Aura-Oasis - - Studie en onderzoek van paranormale fenomenen

maandag 1 februari 2016

Waardes van paranormale ervaring


Verkenning van het paranormale
Met heel grote tevredenheid kijk ik terug naar mijn lange verkenning van dit fascinerend gebied. Dit heeft dit mij de onbetaalbaarste ervaringen en rijkdom aan kennis uit mijn leven bezorgd. 
Erg jong raakte ik geïnteresseerd in allerlei fenomenen die toen in artikels en getuigenissen omschreven werden zoals uit Het Beste uit Readers Digest. Dit ging dan over een uitgekomen voorspelling, een hond die vele 10tallen km's weer naar huis keerde, bepaalde gaves enz.
Toen er een boekje verscheen van Elsevier, Het zesde zintuig, waar alle bekende paranormale fenomenen beschreven en geïllustreerd werden, besloot ik zelf op zoek te gaan naar de waarheid van deze zaken. Als zelfs maar enkele van deze zaken juist bleken, hield dit immers ontzagwekkende gevolgen in voor onze opvattingen. Misschien konden we deze dingen zelf ook aanleren of kon dit onze grenzen verleggen van onze opvattingen. De relativiteitstheorie leek immers ook lang niet acceptabel te passen in ons wereldbeeld. Er is nog aan getwijfeld tot aan het ruimtevaarttijdperk toen de tijdmetingen bij een reis in de ruimte konden vergeleken worden met onze tijd. 

Zouden paranormale fenomenen waar kunnen zijn ook al lijkt het wel onverklaarbaar?
Ik besloot streng te zijn. Ik moest zelf overtuigd raken door bewijskrachtige ervaringen.Het bleek alras dat er toch heel wat supersterk statistisch bewijs bestond voor bijv. helderziendheid, wetenschappelijk getest bij GEWONE mensen. Als je daarnaast ook nog eens de kwalitatieve resultaten legt van onderzochte befaamde helderzienden die dingen bleken te kunnen bovenhalen in precieze details, dan kan je er toch echt niet meer naast kijken of je moet al een soort allergische haat koesteren tegen deze fenomenen. De enige manier om hier echt over overtuigd te raken zijn ervaringen.

Nu, zoveel later heb geleerd wat juist is en wat onjuist is want het lukt niet altijd en niet iedereen is begaafd die zich zo noemt. Onmiskenbaar heb ik in mijn persoonlijke zoektocht dingen waargenomen die velen niet kunnen geloven. Ik heb zeer waardevolle ervaringen gekregen, dingen die je normaal slechts zelden of nooit zelf zou kunnen ervaren. Er kon geen sprake zijn van mogelijk bedrog, illusie, vervalsing of andere sceptische verklaringen. Als je herhaaldelijk zaken hebt gezien of ervaren die krachtig genoeg zijn om ieder toeval uit te sluiten en er geen andere verklaring mogelijk is dan dat het echt gebeurt, dan openbaart zich de enige waarheid. Goochelaars of grappenmakers waren er in de overtuigende gevallen nooit in de buurt en konden zeker niet meespelen. Ik weet wat Ik zag en meemaakte en iemand die er niet bij was moet zeggen dat het eigenlijk verklaarbaar is.

Niemand anders moet me zeggen dat het hallucinaties zijn, toevalligheden, trucages, of natuurlijke verklaringen, als je herhaaldelijk zelf bepaalde onbetwistbare feiten hebt meegemaakt. Wie me kent weet dat ik behoorlijk kritische vereisten heb, eer ik iets als waar beschouw. Niemand anders die het niet gezien of meegemaakt heeft, moet iets anders zeggen, men was er niet bij toen het gebeurde. De vele zaken waar twijfel of onzekerheid mogelijk was, werden nooit als overtuigend gezien. Aan de andere kant is illusionist die iets kan dat paranormaal lijkt geen bewijs van het omgekeerde. Men moet het immers in identieke gecontroleerde omstandigheden kunnen als zij eisen. Het is een illusie dat iets faked of debunked zou zijn als je iets gelijkaardigs in scene kan zetten. Dat is onzin.

Dat ik een groot deel van mijn leven hieraan heb gewerkt, heeft me echt wel beloond met een fascinerend inzicht waar niets ter wereld mee kan concurreren.  

Dit werd ongetwijfeld gevolgd door een spiritueler beschouwing van ons bestaan en onze werkelijkheid. Het JUISTE begrip krijg je echter pas als alle puzzelstukken ineens in elkaar passen en wanneer de afzonderlijke dingen naadloos bij elkaar aansluiten. De AHA ervaring. Daarmee komt dan het plotse inzicht en begrip van het geheel. Daarmee kan alles begrepen worden wat onverklaarbaar was en daardoor kan je zelf voordelen halen door het gebruiken van deze kennis. 

Ikzelf stond wel op een vooraanstaande plaats om heel veel te kunnen leren (voorzitter en contactpersoon aura-oasis vzw) maar als ik iedereen een raad mag geven, geloof niet zomaar iets, noch gelovig, noch sceptisch. Zoek zoek zelf maar met open mind. Je zal veel kaf onder het koren of vermeende mediums vinden. De ontdekkingen die je doet die werkelijk overtuigen openen een letterlijke wereld van verschil. Het inzicht zal ook uw leven verrijken. 

Misschien moet ik hier eens enkele zeer overtuigende persoonlijke ervaringen boven halen ook al zullen er altijd zijn die dit gaan ontkennen ook al waren ze er niet bij. 

aura-oasis
Andere artikels
Contact
Forum