Aura-Oasis - - Studie en onderzoek van paranormale fenomenen

zaterdag 14 januari 2017

Geesten verwijderenHelp, een geest in huis

Spookt het?


Wie zijn de mensen die beweren dat er een geest in de woning is?

Waar men vreemde zaken ervaart is men meestal doodnuchter en verklaart men dit zelf door natuurlijke oorzaken zoals wind, temperatuur, gebreken aan het gebouw ea. Als dat ondanks enkele maatregelen en geruststellingen blijft voortduren begint men moeizaam te geloven dat men er misschien niet alleen woont, werkt, verblijft. Men let indringender op de gebeurtenissen en op de feiten.

Gebeurtenissen die op een geest kunnen wijzen.

Vaak zijn het geluiden zoals voetstappen, schaduwen in de ooghoek, het verhaal van het kind dat iemand bij het bed zag staan, het angstig doen van de huisdieren of dieren die niet meer in een bepaalde ruimte of verdieping willen, openstaande deuren, lopende waterkranen, elektrische storingen of vreemdheden zoals een elektrisch uurwerk dat achteruit loopt zonder batterij, licht dat aangaat zonder dat stopcontact insteekt, killige plaatsen of ruimtes die niet te verwarmen zijn, wc die doorsast en meer. Meestal is het een combinatie van dergelijke vreemde gebeurtenissen die uiteindelijk het gesprek opent onder elkaar zonder dat men elkaar bang wil maken.

Men gaat echt aan een geest denken tot iets hen verzekerd dat er duidelijk een onmerkbare huisgenoot is. Men vraagt naar de vroegere bewoners waar dit mogelijk is en vaak blijken er meerdere korte tijd te hebben verbleven, mogelijk zelfs uit de woning gegaan zijn met contractbreuk. Het is meestal slechts na enkele maanden dat men begint uit te kijken naar iemand om het huis te zuiveren. Vaak komt er eerst wel iemand kijken uit de kennissenkring. Pas als dit allemaal faalt belt of mailt men om hulp bij meer professionelere en ernstigere hulpverleners.

Het kan echter ook evengoed dat het er vredig spookt en de geest maar sporadisch eens zichzelf verraad. Toch is er vaak wel iemand die erg vermoeid is en constateert men dat men een hoog energieverbruik heeft wat op zichzelf geen reden is om te gaan geloven dat het spookt. Het zijn echter verschijnselen die meestal verdwijnen nadat het opgelost is. De vermoeidheid is vaak heel zwaar.

Wat te doen

Als men uiteindelijk internet verkent zoekt men hoe men die geest moet verdrijven. Talloze onervaren tips spreken van zuivering van de woning maar dat levert nooit resultaat. De witte salie, het heilig wijwater, de palmtakjes, kruistekens, zout en meer halen niets uit en het zijn die die weinig ervaring hebben die dit blijven aanhalen als remedie. Priesters en gelijkaardige rituelen halen evenmin wat uit.

Men zoekt een medium om de geest te beschrijven en te verdrijven. Als het kan om de geest naar het licht te leiden. Vaak komt men uit bij ghosthunters die meer voor het avontuur of voor zichzelf bewijs verzamelen en niets oplossen. Natuurlijk is het wel nuttig om te weten of men het zich voorstelt of of er echt wel harde tekens zijn die anders niet te verklaren zijn. Paranormaal onderzoek levert hier echter geen oplossing.

Als men iets onderneemt dat de geest zou verwijderen, is het best om voor alle zekerheid nog maanden daarna af te wachten eer men heel zeker weet of het gelukt is om de geest te verwijderen, verdrijven of de geest naar het licht te helpen. Deze kan zich na een ritueel immers wel even stilhouden en de indruk geven dat het spoken achter de rug is.

Waar een woning moet bevrijd worden van entiteiten, (geesten, spoken, demonen, djinn, schaduwpersonen, auralifters en andere soorten en benamingen) is het beter naar iemand te zoeken die niet alleen wat weet van meettoestellen maar die ook geesten zelf begrijpt. Dit kan doordat men er al vaak zelf mee gecommuniceerd heeft en bijvoorbeeld via spiritisme van hen zelf vernomen is hoe het is, wat hun dwars zit, hoe ze er kunnen mee praten zonder dat deze verstek laat of kwaad wordt. Iemand die ook al meerdere successen boekte bij het verwijderen van geesten. Een handleiding om geesten te begeleiden zoals “Hoe verdrijf ik een geest in een woning” geef ik hier dus niet omdat wie iets van geesten begrijpt dat eigenlijk zelf zou moeten weten. Anders blijft men er beter af.
Zelf heb ik zeker 40 jaar gecommuniceerd met geesten langs een ouijabord en op de enige goede en veilige manier. Let op en denk wel na eer je dit zelf gaat proberen want voor je het weet zit je er mee opgezadeld of begin je bijv. plots stemmen te horen. Als je alleen nadoet wat ze in ghosthunter series daarvan tonen zal je trouwens geen succes hebben. (ouija lukt maar als er ook een entiteit is in de nabijheid of vanuit het hiernamaals die antwoordt, anders kunnen willekeurige letters aangeduid worden, eindeloos rondjes gedraaid worden en komt men niet aan info). Bij “zoeken” naar spiritisme of ouija op www.aura-oasis.be vind je uitgetypte verslagen met letterlijke vragen en antwoorden van enkele oude sessies.
Het is niet gebruikelijk om ouija toe te passen om een geest naar het licht te begeleiden. Zonder ervaring blijf je daar ook best af want je kan er zo wel een binnen halen of aan je binden.

Via EVP mag je wel met geesten communiceren. Dit zijn stemopnames van geesten waarbij ze kunnen antwoorden op je vragen. Houd er rekening mee dat ze slechts een beperkte energie hebben en hun energie snel afneemt. Zelf neem ik altijd op via vraag en absolute stilte met uitsluiting van buurtgeluiden. Anderen verkiezen draaischaalmethode of methode met ghostbox (radio’s). Als je niet ervaren bent met EVP zal je de stemmen waarschijnlijk niet vinden of het moet al een heel sterke heldere zijn. Het werken met software om de opname te versterken zonder ruis vraagt ervaring, anders krijg je een vormeloze metaalklank waarvan men zou kunnen denken dat het stemmen zijn.

Heden bestaan veel groepjes die zich voordien nooit voor het paranormale in het algemeen hebben geïnteresseerd en nu ineens ghosthunter zijn, aangevuurd door vele series daarover op internet of tv te hebben gezien. Eigenlijk kennen die makers van die series er zelf slechts heel weinig van, al zie je in reeks 15 toch al enige betering in hun manier van werken om spooklocaties te bezoeken. Het zijn immers commerciële programmamakers die hun uitzendingen moeten verkopen. Het zijn bijna nooit parapsychologen of ervaringsdeskundigen. Het zijn vooral techniekers met veel gadgets. Sommige tools zijn echt wel zeer bruikbaar. De best bruikbare zijn bepaalde types van EMF meter, een geluidsrecorder, rempod’s. Flircamera’s waren vooral in aanvang van die series heel populair maar hebben slechts uiterst zelden tot een resultaat geleid terwijl het peperdure toestellen zijn. Andere gadgets die te koop zijn of waren om geesten te detecteren die zij vaak demonen noemen (dit zijn duivels en in gevallen Engelen die hier zijn om alleen maar te kwellen en aan te vallen hecht ik niet veel geloof, wel in geesten van overleden personen)
Toestellen die niet veel nut hebben zijn meerdere bewakingscamera’s, EMF pomp, hoogspanning, FLIR, detectoren met infraroodstralen, lasergrids (tenzij constant gemonitord en geanalyseerd), digitale of gewone thermometers.
Heel soms is er resultaat te zien via foto maar het is niet zo dat dit onmisbaar is. 

Wat heeft dan wel zin? Iemand met kennis en jarenlange ervaring. Niet van geesten te zoeken in leegstaande woningen of begraafplaatsen al is dat wel mogelijk, maar bij mensen thuis. Alleen zo leer je immers ook de woning zuiveren van aanwezige geesten en weet je nadien of het ook echt gelukt is.
Ikzelf heb hier minimaal 30 jaar ervaring mee. Ik houd de meeste gevallen bij en volg ze op en heb zo heel wat in mijn archief zitten.
Ook is het zo dat je de ervaringen van bewoners van henzelf kan horen terwijl je dat in een leegstaande locatie niet weet. Ook dat is een voordeel.
Als op een of andere manier kan achterhaald worden wie de geest is en waarom die is blijven hangen of in de woning schuilt, is dat zeer nuttig want dan kan je ook iets proberen doen aan het probleem van de geest die hem hier houdt. Als een geest anders echt niet wil gaan, mag je immers doen wat je wil, hij zal niet weggaan. Enige helderziendheid kan hierbij helpen.

Haal dus iemand in huis die niet uit op is gewin en die ervaring heeft. Iemand die ook iets kent van andere paranormale fenomenen en op kennisvragen kan antwoorden zoals “wat is de SPR en wie stichtte het”. Dan vallen er al veel piepjonge “fantastische experts met zogezegd honderden zaken ervaring” weg. Als je dan ook nog liefst iemand hebt die bovendien helderziend kan waarnemen krijg je wel een ideale keuze.
Heb je zelf problemen met een geest dan kan je hier gratis info/hulp krijgen http://www.aura-oasis.be/website/contact-hulp/ en je kan ook zelf zoeken in de 400 artikels van welke de informatie zeer betrouwbaar is. Na meer dan 20 jaar website heb ik nog niets moeten verbeteren of aanpassen van wat online geplaatst is. De site is heel lang nr 1 geweest betreft informatie en is heel vaak gekopieerd door anderen wat natuurlijk niet mag wegens de copyrights. Ik zie ook vaak dat een andere pagina op een andere site is gemaakt maar met de inhoudelijke informatie die van www.aura-oasis.be is gebruikt.

Bij vele zaken de kwestie goed effectief opgelost. Ik reken alleen onkosten en afhankelijk van de af te leggen afstand is dat goedkoop als het niet te ver is.

Bij mijn ervaring zijn oproepen voor hulp bij geesten in huis, slechts zeer zelden te verklaren als illusie of iets door een natuurlijke oorzaak. Dit betreft als men aura-oasis contacteert om een woning te zuiveren. In bijna alle gevallen is het wel degelijk duidelijk dat er werkelijk een paranormale oorzaak is en heel vaak ervaar ik daar zelf iets. Meestal is het ook bewijskrachtig.

Aura-oasis verleent hulp bij geesten in huis of rond een persoon als de spookwoning in de omtrek ligt van Oost-Vlaanderen België. Ook een vrijblijvend paranormaal advies is mogelijk via email. Gebruik daarvoor http://www.aura-oasis.be/website/contact-hulp/

Andere gevallen

Ik heb al meer dan eens meegemaakt dat het zwaar spookte in een woning die nog niet zo heel oud is, bijv. 30 jaar. Daarom hoeft daar niemand vermoord te zijn. Er zijn ook andere redenen waarom de geest zijn intrek nam. Het merendeel zijn wel oude woningen met een geschiedenis.
Niet weinig volgt een geest iemand als die verhuist. Die kan dan weer verhuizen en die nog niet kwijt zijn. Ook dit heb ik enkele keren ondervonden tot de situatie opgelost was.
Ook kan een geest rond iemand hangen ipv. in de woning. In dat geval heeft die niets met de woning te maken en het hoeft zelfs niet eens iemand te zijn die je gekend hebt.
Als er iemand op een normale manier overleden is gaat die niet spoken. Het spookt dus niet omdat een oudje er in bed gestorven is. Die is elders.

Een voorbeeld

Ik typte een van de vele geestverschijnselen waar ik heenging uit op http://www.aura-oasis.be/website/spokend-huurpand/


aura-oasis
Andere artikels
Forum
Contact

FacebookGeesten naar het licht helpen
Hulp voor geesten in huis
Wat te doen bij geest in huis
Wat te doen als het spookt in huis
Geest verhuist mee
Schaduwpersoon verwijderen
Oplossing gezocht voor geesten in huis
Hoe geesten verwijderen
Gratis hulp voor geesten
Paranormaal onderzoek
Geesten verwijderen België
Hulp voor geest in huis
Help het spookt
Wat te doen als het spookt
Paranormale hulp
Hulp gezocht voor geesten
Schaduwman schaduwpersoon weg doen
Poltergeist
Klopgeest
Demon verdrijven
Geesten wegsturen
Geesten naar het licht leiden
Geesten verwijderen
Medium gezocht voor hulp
Geesten zien
Geesten verdrijven
Spoken verdrijven
Spook verjagen
Geest verdrijven
Paranormale groep
Paranormale organisatie
Ghosthunter
Spokenjager
Paranormaal medium geesten
Paranormaal onderzoek geesten
Onderzoekers geesten
Paranormale onderzoeker geesten
Gratis paranormaal onderzoek
Opsporen van geesten
Hulp gezocht voor geest
Kind ziet geest
Kind praat met ingebeeld vriendje
Communicatie met geesten
Handleiding voor het verwijderen van geesten
Handleiding om geesten naar het licht te begeleiden


aura-oasis
Andere artikels
Contact
Forum

Facebook