Aura-Oasis - - Studie en onderzoek van paranormale fenomenen

woensdag 1 oktober 2014

Bestaat de dood?

Is de dood het einde?
Men kan niet bewijzen dat de persoonlijkheid na de dood niet meer bestaat. Er is immers soms contact mogelijk vanaf gene zijde die bewijskrachtig genoeg is om er niet meer te kunnen aan twijfelen. Ik heb zo enkele zeer straffe feiten meegemaakt van zaken die door de overledene meegedeeld werden en die niemand van de deelnemers van de seance konden weten. Het ging om zeer precieze gegevens zoals een gsm nummer van een wereldberoemde Belg. Toen die werd opgebeld om te weten of het klopte, was de eerste vraag, hoe kom je aan mijn gsm nummer. Natuurlijk want die gaat dit niet publiek bekend maken. Hij zou niet meer moeten slapen. Bovendien waren er talrijke andere gegevens meegedeeld die persoonlijk waren tussen de doorgekomen, beroemde Vlaming en de opgebelde.

Nog een ander geval was waarbij een vader zijn dochter
op jonge leeftijd verloren had  aan kanker. Toen ze doorkwam wilde ze graag dat haar vader terug contact opnam met zijn zoon waarmee hij al zeker 10 jaar in onvrede was en waarvan hij niet eens meer wist waar die woonde. Ze vertelde de naam van een dorp dat niemand kende en ook een vreemde straatnaam die waarschijnlijk uniek was. Ook het huisnummer werd meegedeeld. Niemand van ons had ooit van zo'n dorp of straatnaam gehoord.
Zijn dochter zei ook dat hij grootvader zou worden van "naam" (meisje). Dit werd door ons beoordeeld als een absoluut onmogelijk juiste en lange naam. Nog nooit gehoord hier in België. Het kon wel een nooit gehoorde Oosterse naam zijn of van een ander land met ongewone taal (zoals bijv. Japans). Dat konden we niet geloven en ook het adres achtten we erg onwaarschijnlijk. Er komen immers gemakkelijk spellingsfouten door of entiteiten die zich proberen uitgeven voor een bepaald geaccepteerd persoon in de kring. Deze liegen dan op zulke gegevens omdat ze het antwoord niet weten.
Ook de vader/moeder wisten niet waar de zoon uithing en waar die momenteel kon wonen.
Maar alles bleek juist, het dorp en het adres bleek te bestaan. Ook nog andere gegevens inclusief, bij de geboorte idd. een dochter en met die ongelooflijk complexe naam.
Hij reed er naartoe en ze kregen zo weer contact.

Hier werden dus details onthuld die enkel de persoon in kwestie kon weten. De naam van de kleindochter die geboren zou worden kon niemand weten tenzij dan misschien de ouders zelf (6 maand op voorhand?)

Maar goed, die persoonlijkheden bleken dus na de dood overtuigend te contacteren geweest te zijn. Bij de Beroemde Vlaming kwamen zelfs feiten aan het licht die verkeerd beoordeeld werden door het onderzoek naar de doodsoorzaak en de media omtrent zijn doodsoorzaak. Toen was die list nog niet bekend. Nu is het een bekende oplichtingstruc in bepaalde milieus die al eens fout kan gaat.

Maar ik heb deze dingen ervaren, samen met anderen. Iemand anders kan ik er niet mee overtuigen en ik kan dit ook niet in een lab nadoen want zo'n vloed van correcte gegevens die niemand kon weten en die ook niet te raden waren, komen slechts heel weinig voor.
Bovendien... we zagen in het zesde zintuig en vooral "plaats delict" dat er bij sommigen dingen doorkwamen die correct waren, maar geen enkele scepticus is bekeerd. Ze veroordeelden het al voor het op tv kwam.

Betreft de vraag om de dood dan te bewijzen. Eigenlijk kunnen we dat niet vragen. Dit is de algemene opvatting die voor 99% van de mensen heel logisch klinkt.
Dan is het wel juist dat degene die zoiets beweert en het hard wil maken, het moet bewijzen. Helaas moet die dit keer op keer zonder fouten en doet men dit zolang doen tot er foute gegevens zijn. Enkel de geruchten van de belachelijkste fouten zal men lustig rondspreiden.aura-oasis  
Andere artikels  
Contact 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten