Aura-Oasis - - Studie en onderzoek van paranormale fenomenen

zondag 14 oktober 2012

Nulpuntsenergie en onze energienood


Gratis vrije energie. 

Met een Teslagenerator kan je lampen doen branden zonder draden. Zo kon iedereen in de omgeving van zo'n generator gratis stroom uit de lucht plukken en die kon niet aangerekend worden, want je kan er geen verbruiksmeting op doen. Dat zag natuurlijk geen enkele investeerder zitten.

Tesla pleitte daarom voor "vrije energie" want anders kon zijn uitvinding niet dienen. Je kon die niet meten en dus kon je er onbeperkt gebruiken. Hier ontstaat het groot misverstand dat die gratis en vrije energie zomaar uit de lucht gehaald wordt.

In werkelijkheid wordt de energie er via de Teslagenerator ingestoken en die verbruikte massa's elektriciteit. Dus laten we Tesla's vrije energie niet misverstaan.

In ledige ruimte zit echter ook energie. Dit klopt en werd geconcludeerd uit de quantumtheorie. Proeven bevestigen dat er in een vacuüm spontaan deeltjes ontstaan en weer verdwijnen. Dit komt doordat deeltjes vanuit andere dimensies in de onze schieten en weer terug verdwijnen naar nog andere.

Deeltjes, hoe klein ook, zijn energie. (massa= energie). Vandaar dat het niets vol zit met energie. Maar net zoals we geen energie kunnen putten uit andere stabiele atomen kan men dat uiteraard ook niet bij de deeltjes die verschijnen in het luchtledige.
Je kan maar energie uit het atoom halen bij splijting of fusie. Dit laatste krijgen we gratis van onze zon.

Op kosmisch vlak moet ergens een grote deeltjes- en energiefabriek bestaan waaruit de ruimte is ontstaan. Het is niet zo dat "in de beginnen was er niets en dat niets is dan nog eens ontploft ook" waar het begin van alles de big bang is.

We kunnen kosmische energie wel onrechtstreeks gebruiken via zonnepanelen, wind of via hout of fossiele brandstof (allemaal eigenlijk groene energie dus, afkomstig van de zon, er bestaat geen andere)

En een zon maken op aarde (fusiereactor) is nog onmogelijk. Met enorme hoeveelheden zwaartekrachten zoals alleen in de kosmos aanwezig zijn, kan dat wel maar dat kunnen we hier natuurlijk niet.

Geloof dus al diegene maar niet die beweren dat we nulpuntsenergie (die wel bestaat!) zomaar kunnen vangen en gebruiken. Zelfs al kunnen we de verschijnende deeltjes vangen, dan nog kunnen we er de energie niet uithalen en we kunnen ze ook niet bewaren want deeltjes verdwijnen op miljardsten van een sec. als ze niet aan de bijna-lichtsnelheid reizen. (vervaltijd van deeltjes)

We zijn dus nog heel ver van een soort perpetuum mobilé wat gewoon niet kan. We zouden de deeltjes ook niet hoeven te vangen in een kosmisch vacuüm, we hebben hier deeltjes genoeg maar we kunnen deze ook niet in energie omzetten.

Als we dat wel kunnen, zal de hoeveelheid energie zo klein zijn dat ze er belachelijk uitziet ten opzichte van zonne-energie. Dit heeft dus geen zin. (Hutchison zou een soort batterijachtige buizen gevuld hebben met kristallen die een nulpuntsenergie losmaken, maar deze is enorm zwak en de vraag is of het niet een soort chemisch proces is zoals in een batterij)

Met echte groene energie (houtmassa, wind enz. ) kunnen we onze energiehonger niet bevredigen. De energie produceert zich te traag onder de zon. Hout groeit te traag en bovendien hebben we de totale hoeveelheid hout nu al bijna opgebruikt. Vandaar het voordeel van fossiele energie. Dat is natuurlijke energie die zich doorheen miljoenen jaren gevormd heeft uit bijv. hout en bacteriën. Zo kunnen we bijv. wel methaan produceren maar ver zullen we er de winter niet mee doorkomen als we dit alle zouden gebruiken.

Ik geloof dus niet dat er ook maar één alternatief is. Dit wordt een hele ontnuchtering...  

aura-oasis  
Contact 

woensdag 10 oktober 2012

Misvattingen over EMF


EMF in ghosthunting
In veel Amerikaanse series die over ghosthunting gaan, is de zaak meteen verklaard als ze een EMF (elektromagnetisch veld) van meer dan 10 MGss meten rond de plaats waar bijv. de verwarmingsketel staat. Dit zijn dus wel al erg hoge velden.

De paranormale waarnemingen worden dan volgens deze specialisten veroorzaakt door de te hoge EMF die hallucinaties veroorzaakt.

Als men echter wel goed de juiste kennis heeft, zal men zien dat de experimenten met de Godhelmet (Persinger), vlakbij de hersenen, een veld produceren dat [b]slechts in zeer relaxte toestand na mediatief platliggen op een bed[/b] enkele erg zwakkke dromerige gedachten opwekt bij velden [b]vanaf 300 milliGauss[/b].

In de praktijk kan zo'n EMF veld nooit hallucinaties veroorzaken die dan nog altijd spookfenomenen blijken te zijn om de simpele reden dan een waarde van bijv. 1 Gauss (300 mGss begint een beetje invloed te krijgen die niet noemenswaard is en niet aan de relaxte toestand van het experiment kan worden toegeschreven. Dit zijn echter volstrekt onnatuurlijke waarden zijn die zelfs rond veel apparaten die met elektromagnetische velden werken niet voorkomen. Vrijwel nergens ter wereld komen zo'n waarden voor tenzij door een toestel dat puur gemaakt is om dit te produceren.
Niet naast de transformator dus van de verwarmingsketel dus en helemaal al niet als die zich meer dan 50 cm van onze slaapkwabben van onze hersenen bevindt.

Wie dus iets weet over de hallucinaties en wanen "niet alleen te zijn" veroorzaakt door EMF velden, en ook de benodigde waarden kent, kan gerust besluiten dat wat ze in die reality-series daarover beweren gewoon onzin is uit een gebrek aan juiste kennis.

En het is juist uit de kijkers dat de meeste hedendaagse "experts" hun kennis ontwikkelen, meestal erg jonge groepjes.

Verder zijn er nog enkele opmerkingen in die series die gewoon niet kunnen maar de feiten die zich voordoen op de plaatsen die daarvoor bekend zijn, zijn wel juist. Op dit gebied is daar wel iets van te leren.

Het is William G Roll (psycholoog-parapsycholoog) die de eerste keer ontdekt heeft dat er pieken verschijnen op een meettoestel voor EMF op plaatsen waar zich ZEER dichtbij iets paranormaals afspeelt. Het omgekeerde is dus in geen geval juist. Hij is dus de vader van die ontdekking, al heeft hij door zijn ervaring ook wel bepaalde opvattingen moeten herzien of verbeteren. Hij en een aantal andere werkelijke onderzoekers zijn zeker getuige geweest van onverklaarbare voorvallen.  


Nog een opmerking die ik moet vermelden bij EMF-metingen is dat EMF meters, gsm's, walkie-talkie's en andere niet samengaan. Zo veroorzaakt bijv. een niet in gebruik zijnde GSM in de wijde omgeving een plots aantal pieken in de meting die niets met het onderzoek te maken hebben. Hierdoor wordt het meten volkomen onbetrouwbaar. Er zijn ook huishoudelijke zaken die dit veroorzaken of hoogspanningsleidingen in de buurt of op de buitenmuur van de gevel.

aura-oasis  
Contact 

donderdag 4 oktober 2012

Het bekendste regressiegeval


De zoektocht naar Bridey Murphy


Morey Bernstein was een begaafd hypnotiseur. Toen hij proefnemingen wilde doen met hypnotische regressie liet Virginia Tighe zich overhalen als proefpersoon. Ze bleek heel gemakkelijk te hypnotiseren.
Toen hij haar onder hypnose naar een leven voor haar geboorte bracht, begon ze met een andere tongval te spreken. Ze noemde Bridey Murphy en was van Ierse afkomst. Ze was in Cork geboren in 1798. Een poging om Bridey Murphy terug te vinden in archieven mislukte gezien de bevolkingsregisters van Ierland maar 2 jaar na haar geboorte begonnen. Men ontdekte echter een aantal andere factoren dat haar verhaal gedeeltelijk bevestigde. In het adresboek van Belfast voor het jaar 1865 kwamen de na­men voor van twee kruidenierswinkels die mevrouw Tighe had genoemd. En een munt van twee penny, die volgens Bridey gedurende haar tijd van leven in gebruik was geweest bleek inderdaad kort na haar geboorte te zijn geslagen, maar twaalf jaar voor haar dood te zijn ingenomen. Bridey had gezegd dat ze in `The Meadows' bij Belfast was geboren; op een kaart van Belfast uit 1801 kwam inderdaad een wijk voor die `Mardike Meadows' heette. Andere door Bridey genoemde details - zoals het bestaan van Dooley Road en St. Theresa's Church - konden niet worden geverifieerd.  maar daarentegen vond een krant “The Chicago American”, een gelijkenis In Wisconsin in de 20ste eeuw. Bridie Murphey Corkell

Sceptici verdraaiden de feiten wat, omdat de concurrerende krant beweerde dat Tighe een Ierse tante had die in Tighe’s kinderjaren verhalen over Ierland zou verteld hebben.  

Een free-lance auteur in Denver nam echter de moeite de juistheid van de `ontmaskering' na te trekken en ontdekte dat deze voor het grootste gedeelte eenvoudig onwaar was. Mevrouw Mary Bums - de tante die `zo Iers was als de meren van Killarney' - was in New York geboren en had Virginia pas ontmoet toen ze achttien jaar oud was; bovendien ontkenden zij en Virginia nadrukkelijk dat ze haar ooit verhalen over Ierland had ver­teld. Mevrouw Corkell bleek om onverklaarbare redenen moeilijk te benaderen te zijn, zodat de free-lancer niet kon na­trekken of haar meisjesnaam werkelijk Murphy was. Hij ontdekte echter wel dat haar zoon John - op wie Virginia zo verliefd zou zijn geweest - redacteur was van de zondag­editie van de Chicago American, de krant die er niet in was geslaagd de rechten op Bernsteins boek te verkrijgen. Virgi­nia verzekerde hem dat ze zelfs nooit een woord met me­vrouw Corkell had gewisseld en niet de minste belangstelling had gehad voor haar zoon John, die om te beginnen acht jaar ouder was dan zij en bovendien getrouwd.
Bridey Murphy is niet het enige geval, maar wel het bekendste.
 
aura-oasis  
Contact