Aura-Oasis - - Studie en onderzoek van paranormale fenomenen

dinsdag 26 februari 2013

Contact na de dood


Een eigen ervaring
Dit zijn enkele oudere EVP’s van mij http://users.telenet.be/aura.oasis/Bandstemmen.html 
Helaas is de pagina al tijd niet meer bijgewerkt. Er zitten er wel bij van iemand die beweerde een haunted mobilhome te hebben en stemmen opnam door haar recorder op voice activated recording te plaatesn. Die opnames stuurde ze mij door vanuit Mexico. Die tijd waren internationale contacten gewoner omdat internet nog jong was. Jackie Colligan heeft nu een eigen site maar dezelfde kwalitatief sterke resultaten haalt ze toch niet. 
Er hangt nog een bijzondere ervaring vast aan een deel van de stemmen.
Lang geleden deed ik regelmatig spiritisme en werd ik gevraagd bij een vrouw die haar overleden moeder wou contacteren. Dit lukte niet goed en we besloten een tweede sessie te proberen. (Echt iemand vragen is een zeer moeilijke kwestie, normaal komen er maar die die aanwezig zijn. Ik had dit ook op voorhand gezegd). Ze kreeg een verpletterende migraine en ik besloot haar te healen. Ik legde mijn hand op haar hoofd, concentreerde me en gaf haar energie. Op minder dan 1 minuut was ze haar migraine kwijt waar ze zeer van onder de indruk was. Vaak is dat immers moeilijk plat te krijgen. Ik kon er die periode wegens nekklachten goed van meespreken. 
Van het ene kwam het ander en naast haar studies als dierenartse had ze ook acupunctuur gevolgd. Dit interesseerde me, mogelijk zou dit wel kunnen helpen tegen mijn chronische pijn. Ze zei dat ze wel eerst haar boeken weer eens wou inzien.
Lange tijd hoorde ik niets meer van haar.
In die tijd experimenteerde ik met een heel goed uitziend ouijabord voor computer. Anders dan de gebruikelijke rommel. Dit had echter nog nooit gewerkt en zeker is dat zo al moeilijk op je eentje. Maar ineens begon dit toch te schrijven en de tekst hield het programma bij zodat ik me daar geen zorgen moest over maken. Het bord beweerde “X” (de dierenartse) te zijn. Dit kon toch nog niet, zo’n jonge vrouw? Bovendien had ik ze nog niet zo lang geleden aan de telefoon gehad.
Ze beweerde via de ouija op computer, zelfmoord te hebben gepleegd. 
Ik zocht een manier om er iets te weten van te komen want het was helemaal geen kennis van mij. Eerder een toevallige kennis met wederzijdse opties. Wel was ze ook lid geworden en kwam naar enkele lezingen maar als organisator en voorzitter had ik niet veel tijd veel tegen haar te zeggen.

Toen ik haar na het ouijabord opbelde bleek ze zich idd te hebben gezelfmoord.
Via ouija, weken na elkaar ontspon zich een hele redevoering waarbij ik vooral naar bewijs zocht dat zij het wel degelijk was en niet iemand anders of mijn onderbewustzijn die dit helderziend ontving. (ik deed voor haar nog helderziendheid op een boek dat haar pa had geschreven).
Ze begon ook zacht door te komen via bandstemmen (EVP).
Zelf had ik met regelmaat van de klop op verschillende tijdstippen van de week, migraine. Toen moest ik echt plat in de zetel gaan liggen van de helse pijn en leek het alsof ik iets voelde op mijn hoofd. Stelde ik me voor dat iemand me daar zacht aanraakte? 
Het heeft lang geduurd eer het doordrong dat zij het mogelijk kon zijn. Zij beweerde het te zijn. Het hielp echter wel niet.
Ik snapte hierbij opeens ook het verband met wat ik bij haar deed en waarmee zij mij beloofd had te helpen. Maar goed geen bewijs hield me terughoudend. 
Een zeer helderziende vriend van mij kwam later naar de vereniging. “Er staat iemand bij je, een vrouw”. Ze zegt me dat “je niet moet blijven zoeken naar bewijs”. Ze zegt me dat ze dierenartse is. Dit was natuurlijk wel al een aardige aanwijzing dat ze rond mij was want mijn vriend wist niets van haar en zeker niet dat ze dierenartse was. Wel was hij sterk helderziend. Zo sterk dat men hem platbelde en hij er vrij snel een afkeer van kreeg en niet meer wou doen. Ook had ik tot vervelends toe zitten zoeken naar bewijs van haar identiteit langs ouija.

Op een morgen had ik weer migraine waarmee ik wakker werd. Mijn vrouw streelde me op de rug, althans zo dacht ik. Dit was zeer duidelijk en zeer echt. Maar ik moest opstaan om dringend een medicijn te gaan halen. Toen zag ik dat er niemand in bed lag en merkte ik dat ze al beneden aan het werk was! Wie had me dus aangeraakt? En weerom als ik migraine had. 
Als ik dit nu zo vertel, klinkt dit allemaal logisch te volgen maar in die periode en met veel tijd ertussen was dit echt niet opvallend en had ik het niet door. Pas nadien snapte ik het, vooral toen het bord dit nog eens zei dat zij dat was. Dit viel dus ook erg passend ineen. 

Aandoenlijk was het toen ze via bandstemmen vroeg "Denis, wat moet ik nu doen?"
Ik hielp ze overgaan naar het licht. Toen dat gebeurd was en me ervoor bedankte, stopte het ouijabord voor computer en vertikte het om nog ooit weer eens zo te werken. Er kwam niets meer door.

aura-oasis 
Contact

donderdag 7 februari 2013

Ongewenst nachtelijk bezoek


Wellustige geesten? 
Er wordt niet gemakkelijk over gesproken, maar toch hebben er veel mensen last van. Ik heb het hier over ongewenste intimiteiten door geesten. 
Spokerij is niet altijd aan de woning verbonden. Er zijn ook geesten die erin slagen zich duidelijk voelbaar te laten worden op lichamelijke manier. 

Dat geesten een duidelijke aanraking kunnen laten voelen is meer bekend. Verder gaat het als dit 's nachts in bed gebeurd. 
Het onderwerp is ook voor mij moeilijk om over te praten, maar het bestaat zeker. Het is niet steeds een overleden geliefde maar vaak gewoon een onbekende. De waarneming van deze ongewenste aanrakingen kan ver gaan en kan extreem realistisch aanvoelen. Naast "wat lijken te voelen boven het haar" kunnen dit dus zeer werkelijke aanrakingen worden. 

Doordat velen dat als een soort lucide droom beschouwen of afkomstig van een verloren liefde, zijn er die dit toelaten. Er zijn echter ook anderen die zeer wakker beseffen dat dit niet normaal is en letterlijk hun kamer uitvluchten. 

Het is een type geestenverschijnsel dat jarenlang aan kan houden en naar mijn ervaring kiest men vaak wel heel knappe slachtoffers.

Het verschijnsel is ook beschreven door Brad Steiger in "Otherworldly affaires...". Hiermee is de taboesfeer die hier rond hangt wat doorbroken. 

Het fenomeen moet vergeleken worden met fenomenen die in een woning gebeuren en door geesten veroorzaakt worden zoals kastdeuren die open en dicht gaan. Alleen speelt het zich hier voornamelijk rond een persoon af. De andere, secundaire verschijnselen die op een geest lijken horen er vaak wel bij zoals het horen van voetstappen en gelijkaardige. 

Een minder erg verschijnsel is dat je plots heel even iemand bij je in bed ziet liggen maar die niets doet. Zo ken ik een vrouw die toen ze haar omdraaide een andere vrouw tussen haar en haar man heeft zien liggen. Heel even. Het komt dus ook zo voor. 

Als slechts weinig mensen zoiets durven melden, dan moet het fenomeen erg wijdverbreid zijn want ik heb zo al meerdere meldingen ontvangen. 

De meeste slachtoffers zijn vrouwen maar er zijn ook mannen. Wie er durft over praten heeft veel kans naar psychiatrie verwezen te worden. Dus wordt er meestal over gezwegen en komt het vaak maar uit als het niet anders meer kan. 

Uit wat ik er uit leerde, houdt het fenomeen wat verband met "old hag fenomenen", geestwaarnemingen en komen vele ervaringen voor op de rand van slapen of ontwaken. Toch is er een heel groot verschil met lucide dromen. De ervaringen worden immers in wakkere toestand ervaren. Er zijn ook mensen die gewoon overdag worden lastiggevallen. Ga dat probleem maar eens aan iemand gaan vertellen! Niet dus. 

Tijdens de inquisitie noemde men deze incubus of succubus en kwam het neer op gemeenschap met de duivel.

aura-oasis  
Contact

zaterdag 2 februari 2013

Leven en lijden
Levensweg of lijdensweg? 
Als we wat ouder zijn geworden kunnen we even terugkijken op onze levensweg. Misschien vind je het goed zoals het nu is of misschien had je het niet mee.Als we onze schoolvrienden en onze andere kennissen uit onze herinnering halen die het geluk nogal wat mee leken te hebben, zien we dat het leven soms geheel anders loopt dan verwacht.Misschien ken je nog die vriend die altijd de mooiste meisjes aan elke hand had, wat je eigenlijk ook wel zou gewild hebben maar die nu een eenzaam bestaan leidt nadat een vrouw hem erg smerig zijn woning heeft van de hand gedaan waardoor die terug moest herbeginnen.Of misschien herinner je je buur nog die dagelijks in zijn dure auto vanuit zijn luxueuze woning ging werken die dan uiteindelijk in de goot is beland?Daar tegenover vraag je je af hoe het nu zou zijn met die schoolvriend die altijd de eerste van de klas was en dokter werd. Hoe geslaagd verloopt zijn leven?En hoe zou het nu gaan met die collega waarmee je vriendschap sloot tot deze later heel plots hallucinaties begon te krijgen?En de harde zelfstandige werker die nooit ophield en uiteindelijk geveld werd door een catastrofale burn-out met de onmogelijkheid nog iets voor elkaar te krijgen?Er zijn ongetwijfeld voorbeelden genoeg maar uiteraard is dit het lot van het leven. Niet altijd slaagt het leven vanzelf bij wie je dat nooit zou verwacht hebben. Iedereen heeft zijn lot te dragen.Je bent mogelijk zelf slecht gestart en mogelijk ervaar je nu hoe je toch beter je best had moeten doen of misschien had je eerst een keihard leven maar kwam alles op zijn pootjes terecht.Misschien zit je er zelf warmpjes in maar word je een wolf zodra het woord “geld” valt of misschien had je ooit geld maar schiet er niets meer van over?Wat moest een ander leren en wat ontdekken we daardoor bij onszelf? 


Kunnen we onze ogen openen of moeten we wachten tot we onze levensfilm zien bij een bijna doodervaring?  


Het zou interessant zijn mochten hier mensen getuigen van de rare kronkels van het leven. Zo zouden we zien dat we er zelf misschien nog niet zo slecht aan toe zijn. 


aura-oasis  
Contact 
Reacties graag via Forum