Aura-Oasis - - Studie en onderzoek van paranormale fenomenen

dinsdag 19 juni 2012

Persoonlijke geesten


Entiteiten
Onder kenmerken van "Tekenen van een geest in huis" hebben we het vooral over de verschijnselen, veroorzaakt door overledenen die nog ergens aan een bepaalde plaats of woning zijn blijven vastkleven.
Er zijn echter minstens evenveel entiteiten die zich rond een persoon scharen. Zuiveren van de woning heeft dus zeker geen enkele zin. Wel kan het zijn dat een entiteit die oorspronkelijk aan een woning gebonden is, zich gaat hechten aan een bepaald persoon en als die later verhuist om van de nare verschijnselen vanaf te zijn, blijkt deze mee te gaan. Zo ken ik iemand die 27 keer verhuisd is. Telkens gaan dingen stuk, lichten aan, veranderen voorwerpen van plaats en meer. 
Het doorzoeken van de geschiedenis leert ons dat de fenomenen begonnen zijn toen een  geliefde is vermoord door haar ex. Alhoewel deze overleden is, slaagde deze erin om zijn kleding uitgestrekt op de trap te spreiden terwijl die kleding niet eens bij haar in huis was en haar ex nog in de gevangenis zat. 
Dit is een gemakkelijk te begrijpen voorbeeld omtrent waarom iemand aan iemand die leeft kan blijven vastkleven. Ook de wraakgevoelens zullen hier nog meespelen. Maar niet altijd is het zo duidelijk en zo vergelijkbaar de tekens van andere geestfenomenen.

Vaak zijn er veel andere redenen om zich aan iemand te hechten. Ook zijn de tekens niet altijd zoals die van de geestfenomenen die ik in vorige artikels beschreef. Toch is dit een zeer belangrijke kwestie omdat er waarschijnlijk meer persoonsgebonden geesten zijn dan geesten die aan een woning gebonden zijn.

Een gemakkelijk voorbeeld van een meer bekend fenomeen dat als fantasie wordt bekeken maar het vaak niet is, zijn "ingebeelde vriendjes". Die kunnen uiteraard van de woning zijn maar kunnen ook vrije entiteiten zijn die vroeg zijn overleden. Het kunnen ook volwassen geesten zijn al komt dat gelukkig minder voor. 
Meestal gaan deze vriendjes ook weg naarmate het kind ouder wordt en het dus voor het niet-verouderend kameraadje minder interessant wordt. Vaak is dit niet schadelijk tenzij het kind er zich bang in maakt, er niet kan van slapen, vreemd gedrag gaat vertonen of lastig gevallen wordt.

De meeste personen die slachtoffer zijn van duidelijke negatieve entiteiten zijn echter volwassenen. Een van de mogelijke redenen is soms dat de persoon astraal zicht heeft en dus tekens vertoont dat deze zich niet alleen voelt. De geest probeert bij deze persoon, die blijkbaar gevoelig is, voeten aan de grond te krijgen om te kunnen deelnemen aan het leven. Vaak kan de entiteit zijn toegelaten omdat deze beweert "gids" te zijn of "engel". Men kan ook een entiteit oprapen op bepaalde locaties of door bepaalde handelingen die op een onverantwoorde manier met het occulte omgaan. 

Tekens van persoonlijke entiteiten kunnen zijn:
  • men voelt zich niet alleen en bekeken
  • men merkt schaduwen op 
  • men hoort stemmen of geluiden (vaak commanderend en anders verwijtend indien niet opgevolgd)
  • men krijgt veel duidelijke aanrakingen (let op, deze zijn echt duidelijk, alleen staat er niemand)
  • vaak leidt men aan vermoeidheid die heel hevig kan zijn
  • vaak migraine-achtige hoofdpijn
  • men kan stemmingswisselingen hebben doordat eigen geest nooit "privacy" krijgt
  • regelmatige "old hag fenomenen" (gebruik het zoekvak voor meer uitleg)
  • in ernstige gevallen kunnen dissociatieve verschijnselen plaatsvinden waarbij meerdere persoonlijkheden in het slachtoffer huizen. De persoon herinnert zich van deze perioden niets. 
  • in nog ernstigere gevallen kan de persoon permanent volledig veranderen van persoonlijkheid of bezeten geraken. Dit heeft echter niets met de duivel of demonen te maken.
Men hoeft niet alle tekens te hebben, noch hoeven deze exact te zijn. 
Nu ware het gemakkelijk dit allemaal als psychologisch te beschouwen ware het niet dat sommige proeven wel degelijk fysieke verschijnselen vertonen. Dit kunnen foto's, geluidsopnamen, video's met ectoplasma of schaduwfiguren, afdrukken die in bed verschijnen en meer zijn. Vastleggen van deze fenomenen is echter vaak een moeilijke kwestie omdat de entiteit niet bepaalt poseert voor de camera maar zich eerder verbergt.

Voor men kan helpen dient men uiteraard duidelijke tekens van onderzoek te hebben dat het wel degelijk om een entiteit gaat. Anders lijkt het me gokken en getheoretiseer.

Er zijn ook bepaalde proefjes die men bij iemand kan doen, zoals beschreven door psycholoog Roger Vanderdonck in Het E-syndroom.

Persoonlijk veroordeel ik alle vormen van exorcisme. Dit is niet de juiste manier.

Reacties op het artikel graag via Forum

woensdag 6 juni 2012

Kenmerken van een geest in huis 4

Spookt het 4?
Als het niet bij de subtielere fenomenen blijft zoals ik die reeds omschreef bij vorige delen kunnen de tekens of gevolgen gevoeliger en duidelijker zijn.
Een heel duidelijk teken is een plotse temperatuursschommeling. In 95% van de gevallen is dat een ijskoud gevoel in een normale omgeving. Dit ijskoud gevoel gaat dan ook weer snel voorbij en voelt zoals als je een koelafdeling binnenstapt. Het is dus geen schommeling van enkele graden maar vaak veel meer.
Er bestaan toestellen die deze temperatuursveranderingen in beeld brengen zoals een warmtecamera of infraroodthermometer maar deze zal je daarmee niet vast kunnen stellen. Lucht heeft immers geen weerkaatsend oppervlak en straalt geen warmtebeeld uit.
Ook een zogenaamde hotspot bestaat maar deze is dan heel lokaal en op een zeer klein oppervlak zoals op een steentje of iets anders dat zonet paranormaal geworpen is. Dat kan je ook maar meten als je het snel vindt.

Tegelijk belanden we bij voorwerpen die van plaats veranderen of gegooid worden. Zo hoorde ik vandaag van een wasmachine die regelmatig enkele meters verplaatst staat in een woning waar nog voldoende tekens zijn van spokerij. Maar ook worden uiteraard voorwerpen op de grond gegooid en sommige klieven zelfs door de lucht.

Een bepaalde geur kan ook een teken zijn dat er iemand in de omgeving is. Vooral als die geur bij de overleden persoonlijkheid hoort. Er moet evenwel opgelet worden voor suggestie die geur te ruiken. Hij moet dus sterk genoeg zijn en door meerderen genoteerd zijn.

Zeer duidelijke tekens zijn mistige wolken die zich verplaatsen en die je dus ook goed kan fotograferen met flitslicht. Er zijn wel enkele natuurlijke verklaringen mogelijk voor lichte mistfenomenen, zoals adem in een koude omgeving maar de mist is over het algemeen zo overaanwezig dat je dit kan uitsluiten. We noemen dit ectoplasma.

Er zijn heel wat mensen die met de tot hiertoe opgesomde tekens geen last hebben van hun gastheer maar soms is de situatie dwingender.
Zo kunnen mensen die in zo'n woning wonen, extreem vermoeid geraken waardoor er met die situatie echt niet veel meer te bereiken is.
Ook kan de energie die de entiteit verbruikt zodanig oplopen dat de dure energierekening de pan uit rijst.

Er zijn echter ook meer persoonlijke kenmerken. Zo kan je plots een brandende sensatie  voelen (zoals ik die daarnet beschreef bij het hete steentje of voorwerp) maar constateren dat er zeer duidelijke krassen op je lichaam getrokken zijn. Velen trekken vanaf hier het besluit dat er demonen mee gemoeid zijn maar dit is puur religie. Deze monsters die uit de hel komen bestaan niet. Er bestaan wel agressieve entiteiten.

Andere zaken die kunnen voorkomen zijn het trekken aan kleren, het gegrepen worden, dekens die af bed schuiven. 
Ook het "Old Hag fenomeen" die je hier apart besproken vindt op deze blog, is een ongewenst geestfenomeen die zelfs meestal een verkrachtende aard heeft met aanrakingen. Dit fenomeen laat soms wel inzinkingen zien in de matras door een lichaamsgewicht.

Het kan nog akeliger en daar pakt de horrorindustrie natuurlijk mee uit en dat is dat je belaagd wordt doordat er stenen en andere voorwerpen naar je gegooid worden, inclusief vlijmscherpe messen. Dit fenomeen is echter gelukkig zo zeldzaam dat ik hier niet verder op inga. Het is bij enkele kwesties voorgekomen zoals oa. met een zwaard dat door de deur heen stak.

Soms is er heel wat meer activiteit als er iemand aanwezig is die de zaken komt evalueren. De geest kan hem dan immers willen laten opmerken.
Daar bestaat ook een gevaar in. Veel verbannende uitdrijvers maken de entiteiten kwaad of provoceren ze. Het gevolg is dat hun techniek net het omgekeerde veroorzaakt dan gevraagd werd door de mensen die hier vanaf wilden.

Ikzelf heb een techniek die zeer goed blijkt te werken en meestal niet veel vereist op een grondige kennis van de studies van de SPR na samen met de kennis die bekomen is via communicatie tussen geesten doorheen de eeuwen.
Om onjuist gebruik te voorkomen gooi ik deze techniek niet te grabbel maar het werkt meestal.

Op plaatsen waar vele geesten gehuisvest zijn zit er soms niet veel meer op dan te verhuizen. Zo kan je bijvoorbeeld best niet in een gevangenis gaan wonen waar vroeger veel dodelijk geweld en ter doodveroordelingen waren. 

Reacties graag via Forum