Aura-Oasis - - Studie en onderzoek van paranormale fenomenen

donderdag 26 januari 2012

Ontstoren van een woning


Radiesthesie
Radiesthesie of wichelroedelopen en pendelen, werden vroeger gebruikt als enige hulpmiddel om wateraders te vinden om een put te boren. Dit werkte en was ook de enige methode.
Je kan er echter allerlei andere dingen mee vinden zoals olie. Dit laatste wordt nu ook nog veelvuldig gebruikt. Ik heb zelfs een documentaire gezien waar twee oliezoekers tegen elkaar opwedden wie olie ging vinden. De ene maakte gebruik van een wichelroedeloperskoppel, de andere door wetenschappelijke methoden. Het boren kost natuurlijk een fortuin en je weet natuurlijk niet op voorhand of dit niet weggeworpen is. En als je dan al zeer diep geboord hebt, boor je dan verder?
In ieder geval had het vrij bekende wichelroedelopend koppel die er heel veel ervaring mee had, olie en had de man op basis van wetenschappelijke veronderstellingen niets. (documentaire - het was vooral de vrouw die telkens juist zat) Men toonde ook alle peperdure problemen die bij het boren optraden zodat het duidelijk is dat deze investeerders niet echt van gokken houden als er geen gunstige resultaten zijn met bepaalde gekende methoden.

Het resultaat ligt niet aan de gebruikte methodes maar aan de personen die de informatie op die manier intuïtief aanvoelen. Zoals ook bij helderzienden het geval is, heb je daar echte bij en personen die niet begaafd zijn en daarin een bedrieglijke kans zien om gemakkelijk geld te verdienen door wat rond de pot te draaien.

Wichelroedelopen of pendelen is niet moeilijk. Daarna moet je leren wat juist is en wat niet. Je moet de feeling ontwikkelen. Dan is het dus ook nodig dit te controleren.

Bij het opsporen van energetische velden in een woning lijkt me een gewone EMF meter en een elektrostatische veldmeter betrouwbaarder en ZEKERDER. Als je die ladingen vindt, zal een erg duur kunststoffen plaatje niets uitmaken. De meeste radiesthesisten werken gratis maar verdienen wel serieus aan de plaatjes.

Naar eigen ervaring met EMF is een normaal niveau zeker onder de 1 mGauss. Op sommige plaatsen is er echter een vreemde vorm van stabiele EMF te detecteren die niet verklaard kan worden. Deze locaties zijn echter zeldzaam. Dan gaat het om max 3 mGss.
Vanaf 7 mGss zouden er hoogstwaarschijnlijk biologische schadelijke invloeden zijn. (het is zeer moeilijk deze invloed juist te bepalen).
Vanaf 300 mGss dichtbij de temporale hersenkwab zouden we ons kunnen onrustig voelen. Dit komt echter nergens ter wereld op een natuurlijke manier voor omdat dit een enorme krachtige hoeveelheid is en de bron moet dan nog direct tegen de hoofdhuid aanliggen. Normaal is de benodigde experimentele dosis bij de hersenen vele malen hoger om echt een effect te voelen.

In mijn persoonlijke mening op je vraag betreft schadelijke storingen te geven zou ik zeggen het niet te doen. Onze rioleringsbuizen geven al meer stroming dan enige waterader.
Ik ben zeker niet kritisch tegenover pendelen of wichelroedelopen. Dit werkt wel als hulp om dingen op te sporen waar je op afstemt. Zo vond ik zelf eens iemands portefeuille die op een ongelooflijk abnormale plaats lag. Maar de verklaring ligt niet aan de velden of aan de wichelroede maar aan je eigen intuïtie. Het is een hulpmiddel.

Waar je naar mijn mening veel meer gaat mee opschieten is het verplaatsen van je radiowekker want die geeft dichtbij zeker 10 mGss. Niet gezond dus.

Verder heb ik alleszins geen ervaringen met ontstoren. Ikzelf zou het niet doen. Het is ook veel te duur om het uiteindelijk toe te passen, als er al juist geduid is, want je kan hierbij niets controleren. 

Reacties graag via Forum

donderdag 19 januari 2012

Spiritisme


Eigen ervaringen met spiritisme. 
Er zijn heel wat misverstanden rond spiritisme en "geesten oproepen". Geesten kan je niet oproepen. Je kan slechts contact krijgen met geesten die hier zijn en zelf contact nemen.
Met deze die aan gene zijde zijn, is uitsluitend contact mogelijk via de helderziende manier en ook soms wel via Electronic voice phenomena of ITC (Instrumental transcommunication).

Rond spiritisme en de bruikbare methoden om succes te hebben is heel veel te zeggen. De gemakkelijkste methode is via ouijabord. Men moet echter indachtig blijven dat niet ieder resultaat een communicatie is met een overledene en dat ze vaak niet zijn wie je zou willen wie ze zijn.
Voor hen is het contact moeizaam.
Bij spiritisme is het te doen rond de uitzonderlijke resultaten en niet rond de normale of twijfelachtige. Dit is falen. We moeten dit er helaas bijnemen. Slechts een contact op zovelen is verrassend.
Een grote rol speelt de groep en vooral de deelnemers. In iedere kring ontwikkelt zich - als er contact komt - iemand tot het noodzakelijke medium van die groep. De kwaliteit daarvan kan enorm verschillen.

Ik heb met bepaalde personen vaak resultaten gehad waarbij alles letterlijk vliegensvlug spelde en je nauwelijks kon bijhouden. Je moest echt op topspeed noteren en iemand moest de letters luidop noemen en iemand schrijven. Vaak kan door gebrek aan spacies of leestekens de tekst pas daarna ontcijfert worden.
Om goed te functioneren moet de aanwijzer ook niet sukkelachtig bewegen maar bijna naar de letters schieten. Al wat te traag gaat wordt immers beïnvloedt door de gedachten van de deelnemers. Dat is dan niet zo goed.

De beste contacten zijn geweest voor mensen die iemand hadden verloren op dramatische wijze. Andere op plaatsen waar iemand is blijven hangen of met andere woorden, waar het spookt. Dus best daar waar er vraag is naar dergelijke communicatie.

Het spreekt vanzelf dat je hier enorm moet mee opletten en het beschermen vooraf is slechts een voorzorg maar die niet verhindert dat er fouten gebeuren langswaar iemand toch slachtoffer wordt van ernstige problemen. Dit kan gaan van iemand meedragen, iemand in de woning, horen van stemmen en erger. Je weet ook vaak niet wie.

Wie meent dit te kunnen oplossen met salie smudgen of een priester-excorcist is eraan voor de moeite. Hoogstends kan het de aanwezigheid even bewust maken maar het is gegarandeerd niet opgelost. Dit moet op een andere manier. Daarvoor is heel wat spiritistische kennis nodig maar dat slaagt. Tenzij er velen rondhangen op een bepaalde plaats zoals in oorlogsgebied waar zich ernstige drama's hebben voorgedaan.
Waar problemen zijn met geesten is vaak al meermaals zelf geprobeerd met salie en andere internetmethoden zonder succes. Er wordt een hoop zever over verkocht door mensen die er niet de minste ervaring mee hebben.

Experimenteel spiritisme doe ik niet meer. Ik kan het wel nog toepassen waar het een duidelijk nut heeft.

Ik gebruik ook andere methoden die ik hier helaas niet kan vernoemen. Vaak is er meer mee te bereiken en gaat het vlotter.

Wat ik ook doe is psychometrie. Helderziendheid op foto. Dit kost me veel tijd maar is meestal wel correct. Ik ben immers geen Lisa Williams bij wie het eruit flapt.
Ik doe daar dus niets commercieels mee, mede omdat slagen enorm afhangt van eigen stemming en spanningen. Ook om wie de psychometrie draait speelt een hele rol. Als het om een kind gaat dat nog niet veel heeft meegemaakt, kan je daar niet zoveel over vertellen dan over een figuur die een heel turbulent leven achter de rug heeft.

Geen van deze dingen kan je echt op commando, maar ik heb hiermee af en toe zeer verbluffende zaken mee meegemaakt waar iedere andere verklaring geen steek houdt.

Belangrijk bij beide is dat je voor alles bewijs zoekt. Een helderziende moet weten of hij juist zit, vooral in het begin, en spiritisme moet ook kunnen nagegaan worden. Anders word je heel vaak gewoon wat wijsgemaakt en is het contact niet van wie je denkt.

Ik heb resultaten meegemaakt die elk logisch verband met spiritisme lijken te missen en waar het niet meer ging om woorden maar om dingen die uiterst onwaarschijnlijk zijn en die een onverklaarbaar verband hebben. Bijv. het veroorzaken van bepaalde gebeurtenissen die bijna onmogelijk geacht worden, het verschijnen van voorwerpen waar deze onbekend waren.
Een enkele keer schreef de planchette een volledige tekst uit zichzelf. Zie www.aura-oasis.be waar ik alleen de zaken kan plaatsen die zonder teveel persoonlijke details geplaatst kunnen worden.

Er zijn heel weinig amateurspiritisten die goede resultaten halen. Alhoewel het een groep erg vele sessies kan kosten eer er iets overtuigends wordt bereikt, zijn er onvergetelijke sessies die onvoorwaardelijk overtuigend zijn. Helaas is het bewijsmateriaal bijna altijd heel persoonlijk en gevoelig. Ook is het echt zwaar overtuigend voor de deelnemers die het meegemaakt hebben.

Ik ben heel dankbaar voor wat ik gedurende jaar heb mogen beleven. Het enige wat ik nog niet bewust heb meegemaakt is een bijna doodervaring, al heb ik er mogelijk wel een gehad, maar ik was weken herinnering kwijt.
 

Reacties graag via Forum