Aura-Oasis - - Studie en onderzoek van paranormale fenomenen

zondag 27 oktober 2013

Openheid voor het paranormale

 
De waarde van feiten
Ik vind dat enkele duidelijke verschijnselen, die soms ook wetenschappelijk bewezen zijn er toch toe bijdragen dat de mens gaat inzien dat er meer is.

Het is een feit dat helderziendheid bestaat, al is niet iedere "helderziende" een echte ziener en interpreteert een helderziende eens iets niet geheel juist of raakt hij soms verward. Je kan dus geen perfectie verwachten zonder fouten.
Zo zijn er nog zaken die we niet meer kunnen ontkennen en beseffen dat er ook dingen mogelijk kunnen zijn, waar we geen fysieke verklaring voor hebben.

Ieder jaar dat deze zaken verwijderd gehouden worden, is een jaar dat de wetenschap verliest voor iets waar ze uiteindelijk toch eens tot inzicht zal moeten komen.

Het is absurd, te stellen dat psychische zaken niet kunnen bestaan omdat we de werking nog niet begrijpen. We begrijpen de werking niet doordat we er niet voor openstaan en het op voorhand veroordelen. In tegenstelling van wat velen denken, dat deze handelswijze er een is van gezond verstand, is het er net een van bekrompenheid om bepaalde feiten te gaan ontkennen, loochenen, aan bedrog toeschrijven omdat men er zelf nog niet bij kan.
Ook dingen die iemand nog niet begrijpt of gelooft, kan bestaan.

Ik zeg niet dat we de strijd tegen sceptici moeten aangaan want hun motivaties zijn er van hatelijkheid. Ik zeg ook niet dat we Madame Blanche moeten geloven als ze beweert dat op 31 december de aliens ons met een straal voor vrede een gelukkig jaar zullen komen wensen. Maar we kunnen niet ontkennen dat bepaalde helderzienden, herhaaldelijk en met succes, (gratis) geholpen hebben om de juiste gang van misdaadzaken beter te begrijpen, de juiste verdachte te kunnen aanhouden of het lijk of ander bewijsstuk te vinden.

Als het gelukt is, en herhaaldelijk blijkt te lukken en de feiten dit duidelijk aantonen dat het klopt en geen toeval kan zijn door de precieze details, is het dan niet lichtzinnig om koppig zijn opvatting te blijven volhouden dat dit allemaal maar onzin is?

Persoonlijk vind ik dat zulke cases, alsook vele getuigenissen van bijv. bijna doodervaringen, waargenomen verschijnselen van bijv. poltergeistverschijnselen door meerdere getuigen en of video, waardevol zijn. Niet om weerbarstige sceptici te verslaan, want wie vijandig gekant is tegen deze zaken kan men niet de ogen openen als men het net niet wil zien en met moerasgasverklaringen afkomt zoals "massahallucinaties", die gewoonweg niet bestaan.
Wel zijn deze feiten waardevol voor wie de materie op een open manier beschouwt en inzien dat bepaalde feiten onmogelijk toeval kunnen zijn of meerdere getuigen onmogelijk allemaal kunnen hallucineren.

Nu goed, dit is mijn visie. Aan de andere kant sta ik zelf niet goedgelovig tegenover iemand die zich bijv. paranormaal ziener of iets anders noemt als hij nooit een opmerkelijk resultaat kan tonen. Helaas zitten er zelfoverschattende personen, zelfbenoemde experts met weinig kennis van de materie tussen.
Dat er ook oplichters bestaan die van de goedgelovigheid van bepaalde personen misbruik maken, ligt niet aan de "paranormalen". Oplichters vindt men in iedere branche. Ook daarvoor zijn bewijzen een must.

Ik vind dat het tijd is om in te zien dat er over de oceaan toch land zou kunnen zijn als velen dat gezien hebben.

aura-oasis 
Contact 
Reacties zijn hieronder mogelijk of via Forum

dinsdag 1 oktober 2013

De voorspelde onderzeese kristallen piramide

2000 meter onder zee: Edgar Casey

Edgar Casey werd de slapende profeet genoemd. Hij wist in slapende toestand vooral diagnoses te stellen van ziektes maar hij onthulde ook veel andere fantastische feiten.
Vele van die feiten zijn echter nog niet bevestigd.

Zo is een aantal jaren geleden ontdekt dat er idd. een verborgen kamer onder de sfinx zat zoals hij in trance beweerde, met ingang tussen de poten van de Sfinx. Dit zou een bibliotheek geweest zijn. Deze verborgen kamer is gevonden door Westerse onderzoekers maar Egyptologen laten maar zelden andere onderzoekers toe. Er zijn evenwel geen boeken meer in te vinden. 
Edgar Caesy had het echter ook over de Bermudadriehoek. Daar zou op de zeebodem een enorme kristallen piramide gestaan hebben. Nu ja, fantastisch verhaal toch? Zoiets kan je toch niet geloven? Toch zeker niet in die tijd want men had toen nog nooit een bouwwerk onder de zeespiegel gevonden.

Vorig jaar ontdekte men echter een glazige piramide op 2000 meter diepte op de zeebodem van de oceaan.

Afbeelding

Of het glas of kristal is moet verder onderzoek nog uitwijzen.
De piramide is ook gigantisch groot, groter dan die in Egypte.

Als de ontdekking zou kloppen, zoals men ook stelt, dan zijn er 2 piramides die elk groter zijn dan die van Cheops, ongeveer 3 keer zo groot.

Ze zouden dan minimaal 10.000 jaar oud zijn, want ze kunnen maar moeilijk gebouwd zijn, 2.000 meter onder de zee met duikersklokken.

En dan nog het ongelooflijkste: het materiaal waaruit ze gemaakt zijn begroeit niet en is glas of ijsachtig doorzichtig. Wat dit voorstelt onderzoekt men nog, maar dit zou pas een klap zijn voor onze geschiedenis, als het bijv. glas zou zijn. We spreken dan nog niet van kristal zoals de kristallen bol die dichtbij gevonden werd op een stenen pilaar en magnetische eigenschappen heeft.

Stel nu gewoon dat het een soort primitief glas zou zijn, wie heeft dit dan gemaakt? En toch niet met koperen werktuigen of stenen? Dit kan niet. Wie heeft het glas gesmolten en in blokken verwerkt?

Dit onderwerp, is buiten de voorspelling, meer een voor onder alternatief waar ik het al had over "geschiedenis fout".
Ook de gewone piramides en andere grote bouwwerken kunnen NOOIT zonder bouwmachines (bijv. kranen) gebouwd zijn. De zwaarste door de mens gekapte stenen balk weegt zo bijv. ong. 1400 ton (Baäl). We hebben nu nog geen enkele kraan die dat kan tillen!

Maar goed, men blijkt nu overal ter wereld gigantische piramides te ontdekken. Deze is China zijn ook al zeker niet meer te loochenen en gigantisch. Kwam de hele wereld op een bepaald moment op hetzelfde idee om zomaar eens piramides te gaan bouwen?


Zie zeker http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/1697038.stm


aura-oasis  
Contact 
Reacties graag via Forum