Aura-Oasis - - Studie en onderzoek van paranormale fenomenen

vrijdag 24 juni 2011

Wel of niet paranormaal


De acceptatie of verwerping van het paranormale.
We worden geboren met een bijna blanco bewuste herinnering. Ik zeg wel bijna want bepaalde vaardigheden en gewoontes hebben we blijkbaar al geleerd, We hebben vaardigheden bij onze geboorte. Die zijn soms duidelijker te zien bij dieren. Ook blijken we een aangeboren karakter en instelling tegenover bepaalde zaken te hebben.

Hoe we iets bekijken hangt ook af van onze stemming, ervaring, angsten, belangen, ego, aanzien en gevolgen van onze beoordeling.

In onze streng wetenschappelijke wereld herkennen we alleen de zaken die technisch beproefd kunnen worden.

Als we een ervaring opdoen met het paranormale, bijv. een zeer goede helderziende, dan blijkt ervaring niet altijd te leiden tot geloof in de feiten tegenover al dan niet duidelijk goochelen of psychisch begaafd. Maar men moet dit nuchter bekijken en niet vooringenomen.

Vooral meerdere eigen ervaringen zullen leiden tot een persoonlijk geloof in het paranormale.
Ook al zijn vele paranormale vaardigheden statistisch bewezen ten tijde van de ernstige parapsychologische onderzoekingen, velen houden gewoon vol dat het niet kan. Voor deze mensen eindigt de wetenschap bij dat wat al uit onze kennis bekend is. Het kan voor hen niet dat er iets anders zou bestaan die we nog niet perfect kunnen verklaren. Ze hebben ALLE wijsheid die bestaat in pacht en redeneren dat wetenschap alleen geperfectioneerd kan worden. Zoals de elementaire deeltjes van het atoom steeds tot nieuwe ontbrekende factoren leiden. Dat kan wel, al kunnen we dat evenmin controleren omdat de zintuigen en toestellen waarmee we dit registreren daar geen juist beeld van geven. Hier zijn ook zaken die we niet begrijpen en niet zouden bestaan moest het niet zijn dat we ze dagelijks waarnemen. Bijv. zwaartekracht tussen atomen of liever aantrekkingskracht tussen objecten die massa hebben.De verklaring hiervoor is het buigen van de ruimtetijd maar dit is zo goed als onverklaarbaar. Vooral omdat men denkt in deeltjes en dus naar het graviton zoekt, waar het niet aan ligt.

Een ander redeneert verder en moet herkennen dat er zaken zijn die we niet constant waarnemen en niet goed kunnen begrijpen. Zoals een soort mentale aantrekkingskracht van psychische elementen tussen elkaar.

Zoals we spreken over positieve en negatieve zienswijzen voor eenzelfde beoordeling van een feit of gebeuren, het zal vooral bepaald worden door hoe we ingesteld zijn. Je kan een bepaalde opvatting omtrent iets niet forceren. De ene ziet goede elementen in iets, de andere voornamelijk slechte. Het ligt grotendeels aan de aard van het gebeuren en de zienswijze hoe we hetzelfde fenomeen, verschillend gaan beoordelen.

We worden dus geboren met een voorkeursinstelling tegenover zaken. Als we onszelf niet kunnen dwingen een geloof of ongeloof aan te nemen, dan moet er al een opvatting zijn die het gedeeltelijk kan snappen en een die weigert deze zaken aan te nemen.

Dan zijn er ook nog paranormale zaken die we wetenschappelijk toch aannemen. Neem nu het placebo-effect. Geloof in een kans op genezing geneest en we hebben hier net zo min een verklaring voor als voor helderziendheid. Bij sommige zeer ernstige ziektes die ongeneeslijk zijn is dit des te duidelijker. Misschien speelt geloof in het geneesmiddel zelfs een zeer grote rol voor de werking van het geneesmiddel want een instelling van ongeloof kan net zorgen dat een beproefde geneeswijze het slechter doet.
Of men hoeft zelfs niet ziek te zijn om kort na het overlijden van de levenspartner ook te komen overlijden. Dit zal vooral voorkomen in huwelijken met een zeer langdurige vaste band. Men zegt dan dat men stierf van het verdriet maar dit is niet altijd zo causaal te koppelen met falende organen, virussen of bacteriën die de dood veroorzaken.

Hieruit blijkt dat het niet alleen "willen positief denken" is dat de rol speelt maar het geloof in genezing. Maar blijkbaar heeft ook geloof in sterven een zekere invloed al is er niets mis. Of geloof in een buitengewone kracht die men opeens bezit om iemand te redden, of een medisch ongelooflijk herstel van kwetsuren na een bijna doodervaring.

Zo'n mentale kracht kunnen we niet langs zenuwbanen, bloedbanen of andere verklaren. Je kan het gerust een psychische kracht noemen. Als die psychokinetische effecten op het lichaam kan hebben, moeten mentale vermogens ook mogelijk zijn.

Tegenwoordig worden onderzoekingen in die mysterieuze sector geblokkeerd en doet men liever een goed betaalde zinloze of niet veel uitmakende studie. Ik heb het over studies zoals die die uitwees dat mannen die naar borsten staren, 5 jaar langer leven. Zie http://www.hbvl.be/nieuws/wetenschap/aid888685/mannen-die-naar-borsten-staren-leven-5-jaar-langer.aspx. Je kan dit weglachen maar het is een duur betaald wetenschappelijk onderzoek en... je leeft langer. Maar dat helend hoogfrequent licht DNA zou kunnen herstellen is natuurlijk onverantwoord duur kwakzalverij-onderzoek. Of toch niet? Zie http://www.faqt.nl/foto/helende-blauwe-lichtenergie-geneest-dna-schade/] Hierdoor kan men dus ook veel langer leven want beschadigd DNA verwekt kanker.

Is de opvatting omtrent wat we geloven of niet en wat verantwoord is of niet, vooral een persoonseigenschap? Misschien moet er dan eens een onderzoek komen of de positieve of negatieve instelling tegenover psychische fenomenen wel aan de wetenschappelijke redenering  ligt maar dan door onafhankelijke onderzoekers zonder instelling vooraf (als dat bestaat). Want de instelling kan blijkbaar ECHT het resultaat beïnvloeden. Paranormaal?

En is het placebo zoals paranormale fenomenen onbegrijpelijk of kan je het technisch verklaren? Want dat wordt wel aanzien als doodnormaal. Maar er zijn ook medicijnen geweest die genazen omdat men verwachtte dat ze zouden genezen waarna later bleek dat het geen verschil kon maken. Toch waren ervan genezen.
Ook paranormaal?

donderdag 16 juni 2011

EVP

Electronic voice phenomena
Het was Jürgenson die ontdekte dat er  een stem van zijn overleden moeder stond op een natuurbandopname van vogelgeluiden. Samen met Raudive (foto) begon men dit te onderzoeken. Zo werd ontdekt dat het wel degelijk mogelijk was om paranormale stemmen van overledenen op band te krijgen. 
Tegenwoordig is "band" wat achterhaald en worden er nu vooral elektronische registratiemethodes gebruikt. 
Ook deed software om geluid mee te bewerken zijn intrede. Die was aanvankelijk bedoeld om geluid te verbeteren, niet om uit "niets" een gedrocht te voorschijn te moduleren. Helaas staan er zo veel sites op het web waarvan je bij de meeste opnames gewoon niets kan herkennen behalve dan de fantasie van degene die de zogenaamde stem een vertaling geeft. Zo krijg je helaas ook frasen die compleet onlogisch zijn voor een aanwezigheid om te zeggen of te laten horen.

Er zijn echter ook zeer goede bandstemmen of EVP's. Ik ben er voorstander van als programma's zoals Audition, Cool edit pro, audacity gebruikt worden om een in een ongefilterde opname gehoorde stem te verbeteren. Het moet dienen om de stem meer uit de grondruis te halen en niet om eens op iedere mogelijkheid te klikken tot je er iets kan uitpersen. Zo werkt het niet. Het geluid moet hoorbaar zijn op de originele, onbewerkte opname. Anders bedrieg je jezelf. 

EVP blijkt nog het best te werken op plaatsen waar geestelijke aanwezigheden kunnen vermoed worden. Vaak is een link te leggen met de geschiedenis. Vaak vind je deze opnames ook in locaties waar veel mensen een plotse dramatische dood gestorven zijn. 

Maar ik wil toch nog even teruggaan naar de oorspronkelijke stemmen. Het komt voor dat herkenbare stemmen van overledenen zich manifesteren. Zo namen we bijvoorbeeld eens een stem op van de zuster van een deelnemer. Ze was jong overleden en liet kinderen achter. In de opname riep ze haar naam en wenste haar dochter met naam een gelukkige verjaardag. Dat bleek de dag erna te zijn. 
Dat was wel een heel mooi teken en een heel mooi verjaardagscadeau van hun moeder vanaf gene zijde. 
De opname werd door de hele familie beluisterd en de stem werd door iedereen herkend als zijnde die van de overleden vrouw. 

Voor het opnemen van EVP is er vooral veel geduld nodig en best situaties die geschikt zijn om een zo hoog mogelijke kans te hebben op een respons. 
Voor het bewerken van de stemmen vind ik het noodzakelijk dat je weet wat je doet en dat je de heel vele instellingen begrijpt. Je moet er heel goed kunnen mee werken en altijd ook de originele opname behouden.

Het kan heel lang duren eer er een eerste succes is. Een geslaagde opname biedt helaas ook geen garantie voor het slagen van nieuwe testen. 

Dit zijn voorbeelden van eigen opnamen en opnames van de eerste stemmen die ik samen met de inmiddels beroemde Jackie Colligan maakte.

Als je zelf wil experimenteren, probeer dan bij voorkeur met personen die recent iemand verloren hebben of op locaties waar de persoon woonde indien hij door plotse dramatische toestanden is overleden.

Stel een vraag zoals je de persoon zou stellen mocht die nog leven en vraag hem te antwoorden. Wacht dan 20 sec in uiterste stilte en stel je tweede vraag. Let tijdens het opnemen op aanwezig zijnde achtergrondgeluiden zoals een omgevingsgeluid zodat dit niet verkeerd geïnterpreteerd kan worden bij het beoordelen.

donderdag 9 juni 2011

Ervaring in het paranormale

Ervaring
Door mijn natuurlijke interesse en levenslange zoektocht naar de waarheid achter paranormale fenomenen, ben ik heel veel in contact gekomen met paranormale fenomenen. Dit vooral door mensen die zelf paranormale ervaringen hebben gehad of die hulp zochten. 

Later was ik in erg betrokken in paranormale kringen en leerde ik veel mensen kennen die er ook mee bezig waren. Je moet dan wel zelf betrokken zijn bij anderen en niet alleen naar een beurs gaan of naar voordrachten luisteren. 
Het is de ervaring die telt en de zaken die je als getuige zelf hebt meebeleefd. Je kan wel dingen oppikken van iemand die over een onderwerp staat te filosoferen, maar vaak is hun onderwerp sterk overtrokken.

Je mag 200 uitstekende boeken bestuderen, naar 500 lezingen gaan, je zal nooit zo diepgaand de feiten kennen als degene die je zelf hebt meegemaakt. Ook leer je de mensen kennen die achter hun getuigenissen staan van ervaringen die je niet zelf kan waarnemen, zoals bijna doodervaringen en uittreding. Je ziet de persoonlijkheid, het karakter, de ernst en de omgeving. Je ziet de toestand waarbij ze alles zelf hebben ervaren tot in details. Daarbij heb je de mogelijkheid om bepaalde zaken na te trekken, zoals dingen die ze gezien hebben. Naarmate je meer kennis verkrijgt kan je ware verhalen duidelijk van fantasie onderscheiden. Zo zijn er immers aan een ervaring eigenschappen die weinig of niet bekend zijn en de getuige die de ervaring vertelt dus ook niet kan weten. Eigenlijk gaat het om dingen die men zelf nog niet begrijpt.

In 1995 richtte ik Aura-Oasis vzw op. We stond jarenlang nr 1 als vereniging op internet en we stonden in de gouden gids en in de destijdse webgidsen voor goede sites. We gaven een tijdschrift uit ook. Ik werd toen heel veel gecontacteerd. Ik heb ook veel over paranormale feiten geschreven en heb me altijd gehouden bij zaken die je echt wel mocht geloven en natrekken. Geen verhalen over elfjes. Toch hoef je niet altijd zelf betrokken te worden bij fenomenen. Je kan namelijk  heel veel zelf experimenteren. Je hebt alleen wel goede omstandigheden nodig. 

Als je bijvoorbeeld wil experimenteren met EVP, dan bedoel ik wel kwaliteit die je goed kan onderscheiden, dan gaat je dat beter lukken op een plaats waar veel emotie is blijven hangen. Thuis bij je computer kan je dat ook proberen maar het resultaat zal mager zijn.

Als je iemand kent die psychisch begaafd is zonder hulpmiddels, kan je daar ook zelf van ervaren, als deze je verrast met onmogelijk bekende feiten die men aanvoelt op een foto of voorwerp. Van degene die hulpmiddels gebruiken zijn er teveel slechte would-be zelfbenoemde "mediums". Ik zeg niet dat ze niets kunnen, daarvoor moet je dat eerst ervaren maar er zijn er wel die het heel goed doen en die het heel slecht en kunstmatig doen, met weinig of geen treffers en uitspraken zonder details (passe-partoutuitspraken). Anderzijds zijn er wel degelijk die onmogelijke details van een geschiedenis kunnen ophalen met enorme trefzekerheid en die men onmogelijk kon weten of veronderstellen.

Degene die zeggen dat het allemaal trucage of cold reading is herkennen vaak het fenomeen niet en zijn er niet genoeg mee bekend. Maar psychometrie kan wel degelijk en ook zonder dat er sprake kan zijn van toeval. Omdat ikzelf soms psychometrie doe, weet ik hoe het gaat en hoe ik zelf soms versteld kan staan. Als voorbeeld: iemand had een foto mee van een collega. Het was een foto die op reis was genomen en ik kreeg er geen informatie bij, totaal niets dus, behalve dat het een collega was. Ik zei dat ik die onder zijn trap zag werken, zag lopen met platen en dat hij dus een berging moest aan het maken zijn, onder zijn trap. De maandag erop had men het nagevraagd en het klopte. Vraag me niet vanwaar deze gegevens komen. Ik weet wel hoe ik erbij kan en heb sterk het gevoel dat dit doorgegeven wordt.

En op een dag komt dan een andere eigen ervaring door een ongeval waarbij je zelf ervaart hoe levensecht en controleerbaar alles is. Je was zelf even geest... dat overkwam mij toch. 

Doordat ik ook vaak ter hand werd genomen door mensen die met vreemde verschijnselen in de woning zaten, ben ik een redelijk aantal keren getuige geweest van sterke paranormale fenomenen waar ik erbij was toen ze plaatsvonden. 

Je vindt deze zaken niet door er zelf naar te zoeken of door er ergens te zitten op wachten. Ze gebeuren ook bij voorbaat terwijl je er net even niet op let. Ze komen over op een manier die je eigenlijk eerst gewoon denkt te kunnen verklaren. 
Bijv. je doet een stap achteruit en botst tegen iemand op die blijkbaar achter je staat. Je zegt pardon en draait je om om te constateren dat je heel alleen bent en nergens op gebotst kon zijn. 

Als voorbeeld een echt gebeurd voorval op een historische plaats van 800 jaar oud, gebeurde het dat het midden in de zomer begint te hagelen zodat we met meerderen een minutenlang gekletter van jewelste hoorden op het dak. Dat kan evenwel in de zomer, het was echt een harde hagelstorm waar je zeker niet zou kunnen blijven instaan. Maar als het blijkt dat de mensen buiten gewoon blijven genieten van de zon bij zo'n geweld en niemand iets gemerkt of gehoord heeft lijkt je dat minimaal heel sterk en onmogelijk. Dit terwijl je het binnen allemaal hoorde en de witte hagel zag opspringen aan de vensters. Het is iets dat pas vreemd overkomt op het moment dat je beseft dat het helemaal niet hagelde. (dit was wel in een woning met meerdere fenomenen, ze had ook een hele geschiedenis)

Als je via automatisch schrift te lezen krijgt dat een bekende persoon doorkomt waarvan je aanneemt dat die leeft, omdat die jong was en je ze nog onlangs zag, denk je dat je fantasie speelt. Als het daarop volgende schrift uitlegt dat deze persoon zelfmoord heeft gepleegd, wil je dit natuurlijk wel weten. Je kende deze en wist het niet.
Dat dit bij navraag bleek juist te zijn zette een conversatie in gang via datzelfde automatisch schrift, die maandenlang werd gevolgd.
Als later een goede helderziende die hier onmogelijk iets kon van weten, deze persoon ook nog perfect kan beschrijven en horen, op een manier dat het onmiskenbaar om deze juiste persoon moet gaan, kan je dit niet meer ontkennen en gezien de omstandigheden en de details kan je alle toeval hier uitsluiten. Hij wist dingen die we via automatisch schrift gecommuniceerd hadden en waar ik volgens eigen normen niet voldoende hard bewijs had om de feiten te staven. 

Ik kan hier niet alle paranormale kwesties waarin ik betrokken werd in dit artikel beschrijven, omdat het een zeer uitgebreide beschrijving zou vergen om de ervaring en de werkelijkheid zo te omschrijven, dat je een beetje zou kunnen begrijpen hoe de ervaring was, hoe overtuigend ze was en hoe ze in het echt beleefd wordt. En dan kan je nog denken dat ik een fantast ben of overdrijf, omdat je mij niet kent. 

Bedenk dat de meeste echte paranormale ervaringen op het moment zelf erg reëel overkwamen tot je beseft dat het eigenlijk niet kon. Op het moment zelf ben je eerst gewoon verwonderd en denk je een gemakkelijke verklaring te vinden. Eens de feiten doorgedrongen en gecontroleerd zijn blijkt het geheel niet te kunnen maar het gebeurde toch. Zie het voorbeeld van de hagel... Je denkt dat het hagelt, je spreekt erover, het blijkt dat het dan enorm plaatselijk moet geweest zijn. En onder een dak met dakvensters kan je dit nu echt ook niet miszien of mishoren. Het geluid komt van overal. We namen het meer meerderen van binnen waar, terwijl er buiten heel veel mensen op terras en in de tuin zaten en welke niets gehoord of gezien hadden.

En als je over zo'n dingen nadenkt dan herken je misschien zelf ook een paranormale ervaring. Voorbeeld: misschien hoorde je bijvoorbeeld ooit iemand zeer duidelijk je naam roepen, terwijl dit niemand geweest kan zijn.

Misschien heb je dan gewoon je schouders opgetrokken en heb je het zo uit je geheugen laten verdwijnen, ook al ervoer je het zeer duidelijk. 

zaterdag 4 juni 2011

Persoonsgebonden geesten

Persoonsgebonden geestelijke aanwezigheden
Er zijn heel veel mensen die zich niet alleen voelen. Ze voelen zich vaak bekeken, ze worden aangeraakt, geknepen, ze zien schaduwfiguren voorbij lopen, ze horen geluiden alsof er iemand is, of ze krijgen nachtelijk bezoek.
In de eerste plaats zou je hier op een plaatsgebonden geestelijke aanwezigheid denken. Maar in veel gevallen gaat dit niet op. Er is ook niet vanaf te geraken door een verhuis zoals bij een spookhuis. 
De aanwezigheid gaat overal mee en anderen kunnen die niet waarnemen zoals jij dat doet. Bijgevolg wordt het slachtoffer vaak psychiatrisch beschouwt. 

Het best bekend zijn "onzichtbare vriendjes" zoals kinderen die kunnen hebben. Men acht dit een puur psychologisch verschijnsel maar vaak is dat niet zo. Ze zien en horen ze soms echt, terwijl ouders het als een fantasie beschouwen. Maar als de beschrijving later toevallig wordt teruggevonden en het is er een die het kind niet kon weten, blijkt de verrassing. 

Net zoals kinderen die vriendjes hebben, kunnen volwassenen die ook hebben. Vaak zijn dat dan geen speelkameraadjes meer maar worden ze beschouwd als een beschermende geest waarmee men kan praten en die men dingen kan vragen. 
De tekening hierboven illustreert hoe een psychisch tekenaar het personage kon tekenen die bij iemand aanwezig was en daarbij zie je de foto waarop de figuur is teruggevonden. 
In enkele gevallen is die geestelijke aanwezigheid eerder lastig. 's Nachts beleeft men hoe je lichaam wordt aangeraakt of gebruikt of hoort men geluiden of stemmen. Soms commanderen deze of maken de aanwezigheden het leven moeilijk.
In andere gevallen is er een geest blijven plakken die op de een of andere manier zelf is binnengelaten. Vaak wil men die zelfs niet kwijt want er zit één goede bij die men wil blijven houden. Men beseft niet dat deze twee rollen kan spelen. 

De reden waarom een overledene aan iemand blijft kleven loopt vaak uiteen. Dit kan van een persoonlijk belang, als degene die ontvankelijk is variëren, tot iemand die nog met agressie is blijven hangen en daartoe een persoon wil gebruiken, tot een geest die zich seksueel aangetrokken voelt. Maar het kan uiteraard ook een  vriend zijn die zelf uit het leven is gestapt.
Waarom iemand bij een bepaald persoon blijft hangen is vaak onduidelijk. Zo kan het voorkomen dat er geen enkele reden of verband gevonden kan worden, al kan er met de geest gepraat worden en kan hij/zij zo zijn verhaal vertellen. 
Zo had ik als voorbeeld, ooit eens een meisje die een ander meisje rond haar had, die beweerde van haar moeder verlaten te hebben toen ze ergens in een natuurgebied verloren liep. Het meisje kon letterlijk beschrijven waar de andere zich bevond, wat deze deed, in welke houding ze zat enz.
Een ander had een soldaat bij zich en voelde keer op keer een pijnscheut bij het hart waar hij zou neergeschoten zijn. Dit liet ook een rode plek achter op de huid die er zonder fysieke reden op verscheen. Ook schreef deze entiteit automatisch. 

Zelf had ik via spiritisme eens iemand die beweerde bij mij te zijn maar die voor zover ik dacht toch nog moest leven? Ze beweerde dat ze zelfmoord gepleegd had wat ik behoedzaam probeerde na te trekken tot alles uiteraard bleek te kloppen. Het motief was me dan opeens ook duidelijk omdat ze nog beloofd had iets terug te doen voor wat ik voor haar deed en waarvan ze sterk onder de indruk was. 
Een helderziende vriend die hier niets van wist en die ik zelden nog eens zie, beschreef wie hij bij mij zag en herhaalde enkele zinnen die doorslaggevend waren om niet meer te twijfelen dat hier in elk geval iets paranormaals aan de hand was. Hij noemde ook haar niet voor de hand liggend en toch erg weinig voorkomend beroep. Later hielp ik haar overgaan naar gene zijde. 
Begrijp hier nu dat ik bij deze korte beschrijvingen niet het hele verhaal kan neerpennen, maar dat als het plaatje bijeen gepuzzeld was, alles behoorlijk verklaarbaar was. 

Vaak speelt een niet gesloten aura een rol voor het ontvangen van zo'n persoonlijke geesten. Ook maakt de geest zich vaak niet bekend.
Het is ook vaak moeilijk om deze kwijt te raken.  In ieder geval, via psychologische of psychiatrische weg lukt het niet. Er zijn echter wegen om daar van los te komen, maar het is niet gemakkelijk.

In ergere gevallen kan de geestelijke aanwezigheid iemand overnemen. Bezetenheid. Een exorcist met wijwater die deze verbant met de bijbel zal niet veel helpen, tenzij de geest zelf heel religieus is en zelf weggaat vanwege eigen geloof. Ook wierrook en andere rituelen blijken niet te helpen. Soms kan iets kort lijken te helpen maar dat is vaak enkel illusie.

Een persoon die bezeten geraakt is vaak door meerdere geesten bezeten die deze op ieder vrij moment kunnen overnemen. Zo bestaat er ook het verschijnsel als psychiatrische stoornis MPS, multiple persoonlijkheidsstoornis of dissociatieve stoornis. (DIS)
Bij zwaardere bezetenheid valt het slachtoffer flauw en komt recht als iemand anders. Dit heb ik ook ooit beleefd. Dit was een heel zeldzaam geval en is beschreven op de website.

Maar slechts een deel van de mensen die iemand bij zich dragen, heeft daar ook hinder of stoornis van. Denk maar aan de ingebeelde vriendjes die ik beschreef. Maar als de lakens bewegen als iemand je 's nachts aanraakt is er toch wel iets meer dan psychiatrisch. En dat komt voor.