Aura-Oasis - - Studie en onderzoek van paranormale fenomenen

zaterdag 26 september 2015

Melding van een UFO geen speelgoedballon

UFO of speelgoedballon in De Pinte?


Kritisch bekeken
UFO meldpunt vind ik een heel sceptische organisatie die vooropstelt dat zo goed als alle UFO fenomenen verklaard kunnen worden. Dat weet ik al jaren. Ik heb er nooit veel vertrouwen in gehad, maar misschien is dat een te persoonlijke visie.

Als je de video terug herbekijkt http://www.gva.be/cnt/dmf20150925_01886246/mogelijke-ufo-blijkt-grote-ontgoocheling dan is dat om vele redenen GEEN speelgoedballon zoals ze in het artikel beweren.
Wie beweert dat dit wel het geval is moet me dit maar eens nadoen.

Ze beweren dat het mee met de windsnelheid beweegt en dat is hier duidelijk niet het geval. Je zou de hogere windsnelheid duidelijk zien aan de bewolking, ook als de windsnelheid op een andere luchtlaag alleen is. Dan krijg je immers spiraalvormige uitvloeisels van de wolken.

Ik kan niet geloven dat een speelgoedballon die ze op stokjes verkopen, zomaar zo hoog kunnen vliegen. Voor een ultralichte latexballon lijkt die hoogte me al moeilijk.

De "ballon" vliegt veel te snel. Als het een ballon zou zijn en met zo'n stevige wind dan zou die zeker niet zo hoog gaan omdat die dan een meer horizontale vaart zou nemen.

Kan iemand me uitleggen of demonstreren hoe je zo'n speelgoedballon zo perfect in een rechte lijn laat bewegen? Vergroot tot een zo groot mogelijk scherm en neem een meetlat die je op het beginpunt van het verschijnen van de UFO kalibreert. Je zoekt het verste punt waar de UFO nog niet beïnvloedt wordt door het rijden van de auto. Speel de video met de lat op je scherm terug af. Er is nergens 1 mm afwijking te vinden op de rechte baan. Als dit nog steeds een ballon is, dan moet je hiermee naar vliegtuigingenieurs want dit is een waardevolle vaststelling die een hele verandering kan betekenen voor de luchtvaart.

Stel je even voor dat het geen ballon en geen UFO is maar een Chesna (sportvliegtuigje). Het is duidelijk dat de ballon zich veel verder bevindt dan de eerste rij bomen waar de vogels opvliegen (als het ding passeert). De grote volwassen bomen zien er al niet te groot uit, hoe groot zou een Chesna dan lijken? Juist... ook zoiets en zo'n vliegtuigje is toch wel iets groter dan een speelgoedballon. De vluchtsnelheid zou er op die afstand ook aardig op lijken. Nu ja, die vliegt dan meer dan 300 km/uur?

Kan iemand me ook uitleggen waarom, vooral voor een ringvormige ballon, de ballon niet spint of tolt? Zeker als er wind is? Die blijft ongelooflijk stabiel.

Het ding is veel te groot. Het bevindt zich duidelijk verder en hoger dan de opvliegende vogels. Dit moeten op zijn minst al duiven zijn of groter. Het moet dus meerdere keren groter zijn. Als men de windsnelheid en de snelheid van de ballon zou weten moet men ook de gegevens bepaald hebben van de hoogte en de afstand. Hoe doe je dat vanaf een 2 dimensionale weergave? Het antwoord, vanaf referentiepunten dacht ik. Waar vind je die waarop dat men enige precisie te berekenen valt?

Is zo'n folieballon niet metaalkleurig? Je mag dus verwachten dat je de halve bovenkant een veel lichter kleur krijgt, wit of helderder. Het is bewolkt maar toch. Als je de donkere auto's bekijkt die je ziet als de auto door de bocht gaat, zie je duidelijk een verschil in lichtweerkaatsing van de bovenkant en de zijkant. Zelfs al kijken we alleen naar de onderkant van zo'n zilverkleurige ballon zou die er niet zwart uitzien. Oke, dit argument is misschien wat moeilijker aan te tonen maar als amateurfotograaf moet je dit wel herkennen.

Nee, ik voel er niet voor om zo'n ballon te gaan zoeken en het te proberen. Ik weet zeker dat me dit niet zou lukken als ik de ballon zou oplaten op minimaal nog een kruispunt voorbij de eerste bomenrij en gefilmd met dezelfde (supergroothoek) camera aan hetzelfde kruispunt. De Steenweg is me bekend, het is trouwens nabij de deur.
Dit is gewoon sceptische bullshit. Toon me de argumenten maar, leg maar uit hoe je de maten, snelheid en afstand berekent en doe een gefilmde proef met zo'n ballon en zo'n camera.
Waar is het bewijs voor die uitspraak?

Opmerking: ik ga ook niet zeggen dat het aliens zijn met een interstellair ruimteschip die na honderden jaren aan lichtsnelheid tot hier gekomen zijn. Dat zou even bout zijn.
Ik sluit echter ook niet uit dat het iets is dat onze kennis te boven gaat. Hard bewijs is hier dan ook misschien moeilijk maar ik kan er niet bij dat dit een donutvormige foliespeelgoedballon zou zijn. Dat klopt gewoon niet en is er gewoon uitgeflapt zonder enige proef of bewijskrachtig onderzoek.
Zouden we dan niet beter zeggen dat het niet verklaard is? Het zou een stuk objectiever zijn en niet zo idioot klinken.

aura-oasis
Andere artikels
Contact 

zaterdag 19 september 2015

Bezetenheid, MPSKrankzinnig?


Sommige mensen kunnen plots een onbegrijpelijk gedrag gaan vertonen. Ze kunnen zich de kleren van het lijf rukken, de haren afknippen of plots zeer agressief worden. De persoon die dit beleeft weet echter nooit van deze voorvallen en begrijpt niet dat hij of zij, dit of dat heeft gedaan. Het is blijkbaar uit zijn/haar geheugen verdwenen. Ik hoef hier niet op te sommen welke gedragingen er vreemd kunnen zijn. Maar soms gaat dit in die mate verder dat er niets anders opzit dan deze persoon onder psychiatrische “opsluiting” ter beschikking te stellen. De nog steeds gebruikte techniek, de “elektroshocktherapie” blijkt soms te helpen. Niemand begrijpt dit eigenlijk, behalve wanneer je het volgende leest.

Psychologie van de aardgebondenen

Wickland en J. Hyslop zijn pioniers van een in ongebruik geraakte behandeling om via spiritisme; manisch depressieven, multiple persoonlijkheden, psychopaten, schizofrenen en dergelijke met een nieuwe spirituele visie te benaderen. Hij boekte, samen met een andere collega die hetzelfde deed terwijl ze van elkaar niets af wisten, fenomenale resultaten. Hij wist honderden patiënten in enkele weken tijd van iets ongeneeslijk te bevrijden. Zijn boek “Dertig jaar onder de doden” geeft daar een letterlijke kijk op, door de behandelingen en de gesprekken letterlijk in dit boek weer te geven. Dit is een adembenemend boek (en een zeer dik boek ook). Het is te vinden in onze bibliotheek. 

Niet direct bezeten, maar wel beïnvloed door een geest

De psychiater werkte samen met zijn vrouw die als medium dienst deed. Hij bracht de patiënt binnen en zijn vrouw ging onder trance en nam wel de heel gevaarlijke taak op haar, zich open te stellen voor entiteiten die haar lichaam konden gebruiken. De gesprekken met die entiteiten die de lastig gevallen persoon beïnvloeden wijzen meestal op een entiteit die niet is overgegaan, en dus zonder lichaam rondzwerft op de aarde. Omdat zij in die toestand niets kunnen en een lichaam nodig hebben, terwijl ze zelf niet weten wat hun is overkomen, klampen deze zich soms vast bij vatbare personen, waarvoor de aura normaal de preventie moet geven om dit te vermijden. 

Een verklaring van het onbegrijpelijke

Een vrouw scheurt zich woest de kleren van het lijk, knipt het haar kort, en gedraagt zich totaal anders. Dit is een voorbeeld dat ik aanhaal uit de verslagen die letterlijk in steno zijn bijgehouden. De Dokter begint de patiënte te benaderen door de entiteit in het lichaam van zijn mediamieke vrouw te importeren. Zijn visie is er een van begrip voor een mogelijke vastzittende geest van een overleden persoon. Niet zelden weten deze personen dat ze zijn overleden, maar moeten wel toegeven dat er vreemde dingen met hen gebeuren. Dit geval dat ik hier als voorbeeld aanhaal, getuigt over een man die niet wist dat hij was overleden. Hij wist wel dat hem iets was overkomen dat hij overleefd heeft. Plots wordt hij wakker in een vrouwenlichaam, en begrijpt daar niets van. Hij begrijpt niet waarom men hem in vrouwenkleren heeft gestoken. Omdat dit telkens weer gebeurt (onder psychiatrische opsluiting), en hij een man is en bovendien vrij wil zijn, scheurt hij op de duur die banale vrouwenkleren kapot omdat men hem opnieuw niet meer als vrouw zou kleden, wat de onbegrijpende psychiaters natuurlijk terug doen. Ook constateerde hij plots lang haar te hebben, wat hem als man niet past. Ondertussen weet hij al dat niemand hem zal willen geloven en begrijpen. Anderzijds is hij naar zijn inzien springlevend en een man. Omdat hij niet begrijpt hoe hij nu plots een vrouw is geworden, of waarom men hem in vrouwenkleren steekt, denkt de entiteit niet zelden, zelf gek te zijn geworden. Hij bevindt zich in de aura van deze vrouw en af en toe in het lichaamsveld, van haar bewustzijn. Dus, een kapper dient hij niet te vragen,. Wie gaat hem immers geloven? Dus neemt men maar zelf de schaar.

Dit is een van de vele voorbeelden van een vreemd gedrag dat door een onwetende entiteit veroorzaakt wordt. Daarom dien je natuurlijk de entiteiten-hypothese te kunnen geloven, waar de meeste psychiaters nog niet aan toe zijn.

Dr. Wickland benaderde die entiteiten en probeerde hen hun situatie uit te leggen. Hij wees erop naar de handen te kijken en vroeg de entiteit menigmaal naar de handen te kijken en te vragen of dit zijn handen waren. Ook vroeg hij, nadat de entiteit inderdaad begint te geloven dat hier iets niet klopt en de dokter wel eens gelijk zou kunnen hebben, dat hij om zich heen keek en beschreef wie hij rond hem zag. Meestal zagen ze dan verwanten, waarvan ze moesten toegeven dat die eigenlijk overleden waren. Daarop nodigde hij de patiënt-entiteit uit toch eens naar het verhaal van die verwanten te luisteren (die hem willen meenemen naar de overkant). Meestal lukte het daardoor al de entiteit weg te krijgen en was de patiënte onmiddellijk genezen. Dit mirakel deed hij succesvol gedurende dertig jaar. Hier en daar zit een zeer zeldzame entiteit die te halsstarrig bleek om te geloven, en minimaal één geval kon men niet helpen. Als je vergelijkt met de normale psychiatrische techniek die nog geen enkel geval heeft kunnen bevrijden, is dit een waar mirakel. Deze theorie past natuurlijk niet in de door de Universiteit aangeleerde technieken van psychologische behandelingen.

Waarom elektroshocks tijdelijk helpen

De entiteit die in het lichaam van de gekwelde persoon verblijft krijgt plots prikken, naalden, brandende pijnen die hem onverdraaglijk lijken (de elektroshocks) men gaat tot 400 volt-stroomstoten door de hersenen). Dat dwingt die entiteit natuurlijk uit het lichaam. Waarna de patiënt daardoor weer natuurlijk een normaal gedrag begint te vertonen. Vermits dit heeft geholpen, houdt de behandeling op en neemt de entiteit na een tijdje weer bezit of begint invloed uit te oefenen. Dan dient de behandeling herhaald te worden. Telkens is de patiënt mogelijk een tijdje beter.

Dit is in regelrechte tegenstelling met de techniek van Hyslop die de entiteiten hielp hun verwanten te benaderen en met hen mee te gaan, waardoor zij net zoals zijn patiënt bevrijd worden. De situatie herhaalt zich in dit geval nooit meer. De zieke is levenslang genezen.

Uitdrijven van entiteiten is verkeerd

Ondanks de opvattingen van de kerk die dus uitdrijvingsrituelen uitvoert op bezetenen en op bezeten huizen (nu nog steeds, de kerk heeft zijn exorcisten) kan ik niet akkoord gaan met die opvatting. Dit heeft drie redenen:
1.     Ten eerste lukt dit bijna nooit, en als het dan als eens lukt keert de entiteit terug, zoals bij de elektroshocks.
2.     Ten tweede heeft het geen zin een entiteit te verjagen, deze moet dan immers elders naar toe.
3.     De entiteit wordt gewoon verstoten en gaat niet naar zijn bestemming.
De techniek van het spiritisme heeft dus hier duidelijk zijn voordelen:
1.     Zij helpt de gekwelde personen
2.     Zij bevrijdt de vastzittende entiteiten door hen over te brengen

Spiritisme is dus positief als…

Men begrijpt wat er aan de hand is. Veel van de mensen die spiritisme verloochenen of als duivels gevaarlijk aanmerken hebben in die mate gelijk, omdat ze meestal spreken over onervaren personen, die een spiritistische seance als een attractie zien. Zij weten niets af van wat er werkelijk aan de hand is en denken vaak dat overledenen de toekomst kunnen voorspellen. Daardoor gaan de entiteiten vaak liegen, om contact te kunnen blijven houden. Daarbij moet je goed weten welke de redenen zijn die een geest aardgebonden houden. (Daarover een ander artikel).

Ikzelf zie spiritisme meer als een hulp bieden aan vastzittende entiteiten. De taak van de spiritist die dit verantwoordt doet is de entiteit zijn situatie duidelijk maken, erop wijzen dat hij/zij veel beter kan zijn als zij bevrijd zijn; en hun uiteindelijk naar het licht leiden, met behulp van de entiteiten die reeds rond deze vastzittende entiteit hangen, maar genegeerd worden. Daarom zijn ook vaak deze hogere entiteiten die deze vastzittende persoon willen meevoeren, geholpen door toedoen van een verantwoorde spiritistische seance die dit tot doel heeft. (Zelfmoordenaars moeten wachten eer zij kunnen overgaan)

Mijn eigen ervaring heeft mij geleerd dat de laatste uitgewisselde woorden dan ook meestal woorden van “Hartelijke dank” zijn. Eenmaal maakten we mee, dat iemand in beslag werd genomen doordat deze de entiteit daartoe plots uitnodigde. Deze deelneemster beging hier een fout, die we niet voorzien hadden. Plots begon deze automatisch te schrijven, hoorde stemmen enz. Dit is het gevaar. We leidden de entiteit naar het licht, maar toch bleek nog iets te blijven hangen. Dit is een van de gevaren. 

Een begeleidend verschijnsel: de stemmen die men hoort

Dit is normaal. De entiteit die vaak niet alleen is, komt deels of helemaal in het bewustzijn van de gekwelde terecht. Daardoor kan deze de stem mentaal duidelijk horen, als ware het een normale stem. In vele gevallen wenst de entiteit zijn normale levensstijl te houden. Dit is niet zelden in tegenspraak met de stijl van de gekwelde. Daardoor dwingt de entiteit de patiënt soms tot bepaalde dwanghandelingen.
Denk nu niet dat zij dat niet kunnen, omdat je niet verplicht bent naar die stem te luisteren. Indien je immers niet doet wat de stem je opdraagt kan een lastige entiteit het de persoon zo lastig maken, dat deze inderdaad gedwongen wordt te werken voor de entiteit.
Wat deze entiteit bijvoorbeeld als dwangmiddel kan gebruiken is, de hele nacht in de oren schreeuwen en zo iemand beletten van te slapen of de persoon regelmatig te doen schrikken. Meestal zijn zij ook niet alleen, vandaar de verschillende stemmen en de multiple persoonlijkheden.

Plotse zelfmoordneigingen

Mensen die door entiteiten geplaagd worden die wel weten dat ze zijn overleden, voelen zich vaak eenzaam, ja; niet zeldzaam soms verliefd en willen de fysieke persoon bij zich. Daartoe proberen ze de “zieke”, over te halen bij hen te komen.
Begint dit iets te verklaren?


aura-oasis
Andere artikels

Contact

dinsdag 1 september 2015

Paranormaal, wetenschappelijk
Parapsychologische verschijnselen Verklaarbaar !

Ongeloof in paranormale verschijnselen is typisch omdat het wetenschappelijk onverklaarbaar lijkt. Nochtans is het bestaan van telepathie, helderziendheid, proscopie, voorschouw, psychometrie en telekinese proefondervindelijk aangetoond. Maar dit neemt niet weg dat het daardoor altijd begrepen wordt. Nochtans wordt het bestaan van parapsychologische fenomenen zelfs postuleerbaar vanuit de hedendaagse wetenschappelijke revolutie.

Vanuit de psychologie neemt men begrippen als onder- en bovenbewustzijn als vanzelfsprekend aan. Jung ontdekte opnieuw het collectief onderbewustzijn, waarmee normaliter het bestaan van telepathie dus moet mogelijk zijn omdat dit put uit een collectief groepsbewustzijn.

De hersenchirurgie bleek niet in staat te zijn om bepaalde aangeleerde processen bij onderzoek op apen, te lokaliseren in de hersenen. De enige manier om iets aangeleerds weg te snijden, was de hersenen zodanig te verminken dat er eigenlijk geen enkel fysiek proces nog mogelijk bleek en de dieren tenslotte stierven. Men kwam tot de conclusie dat het bewustzijn dus holistisch moest zijn, verspreid over het gehele hersenoppervlak en aanwezig in ieder deel van de hersenen. (Prof. Carl Pribham)

Ook toonde onderzoek aan, dat wanneer men een aantal ratten iets leerde, alle andere ratten sneller hetzelfde leerden zonder dat ze eigenlijk met het leerproces in aanraking waren gekomen. De ratten bleken hun aangeleerde kennis in het onderbewustzijn van andere ratten over te dragen. Bewustzijn blijkt dus werkelijk collectieve kenmerken te bezitten. (Sheldrake)

Hersenonderzoek toont eveneens aan dat het bewustzijn geen materiële drager heeft, en onafhankelijk staat van brein en lichaam, tijd en ruimte. (Prof . Eccles)

Ook toont bewustzijnsonderzoek met LSD-proeven aan dat het verkennen van nieuwe dimensies met het bewustzijn mogelijk is. Zo kan men een bewustzijn zich laten verplaatsen in een andere persoonlijkheid, een andere tijd, en een andere plaats. De beschrijvingen en ervaringen die eruit voortkomen en die controleerbaar zijn, kloppen. (Psychiatrisch onderzoek; Stanislav Grof)

Onderzoek met behulp van hypnose toont aan dat naast regressie ook progressie mogelijk is. Dit betekent dat een proefpersoon zal kunnen zeggen hoe hij in een nabije toekomst bepaalde gebeurtenissen ervaart. De beleefde ervaringen kunnen  dan later met de werkelijkheid vergeleken worden.  Ook kan men vanuit een hypnotische trance een andere persoonlijkheid, plant of dier aannemen en ook deze verkregen gegevens blijken dan met de werkelijke feiten te kloppen. Dit toont dus aan dat ons bewustzijn slechts een focus heeft op een bepaald fysiek organisme in een bepaalde tijd die een vloeiend verloop heeft.

Vanuit bovenvermelde onderzoekingen kan men wel nog geen conclusie trekken over hoe het bewustzijn dan wel in staat is om over die eigenschappen te beschikken. Andere richtingen van wetenschappelijk onderzoek geven echter wel een richting. Alhoewel het onderzoek er in de eerste plaats zeker niet op gericht is om parapsychologische fenomenen te onderzoeken, toont onderzoek in de natuurkunde aan dat het bewustzijn een essentiële rol speelt in het bestaan van de wereld der fysieke verschijnselen.

De quantumtheorie toont ondubbelzinnig aan dat het bewustzijn verantwoordelijk kan worden gesteld voor het met terugwerkende kracht ontstaan van de werkelijkheid. De theorie die in de eerste plaats erop gericht is de verschijnselen in het atoom te onderzoeken deed veel van zijn ontdekkers (de quantumtheorie steunt op ontdekkingen van verschillende wetenschappers die elk een aanvullend deel verklaarden en bewezen) inzien dat de wereld er totaal anders uitziet dan wij aannemen. Sommigen gingen zich, door hun ontdekkingen bekeerd, wijden aan het filosofische, metafysische, religieuze en esoterische, door hun conclusies uit hun wetenschappelijk werk (Shrödinger, Bohm, Josephson, Defares en anderen). De theorie die bijzonder moeilijk en ingewikkeld is toont verder ook aan dat er niet zoiets bestaat als losse onderdelen, maar dat alles nooit los staat of los kan komen van al het overige (falende lokaliteit en holisme). Er bestaat maar een ding, en dat is het geheel van alles wat er bestaat, ook al nemen wij blijkbaar onafhankelijke delen waar. Zo werd door het ondertussen beproefde theorema van Bell aangetoond dat twee losse onafhankelijke deeltjes, ook al zijn ze door een lichtjaren afstand van elkaar gescheiden, onmiddellijk op elkaar reageren, zonder dat daar een signaal, veld of kracht op inwerkt. (non-localiteit)
Verder moet het bestaan van een grote universele geest uit wetenschappelijke conclusie gepostuleerd worden.
(Bohr -atoommodel van; Bell -theorema van; De Broglie -materiegolven; Josephson -tunneleffecten bij supergeleiders; Bohm -Holistische "Heelheid en impliciete orde"; Blavatsky -ontstaan en opnieuw verdwijnen van materiedeeltje uit het niets; Prof. Dr. J.G.Defares -onderzoek voor de mogelijkheid van een atoombom in WO-II; Von Neuman -onafscheidelijkheid van materie en bewustzijn; Schrödinger -golfvergelijkingen van; Heisenberg -onzekerheidsbeginsel van; Planck -constante van.)
Aan de juistheid van de quantumtheorie valt niet meer te twijfelen daar veel moderne technologische uitvindingen en ontdekkingen eruit voortkomen zoals bijvoorbeeld de lazer, de atoombom, de microgolfoven, supergeleiding en tunneleffecten.

De nieuwe holistische beschouwing van ons bewustzijn dat onze werkelijkheid letterlijk creëert en dat voortkomt uit wetenschappelijk onderzoek van het bewustzijn zowel als van de fysica, maakt bovengenoemde paranormale begrippen verklaarbaar en beweert zelfs dat als gevolg van deze onderzoekingen ze eigenlijk wel moeten bestaan.

Begrippen zoals, heden, verleden en toekomst zijn slechts ervaringsgebieden. Er bestaat niet iets zoals tijd en ruimte, er bestaat slechts ruimtetijd. Zonder ruimte is tijd onmogelijk en zonder tijd ruimte, ze zijn van elkaar afhankelijk. Om dit te kunnen begrijpen moet je maar denken dat alles beweging is. Om te bewegen heb je tijd nodig en ruimte (plaats), zonder een van beide zou dit niet kunnen. Een van de indrukwekkendste conclusies uit de relativiteitstheorie is wel dat we de ruimte eigenlijk moeten zien als onafscheidelijk vierdimensionaal, namelijk de drie ruimtematen en de tijd. Dit betekent dat onze ervaring van tijd in de ruimte slechts een beperkte strook van de eeuwigheid, waarin verleden toekomst en nu tegelijk bestaan, beleefd wordt. Ons denkproces aanvaardt ongetwijfeld dat we nu momenteel op een bepaalde plaats en tijd bestaan. Wij weten dat er naast de plaats waar wij ons bevinden ook nog andere plaatsen zijn. We beseffen ook dat er een verleden en een toekomst van alles is, maar we kunnen alleen nu ervaren. Nochtans is het letterlijk zo dat het verleden en de toekomst nu bestaan, net zoals er ook andere plaatsen bestaan. Anders zou deze bewering, die Einstein letterlijk zo bewoordde, samen met zijn relativiteitstheorie, onjuist zijn. Hoewel wij niets waarnemen van andere tijden zijn ze momenteel reëel aanwezig. Ons denkproces sluit deze redenering op grond van logische zintuiglijke interpretaties uit, maar toch is het zo. Alhoewel de relativiteitstheorie op grond van zijn overweldigend bewijsmateriaal bijna overal aanvaard is, blijven er nog steeds mensen over die weigeren deze moeilijk te geloven stelling te aanvaarden. (dit geldt nog meer voor de quantumtheorie)
Daar onze ervaringen vooral steunen op onze zintuiglijke interpretaties door ons bewustzijn waarbij we op een bepaalde ruimtetijd geconcentreerd zijn, lijkt het mij dus mogelijk dat die concentratie niet altijd uitsluitend het ervaren heden ervaart, maar er ook lekken mogelijk zijn waardoor ons bewustzijn indrukken ontvangt vanuit andere tijden en plaatsen.

In de mystiek die ons door de eeuwen heen is overgeleverd, komt vooral naar voor dat bewustzijn en materie eigenlijk twee vormen van hetzelfde iets zijn (Maya). De wereld is als een grote droom, wij zijn de dromers en dromen de droom van de grote dromer. Deze Oosterse mystiek vindt momenteel letterlijk zijn weerklank in de moderne high-tech kennis van onze exacte wetenschap.

Als ons bewustzijn holistisch is en  niets te maken heeft met onze hersenen dan is het evident dat het ook niet ophoudt te bestaan als ons lichaam, met onze fysieke hersenen afsterft.

Helaas houden veel mensen liever vast aan de oude materiële begrippen alhoewel aangetoond is dat ze foutief zijn. Dit komt voornamelijk omdat we met heel onze ervaring, die door onze zintuigen bestuurd wordt, de fysieke wereld nu eenmaal zo waarnemen. Men moet goed begrijpen dat het beeld zoals we het bijvoorbeeld waarnemen op de Tv enkel uit trillingen bestaat. De ware werkelijkheid werd gecreëerd in de studio. Niets van het beeld dat wij waarnemen is in de tv-kast te vinden, toch kunnen we volledig opgaan in een spannende film. Waarom zou het beeld dat de nieuwe wetenschappelijke revolutie ons dan voorstelt zo ongewoon zijn, als we bedenken dat we zo in beslag genomen zijn door onze fysieke ervaring dat we niet inzien dat ons collectief bewustzijn verantwoordelijk is voor onze ervaringswereld. Vanuit die interpretatie worden parapsychologische fenomenen begrijpelijk en zelfs noodzakelijk want hoe zouden we anders onze werkelijkheid collectief kunnen beleven?aura-oasis 
Andere artikels 
Contact