Aura-Oasis - - Studie en onderzoek van paranormale fenomenen

vrijdag 25 februari 2011

De rol van TIJD

Ons begrip van tijd op zijn kop. 

Hoewel ik dagelijks wel met een of andere studie ivm het paranormale bezig ben, heb ik een probleem met twee soorten verschijnselen die spotten met ons aards begrip van tijd. 
Het eerste zijn de toekomstvisioenen. Hoe komen deze beelden tot ons? Komen ze via een ingeving van gene zijde? 
Of getuigen ze van een reeds bestaande toekomst?
Of kunnen we in de toekomst gaan kijken via een onbewuste droomuittreding naar de toekomst om deze zo te voorzien?
Of creëren toekomstvisioenen de toekomst? 

Toekomstvisioenen lijken in strijd te zijn met onze logica. Samen met synchroniciteiten die ook iets heel aparts zijn, moet onze werkelijkheid totaal iets anders zijn dan zoals ze er voor ons uitziet. 

Synchroniciteiten zijn werkelijkheden die samenvallen op een manier die geen toeval kunnen zijn. Sommige mensen hebben ze absurd veel. Zo kende ik iemand die bij elk gespreksonderwerp dat ze had in de auto, auto's zag passeren met de woorden van het onderwerp in de nummerplaten van voorbijrijdende auto's. Haar man die niet in het paranormale gelooft moest toegeven dat ze daarin wel gelijk had. Stel dat je praat over een Francine die je kent en 5 sec nadien passeert je een auto met in de nummerplaat FRAN dan is dat toeval. Maar als dat zo vele keren na elkaar met andere onderwerpen gebeurt is dat een synchroniciteit. 
Ook dit spot met de aard van onze werkelijkheid.

Ik breek al maanden mijn kop om met mijn aards beperkt begrip, vat op een model van onze realiteit en een passende rol in de tijd te krijgen.
Als ik over voorspellingen spreek, heb ik het niet over waarschijnlijke toekomsten die voor de hand liggen of in de trend passen of die passe-partout uitdrukkingen zijn die op meerdere dingen kunnen slaan. Ik spreek over sterk indrukwekkende gedetailleerde voorspellingen, al begreep men soms zelf niet wat er juist ging gebeuren. Zo zag persoon x twee torens in New York branden. Een ander zag twee vliegtuigen in kerktorens vliegen. Dit zijn beide vertelde getuigenissen die ikzelf ontving. Dit beide enkele weken voor 9/11. 

Samen met herhalende synchroniciteiten die zich bij sommige personen voordoen, doen ze ons nadenken over de aard van onze werkelijkheid. 
Onze werkelijkheid reageert immers als een droom. De dingen die in onze geest zitten, komen op ons pad en de dingen waar we aan denken verschijnen net soms ook in een andere vorm die gelijkaardig is.

Moest onze materiële wereld iets geheel anders zijn dan wat wij beleven, dan zouden veel mysteries opgelost zijn. Het geheel zou dan teruggebracht kunnen worden tot "bewustzijn" en stof zou dan "stof van de geest" kunnen zijn. 
Op dit punt geeft de quantumtheorie ons gelijk. Materie is energie. Een beroemd quantumfysicus die grondlegger was door zijn enorm begrip van het probleem, Eddington,  zei "the stuff of the world is mind stuff".

En ook in de relativiteitstheorie is tijd een raar fenomeen dat het beïnvloedt wordt door bijv. zwaartekracht. De stof van deze wereld is wel een heel vreemd iets en onze werkelijkheid dus ook. Dromen wij nu ook?

Aura-Oasis www.aura-oasis.be  

vrijdag 18 februari 2011

Toekomstvoorspellingen

Voorspellende dromen stemmen tot nadenken. 
De vliegtuigbouwer Dunne ontdekte dat zijn dromen voorspellende elementen bevatten en begon die te noteren. Hij publiceerde zijn boek "Experiment with time" waarop de SPR ook een reeks experimenten begon die dit bevestigden. 
De SPR zette een experiment op waarbij 2 onmogelijk toevallige omstandigheden uit een droom TEGELIJK moesten waar zijn in de nabije toekomst voor te gelden als een voorspellende droom. Deze blijken te bestaan en realiseren zich vooral de eerste dagen erna waarna de kans afneemt maar wel nog mogelijk is. Om het toeval geen kans te geven door de lange tijd, blokte men de voltrekking van de toekomstelementen in een droom voor het onderzoek tot max 2 dagen om geldig te zijn (Dunne-regel). Ook plotse visioenen overdag kunnen voorspellingen dragen. Ze zijn herkenbaar aan een zekerheidsgevoel. 


Bij een "waarzegger" gaan voor je toekomst heeft meestal weinig zin. Dus niet op de manier zoals het bovenstaand kermis- en foorprentje suggereert. Vergeet Madame Blanche dus.
Psychometrie werkt daarentegen wel maar vooral om dingen te weten te komen over heden en verleden, bijv. bij een vermissing (Psychic investigators). Dit is geen illusionistentrucje zoals sceptici zouden willen laten geloven.

Zelf heb ik gedetailleerde voorspellende dromen weten uitkomen die precies gezien waren zoals ze heel kort erna zouden gebeuren. Het is onmogelijk dat deze dromen toevallig kunnen zijn. Naam en specifieke onvoorstelbare gebeurtenis klopten telkens.  Zo een geval is van een bepaald kind dat verlamd zou zijn en niet meer op de benen zou kunnen staan terwijl dit kerngezond was. Precies een week later geraakte een zenuw geïnfecteerd die verlamming van de benen veroorzaakte.

Een mooi voorbeeld dat we allen zouden moeten kennen, is de Bijlmerramp, waar een boeiing een enorme schade veroorzaakte in appartementenblokken. Dit is vooraf gemeld met details. Toch kon dit niet verhinderen dat het gebeurde. Zo zijn er nog dergelijke gevallen gedocumenteerd zoals toen Jeanne Dixon zich bezorgd maakte om President Kennedy en belde dat hij beter niet aan de optocht zou meedoen omdat hij zou geschoten worden door een sluipschutter. Zij voorspelde ook de ramp met een ruimteraket waarvan de inzittenden zouden verbranden in de capsule. De oorzaak zou een stuk gereedschap zijn dat tussen de bedrading was blijven zitten. 
Toen men de uitgebrande capsule onderzocht bleek er een schroevendraaier tussen de bedrading te zitten.

Maar dit stelt ons voor een filosofische vraag. Als de toekomst kan voorzien worden, bestaat ze dan ergens al? Hoe moeten we tijd opvatten? Die wordt namelijk anders beleeft dan deze is. Of is onze werkelijkheid iets anders dan hoe we ze waarnemen?

Aura-Oasis www.aura-oasis.be 

vrijdag 11 februari 2011

Nacht-Merrie The old hag

De oude heks of de schaduwfiguur op je kamer
Misschien ervaar je het zelf of misschien ken je iemand die het durft te zeggen? 
's Nachts bij je bed neem je een gestalte waar.De realiteit is buitengewoon werkelijk. Je verlamt van angst, de schaduw of de oude vrouw komt bovendien op je borst zitten. Je kan je niet bewegen. Misschien probeert het seks met je te hebben?


Ondanks dat men het verschijnsel probeert te verklaren als slaapverlamming (paralysis) is er toch meer aan de hand. 
Getuigen zijn immers ook al aangeraakt en andere getuigen hebben dezelfde waarneming gehad. Voorwerpen verplaatsen zich in de kamer, het deken beweegt... deuren gaan dicht. Dit is niet langer als psychologisch verschijnsel te verklaren. 

Wat is het dan wel?
Al heel lang in de geschiedenis maakt men melding van de oude heks, de merrie. De nacht-merrie. Inderdaad het woord nachtmerrie komt hiervan. 
Ook door diverse culturen is het verschijnsel bekend.
Tijdens de heksenvervolging was het een bewijs dat je geslachtelijke omgang had met de duivel.
Dat wil niet zeggen dat het een doodgewoon psychologisch verschijnsel is. Er is wel meer aan de hand. Anders zou er geen video bestaan waarop vastligt dat een kandelaar 30 cm verschuift die ruim buiten bereik van de slaper staat.
Het verschijnsel wordt als een geest ervaren en is het ook. Alleen voedt je eigen angst het verschijnsel. Je kan het verschijnsel waarnemen als oude vrouw, als geest, als schaduwpersoon. Meestal heeft het echter maar één verschijningsvorm en is die meestal dezelfde voor volgende ervaringen. We moeten het verschijnsel als spookverschijnsel beoordelen.

Hulp door het branden van salie, het hangen van kruistekens of het wijden van de woning door een priester die exorcisme doet zal niet helpen om een aanwezigheid "uit te drijven" van woning of persoon. Je kan deze niet verbannen van de woning of de persoon in de naam van Christus. Het kan echter een tijdelijk psychologisch effect geven.

Werkelijk hulp bij spookgevallen moet analytischer aangepakt worden met verstand van de verschillende hoofdgroepen waarin deze zich voordoen. Zie de link hieronder, menu "contact".

Aura-Oasis 

zondag 6 februari 2011

Stemmen horen, paranormaal?

Er is iemand tegen mij aan het praten!
Ik heb vaak mensen gehad die stemmen hoorden, net zoals ik mensen heb gekend met multiple persoonlijkheden (MPS/DIS). Ik ga hier eerst een voorbeeld geven van een op waarheid gebaseerde ervaring. 

X zei tegen haar man "Hoor jij dat ook? Er zit hier nu iemand tegen mij te praten". Die bekeek haar onbegrijpend. Van de ene moment op de andere was er plots zonder reden een persoon die tegen haar praatte. 

Na korte tijd begon deze extern lijkende stem haar commentaren te geven. Het werd hinderlijk en dit zou een zaak voor de psychiater worden. 
Ik heb echter ervaren dat niet altijd als "storing" kan weg geklasseerd worden, want op een dag toen we spiritisme deden, om te zien of we ook langs deze weg contact konden krijgen met haar stem, kwam op het ouijabord hetzelfde tot stand als hij tegen haar zeide. Nu zou je dat heel gemakkelijk kunnen verklaren als zijnde onderbewustzijn die de planchette naar de aangewezen letters op het bord stuurde, ware het niet dat zij niet meedeed en met de rug naar het bord zat. Als wij een vraag stelden aan hem, antwoordde hij hetzelfde op het bord als hij auditief tegen haar zei. Natuurlijk zei ze maar wat ze hoorde, als de planchette zo goed als gedaan had met schrijven. Dat bleek hetzelfde. Het was niet altijd voor de hand liggend want vaak werd er een tegenopmerking gemaakt.
Als je je toevlucht tot helderziendheid + motorische automatismes bij ANDERE personen moet nemen om dit te verklaren kan je gerust zeggen dat dit paranormaal is. Dat kan dan niet meer verklaard worden als stoornis.Voor alle duidelijkheid moet ik hier nog bij vermelden dat stemmenhoordster nooit aan een paranormaal experiment had meegedaan noch daar kennis van had. De stemmen ervoer ze als van "iemand, een man"

Aangezien er mensen zijn die een gevoeligheid hebben voor het waarnemen van aanwezigheden die een ander niet opmerkt en aangezien die bij grondig onderzoek kunnen kloppen met bijv. een overleden persoon, zie ik de stemmen ook vaak als een externe persoonlijkheid. 
Voor de persoon die deze stemmen hoort is dit vaak zo, tot het inpraten van de psychiater hen mogelijk toch doet geloven dat er een hersenstoornis is. De behandeling is altijd zware medicatie. Deze heeft zo'n zware bijwerkingen dat velen verzwijgen dat ze nog stemmen horen en maar zeggen dat het zo goed als of volledig genezen is.

Na de eerste stemmen komen er vaak andere stemmen bij. Vaak is er bij degene die meerdere stemmen horen een persoonlijkheid bij die ze echt graag hebben en waarvan ze geloven dat deze hen helpt. Men wil graag de stemmen weg maar wil graag die ene houden. 

Bij bepaalde personen gaat het een stapje verder en veranderen de slachtoffers zelf in een andere persoonlijkheid. Als je met enige kennis van het paranormale praat met deze, kan je zelfs soms zelfs uitzoeken wie dat was. Zo bleek het soms een bestaand persoon te zijn waarvan de geschiedenis blijkt te kloppen. Dan blijken soms andere onbegrepen zaken ook ineens begrepen te kunnen worden. 

Zo had een meisje met MPS-aanvallen waarvan ze zich zelf niets herinnerde, soms een plotse ernstige pijn in de borst. Ik vroeg via haar moeder of ze mogelijk wilden kijken of er soms iets te zien was op de plaats. En inderdaad, de plek stond nog rood en ze kwamen me die tonen. Ze hoorde ook stemmen en het bleek dat het om een loopgravensoldaat ging die geschoten was bij het verlaten van de loopgraven op het bevel van zijn commandant. De rode vlek was op de plaats waar die beweerde geschoten te zijn.

Het meisje had daarvoor ook automatisch schrift geproduceerd en dat verhaal sloot perfect aan bij het geschrevene. Dit werd me slechts aan het einde van het gesprek getoond. Anderzijds is het echter zo dat ouija of automatisch schrift soms deze stemmen of andere persoonlijkheden ineens kan veroorzaken. Ook dit heb ik nog gezien. 

In een kring begon een van de aanzitters ineens automatisch te kunnen schrijven. Deze reageerde verwonderd "ik doe dat niet, mijn hand schrijft vanzelf". Toen deze het schrijven liet, hoorde deze de stemmen constant en moest de dingen doen die de stem wilde. 

Ook na zware drugervaringen kan het voorkomen dat men ineens stemmen gaat horen omdat men astraal niet geheel vast meer klikt in zijn lichaam. Ook al is de drug uitgewerkt en stopt men men drugs, de stemmen kunnen blijven. Volgens mij komt dit door de gedeeltelijke uittreding die men kan beleven bij sommige drugs.

Wat ook vaak blijkt voor te komen zijn handtastelijkheden. In plaats van stemmen voelt men dus aanrakingen. Bij meer dan één geval waren er onverklaarbare vreemde poltergeistfenomenen in het huis. 

Iets anders dat vergelijkbaar is en verklaard wordt als "slaapverlamming" is de ervaring dat er 's nachts iemand bij je komt en op je zit en al dan niet seks met je probeert te hebben. Er is echter een probleem om dit psychologisch te verklaren waar er ook fysieke waarnemingen geregistreerd zijn die niet psychologisch kunnen verklaard worden. Zo onthulde een nachtopname ook tegelijk een kandelaar die verschoof en op ruime afstand stond. De kandelaar verschoof zeker 20 cm zonder dat er aanraking mogelijk was. 

Helaas kom ik in psychiatrisch vaarwater en ik zou zeker in botsing komen waardoor ik me moet beperken tot het verhalen van deze waarnemingen en ervaringen. Psychose, zoals het meest voorkomende "stemmen horen", meestal genoemd wordt, is zeer moeilijk te behandelen.

De slachtoffers geven het meestal op om hun beleving te proberen delen omdat ze in de logica moet passen van de fysieke wereld.
Aura-Oasis  

woensdag 2 februari 2011

Onderbewust of paranormaal?

Onderbewustzijn, helderziendheid of spiritistische verklaring?
Een medium speurt een geestelijke aanwezigheid en krijgt informatie door over een overledene. 
De overledene komt door via tafelseances, tekent, praat of schrijft automatisch of men krijgt het gewoon door. Hoe betrouwbaar is dit en aan welke verklaring moeten we denken? Uit het onderbewustzijn opgevangen herinneringen? Helderziend? Spiritistisch?

Via spiritisme kan je dingen gaan zeggen over iemand die overleden is. We moeten hier al een groot onderscheid maken. Is de informatie juist? Of is ze abstract? 
Met abstracte verklaringen kunnen we weinig doen. We moeten oncontroleerbare gegevens, of gegevens die fout zijn uitsluiten.
Zo kunnen filosofische channelings wel mooi lijken maar ze zijn zelden controleerbaar. Uit deze informatie kunnen we geen degelijk besluit trekken. Deze abstracte informatie sluiten we hier uit bij de vraagstelling. Voorstanders van channeling zullen natuurlijk hierop zeggen dat bewijs niet noodzakelijk is. Maar waarom worden in channelings bewijskrachtige informatie net vermeden?

Hoe moet bij overige communicatie, de controleerbare juiste informatie verklaard worden?

Onderbewustzijnshypothese
Men weet rake dingen te zeggen over de overledene maar het komt uit het onderbewustzijn. Onbewust opgevangen informatie komt naar buiten als zijnde van de overledene zelf.

Helderziendheidshypothese
Men krijgt rake dingen door maar dit is helderziend te verklaren.

Spiritistische hypothese
Wat doorkomt is noch helderziend, noch door onderbewustzijn te verklaren maar alleen door rechtstreeks contact met de overledene zelf.

Maar welke verklaring is nu de juiste? Iemand die spiritistisch doorkomt, is dat ook spiritistisch te verklaren als zijnde van hemzelf?

We kunnen ons de vraag stellen in hoeverre deze informatie aan ons bekend was of ooit geweest was van een der directe deelnemers die ook effectief meedeed. Deze informatie kan wel interessant zijn, ze is niet bewijskrachtig.

Het is een feit dat er informatie kan doorkomen die door niemand gekend is. Daar zijn onderzoekingen genoeg van genoteerd en dat heb ik zelf ook al ervaren. Je moet in dit geval echt gaan opzoeken of de informatie klopt, niemand weet het. Dit komt voor. BIJ DEZE feiten kunnen we dus de onderbewustzijnshypothese uitsluiten. Maar nu is het mogelijk dat iemand helderziend informatie ontvangt en dat niet wijst op een voortbestaan EN doorkomen van de betrokken gecontacteerde overlevende. Je kan immers ook informatie opvangen van personen die nog leven maar waarvan gedacht was dat men dood was.

Daarom duurde het wetenschappelijk gevoerd onderzoek door de SPR zo lang. Wetenschappelijk gezien moet men zich immers steeds van de eenvoudigste verklaring bedienen en telepathie en helderziendheid bleken al te bestaan volgens onderzoek. Het duurde dus lang eer onderzoek kon besluiten dat de spiritistische communicatie van overledenen is. Meerdere onderzoekers zochten heel hun leven naar een spiritistisch bewijs van leven na de dood al waren er veel seances waarin ongekende juiste informatie onthuld werd.

De krantentests kwamen in de buurt van bewijs van informatie van overledenen maar de  kruiscorrespondenties gaven absoluut de doorslag. Via helderzien kunnen immers nooit cijfers of teksten in ongekende talen doorkomen die niet bij de aanzitters bekend zijn en die zelfs nog vertaald, betekenisloos zijn. De volledige tekst werd slecht duidelijk door door meerdere mediums van over de hele wereld opgevangen informatie bij elkaar te leggen.  

Naast dit feit zijn er nog vele gevallen die enkel spiritistisch te verklaren zijn. De tekening boven is een voorbeeld van helderziend tekenen van een persoon verbonden met een bepaalde locatie of persoon. Toch is ze juist. 

De gevallen die enkel spiritistisch te verklaren zijn zijn daarom moeilijk te vinden, maar ze bestaan. Daardoor wil het nu geenszins zeggen dat alle spiritisme, zoals ouija, bewezen is om altijd van de overleden persoon zijn. Ze kunnen slechts echt als bewezen gelden als er informatie doorkomt die door niemand is gekend en nadien alleen van de persoon kan zijn die deze doorgeeft. Dit is niet gemakkelijk te bereiken. Maar het komt af en toe voor.

Volgens wetenschappelijke regels mag informatie die spiritistisch doorkomt niet ook te verklaren zijn door een onbewuste eigen kennis en helderziend opgevangen informatie en moet de overledene zich ook zelf bewijzen. Nu dit bewijs geleverd is, kan men volstaan met correcte informatie die aan geen van de aanzitters bekend was en die gecontroleerd kan worden en juist was.

Als voorbeeld heb ik zelf nog personen gehad die doorkwamen waarvan ik echt bijna zeker was dat ze leefden omdat ik ze kort hier voren nog ontmoet had en ze in jonge, blakende gezondheid verkeerde. Maar op een dag kwam die door en zei dat ze zelfmoord gepleegd had. Dat bleek bij voorzichtig natrekken te kloppen.  Een helderziende vriend zag haar bij mij en zei dat ze hem zei dat ze dierenartse was. Verder beschreef hij haar ook en vertelde me dingen die ze had gezegd via ouija maar die ik niet bewezen beschouwde. "Ze zegt dat je niet moet blijven achter bewijs zoeken, zij is het".
Samen met nog vele andere zaken waarvan ik er hier nog wel zal publiceren, zijn soms heel sterke straffe situaties gebeurd die niet anders dan spiritistisch kunnen worden verklaard. Net zoals in de studie van de SPR vereist en beschreven en bevestigd door het bijkomend onderzoek van Prof. Tenhaeff.

Aura-Oasis