Aura-Oasis - - Studie en onderzoek van paranormale fenomenen

woensdag 22 december 2010

Geesten in oorlogsgebied


Rondhangende geesten rond Ieper en Passendale WOI
De grootste oorlogsgruwel van België is beslist Passendale geweest waar 12.000 soldaten het leven lieten voor 7 km winst. 1917 was een afgrijselijk koude winter die in drassige loopgraven in vlakke velden moest worden doorgebracht. Deze winter werd gevolgd door overmatige lange regen, die het hele vlakke veld tot een modderpoel omtoverde. Daarbij zag je niet of er een plas lag of een bomput gevuld met water. Trapte je in de bomput dan was je door het drijfzand, hopeloos en kon niemand je redden. Men moest je gewoon laten zitten.

Daar kwamen in 1917 eerst chloorgas bij die de soldaten deed stikken in de loopgraven, gevolgd door het gruwelijkere mosterdgas dat dagenlang bleef hangen. Dit tastte de huid, longen en slijmvliezen aan tot je een vreselijke dood stierf.


Bij het uit de loopgraven stappen kon je kiezen, ofwel gefusilleerd voor lafheid of omvergemaaid worden door de machinegeweren van de Duitsers op de heuvels. Oprukkend werd je nog tegengehouden door artillerie nabij de onoverkomelijke prikkeldraad. Gewonde soldaten kon men erg moeilijk helpen omdat het terrein door de modder onberijdbaar was, zelfs voor de eerste tanks.

Een kennis van mij had op een nachtelijke wandel langs een weg zonder verlichting een foto genomen waarbij duidelijk een geestelijke mist op te zien was (ectoplasma). Toen we besloten bezoek te brengen aan de oorlogsgebieden landden we eerst overdag in Tyne Cot cemetary (foto) waar 12.000 graven van bekende en onbekende soldaten tussen de velden liggen.

Ik had een EMF meter (gaussmeter of electromagnetic field meter) mee, geluidsrecorder, fototoestel en laserthermometer omdat het mogelijk was dat daar nog geesten zouden rondhangen van dolende getraumatiseerde soldaten.


Terwijl we langs de muur van het oorlogskerkhof liepen, ging de EMF ineens sterk af om enkele seconden nadien terug te stoppen. Dit midden in het veld waar elektrische leidingen onmogelijk verantwoordelijk konden zijn. Ook bereikte de meting meer dan 7 milligauss met onderbroken alarmgeluid, wat zeker onmogelijk aan iets anders kan worden toegeschreven tenzij je vlak naast een hoogspanningstransformator zou staan.
Even later ging die zelfs over de piek van 10 mGss met een piepend vol alarm.

Midden op het kerkof zelf was er minder activiteit dan langs de velden. Enkele keer mat ik 1 en 3 mGss. Genoeg om je vragen bij te stellen in het niets, buiten alle elektrische lijnen of stralingsvelden. Ook was geen enkele meting blijvend maar verplaatsten deze zich.
Na de oorloggruwel goed beschouwd te hebben verlieten we langs hetzelfde muurtje aan de kant van het veld terug het kerkhof. De meter ging weer enkele malen naar meer dan 10 Mgss op een andere plaats en 2 keer was ik in staat er een tijdje te volgen door aftastend heen en weer te zwaaien met de meter en deze meting zo even achterna te lopen.

Dit gaf de indruk dat iemand bij ons kwam te staan en daarna bij het alarm wegging waarbij ik even kon volgen, tot ik deze kwijtraakte. (+/- 7 sec). Nadien was op die plaats niets meer te meten.
's Avonds besloten we de plaats te bezoeken waar de foto genomen was waarop de mistwolk in de leegte hing (ectoplasma). Het was intussen middernacht en pikdonker.

We werden eveneens, net zoals in de oorlog, vergezeld van een hevige regen waarbij ik enkel onder de paraplu mijn zaklamp en emf meter kon gebruiken. We liepen eerst langs de kerk waar men het gevoel kreeg gevolgd te zijn. Vanaf die plaats ging de EMF meter constant staan loeien tot 1 km verder. Er stonden geen zendmasten op de kerktoren noch in de nabijheid. Constant meer dan 10mGss is enorm veel. Ook midden het open veld waar we stemmen en geroep hoorden.
Dit geschreeuw was al eerder gemeld door de vrouw van mijn vriend die daar effectief in de velden ging zoeken omdat daar duidelijk iemand in nood leek.

Dus dit verschijnsel hoorden we nu ook zelf.
Fototoestel en laserthermometer waren door de hevige regen onbruikbaar waterdicht weggeborgen. Je kan met de laserthermometer de "lucht" niet meten, alleen oppervlaktes. Merkwaardig was dat tijdens het terugkeren de meting zwakker was, zelfs aan de kerktoren waardoor de eerste meting erbij niet zou kunnen verklaard worden dat er toch een zender zou staan. Ook was het gevoel van gevolgd te worden er niet bij.

In het gebied waren ook aanrakingen gevoeld maar niet door ons.
Besluit, de oorlogsgebieden gruwelen nog na door ronddolende geesten die je blijkbaar proberen verwittigen voor het gevaar dat je tegemoet gaat. Bij het terugkeren is dat niet meer zo. Dat de stemmen en de schreeuw, nog over het gekletter op onze paraplu te horen was, was wel sterk. Ik had echter mijn handen vol en het regende te hard om andere apparatuur te laten beschadigen door de regen.

Opnemen zou zeker door het constant gekletter van de regen niet gegaan hebben.
De metingen waren sterker dan deze die ik in gelijk welk spookhuis ooit gemeten heb. Eigenlijk is dat niet verwonderlijk. Je ziet dat je deze dingen niet hoeft te gaan zoeken in vervallen kastelen met dramatische geschiedenissen..... Het deed me nadenken over de vele spookgevallen in bewoonde oude woningen die ik al in die gebieden gemeld was. Van deze zal ik er wel een aantal merkwaardige beschrijven in deze blog.

Aura-Oasis

www.aura-oasis.be

woensdag 15 december 2010

Getransplanteerde persoonlijkheid

Persoonlijkheidsveranderingen door donororganen
Ik had het er al eens over in een ouder artikel, maar vandaag zag ik het mysterie terug aangekaart in een ernstige documentaire op Discovery Science. Een man kreeg een nieuw hart en veranderde zijn liefde voor hardrockmuziek naar jazz, zijn eetlust van gefrituurde voeding en fatburgers naar slaatjes. In plaats van als een zak in zijn zetel te hangen, ging hij lichaamstraining doen om zijn lichamelijke prestaties te verbeteren met interesse voor stunts en records. Let op, hij deed dit niet voor zijn gezondheid maar gewoon door andere voorkeuren.

De donor van het hart was een jonge stuntman geweest die jong verongelukt was. Bij opzoekingen klopte het inderdaad dat deze een voorkeur had voor lichte slaatjes en een sterke voorkeur had voor jazzmuziek. Hij trainde uiteraard veel voor zijn figuur en voor zijn beroep: stuntman.
De man die geopereerd was had een voorkeur voor Led Zeppelin en dergelijke. Hij was een lome man die weinig bewoog.

Terwijl psychiaters de hersenen en zijn chemische werking in kaart proberen te krijgen en er allerlei stoornissen aan toe te schrijven, is het strikt wetenschappelijk onmogelijk dat een transplantatie van hart, long, nier... enz de persoonlijkheid zou kunnen veranderen. Toch doet het dit, vooral bij het hart.
Dit toont toch wel duidelijk aan dat we het gehele plaatje holistischer moeten bekijken dan alleen wat onvrijwillig vuren van dopaminereceptoren in de hersenen. Immers, volgens sommige wetenschapsfilosofen kan vrije wil niet bestaan omdat ze in strijd is met onze opvattingen van oorzaak en gevolg. We zijn een machine, geest is er een product van en hangt af van chemische stoffen en hersenen.

Een oudere vaststelling van getransplanteerde persoonlijkheid die goed gedocumenteerd is, is te zien op dit videokanaal Maar persoonlijkheidsveranderingen komen niet alleen voor bij transplantaties. Ook na een "hersendood" blijkt er soms iemand anders in het lichaam te zitten. Ik stel vast dat dit meermaals gebeurt en vaak lijdt tot meer veranderingen dan alleen persoonlijkheid. Hier is ook de stem totaal anders en spreekt ze van "de vrouw vóór die stierf"

Maar nu moeten we wel even nadenken. Donororganen komen meestal van jonge mensen die verongelukt zijn. Stel dat jij de donor bent en dat je in plaats van over te gaan via een nabije doodervaring, ineens teruggetrokken wordt in het lichaam van een erg zieke oude man die je hart kreeg. Immers, als het ene kan moet het andere ook kloppen.

Aura-Oasis
www.aura-oasis.be

maandag 13 december 2010

Magie


Mysterieuze krachten door mentale invloed.
Dit onderwerp lijkt niet realistisch en niet meer van deze tijd. Maar...
Misschien ben je een van de mensen bij wie het na een tijd fout gaat met degenen die je lang bejegend hebben. Ze lijken wel vervloekt al doe je niets. Onvermijdelijk lijkt het hunzelf te straffen.
Ben je jaloers dan lijken alle voordelen naar die ene persoon te gaan. Dit zijn vormen van automatische mentale invloed.

De film "Carrie" beeldde het nogal erg overdreven uit. Ook ging het direct. Maar het komt op die manier wel voor. De meeste poltergeistfenomenen zijn immers RSPK (recurrend spontanous psycho kinesis of herhaaldelijke onbewuste invloed op fysieke actie). Al is dit fenomeen wel meer gecompliceerd dan die verklaring alleen, maar ze bestaat. Meestal is er een combinatie met andere zaken. Donkere figuren en geesten spelen naar mijn ervaring ook mee.

Iemand bewust verwensen of geluk toewensen heeft minder resultaat doordat dit stemt vanuit bewuste druk vertrekt, maar let op van je onbewuste vermogens. Het is dus niet zo gemakkelijk om met wil dingen te doen.
Tenzij de vloek bij het ombrengen van de persoon door deze wordt geuit.

Toch zijn er die erin slagen voorwerpen te bewegen. Het beroemdste geval was Nina Kulagina. Vanuit eigen doorzetting omdat ze het leuk vond soms dingen zoals lucifers te kunnen bewegen, ontwikkelde zij zich tot een goed onderzocht psychokinetisch medium. Ze kon het in allerlei strenge toestanden. Uiteindelijk lukte het haar met grotere voorwerpen zoals met bekertjes onder glazen stolpen.

Uiteindelijk eindigde ze wetenschappelijk onderzocht als militair geheim tijdens de koude oorlog om invloed uit te oefenen op mensen. Daartoe bewees ze meer dan eens in een gecontroleerde wetenschappelijke ruimte om een kikker dood te denken door zijn hart te laten stoppen. De Amerikanen reageerden daarop met hun project Stargate (psychische spionage) en ontdekten zo dat een op de Noordpool gebouwde barak diende om de eerste van de super grote kernbuikboten te bouwen waarvan de Koerks hun paradepaardje was.

Dus iemand dood denken blijkt toch te kunnen... Als je iemand dood kan denken, kan je ook iemand genezen. Daar schuilt ook een soort spirituele magische kracht in.

Ook autosuggestie of placebo is iets dat je magisch kan noemen. Het oefent een zekere invloed uit en vaak zijn daar zaken door genezen waar de hoop was opgegeven.

Iets wat ook bekend is, is de kracht der wanhoop. Bijv. iemand belandt onder een zware wagen en kan er niet vanonder omdat deze bovenop hem gevallen is en zijn leven bedreigt. Zo tilde iemand eens een vrij zware auto op bij iemand die onder zijn auto aan het sleutelen was met verwijderd wiel. Supervermogens op de juiste momenten. Hier komen ook factoren bij zoals het feit dat het misschien de tijd niet was voor de man onder de auto.

Ook komen vrij vreemde onverklaarbare hulpacties voor bij onvermijdelijk dodelijke gebeurtenissen. Je kan ergens vanaf vallen en onverklaarbaar terug geduwd worden (van gene zijde?) of gered worden door een onwaarschijnlijk "toeval" bij een hopelose situatie. Ook bovennatuurlijke ingrepen komen voor zoals een auto die vlak voor een onafwendbaar ongeval plots verplaatst blijkt zodat er niets gebeurt en je blijft leven. Zoals laatste heb ikzelf eens meegemaakt.

Ook speelt de bezieling en de hartstocht die je in een werk steekt een grote rol op de schoonheid en het succes van je realisatie.

Voor wie meer zocht te weten over voodoo, verwijs ik naar onderstaande site. Voor heel zwaar geïnteresseerden heb ik nog een waar lijvig antiek boek "Magie Practique" te koop voor wie een goed bod doet voor dit antieke curiosum.

Aura-Oasis
www.aura-oasis.be

zaterdag 11 december 2010

Paranormaal afschermen

Mentale bescherming

Vóór je met met paranormale experimenten begint die iets met geesten, gidsen, channeling of spiritisme te maken heeft, ben je best dat je toch een kleine voorzorg neemt. Het gaat niet om zaken zoals leren pendelen of je intuïtie leren gebruiken.

De bescherming is geen garantie dat er niets kan gebeuren als je bijv. automatisch schrift probeert, want er is nog een juiste handelswijze nodig om te vermijden dat er toch iets gebeurt. Het is als het ware te vergelijken met het aantrekken van je veiligheidsgordel voor je met de auto gaat rijden. Je bent niet echt geheel veilig op die basis alleen.

Wat kan er gebeuren bij bijv. automatisch schrift? Ten eerste zal het maar goed lukken als er echt een geestelijke aanwezigheid rond je is. Als je daarmee omgaat zonder kennis kan het vele keren goed gaan, maar het zou ook kunnen dat het eens fout gaat. Zo ken ik twee mensen die opeens begonnen stemmen horen. Psychiatrisch betekent dat psychose. Medisch gezien is dat ongeneeslijk en vaak een hel.

Je kan ook entiteiten in huis halen, zodat je bijv voetstappen en andere voorvallen in huis hebt. Dat is nog het minste van alle kwaad. Zo heb ik ook al vele hulproepen en mails ontvangen.

Het is ook mogelijk dat je lichamelijk lastig gevallen wordt. Zo ken ik vele personen. En in het slechtste geval heb je een geest die je kan overnemen (MPS of multiple persoonlijkheid in de psychiatrie beter bekend als DIS). Zo ken ik ook verschillende mensen.


Vooreerst, begin slechts in een groep die ervaring heeft en die in staat is problemen te voorkomen en te verhelpen. Een kleine voorzorg kan je echter zelf nemen. Gaan er toch dingen fout dan kan ervaring met enkele technieken wel een beetje helpen. Dit moet echter geval na geval bekeken worden.

Visualiseer je innerlijke licht ter hoogte van de hartchakra en laat deze aura groeien tot die je omringt. Het is geen garantie maar het toont toch dat alle geestelijke benadering ongewenst is. Het wordt er ook mee bemoeilijkt. Dit houdt echter slechts enkele risico's tegen. Het is best dat er iemand bij is die de aura geestelijk (helderziend), kan waarnemen. De aura en de chakra's werken samen. Als natuurlijk een kwaad is geschied, stel nu bezetenheid, of stemmen horen dan heeft bescherming op deze manier natuurlijk geen zin. Een of meerdere entiteiten hebben zich dan al geënt. Dan moet in verweer gegaan worden en moeten andere zaken geprobeerd worden die je dan niet meer alleen kan.

De andere benodigde veiligheden zijn voorzorg, kennis en een geleidegeest. Zonder zal het trouwens moeilijk gaan. Iemand moet immers tussenpersoon zijn. Je kan toch niet automatisch schrijven zonder dat iemand je geleid. Dat evenwel ook de geest zelf zijn als die een bekende is die zich bewezen heeft. Maar in dat geval is het een onbekende waarmee je toch moet opletten, want die kan beweren wat hij wil. Vraag dus controleerbare dingen die niemand in de groep die ook meedoet, kan weten. Vraag een deftig identiteitsbewijs dat je kan natrekken en je zelf niet wist. Anders is het immers niet uit te maken met wat je bezig bent en of je het zelf niet bent.

Als er toch wat fout gaat ben je best dat er minimaal iemand is die weet wat hij kan doen om te helpen. Maar voorkomen is beter ook al is de kans maar 1 keer op 100. De kans om bepaalde zaken ongedaan te maken hangt af van wat en de ernst. En als de opgedane geest echt niet wil, mag je doen wat je wil.

copyright Aura-Oasis
contact mogelijk via
www.aura-oasis.be

vrijdag 10 december 2010

Helderziendheid


Paragnosten, psychometrie en intuïtie
Psychometrie is hetzelfde als helderziendheid in zijn pure vorm. Dus informatie toegespeeld krijgen via een mentale verbinding die gemaakt wordt. Dit kan door iets in de hand te houden, op een locatie te staan, ergens in betrokken te raken of door een foto.
Naast de mensen die het goed kunnen zijn er natuurlijk ook veel "wouldbe paragnosten" die vooral met hulpmiddelen werken.

Ik had een goede vriend die na een hypnose-experiment van mij met helderziendheid, helderziend bleek te zijn en wel erg goed. Nadat ik daar met hem een aantal experimenten mee deed voor anderen, zei hij opeens "jij kan dat ook".
Ik? Hij stak me een pasfoto in de hand en ik wist te vertellen dat het een schrijnwerker was. Daarna stak hij me een plaat in de hand en ik wist dat zijn vrouw die van een vorige liefde gekregen had. Dit bleek juist. Maar dat was allebei gedaan onder het vertrouwend toezicht van mijn vriend en zonder faalangst.

In praktijk zou het nog enkele jaren duren tot het steeds beter ging gaan. Eigenlijk kan iedereen dat, mits veel geduld en zelfvertrouwen zonder overmoedig te zijn.
Je moet wel beginnen vanuit je gevoel. Als je ergens binnen komt en er is net ruzie geweest, blijft nog iets van die sfeer hangen. Vaak kan je het zien, maar vaak lijkt alles in orde maar voel je toch een spanning. Dit lijkt misschien een flauwe vorm maar het zet je antennes open.

Als je iets op het punt staat te doen dat een belangrijke beslissing vraagt, kan een innerlijk gevoel je misschien duiden dat je het beter niet zou doen. Je zal de uitspraak herkennen, "had ik het niet geweten"?
Vaak heeft je gevoel het juist maar wel moet je leren je echte gevoel van je lustgevoel te onderscheiden.

Stel je wil graag iets hebben maar het kost veel geld. Je kan dan in tegenspraak komen "zou ik het kopen"? Iets zegt je dat het te duur is en dat geld beter voor iets anders zou bewaren, anderzijds voel je de drang om het te kopen. Je rationeel denkvermogen zal altijd je lust volgen. Je moet luisteren naar het gevoel dat eronder zit.


Als je deze basisgevoelens leert herkennen zonder misleiding en wegredeneren ben je al op weg om een intuïtie te ontwikkelen.

Helderzien is nog een stap verder en vraagt vaak ook het in elkaar passen van flitsen innerlijke waarneming. Je moet het bijeen puzzelen tot het "ja dat zal het zijn" gevoel komt. Maar let op, begin niet te fantaseren.
Het is moeilijk uit te leggen, je moet het vanuit je eigen ervaring leren.

Een goede paragnost weet liefst zo weinig mogelijk van zijn object. Geef je er informatie bij, dan zal hij vaak vragen erover te zwijgen omdat dit hem verstoort.
Hij/zij kan niet aan informatie komen die de persoon niet zou willen dat die geweten is. Er bewaakt dus nog iets. Dat is degene die je de ingevingen doorgeeft. Die komen van hogeraf. Veel mediums hebben ze van iemand aan gene zijde die ze gekend hebben, maar de "gids" zal zich nooit bekend maken al weet je vaak wel innerlijk wie het zal zijn. Daarom geven sommigen hun bron een naam.

Aura-Oasis
www.aura-oasis.be

donderdag 9 december 2010

Salie, zuiveringen. en misvattingenEen woning zuiveren doe je niet door salie te branden.
(afbeelding alruin) Doorheen de geschiedenis zijn kruiden gebruikt als geneesmiddel. Men dacht dat sommige kruiden magische krachten hadden omdat ze geneesden. En zo ontstond het beeld van heksen met hun heksenketel dat we in de sprookjesboeken terugvinden. Door de methoden van de inquisitie werden vele bekentenissen afgedwongen van vrouwen die met de duivel paarden of er een pact mee gesloten hadden om magische gaves te verkrijgen. Het waren niet de kruidenvrouwtjes die fabels uitvonden maar de kerk die met zijn boek "de heksenhamer". Via de sadistische inquisitie werden allerlei onzinnige en onjuiste nonsens al folterend bekend. Wie niet meedeed met de kerk had zelf een pact met de duivel, dus het was vrij besmettelijk.

Je hebt enerzijds de kruidenmengelaars die probeerden geneeskundige kruiden te brouwen, de psychisch begaafden die op een magische manier helderziende waarnemingen konden doen. Met die psychische gaven en kruidenmengsels kom men waarschijnlijk de koe van de buurman ziek maken, althans zo dacht men.

Je had ook degene die symboliek gebruikten om een ritueel uit te beelden. Bij het laatste belanden we bij de magie. De afbeelding toont de alruin. De alruin groeide onder galgen van het sperma van de gehangene. De wortel van de alruin geleek op een man en was daarom een perfecte symboliek voor iemand die een partner wilde verwerven. Wellicht de partner van je dromen.

In alle culturen vind je magie terug maar ik wou het hier meer houden bij de misvatting dat je een huis van geesten zuivert door salie te branden. Hier zit ook een zekere symbolische waarde in als ritueel maar gezien het van een oud Indiaans geloof en hun geesten afkomstig is, is dit duister gebied. Laat ons even zoeken vanwaar het geloof komt.

Oorspronkelijk branden de Indianen kruiden als rituele zuiveringsceremonie en om kwade krachten op afstand te houden. Dit was een ritueel van hun geloof.
Aangezien er over de hele wereld spookhuizen bestonden die soms tot poltergeistachtige kwalijke streken leidden, werden die beschouwd als zijnde van demonen. In werkelijkheid betekent demon, duivel. Daarom zijn "demonen" nonsens van eigenwijze specialisten die niets van geesten weten. Aangezien duivels iets voor de kerk waren, schakelde men ook priesters met hun wapens in: kruisen, palmtakjes en niet te vergeten: heilig water. Dit helpt dus niets al krijgen ze 2000 aanvragen per jaar (België) en hebben ze hun opgeleidde katholieke priester-exorcisten. Met kwade geesten bedoelden de indianen echter wel kwade invloeden. Bovendien werd het kruid dat ze daarvoor gebruikten ook nog eens verkeerd vertaald. Daardoor is het geloof ontstaan dat men huizen van geesten kon zuiveren door salie te branden. Maar het gaat niet om salie en ook niet om kwade demonen die reageren op een ritueel.

Het eerste wat iemand probeert die met geesten in zijn woning geconfronteerd wordt, is zelf info zoeken. Die stuit op het wereldverbreide misverstand dat salie branden, geesten kan verdrijven. Vele websites van erg jonge specialisten die het geleerd hebben van op tv, beweren dat immers uit hun ongetwijfeld "jarenlange" ervaring. In werkelijkheid haalt het niets uit. Ook niet als je het juiste kruid gebruikt, tenzij het om een rondspokende Indiaan gaat maar dat acht ik hier onwaarschijnlijk. Ginds, zou het op hun begraafplaatsen wel kunnen werken omdat hun geesten zeer gelovig waren en welke geest wil nu kapot?


Als je "met salie gezuiverde woning volgt" blijkt het niets te hebben uitgehaald. Flammarion beschrijft het ook al bij sommige zware gevallen waar het niets doet.

Ik wil maar wijzen op sommige erg foute benaderingen van paranormale verschijnselen.
In werkelijkheid kan je door allerlei rituelen te doen en vooral door die uit te dagen, eerder de geest die aanwezig is kwaad maken door hem te verwijten dat hij een duivel is die god gaat verbannen, waardoor hij nog actiever wordt.

Laat je ook niet inwijden door de zovele groepjes Haunted Ghost Hunters. Deze komen voor de sensatie en proberen bewijzen vast te leggen van poltergeistachtige verschijnselen. Sommige dagen ze daarvoor echt nog uit ook. Als er dan toch een geest kwaad wordt en ze vastgegrepen worden, hopen ze dat het wel ergens gefilmd is en haasten ze zich naar buiten. De bewoner die de ghost hunters liet komen blijft zitten met de verhitte geest. Ze doen niets aan de situatie om geesten te verwijderen. Proberen ze dat toch dan nemen ze vaak ook zelf hun toevlucht tot salie of een priester want psychologische kennis van geesten, kennen ze helaas niet. Anderzijds kunnen er wel soms heel duidelijke bewijzen gevangen worden die je een "gestoorde" diagnose bij een psychiater kunnen verhinderen doordat er toch iets vreemds was.
Gebruik dus alleen methoden en personen die al bewezen hebben te kunnen helpen. Geen enkele methode garandeert dat echter, een hardnekkige geest zal je niet wegkrijgen. Maar de misvattingen en zelfbenoemde specialisten lopen dik. Het best doe je dit met iemand die naast de bewijzen ook in contact kan komen en kennis heeft van de studies van de SPR die wereldwijd op zeer ernstige gronden onderzocht zijn.

Ook iemand die helderziend is, of in contact kan treden met de geesten kan behulpzaam zijn bij het probleem. In de studies van de SPR zijn de vergissingen zeldzaam. Men geeft er echter toe dat men er moeilijk vanaf geraakt. Toch waren er enkele methoden die werkten... Je moet echter rekening houden met personen die heel veel geld vragen of personen die menen het te kunnen. En uiteraard ben je niet veel met mensen die alleen onderzoek doen om sensationele fenomenen vast te leggen en avontuur te beleven. Deze kunnen beter een leegstaand kasteel, gevangenis, psychiatrie en dergelijke onderzoeken dan een bewoonde woning. Maar onderzoek naar de oorzaken van de aardgebonden geest en zijn verblijfplaats, samen met de pogingen het op te lossen op een werkende manier, moeten kunnen. Je moet immers niet tegen ingebeelde dingen vechten ook.
En vele maken de mensen nog banger "het zijn meerdere demonen en je hebt een portaal in huis waarlangs ze binnenkomen". Dat is larie.
Hieronder een bevinding van de Journal of the ASPR omtrend studies over het verwijderen van geesten uit woningen: hier betreft het mogelijke telepathische beInvloeding zoals velen denken te ondergaan.


Deze methoden zijn dus niets meer dan suggestie. 

Geesten zijn als mensen. Als ze rondspoken hebben ze een probleem of binding met het aardse. Het is ook mogelijk dat ze gewoon niet meer weten waar ze naartoe zouden moeten.
Maar geesten verdrijven? Naar waar? Dus geen salie of andere verbanningen. Geesten zijn echter wel een reëel bestaand feit. Contact opnemen kan vanuit het menu van onderstaande site.

Dat salie niet helpt blijkt ook uit moderne spookgevallen zoals ze zo veel zijn gedocumenteerd door ghosthunters voor tv. In de gevallen waar men na salie of na een exorcist na maanden terug ging informeren bleken de geestverschijnselen onveranderd, na mogelijk een korte periode van kalmering.  Mede daarom is er bij de meeste ghosthunters alleen nog een besluit dat een woning "haunted" is en wordt er niets aan gedaan. 
Het lijkt me ook niet logisch dat salierook zou helpen en tabaksrook niet. Wie kan me dit uitleggen?

Waar zou die geest naartoe moeten? En hoe geraakt zijn probleem opgelost waardoor hij vastzit? Alleen met hulp voor laatste twee problemen is oplossing mogelijk en dat kan via psychisch contact en de mogelijkheid de weg vrij te maken. Meestal wordt die oplossing dan wel gekozen maar je kan die niet verplichten zoals exorcisten willen "ik ban je in de naam van God" of "ik commandeer je deze woning te verlaten" met wierrookritueel (salie of andere).
Het is echter mogelijk daarbij even kort de aandacht getrokken te hebben maar op lange termijn zal het niet geholpen hebben.

Het is echter wel mogelijk deze gevallen te verhelpen maar er is geen garantie dat dit ook lukt. Dit hangt dan niet van de salie, het wijwater of het kruisteken af. Dit is er niet bij nodig. Er is ook geen vaste handleiding voor maar hangt af van het geval. Zoek je zelf hulp dan kan je de onderstaande "contact" aanklikken.

Aura-Oasis
Contact

Paranormale versus sceptici

Toegenomen paranormale programma's op tv wekken wrevel bij sceptici.
De kandidaten in het "zesde zintuig" VTM zijn fraudeurs volgens sceptici. "Paranormale kinderen" zijn ontoelaatbaar, en vele andere, nu populaire programma's zijn echt ongewenst en tegenwerkt door sceptici.
Maar ook veel andere documentaires zijn erg populair. Ghost Hunters en mysterieuze paranormale fenomenen zoals magnetische mensen (foto). Laatste is een paranormaal fenomeen dat niet geloofd wordt maar moeilijk ontkend kan worden ook. (nee ze zijn niet vastgelijmd)

Volgens hen kan het gewoon niet. Men wil niet geloven.
Dan belooft men nog steeds de zogenaamde prijs uit voor wie ontegensprekelijk kan bewijzen dat hij over paranormale gaven beschikt.

Ik heb zo'n test op video. Van het Russische meisje dat perfecte diagnoses kon stellen die controleerbaar onderzocht konden worden bij mensen die een ziekte hadden. Dat zagen we ook bij enkel kinderen uit paranormale kinderen.

Het komt erop neer dat ze testen doen waarbij je zogenaamd boven het gemiddelde moet scoren. Maar wel bij elke test. Er zit bedrog in de testen. Als je in een test bijv. 5 kaarten moet raden die bij de ziekte van een bepaald persoon horen, wensten ze dat ze meer dan 3 5 scoorde. 4 op 5 zouden ze als goed beschouwen.
Maar dit zijn al geen kwalitatieve goede testen. Immers wanneer je ook maar 1 keer aan het twijfelen gebracht wordt, verleg je immers twee kaarten want anders heb je er een over. Dus 4 op 5 is onmogelijk. Erg gewiekst. Geslepen test.

De eerste twee proeven moet ze van een aantal personen zonder verdere aanwijzingen beschrijven welke ziekte ze hadden. Ze hadden ze wel moeilijk genoeg gekozen.
Ze beschrijf overtuigd alles juist.
De tweede kwalitatieve test scoorde ze ook alles juist.
Een derde test werkten ze met de kaarten. Boven het gemiddelde van 3 op 5. Je moet bij elke persoon de juiste kaart leggen. 3 op 5 kan dus maar is niet genoeg. Nochtans is dat boven het gemiddelde. Het moest dus 5 op 5 zijn.
Daar maakte ze een foutje door op het laatst aan het twijfelen gebracht te zijn en nog 2 kaarten te verwisselen. Dus 3 op 5.
Resultaat: faliekant gebuisd.
Omdat je bij elke test boven het gemiddelde dat zij bepalen moet scoren is dat ook al een heel misleidende bedriegerij. (ik heb het op video). Statistisch is dat veel meer dan boven het gemiddelde scoren.
Daarmee werden de testen gestaakt. Afgelopen.

Stel nu dat de test juist zou geweest zijn, dan halen ze nog een andere test boven. Tot er gewoon een foutje optreedt.

Ze kunnen gewoon niet geloven dat zoiets zou bestaan. Ook goochelaars halen geen interesse meer door deze fenomenen. Zij bedriegen, dus doet een ander dat ook. "De hele wetenschap zou op zijn kop staan" - natuurlijk, is ook zo. Toch klopt het. Dat wil niet zeggen dat onze wetenschap niet opgaat.

De wereld is toch rond ondanks de weerstand die toen hard gevoerd werd, oa door de kerk en wetenschap. Ook bleek de aarde ook niet het middelpunt van het heelal. Ook enorm veel weerstand. De wetenschap kan het verkeerd hebben omdat hun geloof meespeelt.

Dan gaan ze ook op een ander niveau strijden. Paranormale kinderen zou kinderen psychologische trauma's bezorgen of andere stoornissen. Onverantwoord dus. Moest weg volgens hen.

En zo gaat het al 150 jaar tegen de waargenomen bewijzen in die vaak heel streng onderzocht zijn. Vaak zelfs door sceptici die overtuigd zijn geraakt. Soms werd zelfs bedrog niet gemeden om fraude aan te tonen (gezusters Fox). Ze bleken nadien toch gelijk te hebben. Houdini gebood een handlanger eens een stok te verstoppen waarmee een medium zou gefraudeerd hebben. Daarmee zou ze dingen in het donker vanop haar vastgebonden positie kunnen bewegen. Al had niemand minder dan Houdini zelf haar vastgebonden. De handlanger bekende het later na Houdini's dood. Hij kon zich immers enorm opwinden over deze zaken. Bang dat hij niet wonder nr 1 was?

Ook Liesbeth van Dijck werd gewoon agressief aangevallen in een kakofonisch interview tegenover twee sceptici. Toch verdedigde ze zich eerlijk. Als je de reportage een tweede keer bekijkt, dan zie je dat ze op verschillende paarden springen met 2 tegen 1. Het werd een agressieve kakofonie. De reporters Paul en Witteman van NCRV zullen een tweede keer nadenken eer hij nog eens zoiets doet, zeker live.

Proficiat Liesbeth dat jij de enige was die tenminste rustig en redelijk bleef. De programmamakers waren zichtbaar bang dat hun programma ging ontsporen.

Erg veel waardering en respect zullen de sceptici niet gewonnen hebben. Hun bedoeling was gewoon iemand van die "believers en oplichters" het vuur aan de schenen te leggen.

Trouwens, beweren dat het programma gefraudeerd is, maw dat het hele gedoe gelogen is, is erg laag bij de grond als je je toevlucht tot zo'n verklaringen moet nemen. Ook een goed uitgevoerde goocheltruc bewijst niet dat het bedriegerij is. Helderziendheid en meer bestaat. Maar niet alles werkt dat onder het paranormale wil geklasseerd zijn.

Zelf een psychometrische reading nodig? Via contact op onderstaande website.

Aura-Oasis www.aura-oasis.be

zondag 5 december 2010

Oude woningen met onzichtbare bewoners


Een woning kopen of huren?
Zelf hou ik erg van idyllische oude woningen en hoeves. Maar het gaat hier algemeen om alle woningen die oud zijn. Een oude woning kopen kan heel fraai zijn, eens die opgeknapt is. Meestal gaat het dan om hoeves, herenhuizen of landhuizen. Bij een huurwoning gaat het meestal om een huis dat minder idyllisch is, maar betaalbaarder is en in het centrum staat.

Als je een woning wil betrekken die heel oud is, en waar dus meerderen hebben gewoond, kijk je best eens uit. De kans is klein dat er paranormale verschijnselen zijn, maar ze bestaat.

Al vele maken kreeg ik te maken met mensen die een oude woning kopen en die verklussen, tot het een prachtig optrekje wordt. Meestal is dat duur maar wel prachtig. Er zijn ook kant en klare gerenoveerde woningen te koop maar die zijn meestal onbetaalbaar.
Maar ook gewone huizen worden vaak wat opgeknapt en worden uitgerust met badkamer, keuken, verwarming en worden te huur gesteld.

Let echter op als blijkt dat al heel veel huurders of eigenaars het pand hebben bewoond. Laatst had ik een woning waar al iedereen direct na verloop van de termijn van zijn contract het huis heeft verlaten. Deze had het contract zelfs verbroken waardoor geld verloren ging. Het was er niet pluis. Het kan uiteraard een technisch probleem zijn maar dan is dat op te lossen. Als het echter een geestenprobleem is, kan men er met moeite over praten en helpt niets om het vrij te krijgen. Althans bijna niets. Het duurt vaak een tijd eer de bewoner wat gewaar wordt en eer je begint te geloven dat er geesten aan het werk zijn, waarin je normaal niet geloofde. Het hoeft ook niet altijd een oude woning te zijn. Er zijn echter enkele tekens die je kan herkennen die je een teken geven dat er iets zou kunnen zijn waarmee het niet pluis is en waarbij al meerderen proberen helpen hebben.
 • Als je de woning bezichtigd, zijn er dan ijzige plaatsen die je als een tocht passeren of rond je blijven hangen. Let op de temperatuur moet wel minimaal 10 graden verschillen, alsof je een ijskast opent. Zoek wel altijd eerst goed naar logische verklaringen.
 • Ieder huis heeft zijn geluiden, maar sommige hebben wel heel aparte geluiden zoals huisraad in de keuken die je hoort terwijl er niemand is.
 • Let erop de deuren altijd goed te sluiten en te controleren of ze in het slot zijn. Als er een weer open staat, is dat onzekerheid dan al uitgesloten.
 • Luister naar voetstappen. Het beste is dat te horen als de verdieping van hout is.
 • Is er elektrische apparatuur die fout functioneert in de woning, bijv. je gsm maakt een raar geluid waarna alles toch normaal blijkt? Ga eerst wel zeer goed na of alles in orde is met de elektriciteit. Flikkerende lampen kunnen ook al brand veroorzaken.
 • Ga na hoelang het telkens bewoond is en hoe lang.
 • Staat de woning in oorlogsgebied?
 • Zijn er drama's in de woning gebeurd?
 • Zijn er sporen in de woning van achtergelaten kruisjes?
 • Zie je op verborgen plaatsen resten van palmtakjes? Dan is het mogelijk dat de vorige bewoner al geprobeerd heeft, het probleem op te lossen. Vaak laat men dan een kruis of meerdere verstopt achter omdat men angst heeft ze weg te nemen. In één woning werden meer dan 20 kruisen gevonden waaronder één van meer dan 2m dat verborgen was achter het dakgebinte.
  In een andere woning zat er een zeer oud kruis tussen een valse muur die bij verbouwing omviel.
 • Als je foto's zou genomen hebben van de ruimtes, wil de aanwezigheid van orbs niets zeggen tenzij het lichtgevende en bewegende zijn die een streep achterlaten op de foto. Concentrische ringen in de orb is bijna nooit geestelijk. Dit laat je beter bekijken door iemand die wat van fotografie kent, want meestal is het stof, pollen of vochtigheid. Een keer bleek er zelfs een vinger op de lens te staan. Als je echter mistige rookachtige dingen ziet, terwijl het niet vroor (adem) of er niet gerookt was, dan laat je die best zeker nakijken.
Geen enkele van de voorwaarden zegt dat er iets met de woning mis is op gebied van geestelijke bewoners, maar ze kunnen een indicatie zijn.
De meeste mensen redeneren het eerst weg en zoeken een verklaring. Ze durven er met niemand over spreken. Pas als er erge angst is opgetreden gaan ze zoeken.

Zelf proberen er iets aan te doen met wierook of wijwater heeft weinig zin. Aan de andere kant zijn er ook veel charlatans die beweren het te kunnen oplossen. Maar slechts weinige slagen er echt in, laat staan in één keer. Laat je zeker niet verleiden door onderzoekers die enkel komen filmen en meten, personen die de geesten op afstand behandelen of koop geen amuletten en andere dingen die je of de woning zouden beschermen. Je hoeft ook geen geld aan een priester te hangen. Vaak gebeurt het zelfs dat de verschijnselen, na even de schijn gewekt hebben, verminderd te zijn, heviger terugkeren.

Ik heb een eigen remedie maar kan ook niet garanderen dat ze overal werkt. Volgens een studie van de SPR door Flammarion die 534 spookhuizen onderzocht zou de enige gegarandeerde remedie zijn, de woning af te breken tot op de grond.

Er zijn er heel veel die men hun geesten leren leven hebben omdat ze geen kwaad doen en ze er teveel geld en werk in geïnvesteerd hebben. Maar als ze agressieve overledenen zijn, dan kan het moeilijk zijn.

Je mag me altijd contacteren via onderstaande website en "contact". Er zijn ook persoonsgebonden entiteiten die meegaan. Laat je niet wijsmaken dat er demonen in je huis zitten. Alle geesten zijn overledenen, geen duivels. Er bestaan echter ook psychokinetische poltergeistfenomenen.

Aura-Oasis
www.aura-oasis.be

donderdag 2 december 2010

Stemmen van grootvader

Een getuigenis van leven na de dood
Toen ik al zo'n 10 jaar verenigingsleven achter de rug had, waarvan 6 jaar een eigen gestichte vereniging, kreeg ik nog veel getuigenissen toegestuurd. Ik heb er een hele pak verzameld. Hier is een voorbeeld dat goed past bij de nieuwe horizonten van het paranormale met de uitzendingen als psychic kids en paranormale kinderen.

"Ikzelf heb enkele jaren geleden pogingen gedaan om geesten op te roepen. Slechts één keer is het me gelukt toen een vriend van me erbij was. Ik ben er 100% zeker van dat dit geen illusie is, want op een gegeven moment was ik de enige met mijn vinger op het glas. En het bewoog gewoon verder zoals tevoren. Ik denk dat hij een medium is. Kan men die gave ontwikkelen? Zelf zou ik me er graag wat verder in verdiepen. Eén van de redenen zijn de onwaarschijnlijke dingen die in de familie gebeuren betreffende mijn in oktober overleden grootvader.

Mijn grootvader is bijna een jaar geleden overleden. Enkele weken later verjaarde mijn nichtje. Ze werd 5 jaar. Op haar verjaardag, in het bijzijn van het grootste deel van onze familie, gebeurde er iets bizar. Plots zei ze dat iedereen stil moest zijn omdat haar peter voor haar aan het zingen was. Mijn tante werd heel boos en zei dat ze zulke dingen niet mocht zeggen, maar de kleuter werd kwaad en zei dat haar peter in de woonkamer was en voor haar verjaardag een liedje aan het zingen was. Ze zag hem daadwerkelijk staan. Haar moeder was erg kwaad op haar en dwong haar nooit meer over het incident te spreken. Ze zei dat ze niet mocht liegen. Toch bleef mijn nichtje volharden. Daarna heeft ze er geen woord meer over gerept.

Enkele weken gingen voorbij. Mijn moeder was nog steeds erg betreurd over het heengaan van haar vader. Toen ze op een gegeven dag aan het stofzuigen was, gebeurde er weer iets bizars. Haar papegaai begon zoals nooit tevoren te krijsen. Plots werd het koud en hoorde ze haar vader tegen haar zeggen dat ze tegen haar moeder (zijn vrouw) moest zeggen dat ze eens op reis moest gaan. Enkel die woorden. De koude trok weg en de papegaai stopte met krijsen en deed alsof er niets gebeurd was.

Mijn moeder heeft dit met tegenzin tegen haar moeder (die rechtover woont) gaan zeggen, maar het heeft maanden geduurd vooraleer mijn moeder dit tegen me durfde te zeggen (en vooral tegen anderen zoals haar broers of zussen). Ze dacht dat iedereen ging denken dat ze gek werd.

Nu een week geleden heeft ze iets gelijkaardigs meegemaakt. Toen ze in bed lag werd het erg koud. Ze dacht dat ze het venster vergeten te sluiten had en keek of die openstond. Het venster was gesloten en de deur dicht. Uit het niets hoorde ze ineens weer de stem van haar vader. Die zei enkel: "Vergeet je lotto niet binnen te doen" en de kilte trok weer weg.

Het was toen de avond van de 19de. Een dag later in de valavond besefte ze dat ze haar lotto de volgende dag niet meer kon binnen doen voor de trekking. Het was dan immers de Belgische Nationale Feestdag en natuurlijk zijn alle winkels dan gesloten. Ze heeft haar lotto niet meer kunnen binnen doen en wil nu ook niet kijken welke getallen er zijn uitgekomen.

De avond voor ze me dit vertelde zei ze ook nog tegen mijn vriendin en mij dat ze een voorspelling ging doen. Ons eerste kindje dat geboren ging worden zou een jongen zijn, maar dat zou nog enkele jaren duren. Ze zei ook dat ze nog véél dingen wist want dat ze nu haar bron gevonden had. Wat ze er juist mee bedoelde weet ik nog steeds niet, want ze wou er verder niets over kwijt. Ze vertelde enkel nog dat het goede maar ook minder goede dingen waren. Vroeger zou mijn moeder nooit zulke uitspraken over haar lippen durven halen. Toen ik haar vroeg hoe ze dit allemaal wist zei ze dat ze er gewoon zéker van was en dat ze nu bepaalde dingen aanvoelt. Ik begin een beetje bezorgd te raken. Begint ze gek te worden, is ze depressief of heeft ze werkelijk een "bron"? Nochtans wil ik er even bij vermelden is dat ze de laatste maanden veel vriendelijker, medelevender en vooral opgewekter en vrolijker is geworden. Kan je me soms helpen? Weet jij soms wat er gaande is?

Een ander, minder mysterieus incident speelde zich enkele dagen geleden af toen mijn 2 tantes en nonkels met hun kinderen vanop reis kwamen. Toen ze terug naar België vertrokken, toen ze juist opstegen met het vliegtuig, werd het liedje “Unchained melodie” gedraaid. Dit liedje werd afgespeeld tijdens de kerkdienst van mijn peter.

Wat ik vooral griezelig vind, is het feit dat mijn moeder zei dat het telkens koud werd, wanneer ze mijn peters stem hoorde. Vooral na het zien van “The Sixth Sense” pieker ik erover. In de film werd het enkel "koud" als het ging over "kwade" geesten, geesten die wrok of haat koesterden. Mijn moeder zelf heeft nog nooit een gelijkaardige film gezien, behalve “Ghost” dan (waar de "koude" toch niet in voorkwam) Ze heeft ook nog geen literatuur over dergelijke onderwerpen onder de ogen genomen.

Kan je me soms enkele boeken of sites doorgeven die me meer raad zouden kunnen geven en zou je a.u.b je eigen mening over mijn verhaal eens kunnen geven? Ik zou je raad in dank afnemen."

Alvast bedankt, Gl... (ref: 310701)"

Natuurlijk heb ik dan verder contact opgenomen, maar in die periode was er echt nood aan uiting want op tv of in de media werd over deze dingen heel weinig gesproken.
Mogelijk is haar zoontje de incarnatie van haar peter geworden, wie weet?

Denis 

Aura-Oasis
www.aura-oasis.be