Aura-Oasis - - Studie en onderzoek van paranormale fenomenen

zondag 19 juli 2015

Inzicht in de essentie van het levenInzichten
Wat heb ik nu gewonnen met een heel leven het paranormale en het spirituele te bestuderen? Dit gebeurde voornamelijk langs eigen spiritistische communicatie en getuigenissen van bijna doodervaringen.

Zoals iemand die een bijna doodervaring heeft beleefd zijn blik op het fysieke leven totaal is gewijzigd, zo is dit bij mij ook.

Het leven maakt slechts deel uit van een cyclus om onze geestelijke vervolmaking de nodige ervaringswijsheid te geven die nodig is om hogere spirituele waarden te winnen en te kunnen loskomen uit deze sleur van deze harde lijdzame incarnaties.

Dat het ginds "de ware thuis" is en het hier van daaruit er wat als een droom uitziet maar die evenwel zeer meeslepend werkt en waarbij we ons verdere leven moeten leren leven met gevolgen van onze eigen beslissingen om nadien onszelf te kunnen evalueren en te zien waar we nog dingen moeten leren eer we passen in meer geestelijker sferen.

Dat onze fysieke wereld helemaal niet is zoals hij eruitziet. Tijd en ruimte zijn fysisch één alhoewel het voor ons duidelijk verschillende dingen zijn. Tijd bestaat dan eigenlijk niet, er is alleen hier en nu maar in veranderlijke vorm, zoals je in een droom een beleving kan hebben van een hele maand of zelfs een heel leven terwijl je slechts 1 uur sliep.

Dat ook onze materie slechts bevroren trillingsgolven zijn waar we met ons bewustzijn materie uit waarnemen zoals het computerspel ook alleen software is.

Dat de evolutietheorie van Darwin niet geheel klopt en ook totaal niet kan kloppen aangezien er organismes bestaan die zich niet uit een lager organisme kunnen ontwikkelen omdat ze geen enkel onderdeel kunnen missen. Een besluit hieruit is dat er in het leven van organismes zelf een Goddelijke ziel zit die de evolutie regelt en zich aanpast aan wijzigende omstandigheden, veel sneller dan de enorme traagheid die volgens puur toevallige mutaties zoals in de evolutietheorie mogelijk zijn.

Dat we deel uitmaken van een enorm bewustzijn waar we allen een levensvonk zijn die met al het andere moeten in harmonie leven voor de creatie van een levensvatbare situatie waar ieder element zijn wonderbaarlijke unieke rol speelt.

Zo heeft ieder deel zijn creatieve en intelligente rol om mee te werken aan een werkend geheel zonder verlies van bronnen. (de natuur recycled alles zonder verlies)

In essentie zijn we allen geesten, in een lichamelijke jas dan wel.

Ervaring levert wijsheid. Niets, hoe hard ook, is voor niets al kan één leven volledig waardeloos lijken, bijvoorbeeld bij zware handicaps of door levenslange opsluiting of andere...

Een heel leven lang werken voor materieel gewin kan je een appeltje voor de dorst voor later opleveren, vaak door daar eigenlijk bijna fulltime voor te gaan en zo de andere dingen te weinig aandacht te geven. Tot je ineens beseft dat je ouder bent en je eigenlijk alles al hebt en daarmee tevreden bent, of tot je zeer ziek wordt en beseft dat je alles zal moeten achterlaten, ook de collecties waarvan je meende dat ze een waarde hadden maar iemand anders niet op dezelfde manier kunnen waarderen en dus maar verdeeld worden als waardeloze goederen bij gebrek aan een betere toepassing.
Je hebt meer aan geestelijk gewin want daarom is het tenslotte te doen. Je moet leven voor het grotere doel.

Deze zaken kan niet iedereen volgen vermoed ik maar ze zijn gebaseerd op feitenmateriaal en ervaringen. Je kan spirituele boeken kopen die ons vertellen hoe we moeten leven maar er zelf niets van begrijpen en zo maar zelf een theorie in elkaar brouwden die vaak gewoon persoonlijk ter plaatse gecreëerd is om in boekvorm te verschijnen en TE VERKOPEN in de hoop ermee bekend te geraken (ego).

Kunstmatige spirituele boekenkennis is waardeloos als je ze niet in praktijk kan ervaren. Er zijn wel heel waardevolle boeken maar er is veel meer rommel op de markt gebracht.

Voor mij zijn dit waarheden geworden waar ik 100% van overtuigd ben geraakt op een manier dat ze ook logisch verklaarbaar is en waarvan ieder element grond onder de voeten heeft. aura-oasis 
Andere artikels 
Contact

woensdag 1 juli 2015

Realiteit versus illusie


Echt of fraude?
Dat er paranormale fenomenen bestaan is werkelijkheid. Wie zich afsluit voor deze waarnemingen blijft bij de afgesloten area der wetenschap die deze dingen bij voorbaat ontkent.
Gezien het werkelijkheid is, zijn ze hoe dan ook fout. Deze dingen bestaan en zijn harde feiten. Wie het altijd moet hebben van verklaringen zoals "iemand die de fenomenen frauduleus veroorzaakt" kent niets van deze dingen.

Goochelaars hebben vaak een teleurstellende carrière die nogal tegenvalt. Men wil meer aandacht en bewondering voor zichzelf. Ze kunnen niet verdragen dat er dingen bestaan die meer interesse lokken en ze willen die maar al te graag naar zichzelf toetrekken om in het middelpunt van de belangstelling te staan. Eigenlijk bereiken ze er niets mee. Iedereen weet dat het trucs zijn of doodgewone dingen zoals vervaldatums die men weet maar eigenlijk overal dezelfde zijn en dus geraden kunnen worden. Dit is de ware bedriegerij maar je kan het als amusement zien.
Een paranormaal fenomeen nadoen bewijst niet dat ze niet bestaan. Ze gebeuren effectief en zonder mensen met handlangers en kennis van goochelen of via gekochte goochelgadgets.

Het is natuurlijk niet gemakkelijk om dit materialisme opzij te zetten voor geestelijke verklaringen voor bepaalde fenomenen. Het is moeilijk te geloven en te verklaren (voor hen).
Men grijpt maar al te graag terug naar referenties zoals de gezusters Fox die uit nijpende financiële noodzaak geld hadden aanvaard om gewoon 1 keer te zeggen dat ze de HARDE klopgeluiden veroorzaakt hadden met de kootjes van hun tenen.
Meteen viel ook de pesterij van de sceptici weg maar ze hadden snel spijt van hun verklaring omdat ze gelogen hadden voor het vele geld dat hen tijdens financiële problemen werd aangeboden door een befaamd scepticus. 50 jaar later bleek dat ze toch geheel gelijk hadden gehad.
Maar "dat het allemaal fraude is" was wereldwijd uitgeroepen. Het feit dat men nadien het lijk vond inclusief de waren van de man die er vermoord was, werd gewoon niet aanvaard en men hield zich bij "fraude". Wie deze geschiedenis aanhoudt kent gewoon de feiten niet. Wie de feiten  wel kent moet zijn sceptische verklaringen ontkennen. Als je dit geval nakijkt op http://auraoasis.blogspot.be/2011/10/fox-klopgeesten-new-york-1948.html dan KAN HET GEWOON GEEN FRAUDE ZIJN zoals sceptici algemeen hanteren sedert de bekentenis en waardoor spiritisme een eerste slag in het gezicht kreeg. (de tweede was tijdens de 2de WO door het onthullen van een geheime missie via Helen Duncan die iemand doorgaf die daardoor overleden was.

Er zijn wel meermaals sceptici geweest die alle trucs kenden en na een tijd onderzoek 180° bijgedraaid zijn. Dit zijn de rationele.

Net zoals de relativiteitstheorie en de quantumtheorie drastisch afdwong dat de wetenschappelijke meningen radicaal werden herzien zou dit nog radicaler zijn en zouden er veel puur materialistische wetenschappers van hun troon vallen.  


Men steekt zich weg achter het feit dat zo'n beweringen buitengewone bewijzen vragen (dus veel strenger dan andere bewijsvoeringen en zij bepalen natuurlijk "hoe" streng en herhalen de proeven tot er een misser is en onthoudt alleen de misser)

Natuurlijk moet het paranormale ook zijn verklaring hebben maar om dit uit te leggen moet je de verschillende feiten kennen. Uiteindelijk blijft dan nog wel iets over dat we nog niet kunnen verklaren maar zo'n dingen hebben we nu ook in de wetenschap.

aura-oasis  
Andere artikels 
Contact