Aura-Oasis - - Studie en onderzoek van paranormale fenomenen

donderdag 28 april 2011

Tijdsreis aan gene zijde

Een experiment na de dood.  
We achten het allen gewoon dat we allen na een lang leven onze pensioenleeftijd bereiken tot we een of andere ziekte krijgen en oud sterven. Dat dit voor de ene 55 is en voor een andere 105 nemen we voor logisch aan. Maar soms is onze aardse verschijning heel wat korter. 
Zo verging het een 21 jarige in onze buurt die ik heel goed kende en waar ik bij de ouders erg regelmatig over de vloer kwam. 
Op een nacht geraakte hij betrokken bij een zeer zwaar ongeval dat hij niet overleefde. Aangezien hij hier bij mij ook regelmatig over de vloer kwam, wist hij dat ik de vzw aura-oasis runde met actieve avonden met sprekers of helderzienden. Hij wist zonder meer ook dat we spiritisme deden en hij had al meegedaan. 

Ik verwittig evenwel voor spiritisme ook via de site en via deze blog, want je moet zeker ervaren personen hebben. Die ervaringen leer je niet van papier, dat evenwel de theoretische kennis kan helpen. Maar kennis is zeker vereist omdat je zonder het te beseffen, gevaarlijke zaken kan doen. Het meest voorkomend is met een ongewenste gast blijven zitten. Slechter is het als iemand stemmen gaat horen of bezeten geraakt. Deze dingen zijn moeilijk om te keren en je gelooft ze maar echt als je zo'n gevallen hebt meegemaakt. Dus het is een heel verraderlijk gevaarlijk speeltje. Zolang het spiritisme maar geknoei is, kan je jezelf alleen maar bang maken, maar als er echte contacten zijn, moet je zeker spelen.

In die periode dat hij verongelukte, experimenteerde ik al vrij lang intensief met spiritisme om er uit ervaring achter te komen of het wel degelijk contact na de dood was en of dit wel de juiste verklaring is voor de verkregen informatie. Vele sessies zou je kunnen verklaren met onbewuste kennis van de deelnemers die onbewust uit onszelf naar boven komt. Soms kwam echter iets door dat geheel onverwacht juiste informatie verstrekte omtrent iets wat niemand kon weten. Maar hiermee weet je nog niet of het werkelijk contact na de dood is. Omdat er heel veel theorieën zijn die je in boeken kan lezen en er heel wat verschil in mening bestaat omtrent dit fenomeen, moest ik dit verkennen door praktische ervaring. Dit blijkt complexer dan gedacht want iets kan ook onbewust helderziend verklaard worden. Het antwoord of het al dan niet contact met een overledene is, is niet simpelweg ja of nee maar er zijn sessies die alleen met leven na de dood verklaard kunnen worden. Een en ander ligt vooral aan de sessie zelf.

Ook wilde ik graag weten wat er allemaal mogelijk is met spiritisme. 
 • Weten zij meer dan wij? 
 • Waar bevinden zij zich? 
 • Wat kunnen ze minder of meer dan ons? 
Ook hierbij is het antwoord voor ieder geval verschillend. Het ligt er bijvoorbeeld ook aan hoe ze overleden zijn en welk karakter ze hebben. 
Hierdoor is de materie complexer dan gedacht als je de juiste antwoorden wil weten en wil dat de sessie vlot functioneert. Hierbij ben je bovendien erg afhankelijk van wie doorkomt en je bent het best af als de persoon een bekende is die zelf interesse had in het paranormale. Daarmee kan je dan immers mogelijkheden verkennen. 

De verongelukte was al enkele keren doorgekomen en had zich bewezen aan zijn ouders die daardoor overtuigd geraakten. Dit dempte hun verdriet omdat ze nu wisten dat ze elkaar niet kwijt waren. 

Naast mogelijkheden met spiritisme zijn er ook onmogelijkheden. Zo kan je een overledene niet tot deelname vragen, maar moet die zelf komen op de juiste plaats en moment, ook al ging dat 2 keer ervoor probleemloos. Ook is de kwaliteit van ontvangst niet altijd perfect. 

Een overledene kan op twee manieren doorkomen. Via een helderziende die waarnemingen van de overledene voor familieleden doet, of via seances. De helderziende ontvanger werkt het best maar daarbij is het moeilijker om tot een conclusie te komen of je het helderziend opvangt of werkelijk doorkrijgt van de overledene zelf. Over de indentiteit van de overledene betreft de informatie, is hierbij wel gemakkelijker zekerheid te verkrijgen.
Methodes via automatismen, zoals ouija, tafelseances en automatisch schrift hebben dan andere voor- en nadelen in mogelijkheden. Sommige zaken kunnen zekerder doorkomen als zijnde een echte manifestatie van de overledene zelf. Ook zijn soms fysieke zaken mogelijk.

Hij had zich door persoonlijke uitspraken voor zijn ouders al bewezen, maar hij kwam niet ALTIJD bij iedere sessie door en als hij doorkwam was de vraag hoe storingsvrij dat was. Ook slaagde hij erin ons te overtuigen dat hij het was, dat het niet onze onderbewuste kennis was, en dat hij persoonlijk voortbestond.

Pas met ideale condities kun je besluiten trekken en stof leren omtrent het leven na de dood. 

 • Hoe vertellen zij wat er na hun dood gebeurd is? 
 • Hoe luidt hun bijna doodervaring? 
 • Wat kunnen en wat mogen ze zeggen? 
Ze weten ongetwijfeld veel meer dan iemand die terugkeerde van een bijna doodervaring. Ook kan je in zo'n gevallen de theoretische "waarheden" natrekken die je overal kan lezen. Zo zitten er vooral vele "kenners" op internet die alles weten maar zo goed als geen vruchtbare ervaringen hebben gehad. Laat staan, ervaringen die ook de kritische waarnemer overtuigen. Hiertoe zijn immers heel veel sessies nodig en moet je heel veel zaken proberen. 

Een van de diepere spirituele consequenties die zich vermengen met leven na de dood, is alles omtrent reïncarnatie, de levensles, de aard van gene zijde en waar ze zich bevinden. 

Hoe ervaren zij bijvoorbeeld tijd? 
Tijd is iets typisch aards. Wij kunnen ons niet voorstellen dat tijd niet zou bestaan. Mensen met een bijna doodervaringen zeggen immers dat ze heel hun leven minutieus hebben ervaren in een levensfilm op enkele aardse seconden. Daarbij hebben ze zoveel implicaties zelf ervaren die ze bij anderen veroorzaakten door hun aardse daden dat dit hun meer dan een leven zou vragen om dit allemaal terug te zien en te voelen. 

Als je een overledene of een bijna doodervaarder over zijn levensfilm bevraagt, lijkt dat echter een kwetsbaar persoonlijk iets te zijn geweest dat hun voorgoed veranderd. 

Maar sommigen zien hun levensfilm niet in chronologische volgorde maar alles tegelijk. Toch ervaren ze alles zeer diepgaand en pakkend. Soms zijn de zaken die ze zien gebundeld per aard. 
Men ziet de oorzaak van hun actie en de gevolgen die dit had op de betrokken personen maar ook op hun omgeving. Ze ervaren hun fouten met heel veel diepgaand inzicht en dragen die pijnlijk of bevredigend mee als levenslessen om in het vervolg niet meer te maken. Dit houdt ook in "in een volgend leven", want anders heeft dit geen zin. 

In de uitgetreden toestand, de toestand waarbij men meestal bij spiritisme aanwezig is, kan men zich dus naar de plaats van de seance begeven. Soms vanaf gene zijde, soms vanaf hun locatie uit hun aardgebonden toestand. De aardse geesten komen het gemakkelijkst door. Deze kan je ook vragen waarom ze niet zijn overgegaan en ook daar zijn verschillende persoonlijke redenen voor. 

 • Maar als iemand zich door de gedachte aangetrokken zo kan verplaatsen, kan hij dat dan ook in tijd? Stel dat de seance volgende week doorgaat op locatie x. Kan men zich daar dan naartoe bewegen of is de aanwezigheid zuiver toevallig? 
 • Kan men vanuit het leven na de dood, vorige incarnaties zien? 
 • Kan men van gene zijde nog meeleven met de familieleden of vrienden die men hier op aarde achterlaat? 
 • Op welke manier kan dat? 
 • Welke zijn de beperkingen en de mogelijkheden? 
Op deze en meerdere vragen probeerde ik antwoord te krijgen op een betrouwbare manier. 

Na enkele contacten met hem, waarbij we eerst de ouders overtuigd hadden die nadien ook zelf hadden deelgenomen en hun eigen vragen stelden, besloot ik om enkele zaken via hem te weten te komen omtrent tijd. Hij had immers tijdens zijn leven zelf veel interesse gehad om het paranormale te verkennen. 

Blijkbaar wist hij niet alles van de mogelijkheden van het leven na de dood en zo vertelde ik hem dat hij zich niet alleen kon verplaatsen door zijn gedachten, maar hij zich ook in tijd kon verplaatsen door zijn gedachten.
Hij besloot dit te proberen. Daarbij zou hij dan ook telkens weer terug moeten afstemmen naar de plaats en het tijdstip van de huidige seance om terug te keren. 
Dat bleek redelijk te lukken. Het was vooral opmerkelijk dat hijzelf heel verrast was van de mogelijkheden. Hij reageerde enthousiast bij zijn ervaring. "Dit is fantastisch" zei hij nadat het bleek te lukken. Hij kon deze tijdsreizen echter niet alleen doen en had altijd iemand bij zich. Hierbij bleek dat hij niet veel mocht zeggen omtrent dingen die nog te gebeuren staan maar hij had zaken in de toekomst gezien. 

Achteraf gezien blijkt deze informatie consistent met wat mensen bij een bijna doodervaring getoond is ivm hun toekomst die ze nog moesten beleven waarom ze moesten terugkeren. Zij kregen slechts herinnering mee van de toekomst die hun niet zou beïnvloeden van hun levenskeuze. De rest is hun weer uit het geheugen gewist.

Maar door dit experiment wisten we dat er meer mogelijk is dan enkel de toekomst van eigen leefomgeving verkennen. Hij bleek zowel naar het verleden als naar de toekomst te kunnen gaan. 
Maar let op, ook dit is verwarrend want het is slechts een verkenning in tijd op ons aards niveau. Dit verklaart echter wat het inhoudt dat er volgens bijna doodervaarders daar "geen tijd is". 

Nog even moet ik wel vermelden dat bij spiritisme, twee soorten overledenen doorkomen. In de eerste plaats zijn het vooral geesten die hier zijn blijven ronddolen. De tweede soort zoals hier het geval, is vrij zeldzamer. Men moet immers van gene zijde naar hier afreizen. En daar moet men echt wel belang bij hebben en de mogelijkheid. Anders blijft men aan gene zijde en staat men vandaar bij.

Uit de mogelijkheid om de tijd te verkennen kunnen we ook besluiten dat het mogelijk moet zijn dat men voor zijn incarnatie de toekomst onbewust kan kennen, waarna deze herinnering weer gewist wordt. Zo verdwijnen de meeste dromen ook weer in ons onderbewustzijn zonder bewuste herinnering. 

Maar is de aarde, onze droom hier? Gene zijde blijkt immers de ware thuis te zijn.

Aura-Oasis www.aura-oasis.be

donderdag 21 april 2011

Veeverminking

Mysterieuze verwijdering van bepaalde organen 
Met het vrijgeven van de FBI files kwam eerst en vooral de kwestie Roswell weer in het nieuws. Dit was een der meest opvallende documenten. 
Er was wel degelijk sprake van het bergen van 3 UFO's en een 9-tal aliens van ong. 120 cm. Dit verstomde vooral de mensen die erg twijfelden aan het verhaal en het kwam zelfs op Radio 1 in Peters en Pichal ter sprake, want de FBI is toch niet zomaar iets. 

Hierdoor werd de aandacht enorm getrokken naar het vrijgeven van de FBI files. 
Nadat ik al de militaire Britse UFO files had gedownload om ze zeker te hebben, moest ik deze zelf ook zoeken en downloaden. Dit zou mijn collectie documenten alleen maar uitbreiden.

Bij het doorzoeken van de andere files stootte ik o.a. op de kwestie van de veeverminkingen. Het onderzoek begon in 1973 maar het kwam pas goed ter sprake vanaf 1975. Het ging toen vooral om vee bij welk organen verwijderd waren met chirurgische precisie.Gezien de wonden zo nauwkeurig waren gemaakt leek het of ze met een scalpel gesneden waren. Gezien het ging om vulva, baarmoeder, anus, uier, tong, oog en oor is het een vreemde zaak omdat dit niet bepaald de dingen zijn die je op je bord zou willen. Bij een stier ging het om gelijkaardige maar dan met het mannelijk geslachtsorgaan.In 9/10 van de gevallen waren het vooral de voortplantingsorganen.
Volgens de briefwisseling van de FBI dacht men eerst aan wicca of satanische broederschappen. Toen het al in twee verschillende staten optrad werd deze verklaring al moeilijker. Later kwamen er nog meer staten voor waar het probleem gerapporteerd werd.

Van roofdieren kon het moeilijk zijn omdat het vlees niet verscheurd is. Iemand verklaarde dan voor de FBI dat het van een vos kon zijn die dan wel met zijn scherpe zijtanden zou knagen. Maar waarom dan net die zachte organen waar niet zoveel vlees aanzit? En waarom zijn er zo goed als nooit sporen van roofdieren?

In ieder geval werd in het begin de verklaring van de vos dan maar aangenomen. Het was tenslotte professioneel advies. Maar ook het bloed was vakkundig leeggezogen uit de aders? En zonder bloedvlekken? 
Soms was ook via een klein gat in de borstkas het hart verwijderd. Soms zelfs keurig uit het hartzakje, terwijl dit aansluitend vlies was blijven zitten. Wie kan dat?

Enkele ranchers en getuigen hadden van in het begin lichtgevende voorwerpen gezien in de lucht, vóór of gelijktijdig met de veeverminkingen die nadien bleken plaats te hebben gevonden.

De FBI besloot eerst dat ze zich niet ging bezighouden om politie te spelen. Ze hadden ook geen opdracht om het probleem te onderzoeken. Bovendien werd het gevaarlijk zoals uit de briefwisseling blijkt. Bij veel gevallen waren immers ook zwarte kentekenloze helikopters gezien en de ranchers waren zich beginnen bewapenen. De helikopters waren niet van de politie. Zelfs de FBI wist niet van waar die opstegen en waar ze tankten.
Sommige ranchers schoten bovendien naar de kentekenloze helikopters!

Heden komt het nog voor en over de hele wereld. Het beperkt zich niet alleen tot vee. Ook kleinvee kan getroffen worden en enkele jaren geleden is zelfs een mens zo gevonden. 

Er zijn ook veeboeren die tuigen in de lucht zagen die lichtstralen beaamden naar de dieren en dat brengt de hoofdverdachten naar de UFO. Omdat er zelfs vee in bomen hing en ander vee duidelijk van grote hoogte gestuiterd is, lijkt dit dit nog te bevestigen. Soms werden sporen gevonden van een driepoot (landingsgestel UFO?). De pootadrukken waren 14 inch (37 cm) Ook werden er stralingswaarden gemeten.

Het is tot op de dag van vandaag nog steeds een mysterie.  Ik herinner me ook van enkele jaren geleden, een op dezelfde manier verminkt menselijk lichaam.
Maar ik neem de vele verdere documenten eens door... daaruit blijkt dat men wel degelijk wist dat ze met "aircrafts" gelift zijn en weer gedumpt.

Aura-Oasis www.aura-oasis.be  

donderdag 14 april 2011

Het Licht
Uit verschillende bijna doodervaringen probeerde ik ervaringen te vinden die me een beeld gaven van "het Licht". 
Wie of wat is dat licht? Hoe moeten we ons dat voorstellen? Welke betekenis heeft het? Soms is het ook een persoon, een religieus figuur, de kosmos, een aanwezigheid aan je zijde... Maar vaak begint het als licht.

Men zit in een stille donkere duisternis en ziet in de verte een klein fonkelend lichtje, zoals een stad die je 's nachts ziet in de verte. Dan komt het dichterbij of ga je er naartoe. 

Een liefdegevoel komt over je heen. Wat je ook gedaan hebt in je leven, het licht straalt overvloedige liefde uit voor je. Het wil dat je je liefde ook voor HEM geeft. Als je dat doet straalt het levendiger terug en zo kan jij het gemakkelijker liefhebben. De liefde verwarmt je zoals de zon op een lentedag. 
Het licht lijkt levend, bewust, wijs, onbeschrijflijk. Het voelt niet als een God aan maar als een vriend, een gelijke. Hij heeft een persoonlijkheid, maar het is geen menselijk wezen zoals wij.
De communicatie gaat telepathisch. Hij weet wat je gaat vragen voor je de vraag stelt en zo snel komt het antwoord dus. Soms nog voor je de vraag stelt.
Het Licht weet welke je taak is. Het kan je kennis laten begrijpen op een manier die met woorden niet uit te leggen is. Het kan zich zelfs Hem laten voelen zodat je voelt wat hem beweegt en hoe hij leeft. Maar kosmische kennis kan je wel beleven en begrijpen, je mag ze niet meenemen. Deze wordt zorgvuldig weer gewist. 

Het Licht kan je zaken uit de toekomst laten zien. Dit is om je te tonen waarom je nog terug moet. Anders kan je geen bijna doodervaring vertellen want wie over mag keert niet terug.
De toekomst zal je je terug herinneren als die gebeurd is. Meer dan nodig zal je niet hebben onthouden. 

Bij zelfmoord wordt duidelijk gezegd dat dit niet mag. Je voelt het eigenlijk. Wat zijn schepping is mag je niet kapotmaken. Je deed het goed, hij geeft je steun en is altijd bij je als je weet hoe je erin moet geloven en dit moet gebruiken.
Ook wordt er zowel aan zelfmoordenaars als aan niet zelfmoordenaars vaak getoond hoe het met hen vergaat samen met anderen die aan de aarde vasthouden.

Maar alhoewel het Licht dus als een vriend gelijkt is het oneindig veel meer. Je kan deze zelfs begrijpen als hij zich even met je verbindt en telepathisch toelaat hem te zijn. Je kan deze kennis echter niet onthouden en niet onder woorden brengen.

De zoektocht naar wat het Licht is, blijft moeilijk uit te leggen maar leverde me toch een begrip op. Dat krijg je maar als je heel aandachtig vele 100den bijna doodervaringen met voldoende diepe ervaring en goede beschrijving probeert te bevatten. Dan pas doemt een beeld en vorm op. Waarschijnlijk naargelang je Hem zelf vindt. Wat ik schrijf is dus niet zomaar verondersteld maar gebaseerd op meerdere gefragmenteerde beschrijvingen.

Het laat zich ook niet omschrijven als het abstracte begrip "God". Te zien wat je eronder begrijpt.

Bijna doodervaringen kunnen dus blijkbaar ook gewist worden net zoals je dingen die je aan gene zijde getoond worden of die je ervaart ook kan verliezen.

Je kan een vorig leven zien maar je mag die herinnering ook niet terug meenemen.

Dus ook de gehele bijna doodervaring kan gewist worden. Hier heb ik jaren naar gezocht na een eigen ervaring waarbij ik waarschijnlijk dood was.Ik droeg nog flarden mee die ik niet kon plaatsen. Ik had emotionele problemen om me uit te drukken en was ontzettend bang mensen te kwetsen. Ik vond het ook een onbegonnen werk iets te proberen uitleggen omdat er zoveel factoren meespelen dat je dit gewoon niet kan weergeven zoals het is.
De wetenschap dat een BDE kan gewist worden, zou kunnen verklaren waarom de ene een BDE heeft en de andere niet.

Aura-Oasis www.aura-oasis.be  

donderdag 7 april 2011

Collega via ouija

Spiritisme
Doorheen zo'n 30 jaar spiritisme heb ik bijzondere gevallen meegemaakt. Ik deed dit aanvankelijk experimenteel, uitzoekend wie of wat nu eigenlijk antwoordt. Het blijkt nog niet zo eenvoudig te zijn om uitkomst op deze vraag te krijgen. 

De meeste gevallen zouden kunnen verklaard worden door automatische gezamenlijke bewegingen die onbewust woorden spellen. Het wordt bemoeilijkt om het het uit te zoeken wat de juiste verklaring is, omdat er wel meerdere sessies zijn die niet echt goed lukken. Ook moet je wel degelijk altijd naar een bewijs werken. Liefst ook naar informatie die controleerbaar is en die niemand kent.

Je kan er vanuit gaan dat als de planchette beweegt, het glas schuift, de tafel danst, een hand automatisch schrijft of het kruis en bord letters aantikt die moeilijk te begrijpen woorden of zinnen spellen, je geen goed contact hebt.
Vaak hangt het contact af van de deelnemers en de personen die rond hen aanwezig zijn. Dat zijn niet altijd hun naaste verwanten maar soms personen die je niet verwacht maar na lange tijd van contacten toch ineens begrepen kunnen worden.

Ik heb veel gevallen meegemaakt die buiten verwachting een verrassende uitkomst hadden en een van die niet te verwachten bewijskrachtige gevallen is bijvoorbeeld het volgende:
Bij een belangrijke sessie waarbij ik contact trachtte te zoeken voor mensen die een verwant verloren hadden, kwam steeds een aantal storingen voor die de sessie in geloofwaardigheid echt afbraken. 
Zo kwam er bijvoorbeeld een naam door die beweerde een collega van mij te zijn en die zelfmoord zou gepleegd hebben. De naam kwam me langs geen kanten bekend voor. "Collega" en "opgehangen" kwam pas later voor nadat ik de naam opzijgeschoven had. Maar de betrokkene bleek niet graag op te geven.

Toch drong dit telkens tussen het gezochte contact van de verwanten van de mensen die daarvoor afgesproken hadden, door. Het werkte als een stoorzender. Iemand die wilde doorkomen maar niet gevraagd was. Bovendien kende ik deze "collega" onder zijn genoemde "naam" niet. 

Zoals altijd, noteerden we letter na letter van alles wat aangeduid was. Ook hielden we constant de werking in het oog omdat je daaruit vaak kan zien of er wel contact is, of er slechts een hoop pogingen tot contact gemaakt worden. Bij het laatste zullen de aangeduidde letters vooral in de war brengen en kan het bijvoorbeeld zo stuntelig traag gaan dan je naar mijn ervaring kan aannemen dat je niets hebt. Je kan net zo goed stilleggen. 

De echte contacten verlopen meestal vlot en snel. Ook hoor je niet altijd wat je verwacht en zeker niet wat je wil of verwacht te horen. Toch zullen de antwoorden juist blijken te zijn. Ze kunnen zelfs verkeerd lijken. Maar vaak zijn ze onbegrepen en blijken ze pas later ineen te vallen.
Maar er zijn meer "complicaties". Een voorbeeld ervan is dit wat ik hier vernoem, de storing van iemand die mij "collega" noemt. 

Bij mijn weten kende ik geen collega met die naam. En die zou zich ook nog verhangen hebben. Ik brak mijn kop maar kon daar echt niet bij. 
Ook poogden we de ouija bij de gevraagde personen te houden en werden deze andere boodschappen dus als vervelende onderbrekingen gezien. 

Ik werkte al meer dan 10 jaar aan de updates van de gemeentelijke website bij het gemeentebestuur. Op die site stonden toen nog 3350 pagina's die ik alleen bijhield inclusief de formulieren, opvraagbare documenten, nieuwe pagina's, scripts enz... Nu is het werkt uitgegeven maar de site is ook enorm gekrompen en je vindt geen 5% meer van wat er vroeger allemaal stond en wat dus natuurlijk ook bijgewerkt moest worden. Nu hoef je geen kennis van websites bouwen meer te hebben maar vraagt het wel evenveel en zelfs nog meer handen.

Ik kende op het hele gemeentehuis niemand met die naam die zich verhangen had. Toch niet dat ik wist want er waren er veel die er slechts kort werkten. Maar deze zou er dus al lang werken. Er was een voortdurende personeelswissel die je ongezond kon noemen. Maar toch, als het iemand moest zijn die ik gekend had, dan zou ik die naam zeker nog weten.

Dit deel van de sessie werd dus onbegrepen en als onjuist gemarkeerd. Maar een tijd later begon ik mij dingen af te vragen toen er een nieuw onverwacht overlijden was, maar niet uit het gemeentehuis zelf maar wel van ander gemeentepersoneel. 
Ik begon me de naam terug af te vragen en hoorde opeens van iemand die zich had verhangen en die me bekend was. Ik kende echter enkel zijn bijnaam goed zoals hij altijd door iedereen genoemd werd. Zijn echte naam werd nooit gezegd. 

Toen begon ik na te denken en ging ik op zoek naar zijn echte naam. Tot mijn verrassing bleek die naam te kloppen en was het idd een collega van me. Maar aangezien ik daar bijna nooit mee in contact kwam en ik die enkel bij de naam kende waarmee men hem aansprak en vernoemde, had ik nooit kunnen denken dat hij bij mij zou doorkomen op een sessie die bovendien niet bij mij thuis werd gehouden. Hij werkte ook nog eens in een totaal andere dienst waar ik niet op gedacht had. 

De tekst die eerst als storende mysterieuze fout werd beschouwt werd herlezen en idd, dit had zin. Het was idd ook niet zo lang geleden dat die zelfmoord gebeurd was en ik had er pas nadien van gehoord. 

Wat ik met dit voorbeeld tracht te zeggen is dat het wel heel gemakkelijk is om veel sessies "psychologisch en motorisch" te verklaren maar er toch af en toe speciale gevallen tussen zitten die achterna iets onbekends bevestigen. 
Ook had ik in die sessie vooral de notities genomen en dus zelf bijna niet meegedaan en hoe konden de anderen daarvan weten, inclusief zijn naam? 

Af en toe zijn er dus spiritistische contacten die een meerwaarde hebben. Pas na heel veel jaren heb je zoveel meegemaakt dat je kennis verwerft die je uit niets kan leren. Veelal is het bij het begin van zo'n experimenten, soms gewoon verrassend dat er beweging is en lijkt dat overtuigend. Na een aantal sessies rijst twijfel. 
Dan kan het heel veel jaren duren eer men echt vat op het systeem krijgt waarbij men alles gaat doorzien en er dus optimaal nut kan uit halen. 
Dit heeft dan nog niets te maken met het vlot werken. Dat ligt aan andere factoren. 
Ik kan hier wel nog een aantal nog veel merkwaardigere gevallen bovenhalen maar echte kennis en techniek kan ik niet op papier zetten. Ik kan enkel wat geschiedenis en wat merkwaardige gevallen vertellen. 
In de praktijk kom je echter soms dingen tegen die alleen op het moment zelf enige waarde hebben voor wie geïnteresseerd is, met uitleg en voorbeelden die echt wat bijbrengen. Dat leer je niet uit een boek maar enkel uit eigen ervaring.

Ik wou hierbij wel waarschuwen om je toch niet te lichtzinnig aan deze dingen te wagen. Ik wordt wellicht bij problemen wel aangeschreven en ken er dus wel heel veel. Ook heb ik er veel zelf meegemaakt. 
Ik heb nog lessen gegeven daarin, die gevolgd werden met een soms jarenlange praktijkkans. Reken bij problemen maar niet teveel op volksmiddeltjes. Ze helpen niet. Tenzij het om iets ingebeelds gaat en er eigenlijk niet zo veel aan de hand was. 
De personen die les volgden waren bijna zonder uitzondering altijd personen die al lang met allerlei paranormale interesses vanalles bestudeerden. Die dus een langere natuurlijke interesse hadden. Jongeren zonder eerdere basiskennis zijn me zuur opgebroken MET gemelde problemen die ze bij anderen veroorzaakt hadden en aan zo'n zaken begin ik niet meer.  Men meent wel dat men veel weet en wil soms nog eens eigenwijzer zijn ook.

Maar het grootste gevaar is nog psychiatrisch! Een terugkeer is zonder kennis van zaken uit dergelijke toestanden niet mogelijk! Dus vergooi je leven niet maar zorg altijd dat je het zo veel mogelijk samen met ervaren personen doet die er praktijkkennis van hebben.
En zoals met vele specialisten heb je er die ineens heel veel weten over ghosthunting, wat nu populair is, maar zich daarvoor nooit voor iets paranormaals geïnteresseerd hebben en daar ook niets van kennen. Hoe kan je dan zo snel specialist worden van zaken die er allemaal slechts deeltjes van zijn?

Aura-Oasis www.aura-oasis.be 

zondag 3 april 2011

Genezing na BDE

Indrukwekkende genezingen na een bijna doodervaring.
Het lijkt me vrij onmogelijk dat sommigen zo enorm verrassend genezen na enorm zwaar toegetakeld te zijn. In sommige ernstige situaties zijn de kansen op herstel zo klein dat men het meeste eigenlijk opgeeft.
Er zijn zelfs mensen die door uren zonder hartslag, dood verklaard zijn en die  toch plots  de ogen openen tot grote verwondering van de persoon die het ontdekt.
Anderen blijven in een soort bewarende staat tot ze miraculeus gevonden worden.

Toch weten ervaren dokters die op zulke diensten werkzaam zijn dat de wonderen daarvoor de wereld nog niet uit zijn en dat onwaarschijnlijke genezingen soms toch gebeuren, al acht men ze medisch onmogelijk.

Persoonlijk ken ik verschillende mensen die een bijna doodervaring hebben gehad. Vooral een bijzonder geval was zo toegetakeld door een naar beneden vallende lift van 2500 kg terwijl hij beneden in de liftkoker stond, dat je kan zeggen dat hij alles gebroken had.
Men werkte 45 minuten om hem bereikbaar te krijgen. O.a zijn ene gebroken arm hing enkel nog door een lapje huid aan de schouder.

Een arm die weer aangroeit hebben medici nog niet veel meegemaakt en het is over dergelijke ongelooflijke zaken dat ik het wil hebben. Natuurlijk had men geprobeerd zijn arm te redden, maar zonder een groot stukje natuur zou dit niet kunnen lukken. De hoop was ijdel.

Kenmerkend is dat de meeste van degenen die een ongelooflijke herstelling of leefbaarheid na ziekte of ongeval meemaken, hebben een bijna doodervaring gehad. Zij moesten daarbij weerkeren of kozen zelf om terug te keren, omdat hun taak nog niet af was en omdat men hen hier nog nodig had. Daarbij kregen ze blijkbaar een ongelooflijk snelle genezing in enkele weken, maanden die normaal jaren zou duren. Daarbij is het dan nog erg onwaarschijnlijk dat het nog zou goedkomen.

De persoon waarvan ik hier als voorbeeld spreek, genas van tientallen breuken, bloedingen, kwetsuren van inwendige organen zoals longen op 3 maand tot volledige mobiliteit!!!
Hij had idd een zeer overtuigende bijna doodervaring gehad die je hem niet kan afpraten. "Dat is echt".

Sceptici mogen bijna doodervaringen nu nog afdoen als verklaarbaar door er een passende uitleg voor te bedenken, bij het andere kenmerk ervan moeten ze zich bedienen van een wonderlijke toevalsverklaring voor de herstelling.

Maar ook bij ernstige ongeneeslijke ziekten en kansloze toestanden komen na een bijna doodervaring veel meer wonderlijke genezingen voor, die niet kunnen verklaard worden door vorderingen van de wetenschap.

Het was al lang bekend in studies van BDE's. Ook heb ik als voorzitter van aura-oasis  al heel veel ervaringen uit eerste hand ontvangen van bijna doodervaringen. Ook zijn me heel vaak ervaringen daarvan toegezonden in eigen woorden. Je kan deze zaken niet afdoen als fantasie of een praatje. Vooral niet bij mensen die je kent en die normaal niet in deze dingen geloofden. Maar wat ze meegemaakt hebben is echt! Voor hen is dat een 100% zekerheid en het was geen hallucinatie noch een droom. (er zijn mensen die - en hallucinaties, - en bijna doodervaring meemaakten en dus het verschil kennen).
Ik kende de destijdse voorzitter van de Belgische IANDS goed. Ik had die ook enkele keren uitgenodigd om een voordracht over het fenomeen te komen houden in de zaal van onze vereniging. Hij had zelf 2 bijna doodervaringen gehad, zei het wel in minder toegetakelde toestand.

Wat je ook vaak gaat zien bij mensen met een bde is een verandering van persoonlijkheid. Bepaalde kwalijke kantjes blijkt men ten alle koste te mijden. Een mindere kant van de BDE is dat meer dan 70% uit de echt gescheiden raakt. Dit komt doordat de partner het moeilijk heeft met veranderde gewoontes en/of geloof.

Dat men een hulpje krijgt bij de genezing neemt niet weg dat de beproeving van het leven daarom ook gemakkelijk gaat zijn. Sommigen zijn dit getoond tijdens hun bijna doodervaring en zagen een blik in de toekomst die nog stond te gebeuren na hun BDE. Vaak wordt de indruk gegeven dat men een keuze heeft maar men beter zou weerkeren. In ieder geval beëindigt de gedachte aan de nood om terug te keren de BDE en duikt men terug in zijn lichaam. 

Aura-Oasis www.aura-oasis.be