Aura-Oasis - - Studie en onderzoek van paranormale fenomenen

donderdag 19 april 2012

Ghosthunters

 
Geschiedenis van "Geesten in beeld"
  1. Er zijn enkele authentieke geestfoto's beroemd geworden die heel toevallig verkregen zijn en tot nu toe nog steeds erkenning krijgen. Toen waren er nog geen digitale camera's en met fotografie waren niet veel kunsten uit te halen op dubbele belichting na. Wie daar iets van kent kon deze er echter uithalen, zelfs vanaf negatief al.
  2. Sedert de jaren 60 bestonden er ook bandstemmen die we nu EVP noemen. Die waren ontdekt door Jürgenson waarna Raudive het meeste onderzoek deed. Dit was steeds met nieuwe banden en een gewone bandrecorder. 
  3. Wetenschappelijk deden onderzoekers van de SPR soms bij gelegenheid ook onderzoek op plaatsen waar zeer frequent poltergeistfenomenen voorkwamen. Dit deed men met filmcamera's en cassetterecorders. Men probeerde ook allerlei meettoestellen en het was William Roll die de eerste elektromagnetische sporen detecteerde.
De geestfoto's. 
Een 15 tal jaren geleden begonnen de eerste websites met het plaatsen van ghostfoto's. Oorspronkelijk waren dat het meestal foto's waar ergens een gezicht viel te herkennen dat er niet kon zijn. Dat zijn nog steeds de beste geestfoto's.

Er waren echter foto's, vooral foto's met lange belichtingstijden die veegsporen hadden die veroorzaakt werden doordat de sluiter langer openbleef dan men het toestel vasthield om de foto in beeld te brengen. Een lichtbron was dan in staat nog een heel spoor op de film te maken dat uiteraard ook bij de afdruk aanwezig was. Aangezien die gemakkelijk veroorzaakt worden en niets met geesten te maken hebben laten we deze even weg. 

Er waren nog weinig ghosthunters en geestfoto's werden beschouwd als toevalstreffers die meestal door de gewone man tijdens het familiekiekje voorkwamen. Je zag het maar als de foto's ontwikkeld waren. Daarom was fotograferen in de hoop een geest vast te leggen een onhaalbare zaak. Wie zich een digitaal toestel kon veroorloven, kon een aantal foto's meer maken.
Met de eerste digitale fototoestellen verschenen ook de eerste foto's met orbs of lichtbollen. Gezien we deze dingen nauwelijks kenden van analoge fototoestellen werden deze foto's als zeer mysterieus beschouwd. Orbs waren toen nog energie van geesten en er waren websites met honderden foto's met orbs die als geestfoto getypeerd werden.
Zeldzamer waren geestfoto's met mistige wolken, draaikolkachtige fenomenen of andere. Aan de top stonden natuurlijk nog steeds de foto's met gezichten of lichaamsvormen in mistige vorm of schaduwvorm.

Digitale camera's werden goedkoper en men ging op fotojacht met fototoestellen in de hoop orbs of betere geestverschijnselen te kunnen vastleggen.Men had immers echte wetenschappelijke onderzoekers aan het werk gezien bij reportages zoals bijvoorbeeld de Enfield poltergeist die onderzocht werd door Maurice Grosse die er maandenlang onderzoek ter plaatse verrichte met beroepsfotograaf en geluidsrecorder. Men slaagde erin op die manier bewijsmateriaal te verzamelen en veel verklaringen uit te sluiten door intelligent en zeer doordacht te werken en te onderzoeken met nauwkeurige optekeningen.

Hoewel EVP meestal nog niet gebruikt werd op ghostlocaties, begon men geluidsopnames te maken die dag en nacht bleven voortlopen op dergelijke actieve locaties. Vooral draagbare cassetterecorders waren toen favoriet onderzoeksmateriaal om mee te nemen om nadien te onderzoeken op vreemde geluiden en stemmen.
In navolging van de detectie van Electromagnetische velden werden de eerste tri-field EMF meters verkocht om geesten op te sporen. Een onderzoek door William Roll had immers elektromagnetische velden gedetecteerd op een ghostlocatie waar nogal wat activiteit was.

Op veel ghostfotosites en ghosthunter websites werd men stilaan bewust dat het vooral digitale camera's waren die het meeste orbs vastlegden al was het een enkele keer ook wel mogelijk met een kleine compacte analoge camera.
Het duurde dan slechts enkele jaren eer men ontdekte dat men de orbs moest opdelen in ghost-orbs en stoforbs en men had daar allerlei theorieën rond om dat onderscheid te maken. Zeker in leegstaande stoffige panden waar ook de wind nog binnen kon waren flitsfoto's meestal voorzien van de nodige orbs.

Intussen kwamen de eerste reality-series die het over spookgeschiedenissen hadden en waar de programmamakers zelf enkele onderzoekingen deed terwijl men aanvankelijk nog niet zoveel van het paranormale wist. Maar die afleveringen waren een technische zaak en vooral moesten ze verkopen aan tv-zenders. Om het boeiender te maken werden ook locaties onderzocht waar geen elektrische voorzieningen waren en waar het donker was. De eerste opnames met IR-videocamera's werden vanuit de hand gemaakt door de teamleden.

Er kwamen heel veel reeksen en snel ontstonden heel veel nieuwe ghosthunters die daar wel iets avontuurlijks in zagen. De kennis haalde men niet uit studie van de verslagen van ernstige  parapsychologische instituten maar van de reality-series.
De eerste onderzoekingen gebeurden meestal stiekem 's nachts op kerkhoven maar stilaan wilde men op beroemdere spookplaatsen terecht kunnen. 
Omdat er weinig meer bezieling achter zat dan de hoop een geest op video of geluid te kunnen vastleggen en de mogelijkheden daar bij de meesten stopten, was het in navolging van de tv-teams nodig om steeds meer uitrusting mee te slepen. Een goed ghostteam moest niet langer bestaan uit één of twee onderzoekers maar uit een ploeg waarbij er een de specialist geestfoto's was, een voor geluidsopnames welke intussen digitaal gemaakt werden, en een of liefst voor de meerdere infraroodcamera's. Goedkopere EMF "ghostmeters" verschenen op de markt en dat waren zowat de minimumvereisten van de volwaardige would-be "paranormaal onderzoeker". Dan was er uiteraard nog een teamlid nodig die het gehele onderzoek zelf op video kon vastleggen en monteren en dan moest men alleen nog maar spookhuizen of geesten vinden.

Velen informeerden bij mij om te weten waar ergens in België spookhuizen waren die ook nog toegankelijk waren en waar liefst ook nog elektriciteit beschikbaar was voor de intussen vaste IR-camera's en recorders. Deze voorwaarden vind je hier uiteraard niet zomaar want als eens iets ouds en interessants leeg staat dan is het vaak "verboden toegang" en omheind. Dit was dus voor velen wel een frustratie want wat er nog stond was museum, privébezit, gebruikt voor nieuwe doeleinden en andere. Dit ging dus in praktijk niet zo goed als bij de crews van tv. 

Er kwamen meer en meer apparaten voor in de series die uiteraard graag opgevolgd werden. Sommigen hadden zelfs een warmtecamera en zelfs soms een nachtkijker. Walkie-Talkies werden gebruikt samen met EMF meters wat natuurlijk in strijd is.

Toch begonnen de makers van de series ook in te zien dat al deze technieken niet zoveel voortbrachten dat ook niet op een andere, duidelijkere manier kon ervaren worden. Waarom moest je een K2 meter hebben om aan een geest te kunnen vragen om langs daar te antwoorden door meer lichtjes te laten aangaan als het ook spectaculairder werkte met een zaklamp?

Het nemen van foto's op locaties was het eerste dat wegviel en ook de EMF meter, de laserthermometer en de peperdure warmtecamera produceerden zo goed als niets.
De infraroodcamera's bleven nog behouden maar dat toonden ook zeer zelden iets. De meeste ghosthunters hebben geen 20 camera's en leggen niets vast. Intussen zag je in de series ook steeds minder apparatuur en zag je geen EMF meters, fototoestellen, IR handvideocamera's en FLIRcamera's meer. Het enige wat nog af en toe iets opleverde was EVP en daar was aparte opname niet voor nodig aangezien de tv-crew wellicht de beste geluidsopname had.
De rol van de EMF meter werd gedegradeerd om te meten hoeveel EMF er was en als dat meer dan enkele milligauss was ging de theorie bij vele tv-crews dat dit net hallucinaties kan veroorzaken. In werkelijkheid is dat onjuist omdat er inderdaad wel testen gedaan zijn met EMF velden en er inderdaad bij sterke EMF dichtbij de slaapkwabben van de hersenen bepaalde hallucinatieachtige vervormingen konden ontstaan, maar het was wel zo dat de magneetspoel tegen je hoofd geplakt hing en men er extreem hoge velden door stuurde die in de natuur nergens kunnen voorkomen. 
Om juist te zijn beginnen de eerste illusies slechts vanaf 300 mGauss. (en dus kan dit niet in een ruimte waar 3 mGauss is). Maar zo'n hoge dosis komt nergens voor, dus dat is onzin. Het is wel aangetoond dat dit een kleine invloed kan uitmaken, maar de benodigde dosis is nogal extreem onnatuurlijk hoog zoals die nergens voorkomt. 

Betreft IR camera's ga nu niet zeggen dat ze niets kunnen vastleggen, maar over het algemeen zijn dat dan meer dingen die bewegen dan geesten. Het kan eens lukken als de meerdere camera's dagen en nachtenlang doorfilmen en zo zijn we terug tot het technisch niveau van vóór de ghosthunters. Waar veel activiteit is kan dit evengoed gedaan worden door de bewoners met een webcam of videocamera.

Gezien vele ghosthunters ook geen geestproblemen kunnen oplossen, hebben ze weinig te doen op  bewoonde locaties, waar bewoners hulp zoeken. Sommigen nemen hun toevlucht evenwel tot salie branden of wijwater sprenkelen, maar dit is meer voor de show en om het onderzoek te kunnen doen. 

Toch moet het hoofddoel er een zijn die hulp kan bieden voor zowel de personen die erdoor geplaagd worden als voor de vastzittende geesten. En dat is mogelijk maar niet door een geloofsritueel. Hierdoor kan een aardgebonden geest hoogstens wat alerter gemaakt worden op het feit dat hij mensen hindert en men hem/haar weg wil. Deze kan zich tijdelijk wat meer verborgen gedragen. Als je echter na enkele maanden nagaat of die salie of andere rituelen geholpen hebben dan kiezen de bewoners toch maar voor de verhuis als het mogelijk is boven nog eens salie te branden. Bijna niemand geeft toe dat het wel iets heeft uitgehaald behalve dan een tijdelijk effect. Ook is niemand verheugd met een heel team jonge "specialisten" die je hele huis doorkruisen met een aantal personen tegelijk en duidelijk alleen de sensatie zoeken.
Toch is hulp mogelijk maar niet op een dergelijke manier.

Intussen zie je de zo populaire reality ghostseries zo verminderen en denk ik dat de rage onder de avonturiers ook zal wegzakken als er verder onvoldoende kennis omtrent het paranormale is. Als je werkelijk een probleem hebt neem dan tenminste de moeite iemand te zoeken die een natuurlijke kennis heeft van het paranormale of iemand die de situatie psychisch JUIST aanvoelt. Dat er een klein onderzoek gebeurt is logisch en soms nuttig maar het mag niet het doel op zich zijn. Vaak raad ik mensen zelf aan om geluid of beeld op te nemen als er hoge activiteit is en dat helpt nog het meest om meer te weten te komen of mogelijke natuurlijke verklaringen te kunnen ontdekken die uiteraard ook kunnen.

Als je hulp nodig hebt met paranormale problemen van deze of andere soort klik dan gratis en vrijblijvend Contact 

Reacties graag via Forum

maandag 16 april 2012

Sceptici

Wat drijft sceptici?
Velen die zich uitgeven voor sceptici zijn in werkelijkheid gewoon debunkers. Ze staan niet open voor het paranormale/spirituele maar zijn erop geslepen het tot op de grond af te breken, waar of niet.

Ze mengen zich zelfs in allerlei kringen van het paranormale/spirituele door bijv. zelf parapsychologie te gaan studeren en daarna zo autoriteit af te dwingen. Uiteraard mengen ze zich ook zo in fora. Dat is niet alleen om de strijd aan te gaan maar vooral ook om hun agressie te koelen door zo veel mogelijk verwarring en waardeloosheid te veroorzaken. Ze doen ieder topic ontaarden en maken zo het forum waardeloos tot iedereen er wegvlucht.

Veel heeft te maken met "het niet kunnen geloven" en "welke zieke aap ben jij dat je zo kan redeneren". Ze hebben een onnatuurlijke agressie tegen "de believers". Tegen religieuze gelovigen hebben ze niets, dat is iets anders en moet je ongemoeid laten. Gelovigen in het paranormale moeten echter als onkruid uitgeroeid worden, want het is vrij besmettelijk. Als ze ergens bij gevraagd worden om ook hun mening te geven dan sturen ze aan op discussie terwijl zij met de smile op hun gezicht blijven om hun goede indruk te behouden terwijl de andere rood aanloopt. Hoe meer men immers probeert te bewijzen hoe meer men zou moeten bewijzen.

In de praktijk geloven meer mensen wel dan niet in een "leven na de dood". Alleen gaan ze dat niet openlijk toegeven. Zo stoppen ze met tegen de foto te praten van hun overledene zodra iemand in de buurt komt.

Je kan nooit winnen, want ieder heeft zijn eigen waarheid. Je kan dus ook nooit ongelijk krijgen. Zelf ben ik verschillende keren gevraagd voor tv, maar ik ben er alleen de man niet voor, ik weiger ook tegenover sceptici te zitten die hun autoriteit opeisen.

In het verleden hebben ze veel werkelijke zaken tot charlatanerie en fraude benoemd. Vaak veroorzaakten ze die redenen zelf. Men pakt bijv. graag uit met de fraude van de familie Fox. Maar 52 jaar later werd hun gelijk toch bewezen, het was wel degelijk allemaal echt geweest, het kon niet anders. Anders zouden ze na hun dood nog een lijk en marskramergerief moeten begraven hebben tussen een valse wand in de kelder. http://auraoasis.blogspot.com/2011/10/fox-klopgeesten-new-york-1948.html
Ondanks dat dit allemaal bekend is, blijven ze vasthouden aan de fraudeversie. Hiermee benoemen ze meteen alle opvolgers tot fraudeurs wat zeker niet waar is.

In de praktijk zijn er in die sector heel weinig omdat dit moeilijk te vervalsen is. Men kan wel goocheltrucs doen om een iets te suggereren, maar men kan de verrassende gegevens niet nadoen die op die manier de voortbestaanden overtuigden.

Voor sceptici is de kwestie of de klopgeestfenomenen en de communicatiemogelijkheden die daarop ontdekt zijn, van cruciaal belang.

Als ze immers maar gewoon de juiste feiten zouden toegeven, dan betekent het onverwijld en onontkoombaar dat dat "leven na de dood", "spiritisme" en daarmee de rest van het paranormale wel MOET waar zijn. Het kan dan immers niet anders.

Toch zijn de feiten intussen bewezen maar dat verzwijgt men. Dit illustreert hoe ze zijn.
Ook voor ons is de Fox kwestie heel belangrijk want dat betekent dat het paranormale bestaat en niet kan ontkent worden.
 
Reacties graag via Forum

dinsdag 10 april 2012

Parallelle universa en quantumtheorieWie niet geschokt is door de quantumtheorie 
heeft er niets van begrepen. 
Dit artikel richt zich meer tot iemand die een basiskennis heeft van de quantumtheorie en weet wat die ongeveer inhoudt. 

De quantumtheorie heeft zichzelf al meermaals bewezen. Er zijn natuurlijk nog aspecten ervan die nog niet volledig verklaard zijn zoals de noodzaak van parallelle universums.

Parallelle (alternatieve) universums, waar alle andere mogelijkheden van een aktie dus uitgevoerd worden in een ander kopie-universum, maar waar wij er maar één van beleven is in zekere zin observeerbaar door een klein experiment. Immers, volgens de quantumtheorie moeten alle mogelijkheden geprobeerd worden, waarbij er slechts één werkelijkheid wordt.
Film met hoge snelheidscamera's een onweer. Als je de film vertraagt bekijkt kan je de quantumtheorie zien. Er ontsteken verschillende proefbliksems waarbij er dan slechts één zich volledig realiseert. Hierdoor zie je de andere terugtrekken, want de ontlading gebeurt door de bliksem die inslaat. Je kan dit ook zien, want bij degenen die in aanvang een proefbliksems waren, wordt als het ware één in VET overschreven. Dit is de echte flash. 
Parallelle universa lijken niet logisch
Als je parallelle universa zoals tegenwoordig in deeltjesfysica wordt aangenomen doortrekt, dan is het inderdaad niet logisch. Alle mogelijkheden zouden dan ergens een werkelijkheid moeten zijn en zo zouden er dan miljarden werkelijkheden zijn.

Wat ik geloof is dat er proefwerkelijkheden zijn die zich niet verder realiseren, maar er wel een beslissing op baseren. In denk dus, dat net als bij het voorbeeld van de bliksem, de "mogelijkheden die zich als proef manifesteerden" zich terugtrekken en stoppen om de uiteindelijke werkelijkheid te realiseren en in te slaan. Hierbij lopen de andere werkelijkheden niet verder. Dat is al een stuk logischer en ook objectiever zoals bij het bliksemvoorbeeld.

Als je het voorbeeld van de bliksem heel simpel bekijkt, dan volgt de bliksem de weg van de minste weerstand.
De kans dat een bliksem de weg van de minste weerstand volgt is inderdaad veel hoger dan een moeilijkere inslag.
Zo werkt quantumtheorie eigenlijk. Je kan niet zeggen of niet berekenen waar iets zich bevindt, maar je kan met hoge precisie berekenen hoeveel kans er is om het op een bepaalde plaats te vinden.
Dat is hier ook zo bij de bliksem. Stel dat die 90% kans had om op de kerktoren in te slaan, dan zijn er nog andere mogelijkheden al is de kans klein dat hij de boom neemt die 300 meter verder staat. (er zijn factoren die de meest logische keuze van de bliksem anders doen verlopen)
Zo is het met het twee spleten experiment aangetoond. De deeltjes kunnen dus ook inslaan op plaatsen waar ze normaal niet zouden inslaan, al is de kans veel kleiner.


Meer vind je op Fysica

De relativiteitstheorie en de quantumtheorie hebben letterlijk ongelooflijke eigenschappen. Velen studeren het maar kunnen het zich toch niet echt voorstellen. Men leert er mee rekenen en werken en merkt dat het heel precies klopt, maar toch kan men eigenlijk niet geloven dat die tweelingsbroer die een vlucht met de raket neemt en terugkeert, jonger terugkeert dan zijn broer die hier op aarde jaren ouder is geworden. Zo hebben ze opeens een opmerkelijk verschil in ouderdom. Klinkt niet logisch. Toch is het zo. (het experiment met 4 atoomklokken, 2 op aarde en 2 in een vliegtuig dat om de aarde cirkelde bewees het exacte verschil dat je kon berekenen bij de wiskunde van de relativiteitstheorie)

De quantumtheorie is nog ongelooflijker voor wie ze echt begrijpt. Zo kan de beslissing om een mogelijkheid bij een keuze te kiezen tot het resultaat van die keuze waargenomen is, waarbij de mogelijkheid van de andere mogelijkheid vervalt. (het denkexperiment "de kat van Schrödinger") Dit is intussen bewezen in de proef van Aspect.

Het onvoorstelbaarste is dat ons bewustzijn LETTERLIJK de oorzaken die tot dit resultaat leiden, aanpast bij de oorzaken.  (terug in de tijd dus - volgens ons toch)

Daarom opperde Niels Bohr (ontdekker en kopman van de theorie) ook de uitspraak "Wie niet geschokt is door de quantumtheorie heeft er niets van begrepen" Filosofische fysica
Het confronteert ons dat onze realiteit en leefwereld heel wat anders is, dan we ervaren. Achter de schermen zit bewustzijn en geen big bang. (toch niet als verklaring, die big bang kan er wel geweest zijn)

De opvatting die velen delen over de aard van parallelle universa, als zou er een kopie van jezelf rondlopen in ieder ander universum, is dus vaak verkeerd begrepen en verkeerd uitgelegd. Zelfs door wetenschappers die het logisch ook niet geheel kunnen vatten maar wel experten zijn op basis van de wiskunde ervan.

Een heel goed en correct boek over beide theorieën is "De dansende Woe-Li meesters" van Gary Zukav. De laatste ontdekkingen die intussen bewezen en verduidelijkt zijn ontbreken er echter wel in, maar het legt het zeer goed uit op een begrijpelijke manier.

Let op, er zijn veel new age werken die de theorie verkeerd begrijpen of misbruiken voor andere gevolgtrekkingen.

Reacties graag via Forum