Aura-Oasis - - Studie en onderzoek van paranormale fenomenen

woensdag 2 december 2015

Mechanisch quantum


Mechanisch quantum

Wetenschappelijk

Onze wetenschap is redelijk ver gevorderd. Men heeft kennis van het ontstaan van ons universum door de Big Bang, we kennen de samenstelling van het atoom, we weten hoe de chemische stoffen onze hersenen doen werken en welke invloed ze uitoefenen op ons bewustzijn en andere verstrekkende gebieden.
Men verkeert in de mening dat men op deze mechanistische manier uiteindelijk alles zal kunnen verklaren en hoe we in feite van bij de Big Bang materie geworden zijn en ons daarna verder hebben ontwikkeld zoals een ingenieuze machine want dat is wat we zijn. We zijn het product van onze genen en onze persoonlijkheid is daaruit ontstaan. We zijn uit dode stof beginnen leven en zijn door toevallige mutaties complexe biologische organismes geworden.

De machine

Het Universum

Men heeft het heelal verklaart als een gelijktijdig ontstaan van materie, met gelijktijdige schepping van ruimte en tijd. Dit vanuit een heel erg nietig punt dat geëxplodeerd is. Dit puntje was iets oneindigs klein in een toestand zonder tijd en ruimte. Maar toch is er iets gebeurd, ook even klein, iets dat zich afspeelde op miljoensten van een seconde en vanuit dat punt zo ook ruimte produceerde.
Onmiddellijk werden enorm hete deeltjes gevormd, zowel materie als antimaterie. Op een complexe manier is dit evenwicht tussen deeltjes en antideeltjes verstoord en zijn er op een bepaalde manier materiedeeltjes overgebleven die na afkoeling ons Universum vormden. Aldus de Big Bang theorie. (nu blijkt dit niet mogelijk door onderzoek in Cern en dus is er geen materie ontstaan bij de Big Bang) 

Het atoom

Ook het atoom is een soort mechanisme bestaand uit een complexe mix van zeer nauw liggende onderdelen met erg precieze fysieke eigenschappen, de subatomaire deeltjes. Eigenlijk is een atoom voor 99,99999… % leegte. Kleine deeltjes zoals neutronen vliegen er zo ongestoord doorheen.
Het probleem met subatomaire deeltjes is dat ze bijna geen levensduur hebben, fracties van een sec.
Atomen worden heden als vanzelfsprekende dingen beschouwd met ieder deeltje zijn aparte eigenschappen en wetmatigheden. Het atoom is een grote leegte ook al lijkt het steenhard. Het atoom bestaat uit een ongelooflijke complexe structuur tussen verschillende deeltjes met aparte karakter die in een precieze wiskundige formatie heel exact hun juiste plaats en evenwicht innemen en blijven bewegen met enorme snelheid.
Maar dat is toch allemaal vanzelfsprekend? Of niet?
Men zoekt naar de oeronderdelen die al de andere kunnen deeltjes kunnen maken en komt uit bij quarks. Er zijn echter 6 soorten met elk aparte eigenschappen en alleen met een juiste combinatie van slechts enkele juiste soorten kan je dan bijv. een meson, pion of kaon verkrijgen om een baryon te vormen die een soort hadron is. Tenminste, als de juiste quarks in het exacte aantal met elkaar bijeenhoudt. Daarvoor is er een soort lijm nodig, de gluon. Lijkt me nogal complex, vooral omdat alles ook zo precies moet zijn en omdat er al zoveel deeltjes gevonden zijn dat men het de deeltjeszoo noemt. Daarom wou men een soort basisonderdeel vinden waar alle andere deeltjes uit opgebouwd zijn, de quark. Er blijken dan eigenlijk 6 soorten nodig te zijn.
Kortom, het bolletje dat we atoom noemen is voor 99,999...% leeg maar een heel complex bewegende mechanische mecano.
De wetenschap acht met deze theorie samen met de singulariteit het hele heelal te verklaren.
Als we de redenering omdraaien en in plaats van naar steeds kleinere bouwstenen te zoeken (die beïnvloed zijn door het onderzoek met de versneller en de botsingen), eens het heelal en zijn atomen eens van het begin in elkaar knutselen zien we dat het zo simpel niet is.
Als je dus als je over subatomaire deeltjes beschikt en die toevallig op de juiste tijd en plek schikt kan je een atoom vormen? Maar let wel op als je die quarks of wat dan ook vindt. Hun levensduur is bijna niets tenzij ze bijeengehouden en stabiel gehouden worden in het atoom. Immers, ook al vormen ze een subatomair deeltje en worden ze samen met de andere juiste onderdelen een proton, bedenk dan dat dit deeltje ook slechts heel kort leeft als het niet in evenwicht wordt gehouden door eenzelfde hoeveelheid elektronen. Als je ooit zoekt naar een quark weet dan dat een quark nooit ergens alleen kan bestaan maar alleen als die vergezeld is van minimaal 1 andere.
De nieuwe theorie zegt dat die quarks eigenlijk maar een voorkomen zijn en in werkelijkheid ribbels van ruimtetijd. De string. De stringtheorie vereist echter 11 dimensies en multiversums (vele wereldentheorie). Dit lijkt me wel wat fantastisch dat er duizenden ikken zouden rondlopen op evenveel werkelijk andere bestaande universa… In ieder geval, het kleinste deeltje verdwijnt in de mist en is dus eigenlijk geen deeltje.
Ziezo, verklaard, je ziet wel hé...
Wat ik bedoel is dat de wetenschap zich tot doel stelt uiteindelijk alles te verklaren doordat ze alles als een soort mechaniek beziet welk natuurkundige regels volgen.
Wij zijn een machine en ons bewustzijn een gevolg daarvan. Iets dat geen machine is is onwetenschappelijk en dus onmogelijk. Ons karakter is bepaald door ons DNA... puur mechanisch dus. Ons bewustzijn is slechts het gevolg van een levend geworden pak moleculen bepaald door onze genen. Onze vrije wil is dus een illusie want volgens de wetenschap wordt alles wordt in de hersenen geregeld door biochemische processen. Het bewustzijn en dus ook het beleven van het leven heeft dus geen enkele zin. Zo ver staat onze wetenschap al.
Maar ik denk dat de wetenschap zo gaat vastlopen ook. Ofwel lost men een probleem op door het zowat naar een mistige verklaring te draaien die eigenlijk niet kan. (bv. de Big Bang en het daardoor ontstaan van ruimte/tijd maar ook materie en energie. Ik zeg niet dat ze geheel fout is maar zoals ze stellen kan het gewoon niet aangezien je daar eigenlijk niets mee kan doen ontstaat uit niets.
Ook zijn bepaalde redeneringen absurd maar men gebruikt ze als wetenschap. Zo is ons bewustzijn dus een gevolg van de machine "lichaam" die het gevolg is van de genen. Ons bewustzijn ontstaat dus uit morsdode molecules die toch beginnen leven maar in een andere wetenschap kan zoiets absoluut nooit. Een toevallige combinatie van morsdode stoffen kan al de vereisten die nodig zijn voor leven nooit doen ontstaan. Het toeval zou dan immers op een magische manier betoverd zijn. De evolutie is bestaand door puur toevallige mutaties waarbij de sterkste overleven. Daar dan bovenop moet het organisme ook nog eens toevallig zichzelf kunnen voortplanten. Om zoveel "toevallige" eigenschappen te voldoen is onze planeet gewoon niet oud genoeg.

Goed, met kan dan wel stellen dat de Big Bang dus gewoon een hypothese is en de verklaring ervoor nog in het duister tast, maar dan mag men ze zo lang niet als waar verkondigen. Wel heeft er natuurlijk iets plaatsgevonden want onze zon zou anders zo heet niet zijn.
Er zijn natuurlijk nog wazige gebieden te verkennen in de wetenschap maar de wetenschap doet alsof ze daar overal antwoord op heeft en indien ze het niet heeft, het wel te verklaren zal zijn met mechanistische wetten, ook al gaat het om een levend wezen. Geestelijke eigenschappen of kunsten moeten volgens hen naar het rijk der fabeltjes moeten verwezen, ook al zijn er heel veel getuigen voor.

Hoe minder we iets met deze mechanische (of chemische of elektrische "mechaniek") kunnen verklaren hoe meer wilde wetenschap er in omloop is die een wetenschap wil worden maar er totaal geen is. Zo probeerden psychiaters al 100den jaren een "dokter" te worden en hebben ze dit duister onverklaarbaar mysterie nu aan chemie in de hersenen toegeschreven. Niet langer meer elektrisch dus en ook niets meer met ons bloed te maken zoals daarvoor.

Evolutie en bewustzijn

Ook atoomfysica tast in een duister gebied en om verder te kunnen onderzoeken moet men al langsom meer gigantische invloeden op "deeltjes" uitoefenen om hun natuur te kennen. Misschien creëert men ze zo wel zelf.
Het is bijv. ook heel moeilijk mechanistisch (materialistisch) te verklaren hoe een virus op het idee komt om zich te gaan transformeren (mutatie) naar een andere functionele virus met geheel ander uiterlijk zodat het ons immuunsysteem te slim af is. Alhoewel een virus een combinatie van een aantal molecules leeft die dus. Het virus boort zich immers doorheen de cel die ze wil overnemen en vervangt bepaalde molecules van onze 3 miljard deeltjes van ons DNA waardoor de code van de cel veranderd en het virus zich zo kan kopiëren. Blijkbaar heeft het virus ook weet van ons afweersysteem want eens ze herkend worden en door ons systeem onschadelijk worden gemaakt, zoekt het een andere camouflage waardoor het virus weer iets onschuldigs lijkt dat het immuunsysteem niet kent.
Je hebt ook bijv. dieren, vissen, insecten die zich ongelooflijk kunnen camoufleren. Ze nemen als het ware het patroon automatisch op van hun omgeving zodat ze zo goed als onzichtbaar zijn. Sommige vissen slagen daar zo goed in dat ze niet te onderscheiden zijn van hun ondergrond, wat die ook is. Hoe ze het doen? Het zal wel ook iets mechanisch zijn? Of zou er toch ook iets geestelijks mee gemoeid zijn?
Zelfs als iets onbewust gebeurd zal het wel mechanisch zijn, ook al tast men compleet in het onbegrijpelijke.

Wij en de wereld waarin we ons bevinden zijn een machine waar alles toevallig op elkaar afgestemd is door een evolutie die volledig op toevallige mutaties berust.
Het universum daarentegen is ontstaan uit iets wat we theoretisch geminimaliseerd hebben tot 1 oneindig klein puntje waar dit puntje dan die magische eigenschappen ook vandaan mocht halen.
Hoe meer de wetenschap deze materialistische wetten volgt hoe meer ze op dood spoor komt te zitten en hoe vaster zich men slot rijdt.
De golf/deeltje dualiteit heeft men verbonden met waarneming door een bewustzijn. Daar gaat de quantumtheorie de geestelijke wereld in ware het niet dat men zich liever op vaste bekende materialistische grond houdt. Het is wel een feit dat een golf en een deeltje eigenlijk hetzelfde zijn maar veranderd zijn door de manier waarop we ze waarnemen.
Aangezien men deze dingen niet snapt en het te zweverig wordt, sluiten wetenschappers dit gedeelte af of houden ze dit opzettelijk buiten bespreking.
Nu heeft ook paranormale research aangetoond dat ons bewustzijn wel degelijk invloed uitoefent en zelfs dingen kan veranderen.

Dit is een goed voorbeeld van iets waar wetenschappers liefst zo ver mogelijk weg blijven omdat ze er niet in slagen om een mechanistische verklaring te vinden voor het feit dat bijv. licht ofwel als golf, ofwel als al deeltje wordt waargenomen. Het deeltje bestaat alleen als het gemeten of waargenomen wordt (het zogenaamde meetprobleem in de quantummechanica)
Om alle zweverigheid te vermijden besluit men dan maar dat alles uit deeltjes bestaat. Zo kan men tevens eindeloos zoeken naar deeltjes waaruit het atoom zou samengesteld zijn. Dit is een buitengewoon peperdure kwestie die een goedbetaalde carrière belooft aan zo'n 2-3000 wetenschappers in Cern alleen.
Daar doet men de proeven zonder rekening te houden met beïnvloeding of bewustzijn en daar zondigen de wetenschappers dus aan een der basisregels van de quantumtheorie. Het is zelfs nog zo dat de theorie ontdekt is.
Waar men iets niet kan verklaren zoekt men een nieuw deeltje dat het probleem oplost.
Je mag echter deeltjes blijven verkleinen in onderdelen, op die manier verklaar je materie niet want er blijft volgens die theoretische onderzoeksmethode steeds deeltjes over.
Zo is het ook met de Big Bang. Alles begon met singulariteit, een enorm tijd en ruimteloos puntje supermaterie waar door een of andere reden een explosie zou zijn ontstaan waaruit normale materie zou ontstaan zijn.
Men lost het ene mysterie op met een ander. En dat in plaats van toe te geven dat er ook wel eens iets anders dan materialisme (mechanisch) zou kunnen bestaan.

De geest en zijn chemische storingen

Toch worden we in de waan gehouden dat materie en mechanismes daarvan, het enige zijn wat bestaat.
Zelfs de kwesties van de geest, die men niet kan ontzien, zoals bijv. schizofrenie kan men toeschrijven aan chemische verstoringen in de hersenen waardoor geestdokters ineens specialisten hersenmechanica worden. Er is echter nog nooit aangetoond dat dit ook echt het geval is. Het is zelfs totaal onjuist en hun kennis is puur opgedragen door farmaceutische industrie die toepassingen zoekt voor bepaalde chemische combinaties en daar aandoeningen voor beschrijven die men zou kunnen herkennen. Dit is dan leerstof voor de psychiaters die 100% van hun kennis gewoon van medicijnfolders en de DSM5 halen die ook samengesteld is door dezelfde. Dit is geen grap maar letterlijk waar.
Bovendien is er geen enkel medicijn die ooit iemand geholpen heeft, verre van "genezen" heeft. In tegendeel, de bijwerkingen zijn vaak erger dan de kwaal.
Op die manier werden hoofdverzorgers van de psychiatrie ineens doctors. Ze konden plots medicijnen voorschrijven en houden ons al meer dan 100 jaar voor dat de psychiatrie voor een grote wending staat terwijl we op die 100 jaar nog niets vooruit zijn gegaan.

Dit komt omdat het plaatje gewoonweg niet klopt. Het past wel in de wetenschappelijke discipline.
Het is de dag van vandaag niet meer bestaande dat iemand die depressief is, dat zou zijn als bijvoorbeeld het gevolg van het feit dat hij in een vechtscheiding zit. Nee, het is een storing in de hersenen, een ziekte.
In geen enkele "wetenschap" wordt er onder de specialisten meer ruzie gemaakt dan onder psychiaters en hun verschillende meningen vernam ik uit een boek die erover handelt en geschreven is door een professional in geestesziektes.
In Amerika is ook psychologie en psychotherapie afgewezen omdat geestelijke problemen ziektes zijn en alleen kunnen behandeld worden met chemische stoffen.

De psychiatrie vocht jarenlang om de status dokter te bekomen. Onze hersenen zijn een machine en onze persoonlijkheid komt gewoon uit onze genen. Er is geen plaats meer voor iets begrijpends, iets luisterend en men weert zelfs meestal de uitleg van de patiënt want die is immers gestoord.
Zelfs zaken zoals bijna doodervaringen en zien van geesten zouden hallucinaties zijn door stoornissen. Je kan echter blijkbaar wel stemmen opnemen van overledenen of je zopas gesneuvelde zoon aan je bed zien staan in de oorlog die komt afscheid nemen. Of je kan zien en horen terwijl je uit je lichaam bent. Dergelijke kwesties zijn immers aangetoond.
Veel problemen worden bijgevolg veroorzaakt door geesten, daar heb ik wel genoeg bewijzen van gezien en ook wel opgenomen. Ik spreek dan uiteraard over psychose, stemmen horen, meerdere persoonlijkheden die switchen, zelfverminking, slaapverlamming... Als je plots stemmen hoort zoek dan niet rond je wie dat zou gezegd hebben maar zoek het ook niet in je hersenen.
In de psychiatrie zijn dergelijke zaken niet aanvaard en is aan die ziektes nergens iets aan te doen en is het allemaal voor levenslang. De enige die een kans hebben om ervan af te komen zijn degene in zelfhulpgroepen voor bepaalde stoornissen. Verder zijn er een massa patiënten die zeggen dat ze genezen zijn om van de psychiatrie los te komen.

Het toppunt is dat "geestelijk" niet bestaat. Alles zijn chemicaliën. Er is geen plaats voor eigen creatieve gedachten. Zoals lust verband houdt met hormonen, en zoals drugs de binding van de geest met het materiële losser maker, zo zou alles IN onze hersenen gestuurd worden door zo'n stoffen. Onze gedachten zijn het resultaat van die stoffen en geen bijverschijnsel. Zo gaan er wel hersensignalen bepaalde lichaamsfuncties uitvoeren zoals lichamelijke veranderingen zoals bij seksuele opwinding.

Is het niet erg dat psychiaters geen ruimte meer laten voor "geest"? Geest is immaterieel en bestaat dus niet.
Zo is alles in onze wetenschappelijke kijk afgebakend met een afsluiting van zodra er geestelijke zaken zouden betrokken worden.
Laat staan dat er een collectieve geest zou kunnen bestaan die alles op elkaar afstemt. Die vicieuze cirkel is ook puur toeval door natuurlijke selectie en geen geestelijke ontwikkeling door aanpassing aan de omgeving.
De hele wereld die we kennen is dus een toevallige constructie zijn als van legoblokken die toevallig op hun plaats vallen en waarvan de toevallige creatie op een mechanische manier bewustzijn verwerft.
Let op, ik zeg nu niet dat je de schepping zoals in de bijbel moet nemen “op de eerste dag schiep…”. Er heeft daar zeker niemand gestaan met een toverstok.
Maar is er voor zo’n complexe systemen niet eerst een werkend plan nodig, waarna men kan starten met de benodigde voorwaarden en einddoel?
Stof om eens over na te denken.


aura-oasis
Andere artikels

Contact

maandag 2 november 2015

Psychische gaven


Magnetisch
Doornormaal of psychisch?

Zie ook de vernieuwde website www.aura-oasis.be
Met onze hedendaagse technologie begrijpen we heel dingen.
Zo lijkt het maar veel doodnormale vanzelfsprekendheden, hebben eigenlijk geen verklaring.

Zwaartekracht

Tot enkele honderden jaren geleden was het vanzelfsprekend dat iets op de grond kon vallen. Gewoon, door het gewicht natuurlijk, wat dacht je anders. Op een dag vond iemand dat helemaal niet zo vanzelfsprekend. Newton ontdekte dat er iets aan een vallende appel moest trekken. Hij voerde het begrip zwaartekracht in. De zwaartekracht was ontdekt.
Of toch niet... er was bij stilgestaan dat het helemaal zo normaal niet is, een verklaring ervoor was er niet. Einstein begon aan het vraagstuk en ontdekte dat alles te maken had met de massa. De massa van een object buigt ruimtetijd.
Maar waarom heeft iets massa en is die gelijkstaand met zwaartekracht?
Toen met 2 protonen (atoomkernen) op elkaar deed botsen ontdekte men meer dan 100 brokstukken met verschillende eigenschappen. Men zocht een zwaartekrachtdeeltje dat verantwoordelijk zou zijn voor de aantrekking. De graviton zou men het noemen. Dit is niet gevonden en men besloot dat zwaartekracht en massa moest ontstaan bij vertraging van een snelheid, zoals je ervaart als een auto plots remt dat je naar voor wordt getrokken met een bepaalde kracht. Maar waarom zou iets vertragen als het niet gehinderd werd door dingen die in de weg zaten? Ook zomaar vertragen is immers niet vanzelfsprekend. Men besloot te zoeken naar het Higg's deeltje dat daar verantwoordelijk zou voor zijn.
Zwaartekracht is nu verklaard. Of toch niet?
De vanzelfsprekende zwaartekracht is nog steeds een groot wonderbaarlijk mysterie. Niemand weet hoe en waarom het zo is.

Fietsen

Er passeert een fietser en die fiets blijft mooi recht op zijn twee wielen. Waarom valt die niet omver? Niemand die er bij stilstaat. Tot op vandaag is er nog steeds geen verklaring, alle hypotheses zijn tot hiertoe ontoereikend. Het ligt niet aan de middelpunt vliedende kracht, niet aan de snelheid, niet aan de traagheid van beweging en is ook niet het gevolg van volmaakte evenwichtskunsten. Nochtans lijkt het zo vanzelfsprekend.

Herfstkleuren

Het is herfst en dat zie je aan de kleuren. We weten dat we niet alle kleuren kunnen zien. Infrarood en ultraviolet zien we niet. Het is best ook want dit beeld zou heel wat minder mooi en gekleurd zijn, meer grijziger en valse kleuren.
Alles dankt zijn kleur aan de weerkaatsing van lichtgolven waarvan er een bepaald kleur niet weerkaatst wordt en geabsorbeerd wordt. Licht kan men in kleuren opsplitsen met een prisma waarbij we allen het regenboogeffect kennen. Wonderlijk, maar te verklaren en vanzelfsprekend.
Althans zo denken we. Einstein bewees echter dat licht een deeltje was en vond daarmee de fotocel uit. Planck ontdekte dat deeltjes maar bestaan in eenheden van een bepaalde constante waarde. Het foton kan dus maar 1 grootte hebben en dat komt perfect overeen met de Plancklengte. Ook de snelheid van het licht is een constante van 300.000 km/sec. Nog een merkwaardige eigenschap van het foton is dat het geen massa heeft, Higg's deeltjes of niet, ze werken blijkbaar niet op het foton en alleen op de rest.
Als alle fotonen even groot zijn, even snel zijn en allemaal niets wegen, hoe ontstaan kleuren dan? Hoe weet het herfstblad welke kleuren het moet terugkaatsen? Toch niet zo vanzelfsprekend.
Niets gaat sneller dan licht. Niemand weet waarom die snelheid altijd constant is en waarom die beperkt is. Licht lijkt vanzelfsprekend maar wat is het en waar komt het vandaan?

Medicijnen

Als men medicijnen of medische behandelingen wetenschappelijk onderzoekt weet men dat men moet rekening houden met het placebo-effect. Ook vanzelfsprekend.
Zo genezen mensen en dieren blijkbaar ook van iets waarin ze geloven dat het gaat helpen. Daarom test men medicijnen altijd tegenover een controlegroep die een nepmedicijn krijgen.
Als het medicijn ook maar 1% boven de gemiddelde verwachting door toeval en boven de controlegroep zit, dan werkt het medicijn.
Veel medicijnen werken als ze op de markt komen tot van sommige blijkt dat ze toch niet zo goed werken. Zou dit komen doordat het geloof erin wegvalt naarmate er meer mensen niet blijken van te genezen? (let op, ik zeg niet dat alle medicijnen waardeloos zijn maar zo heeft men al dikwijls een succespreparaat gevonden die bepaalde kankers zou afremmen maar nadien bleken de resultaten vaak terug te vallen naar toeval.

Placebo

En natuurlijk heb je die die genezen door het placebo-effect.
Hoezo natuurlijk? Wijst dat er dan niet op dat de geest een duidelijke invloed heeft op het lichaam? Een invloed die niet verzwakt zoals bij het nieuwe verwachte wondermedicijn tegen kanker?
Experimenten om placebo te doorgronden merkten zelfs dat een controlegroep bleek baat te hebben van een nieuw medicijn tegenover degene die het nepmedicijn kregen en dus placebo-effect waren, een vanzelfsprekend iets. Tot er een test gedaan was waarbij het medicijn waarvan iedereen hoge verwachtingen had, verwisseld raakte met het nepmedicijn dat de actieve stoffen niet bevatte.
Het nepmedicijn had betere resultaten gehad dan die waarvan men geloofde dat ze het nepmedicijn kregen. Het nepmedicijn had beter gewerkt dan zelfs het placebo-effect door het geloof van de experimentatoren. Zelfs het geloof van de onderzoekers speelde mee in de genezingen.
Toch gelooft men dat alle alternatieve geneeswijzen die enig succes boeken het placebo-effect zijn en bijgevolg kwakzalverij. Maar een invloed van de geest op biologische processen valt niet te ontkennen.
Psychische gaven en geloof kunnen dus genezen maar worden als hekserij veroordeeld en bestreden met het scheldwoord "kwakzalver". Kwikzalf was immers ook een medicijn dat gewerkt had. Het is logisch dat men geloof in het placebo-effect dan uiteraard eigenlijk ook bij die categorie moet rekenen. Of klopt dit niet helemaal?

Stress

Stress heeft daarentegen een slechte invloed op de gezondheid. Het hart gaat sneller of onregelmatig slaan en stress heeft dus een invloed op hartziekten.
Als het hart sneller slaat door een gematigde sportbeoefening heb je daarentegen meer kans op een langer leven. Iedereen weet dat, het is logisch.
Onderzoek toont aan dat mensen die met veel stress kampen veel meer ziek zijn en korter leven. Als men de hartziekten hieruit neemt en alleen andere ziekten bekijkt, zoals verkoudheden, eczeem, blindedarmontstekingen, kanker, en andere ernstige, dodelijke of vanzelf genezende ziektes dan blijkt dat die ook veel meer voorkomen bij mensen met veel stress. Ziektes die vanzelf genezen lijken ook langer aan te houden.
Iemands haar kan uitvallen van de stress, zo duidelijk kan het zijn. Nochtans is die inwerking niet zo verklaarbaar als voor toegenomen kans op hartziektes.
Stress is een soort omgekeerde placebo dus.

Besluit

En heeft er nog iemand twijfel dat we ondanks onze technische vorderingen toch eigenlijk blind zijn voor de wonderen die we doodgewoon noemen?
Misschien valt iedereen wel weer van de fiets mocht niemand nog geloven dat zoiets recht kan blijven. Of denk je dat dit geen effect zou hebben? Nee, u weet wel beter, er zouden er minder in slagen en het zou moeilijker leren.
Psychische krachten... of placebo? Of hoe de ene psychische kracht aanvaard wordt en de andere kwakzalverij genoemd wordt.

aura-oasis
Andere artikels

Contact

zondag 18 oktober 2015

Fantasie of echte geesten?


Geest in huis?
In tegenstelling tot wat de meesten zullen denken, nl. dat er meer geesten vermoed worden die terug te brengen zijn naar fantasie, is het wel zo dat de hulpkreten meestal wel over echte spookgevallen gaan.
Men heeft zelf meestal al meermaals zichzelf willen wijsmaken dat het hun verbeelding was want dit kalmeert ook hun angst.
Vaak heeft men daarop ook lang de zaken in de gaten gehouden en let men goed op welke lichten er uit zijn, deuren die gesloten zijn, kranen die dicht zijn en waar alles zich bevindt. Pas als er echt dingen zijn die hard overtuigen gaat men hulp zoeken.
Vaak komen er eerst enkelen die salie branden om het huis te zuiveren van negatieve energieën. Dit bant misschien wel geuren van vorige bewoners maar da's ook alles. Het is een methode die ergens teruggevonden is uit de tijd van de indianenstammen. Daarbij dacht men dat het om salie moest gaan. Dit is dus oorspronkelijk niet meer dan een indiaans ritueel met schaaltje, gedroogde witte salie en een veer waarmee men de rook voor zich uit waait.
Soms is het daarna even stil maar blijkt de geest er kort nadien toch nog te zijn. Soms is die kwader door de salie.
Men probeert ook soms ook via een katholieke priester of exorcist die de duivel in de ban van de kerk slaat van de kerk door die met kruisteken en gewijd water weg te jagen. Gespecialiseerde exorcisten van het Vaticaan zelf beweren dat je de exacte naam van de demon moet hebben. Dit is dan giswerk voor een demonoloog. Meestal haalt dit ook niets uit.

Personen die enkel een onderzoek doen met apparatuur en eigenlijk niet veel van geesten weten behalve de invloed op de apparaten, doen meestal geen poging om de kwestie op te lossen. Doen ze dat toch dan is dat meestal om de voorwaarde te vervullen om in bewoonde huizen te kunnen ipv leegstaande panden. Ook dit levert dus niets meer op. Wel kan registratie van gebeurtenissen nuttig zijn, oa. om uit te sluiten dat het om inbeelding gaat. Helaas lukt zo'n registratie soms maar enkele keren op meerdere gevallen en wil het dus niet zeggen dat als er niets gefilmd of op andere manier geregistreerd is, er niets is.

Er is echter wel een methode die helpt maar die zal het niet overal doen. Deze gebruik ik zelf.

Er zijn echter ook gevallen die ik nooit begrijp zoals verschijningen van een vrouw met kinderen en waarbij soms een man ook is. Bovendien is het niet steeds dezelfde vrouw met evenveel kinderen. Dat is zoiets dat ik niet uitgepuzzeld krijg al is er in de buurt vroeger wel iets gebeurd dat vele bewoners naar daar joeg. Er vielen echter weinig doden en dus kan dit ook bijna niet.

Een ander probleem is het wanneer de geest er dus niet constant aanwezig is en er soms maar heel af en toe gemerkt wordt.

Andere gevallen raken vaak opgelost. Dat het spookt is dus meestal wel sterk overtuigend en ik ben ook al meermaals getuige geweest van manifestaties die gebeuren terwijl ik er ben. Vaak ook tegen mijzelf gericht omdat ik er mee moei.


aura-oasis 
Andere artikels 
Contact

woensdag 7 oktober 2015

Vreemde aanrakingenAanrakingen

Dit is een erg oude ervaring die ik toen had beschreven. Misschien klinkt deze ongelooflijk maar ik weet dat ik overtuigende bewezen kreeg. 
Het was mij al opgevallen dat ik tijdens enkele aanvallen van migraine, plots soms zeer duidelijk werd aangeraakt. Bij een dergelijke aanval lig ik meestal in de zetel, mijn ogen afgedekt, vechtend tegen de schele kloppende hoofdpijn, die onverdraaglijke vormen kan aannemen. Plots leek het of ik drie lichtwezense lichtwezens bij me zag staan. Dit zag ik mentaal, terwijl ik met de ogen dicht lag. Ze straalden met hun handen licht naar mij uit. Ik zag deze achter mij staan, alsof ik een overzicht van de kamer had, inclusief mezelf. Het was duidelijk dat deze entiteiten me wilden “healen”.

Het zien van lichtwezens


Het was echter geen uittreding, meer een beeld zoals je deze hebt als je aan het dromen bent. 

Zo zag ik dus plots een overzicht van de kamer waarbij ik achter mij (ik lag op mijn zij), 3 lichtwezens zag, een ovale vorm, onherkenbaar, maar wel zag je dat het wezens waren. Ik voelde dat ze me wilden helpen en zag dat ze licht vanuit hun handen naar mij straalden. Plots voelde ik echter zeer duidelijk een hand die op het hoofd gelegd werd. Deze bleef toch een 10-tal minuten ter plaatse, waarbij ik ook zeer duidelijk een energie-uitwisseling voelde. Het eigenaardige was, dat deze uitwisseling eerder een soort “leegtrekken” was, dan een lichtinbrengende bijvulling! Dit vond ik dan ook verdacht! Misschien kwam mijn migraine wel voort, doordat entiteiten mij energie afnamen! 
Nadien had ik tijdens migraine nooit meer een gelijkaardige ervaring.

Meditatie en trance


Af en toe ga ik ook mediteren en tracht dan trance-achtige toestanden op te wekken in een stadium vlak onder de slaaptoestand, de hypnagogene zone. Deze trance in de hypnagogene zone laat je toe beelden te zien. Je kan dan zelfs je gids ontmoeten, hem vragen stellen en deze vragen worden dan met beelden beantwoord. Ik deed dit nu toen dagelijks, sedert ik mijn eerste successen daarmee had. Deze vorm van meditatie sluit dus wel eerder aan bij een soort ‘transcendentie’. Het lukt mij echter slechts af en toe deze toestand (een soort zelfhypnose) te bereiken. Het viel mij op dat ik in deze toestand ook soms aanrakingen voelde, steeds op het hoofd; een soort handoplegging. Deze handopleggingen varieerden, soms een onzeker gevoel (wordt ik wel aangeraakt, ik voel wel iets???) tot een zeer intens gevoel van zekerheid (dit is duidelijk een hand dat mijn hoofd aanraakt). 
Ik had dit alleen bij migraineaanvallen. 

Anderen en hun ervaringen


Ik ging op zoek naar meer informatie over dergelijke “aanrakingen” in literatuur. Ik wond weinig of geen meldingen van dit fenomeen. Dan maar een message gepost op het destijdse computernetwerk Fidonet in de area van het paranormale, waar ik de hele Benelux mee bereikte via inbelverbinding want internet was er nog niet. Ik kreeg reacties. Sommige waren erg indrukwekkend. Eén reactie klaagde zelfs dat hij aanrakingen voelde die zeer duidelijk waren en met duidelijke seksuele handtastelijkheden, waarmee hij ook onder een niet-trance nu werd lastiggevallen. Dit lokte urenlang uitwisselen van deze ervaringen uit, door briefwisseling en telefooncontacten. Zijn geval begon zeer extreem te worden en hij wou deze ongewenste intimiteiten kwijt. We kwamen tot de conclusie dat hij duidelijk met een (achteraf “homoseksueel” gebleken) entiteit geplaagd zat. Dit werd duidelijker toen hij deze lichtfiguur zijn kamer zag komen binnenzweven (met gesloten ogen) en waarvan hij verder alleen de contouren zag van een menselijke gestalte, zonder dat hij een gezicht of iets dergelijks kon onderscheiden. Deze entiteit kwam dan naast hem op bed liggen en begon hem aan te raken (hij slaapt alleen).De ervaringen werden hoe langer hoe intensiever en extremer...

Vreemd is wel dat deze bedzijde dan ‘s morgens inderdaad ook nog beslapen lijkt te zijn! We slaagden er na enkele maanden om de entiteit weg te krijgen.

Het verband met trance


Mijn interesse bleef ondertussen gewekt terwijl ik zelf af en toe aanrakingen voelde, steeds op het hoofd (soms de nek, soms het voorhoofd, maar meestal bovenop de kruin). Ik slaagde erin een 5-tal personen te vinden die ook nog dergelijke aanrakingen kregen waarvan een tweede ook soms intiem wordt aangeraakt. Er kwam licht in de duisternis omtrent dit verschijnsel doordat ik een ‘rode draad’ vond die deze mensen allen gemeen hadden. De aanrakingen waren allen begonnen in trancetoestanden! Later breidden de aanrakingen zich uit tot plotselinge aanrakingen bij volledig bewustzijn. Meestal worden ze wel gevoeld bij de voorslaap of onder meditatie en trance.Ik slaagde er toen in een tweetal experts te vinden die mij daar meer informatie konden over verstrekken. Het fenomeen bestond duidelijk en was gekend. Telkens heeft het met entiteiten te maken. Algemeen wordt toegegeven dat er inderdaad weinig literatuur over te vinden is.

Op zoek naar de bron


Ik besloot dan maar weer aan spiritisme (alleen maar wel erg ervaren op dit gebied) te gaan doen om te proberen om contact met die entiteit te krijgen. De naam waarmee aangemeld werd kon ik bijna niet geloven...

Langs meerdere sessies kreeg ik volle bladzijden uitleg, maar twijfelde wel of het niet mijn onderbewustzijn kon zijn die deze antwoorden produceerde. Ik besloot dus listige en kritische vragen te stellen die in staat zouden moeten zijn de identiteit van de aanmeldende entiteit te bevestigen.Mijn eerste conclusie was dan wel dat ik zeker werd, dat indien het een entiteit betrof, het wel degelijk degene was waarvoor die zich uitgaf met de naam. Het blijkt een door mij gekende persoon te zijn, die ongeveer kort nadat deze volgens het ouijabord plots zelfmoord had gepleegd zonder dat ik daar weet van had, me begon aan te raken. Dat tijdstip klopt, alhoewel ik toen nog niet van het drama op de hoogte was. Een tweede argument is dat deze persoon mij beloofd had mij met mijn migraineklachten te helpen (met acupunctuur), voor het onvermijdelijke gebeurde, waardoor hier niets van tot stand was gekomen.Later vernam ik met zekerheid dat deze jonge persoon idd. zelfmoord had gepleegd.De entiteit beweert nu, mij nu te willen helpen via handoplegging, mede om op deze manier iets goeds te doen in de hoop dat deze dan kan overgaan. Mijn toestand is dan ook fel verbeterd, mijn ochtendmigraine, waarmee ik soms al vanaf  3 tot 6 uur in de morgen wakker mee liep tot de eerste pijnstillers werkten, verminderde zo fel dat ik daar 70 % minder last van had. Ook de nekklachten (die deze migraines veroorzaken en die chronisch zijn) verdwenen voor ong. hetzelfde percentage. Een zeer duidelijke verbetering dus.Op het moment dat ik dit schreef waren de klachten wel nog niet volledig verdwenen.

Een derde argument is dat deze persoon wist, dat ik soms (alleen om gegronde redenen) spiritisme doe, een handeling die ik ook reeds bij deze persoon had toegepast om contact te kunnen krijgen met een overleden familielid maar waarvan de pogingen mislukten. Er kwamen soms wel anderen door, maar deze faalden de identiteitsproeven, een typisch verschijnsel dat in het spiritisme gekend is. (Een entiteit durft zich soms voor een ander uitgeven om contact met de wereld te krijgen, maar faalt dan wel in vragen op herinneringen aan bepaalde gebeurtenissen. De juiste persoon faalt daarin niet.)

Een feit is ook dat in het spiritisme contacten worden gelegd met de ‘lagere’ entiteiten, de ‘aardgebondenen’. Soms lukt het een enkele keer een overgegane te contacteren of een gids, maar deze contacten zijn zeer moeilijk en veel zeldzamer. (Eenmaal kreeg ik persoonlijk geweldig bewijsmateriaal van het voorbestaan van een bepaalde persoon)

Een vierde argument is dat de manier waarop de persoon plots dramatisch is overleden, aardgebonden houdt. Spiritistisch contact treedt meestal op met aardgebonden entiteiten. Zij dolen hier tussen de levenden rond en krijgen geen contacten met ons. De uitleg van deze persoon is dan ook dat ik het enige contact ben dat deze heeft met de wereld. Er is tot nu toe, voor deze entiteit, geen contact met hogere wezens, familie en kennissen bereikt. Deze uitleg klopt met wat bekend is over het fenomeen, maar verdere uitleg wil ik hier, omwille  de privacy van deze entiteit niet te schenden, niet geven. Sommige lezers zouden deze entiteit herkennen!

Een vijfde argument was dat deze entiteit zich begon te storen aan mijn kritische vragen, waarmee ik steeds achter een bewijs hengelde. Daarop werd de entiteit sluwer en begon verwarrende antwoorden te geven, die pas daarna uitgelegd werden.

Even op een rij:


1.     De doodsoorzaak maakt van deze persoon (zeker tijdelijk) een aardgebonden entiteit.

2.     De persoon kent mij en wist dat ik spiritisme deed en dat deze dus via mij kon communiceren.

3.     De identiteit klopt vast en zeker indien het inderdaad om een entiteit gaat, de onderbewustzijnshypothese is hierbij nog niet uitgesloten.

4.     De entiteit had beloofd me te helpen, voor het overlijden.

5.     Ik ken de entiteit, deze wist dat ik spiritisme deed en is toen lid geworden (1995).

6.     De aanrakingen begonnen na het overlijden, waarvan ik toen niet op de hoogte was.

7.     De entiteit stoorde zich aan mijn twijfels en begon sluwer te antwoorden.

Onderbewustzijn of spiritistisch contact?


Blijft nu nog de vraag in hoeverre het mijn onderbewustzijn is. Alles lijkt er op van niet, maar het ‘keiharde bewijs’ ontbreekt dat dit volledig uitsloot.1.     Ik besloot daarom enkele nieuwe proeven te wagen met een afgesproken codenaam die moest doorkomen via anderen waarbij ikzelf niet deelnam. Alle proeven slaagden daarin. Dit pleit voor de entiteitentheorie.

2.     Ook de duidelijk voelbare aanrakingen die plots optreden pleiten daarvoor.

3.     Sommige van de teksten die ik doorkreeg kunnen onmogelijk uit mijn onderbewustzijn komen omdat ik tot de conclusie kom dat er andere woorden worden gebruikt dan degene die ik normaal gebruik, sommige dingen worden anders gespeld (bijv. Ik spel contact altijd met c, de entiteit spelt steeds kontakt). Sommige teksten druisten helemaal tegen wat ik dacht dat zou doorkomen in. (Als je met iemand aan het praten bent en de persoon legt iets uit, dan denk je na de eerste woorden van de zin al mee en denkt al te weten wat deze gaat zeggen. Als dan totaal iets anders bedoelt wordt, waarvan de zin met dezelfde woorden begint, pleit dit zeker tegen de theorie in dat je deze zelf zou bedacht hebben, ook al zou dit onbewust zijn.)

4.     De entiteit blijkt ook te kunnen antwoorden met aanrakingen. (Dit lukt niet altijd)

5.     Ik besloot het adres te vragen, waarvan ik me de straatnaam niet herinnerende. Deze klopte. Ik besloot het telefoonnummer te vragen, wetende dat cijfers en namen niet succesvol slagen. Ik ging het telefoonnummer opzoeken, en het bleek dat dit zeer sterk in de buurt kwam. Ik vroeg naar de voornaam van een collega, die deze entiteit dus moet kennen en die ik ook kende, maar waarvan ik de voornaam niet wist, en ook dit klopte. Helaas bleken er enkele vragen waarbij ik achter namen vroeg die ik dan moest opzoeken in de telefoongids, te falen, waardoor weer afbraak werd gedaan aan het ‘keiharde bewijs’. De entiteit zegt zelf niet te weten, hoe deze zich kan bewijzen tegenover de onderbustzijnshypothese. Ik heb er ook nog niets op gevonden. Dit probleem is niet nieuw, want ook Tenhaef, Price, Myers, slaagden er tijdens hun leven ook niet in een bewijs te vinden voor ofwel helderziende verklaring, ofwel spiritistische  informatie die doorkwam via een overledene. (Frederik Myers bewees dit na zijn overlijden, met de beroemde kruiscorrespondenties). Tenhaef geloofde erin, maar het bewijsmateriaal dat hij had van onderzochte gevallen was te gering om daaruit wetenschappelijk een vaste conclusie te trekken (enkele onderzochte gevallen konden niet anders verklaard worden, dan door het feit dat deze inderdaad van een overledene afkomstig waren). Tenhaef geloofde zelf in het spiritisme maar gaf toe dit onvoldoende te kunnen bewijzen, waardoor hij, als wetenschapper, gedwongen was,  aan de kritische kant voorrang te verlenen.

Voorlopige conclusie


Ondertussen geloof ik toch stilaan dat deze mij bekende entiteit het inderdaad is die me soms aanraakt en die mijn vragen beantwoordt. Hoewel spiritisme gevaarlijk is, weet ik dat hier geen gevaar in schuilt daar deze entiteit een kennis is, waarvan ik zeker ben van de goede bedoelingen. Blijft dan wel nog de vraag of deze energie aan mij onttrekt. Een  gekend fenomeen, wat ook zou kunnen verklaren, waarom ik toen soms zo plotse aanvallen van vermoeidheid kon hebben. Toch heb ik toen besloten om deze contacten verder te zetten, omdat ik vond dat deze entiteit me eerder zou beschermen dan kwaad doen en omdat dit me tevens toe staat over dit fenomeen veel bij te leren. Voordien deden we meer spiritisme in groep. We hielden daar later even mee op toen er soms telekinetische griezelige fenomenen optraden.

Mijn nekklachten (entiteiten zouden zich vastklampen aan de nek) komen hier niet van voort. Deze zijn het gevolg van een ongeval dat zich 14 jaar eerder voordeed, nog voor we zo frequent met spiritisme experimenteerden.Hoe ik vroeger ook probeerde “alleen” aan spiritisme te doen, bleek dit slechts te slagen samen met andere personen, de energie was anders te klein. Nu blijkt dit plots echter wel alleen te gaan, een fenomeen dat aansluit bij de geestenhypothese. De contacten die vroeger doorkwamen, waren meestal met onbekenden, meestal erg wisselende contacten, waarvan bij sommigen de identiteit werd nagegaan en klopte, en weer bij anderen niet. Een fenomeen dat ook erg gekend is het produceren van “Algebra”, een soort losse onsamenhangende letters die geen worden vormen, in plaats van volledige teksten (meestal bij te weinig deelnemers). Ook dit fenomeen, treedt nu, nog slechts sporadisch op, gevolgd met de mededeling dat er teveel storing was door innerlijke gedachten (klopt).Ik ben hierbij niet af te brengen van het idee dat deze entiteit, een positieve is. Dit weet ik ondertussen na maanden zo goed als zeker. Andere entiteiten geven zich meestal ook eerst zo uit, maar daarna blijken ze dan soms toch maar wat met je voeten te spelen. Geen van al deze negatieve effecten is hier het geval. Afwachten en toch kritisch attent blijven, ik weet in ieder geval hoe ik deze weer weg krijg...

2 Entiteiten?


Na enkele maanden kreeg ik door dat de eerste persoon en tweede entiteit ontmoet zou hebben, waardoor ze samen met mij zouden communiceren. De gekende persoon (de eerste) was denk ik ong. 45 jaar, maar uit blikken die ik kreeg in trance ziet deze er nu ongeveer 20 uit. Ik zag dan ook deze tweede entiteit, waardoor ik ook hiervan dus een visuele beschrijving had. Blijft weer de vraag in hoeverre dit weer allemaal klopt. Er is maar een mogelijkheid om erachter te komen. Deze houdt in dat ik iemand anders die entiteiten kan zien en duidelijk omschrijven zou contacteren om te proberen een beschrijving te krijgen. Deze persoon vond ik na enkele mislukte pogingen. Ik uitte het vermoeden dat er een entiteit bij mij was, en gaf geen enkele beschrijving.

De entiteiten worden waargenomen


Zo gezegd, zo gedaan, want ik wil dit bewezen zien en wel ‘hard’. De persoon die beweerde entiteiten te kunnen zien, begon met gesloten ogen een beschrijving te geven. Dus suggereerde ik eigenlijk zelf maar 1 entiteit, terwijl er volgens de communicatie en de laatste antwoorden nu 2 zouden moeten zijn. Soms voel ik dan ook duidelijk 4 handen die me aanraken.

Toch nog een bewijs!


Het was pas de derde persoon die ik daarvoor consulteerde die erin slaagde. Ik kreeg een beschrijving en zelf gesproken boodschappen van 2 entiteiten die ze bij mij zag, terwijl ze maar de suggestie van mij kreeg van 1 entiteit. De beschrijving, klopte precies, zelfs ook van deze tweede entiteit die ik niet ken, maar die ik wel enkele malen zag in trance. De beschrijvingen en de boodschappen die doorkwamen, klopten perfect met wat ik ondertussen zelf al wist. De omschrijving was dan ook zodanig dat deze waarneming, samen met de gegevens die ik had, voor mij persoonlijk het bewijs leverden dat ik niet droomde of  fantaseerde...Ze beweerde ook, zoals ik trouwens vermoedde, dat ze enkel bij mij waren om me te proberen helpen. Het zouden goede entiteiten zijn. Ik denk dat dit samen met het andere materiaal dat ik doorkreeg, voelde, of zag onder trance, inderdaad de geestenhypothese ‘hard’ maakt.

                                                                     DenisLater is meer straf bewijsmateriaal opgedoken voor het feit dat het idd. de persoon was die ik vermoedde. Het afgesproken paswoord kwam ook elders door. Een zeer straffe helderziende vriend die niets wist van het geheel beschreef me op een bepaald moment spontaan wie hij zag en gaf enkele zeer treffende bewijzende uitspraken die onmogelijk op iemand anders konden slaan. Vooral het ongewone beroep was zeer overtuigend en ook nog iets persoonlijkers waar ik mee worstelde omtrent de contacten.
 aura-oasis 
Andere artikels  

Contact