Aura-Oasis - - Studie en onderzoek van paranormale fenomenen

vrijdag 27 mei 2011

Soorten uittredingen

Algemene informatie omtrent uittreden.


Astrale projectie


Bewust uittreden is niet zo gemakkelijk te leren. Sommigen lijken het te kunnen, anderen gewoonweg niet. Het kan meestal door begeleide training wel aangeleerd worden via het Monroe-Institute en via The Lucidity Center. 
Ik moet er ook op wijzen dat er een verschil is tussen 2 soorten uittredingen. De meeste die bewust, door training uittreden hebben niet 100% dezelfde ervaring daar ze niet echt volledig los zijn van hun lichaam. Ze zitten dus tussen de twee. Hun ervaring is ook niet zo "echt". Sommige waarnemingen kloppen niet exact met wat ze waarnemen. Dit komt doordat de uittreding nog vermengd is met de voorstelling. Ik noem dit de Astrale Projectie.

De echte etherische uittreding


De tweede soort, de enige echte, komt bijna alleen voor bij ongevallen en bijna doodervaringen. Enkele personen bleken dit echter te kunnen. Ik noem het de Etherische uittreding. Bij deze uittreding heeft men niet eens het gevoel dat men is uitgetreden. Men merkt het maar doordat enkele dingen niet helemaal normaal meer lijken. Toch heeft men het niet snel door. Bijvoorbeeld, je spreekt tot iemand en hij antwoord niet. In feite heeft hij je niet gehoord noch gezien. Voor jezelf sta je er echter wel geheel echt en life bij! Dat is ook de reden waarom vele aardgebonden entiteiten niet kunnen aannemen dat ze dood zijn. Ze ervaren wel enkele dingen die ze niet begrijpen. In beide gevallen kan men zichzelf zien liggen, doch het is niet noodzakelijk. De ervaring van Richie (de best beschrevene ooit) die door longontsteking tijdens zijn militaire dienst "overleed", vult een gans boek, dat ook uitgegeven is. Richie ontdekte zijn lichaam maar een tijd nadien.De film Ghost geeft een perfect beeld van hoe het is om uitgetreden te zijn. In de film merk je ook dat de hoofdrolspeler zichzelf maar ziet liggen als hij terugkeert na een jacht op zijn moordenaar. De hele film geeft een uitstekend beeld over mediums, uittredingen, andere astrale aardgebonden wezens, geestfenomenen en demonische figuren. Voor mij staat bijna vast, dat de man die het script maakte dan ook zeer goed geïnspireerd was, of zeer goed op de hoogte was. 

Voorvallen die men heeft waargenomen tijdens zulk een echte uittreding kloppen perfect met de realiteit. Voor het moment is dit ook het krachtigste bewijs voor Bijna doodervaringen. Men beschrijft bijvoorbeeld een heel speciaal instrument dat een chirurg gebruikt heeft tot in details. Men ziet dingen buiten die kloppen en die niemand wist. In de BDE is het de eerste fase, daarna heeft men het gevoel plots te reizen doorheen een duisternis (tunnel) naar een lichtpunt. De rest ken je wel. Niet iedereen beleeft alle fases van een BDE. Het ligt eraan wanneer de ervaring plaatsheeft, hoe lang je al "dood" bent, in hoeverre je al los bent van je lichaam enz... De uittredingen die Monroe persoonlijk beleefde zijn van deze etherische soort (alsook Muldoon en andere) Degene die daarna in zijn boeken beschreven worden, die hij deed met proefpersonen zijn zo goed als allemaal van de astrale soort.vrijdag 20 mei 2011

Psychische diagnoses


Paranormale diagnoses bij ziekte. 
Edgar Cayce had het destijds al en was er beroemd door geworden. In trance had hij een spiritueel contact met een geneesheer die de juiste diagnoses van ongekende ziektes gaf en hij hoorde welke behandeling de patiënt zou helpen. Vaak stuurden zelfs wanhopige dokters hem patiënten.

Dit meisje kan heel duidelijk juiste diagnoses stellen maar op een helderziende manier. Ze zijn bijna altijd juist. Die diagnoses zouden medisch kunnen nagetrokken worden, dus waarom moet men dit sceptisch gaan dwarsbomen? 
Er lopen ongetwijfeld veel would-be genezers en paragnosten rond, maar laten we de nuttige situaties niet vergeten.

In moeilijke gevallen waarbij men geen tijdige oorzaak of diagnose kan stellen zou zij heel goed kunnen bijdragen. Daarna kan een medisch onderzoek het bevestigen als dit juist zou zijn.

Natuurlijk kan dit niet altijd genezen. Hier in dit geval kan men dus gerust pleiten "dit heeft nog nooit iemand genezen". Maar kan een "paranormale ontmaskeraar" dit ook zoals zij dit kan?
Wanneer gaan onze ogen eens willen zien wat er echt te zien is? Ongecensureerd door onze persoonlijke meningen en filosofieën. Als deze werkwijze nu werkelijk juiste diagnoses kan stellen die daadwerkelijk medische hulp kunnen betekenen voor de zovele ongevonden oorzaken van ziektes of pijnen, wat is er dan op tegen? 

vrijdag 13 mei 2011

Paranormale in de media

Het paranormale in de media
Er bestaan zonder twijfel fenomenen als psychometrie, spiritisme, uittredingen, psychokinese en geestverschijnselen. Daarbij behoort ook alles dat ermee te maken heeft. Bijna alle andere paranormale fenomenen kunnen we daarbij onderverdelen. 

De foto toont een tv-scherm waar Jurgenson na zijn dood doorkomt via ITC. Dit is een techniek waarmee via apparatuur contact geprobeerd te maken met het leven na de dood. Iets zoals EVP, het opnemen van paranormale stemmen. Dit kan je dus onderverdelen bij contact na de dood of spiritisme. 

Wie de paranormale materie uit eigen interesse heel goed onderzoekt, zowel geschiedkundige fenomenen zoals het zeer goed materiaal van de SPR, zowel als eigen experimenten en verkenningen, zal niet meer twijfelen. 
Men kan echter voor de meeste mensen een zonderling zijn door in deze zaken te geloven en helaas zijn er ook "te lichtgelovigen" die dan maar alles slikken wat in boek of op beurs verschijnt.

De media heeft niet alleen zeer beroemde en zeer goed onderzochte paranormale fenomenen bekend gemaakt maar brengt heden ook nieuwe programma's zoals bijvoorbeeld "het zesde zintuig" waar moedigen zich kunnen wagen hun paranormale vermogens te verkennen en te demonstreren. 
Hiermee overtuigt men zeker al mensen, al zijn het maar alleen al maar diegene die meededen en een foto van een familielid met tragische geschiedenis uitleenden aan de kandidaten die dan moeten proberen aanvoelen over wat het gaat. (zoals in de programma's met Lisa Williams)

De programma's zijn niet op voorhand afgesproken zoals sceptici noodgedwongen soms moeten beweren, noch zijn ze cold reading of trucjes (tenzij ze speciaal zo gemaakt zijn, in de vorm van een soort goocheltrucs).

Men andere programma's zoals psychische detectives, psychische kinderen, helderzienden en fluisteraars trekt men een grote interesse. Daarnaast zijn er historische documentaire uitzendingen over heel bekende paranormale fenomenen (bijv. de Enfield poltergeist) die zeer goed bestudeerd zijn en met veel getuigen, slachtoffers, onderzoekers, bewijsmateriaal en dergelijke gereconstrueerd zijn, maar die je eerder aantreft op extra digitale televisiekanalen. Deze laatste zijn heel waardevol en vaak heel goed onderbouwd met opzoeking van historisch feitenmateriaal dat uiteindelijk de feiten verklaart. Het gaat meestal om zenders van het genre national geographic en history channel. 

Dan zijn er ook nog de hedendaagse heel populaire ghosthunters series waarbij meerdere teams, erg bekende spooklocaties gaan onderzoeken om daar een stukje bewijs of ervaring op te doen. Afhankelijk van het team, de locatie en het feit of daar tijdens de aanwezigheid registraties gebeurd zijn, waarvan zaken op film of geluid zijn vastgelegd, kan de kwaliteit nogal zwaar verschillen tussen de series. De meeste zijn echter redelijk goed. Een der beste series is "Most Haunted" die historisch erg goed geïnformeerd is, een professionele parapsycholoog, professionele historicus en meestal ook een erg bekwame psychic aan boord hebben.

Hoewel laatste door overvloed aan spokenjagers en het tekort aan bekende locaties, zijn beginnen afnemen, is een groot deel van de gewone burger meer een open mind gaan beginnen verkrijgen. 
De meeste van deze programma's zijn immers redelijk ernstig al zijn er natuurlijk ook weer die teveel opgeblazen zijn maar die haal je er na een aantal afleveringen zo uit. 

De media vervult hier een beurtrol na opbloeiende verschijnselen zoals toen mesmerisme en hypnotisme de wereld verbaasde, en toen spiritisme doorbrak met bewezen teruggevonden feiten, helderziendheid, bijna doodervaringen zoals bestudeerd door Moody. Allen hadden hun toptijdperken die een grote impact hadden op de verandering van onze materiële opvatting.

Hopelijk zet de trend zich verder voort en opent dit een perspectief voor aanvaarding van geestelijke verschijnselen, die de wetenschappelijke moeten aanvullen. Dit is nodig als we nog meer willen begrijpen van complexe bio-geestelijke processen, die we dagelijks onbewust gebruiken in onze leefwereld. (bijv placebo-effect)
Uiteindelijk zal het dan mogelijk blijken dat zich een bewust leven kan ontwikkelen uit enkele minuscule chemische elementen zoals bijv. DNA. Met scheikunde alleen komen we hier immers niet uit...

Hiermee moeten uiteindelijk verschijnselen zoals de foto hierboven, verklaard kunnen worden welke nu gewoon terzijde worden gezet. Dit is van een tv gefilmd met een videocamera die tegelijk als beeldbron voor de tv diende (gesloten lus). Het feit dat dit het portret is van de eerste persoon die het fenomeen ontdekt heeft, is een hard feit welk men anders niet kan verklaren. Dit is geen alleenstaande kwaliteitsopname noch fraude. 

donderdag 5 mei 2011

Vreemde geestverschijnselen

Geestverschijnsel of schizofrenie?
Ik ga hier proberen enkele aparte geestverschijnselen te beschrijven die een twijfel laten bestaan tussen psychisch en fysieke oorzaken. Hier is er alvast één. 
Toen ik opgebeld werd omwille van vreemde verschijnselen thuis die volgens hen op een aanwezigheid leken, was zoals gewoonlijk de eerste vraag die ik mezelf stel, de betrouwbaarheid van de bron. Er zijn er immers die een psychotische stoornis hebben en daardoor hallucinaties doormaken die ze gaan koppelen aan eigen verklaringen. Zo'n eigen verklaring is bijv. de waan dat velen rondom hem een complot smeden en voodoo  of zwarte magie toepassen waardoor hun allerlei onheil treft en een achtervolgingen. 
Maar er zijn er duidelijk ook die verschijnselen waarnemen en er stemmen bij horen die niets te maken hebben met enige psychiatrische stoornis. 

De belster legde uit dat er vreemde verplaatsingen waren in huis en dat veel energie uit warmte weggetrokken werd. Ze werd ook lastig gevallen doordat ze letterlijk het vuur aan de schenen gelegd werd. Dit was duidelijk het ernstigste verschijnsel.

Iemand kan nu wel stemmen horen en dat is vrij bekend, maar iemand die lastig gevallen wordt (en meestal ook stemmen hoort) is al moeilijk begrijpelijker. Het lastig vallen gaat meestal dan nog om seksuele handtastelijkheden, aanrakingen van bijvoorbeeld het been en nog andere. Dit komt vrij regelmatig voor maar wordt vaak teruggehouden om ermee naar buiten te komen.
Maar het branden van de benen had ik nog niet gehoord. 

Zowel de vader als de vrouw stonden er toch op dat ik eens zou langskomen en ik zou proberen in contact te komen met een mogelijke aanwezigheid. Daarvoor moesten enkele mensen mee om dit spiritistisch contact te kunnen bewerkstelligen, indien het daar van toepassing zou zijn.

Het was niet de eerste keer dat ik mensen met "psychotisch ogende klachten" probeerde te helpen. Meestal is het mogelijk in contact te komen met de kwelgeest van de stemmen waarbij in sommige gevallen de doorgekregen informatie dezelfde was als de doorgekregen stemmen. Dit had nooit problemen opgeleverd.
Deze beschouwing verdient zeker nadere studie. Tenminste als men dat kan doen met open mind voor psychische verschijnselen. 

Het eerste dat in dit geval merkwaardig was, was dat de getuigenissen van zowel de vader als de dochter consistent waren en beiden dus hetzelfde vertelden. De dochten zou mogelijk psychotische waarnemingen kunnen hebben, maar dat de vader dit ook zou hebben lijkt me al moeilijker. Ook verklaarden ze fysieke verschijnselen waargenomen te hebben zoals de gietijzeren kachel die onverklaarbaar snel afkoelt terwijl deze nog brandde. De kachel deed dit ook niet dagelijks maar soms. Iets ging dus met de energie gaan lopen. 
Dan werden nog geluiden waargenomen, waren er nog voorwerpen die zich verplaatsten en werd soms ook een ijzige koude gevoeld.

Een gevoel van een ijzige koude tocht is welbekend. Minder bekend is een uitgesproken plaatselijke temperatuurstijging, maar deze komt ook wel voor, zei het veel zeldzamer. Waarschijnlijk gaat het om een uitwisseling van energie waar er eerst warmte werd onttrokken.

Maar iemand die een hevige hitte aan de schenen voelt had ik nog nooit gehoord en ik wist ook niet goed of ik dit voor werkelijkheid kon houden. Toch zijn dergelijke gebeurtenissen en gevoelens, voor wie ze meemaakt een werkelijkheid, wat ook de oorzaak of diagnose is.
Die tijd bestonden nog een thermische camera's maar heden zijn er daarmee zeker ook al zo'n fenomenen van plaatselijke temperatuurstijging geregistreerd.
Die avond moesten we daar met een team spiritistisch contact proberen maken. Daartoe had ik speciaal anderen meegevraagd, teneinde met voldoende te zijn voor de kring ter plaatse. 
Iemand kwam door die verantwoordelijk zou zijn en we probeerden te bekomen dat hij de vrouw gerust zou laten en deden een eerste poging om deze te laten overgaan.
De sessie was heel vlot gegaan via een heel goed medium die dus erg goed ontving.  Met haar erbij kwam de communicatie razendsnel door, zo snel dat het moeilijk te volgen was om op te schrijven. Alhoewel de situatie daar gekalmeerd leek, bleek nadien het medium zelf lastig gevallen te zijn geweest. Dit was echter de eerste keer dat zoiets ooit gebeurde.

Nu was zij het immers die gebrand werd aan de benen en erop wees dat het geen lichte gewaarwording was geweest maar iets heel ernstigs, zoals de vrouw dus ook probeerde duidelijk te maken. Het medium was iemand die helemaal niet fantaseerde. 

Ze kon er dus alles behalve mee lachen, al hadden we al zoveel mensen geholpen, al was dat vaak op eigen gebieden die persoon na persoon specifiek zijn. Elke zaak was dus een andere al kwamen contacten met plotse overledenen vaak voor. 

Het had enkele weken geduurd eer ze van die folterende brandende benen, "alsof ze in brand stonden" , afgeraakte.

Hoewel de verschijnselen volledig verdwenen waren wou ze het niet meer wagen. Het was "serieus" geweest. Zij had letterlijk de kwelgeest meegekregen naar huis en haar eigen kwellingen hadden haar overtuigd dat dit feit authentiek was en geen "stoornis" van de vrouw en haar vader die er ons voor opbelden.

Ik heb nog andere gevallen gehad die psychisch gediagnosticeerd werden maar die wel degelijk een fysiek karakter hadden en externe geestverschijnselen. Maar deze zijn voor een volgende beschrijving.
Het feit dat hier drie personen wanen zouden hebben, kan op basis daarvan worden uitgesloten. Er was wel degelijk iets aan de hand.  
Er bestaat geen twijfel over dat zuivere geestverschijnselen en poltergeistverschijnselen bestaan. Het is echter moeilijk te geloven als je ze niet zelf hebt meegemaakt en waargenomen. 

aura-oasis
Contact