dit verbaal naar woorden. 
 • enz... 
Deze oefentechnieken komen voort uit een parapsychologisch onderzoeksprogramma waarbij mensen getraind werden om te leren helderzien. 
Mochten er voldoende mensen contact opnemen met een interesse om dit aan te leren en die in de  omgeving Gent kunnen komen, kan ik je uit mijn eigen ervaring cursus geven, trainen en coachen met echt controleerbaar oefenmateriaal waarbij een onbekende derde persoon de gegevens kan evalueren. Begeleide ervaring zal hier immers gemakkelijker werken.


zaterdag 1 oktober 2011

Psychometrie zelf leren 1


 Helderziendheid 1: definitie en voorbeeld
Met helderziendheid bedoel ik geen kaartleggen, I Tjing, pendelen, astrologie, wichelroede, kabbala, numerologie...
Psychometrie is het opdoen van indrukken door pure helderziendheid bij zien of aanraken van een voorwerp, het vertoeven op een locatie of bij een persoon. Natuurlijk mogen deze indrukken geen breedspectrumbevindingen zijn (passe-partouts) of zaken die vanzelfsprekend kunnen afgeleid worden uit het voorwerp of foto. Ze moeten ook hier en daar specifiek genoeg zijn om toevalskansen bijna onmogelijk te maken. Een uitspraak zoals "sportief persoon" is gemakkelijk te gokken maar de woning en de omgeving tot in details beschrijven waar hij woont en dat hij daar problemen heeft met een buur om een bepaalde zaak, is al heel wat anders.

Lang geleden was ik onder de indruk toen een vriend die sterk helderziend is, me zei dat ik het ook in mij had. We deden meteen proeven en die slaagden. Al haalde ik er niet zoveel uitspraken uit, ze waren wel specifiek. Ik dacht echter dat het door bijzijn van mijn vriend kwam. 

Jaren later bleek het vermogen voor psychometrie zoals mijn vriend dat gezegd had,  geleidelijk aan meer en meer te kloppen. Eigenlijk zou ik hier een voorbeeld van een volledige reading moeten plaatsen zoals ze allemaal opgetekend zijn inclusief de foto die ik gebruikte als inductor.
Ik kan anders toch maar moeilijk over psychometrie spreken als ik het zelf niet wat zou kunnen. Af en toe deed ik openbaar eens een reading in ons forum. Je kan er een zien op http://auraoasis.123forum.be/viewtopic.php?f=6&t=492 Scroll daarvoor naar beneden tot 2 berichten onder de foto.  
De gebruikte foto staat enkele berichten hoger. Ik heb er heel veel die allemaal woord voor woord bijgehouden zijn en nagetrokken. Het is echter moeilijk om daar een uit te nemen omdat ze allemaal persoonlijke informatie bevatten die niet openbaar bedoeld is.
Het kan heel stom klinken maar ik weet zelf niet goed hoe deze informatie bij me binnenkomt. De grote kwestie is echter, deze op te vangen. 
De tweede kwestie, en met deze vind ik het altijd moeilijk, is het vertalen van de beelden en indrukken naar gesproken taal. Dit vraagt telkens een switchen van bewustzijnstoestand waarna de draad weer moet opgenomen worden. Intussen mogen mijn doorlopende volgende indrukken niet verstoord raken.

Ik denk echter dat iedereen het reeds min of meer in zich heeft. In het tweede deel geef ik een handleiding die je op weg helpt om zelf psychometrie te proberen.


Reacties op deze blog, graag met vermelding van rechtstreekse link: Forum