Aura-Oasis - - Studie en onderzoek van paranormale fenomenen

woensdag 30 mei 2012

Kenmerken van een geest in huis 3

Geest in de woning 3?
Soms kan je een heel duidelijk gevoel krijgen alsof iemand naar je kijkt en je niet alleen bent. Dit gevoel alleen kan je je natuurlijk ook inbeelden. Duidelijker wordt het als je ook aangeraakt wordt. Deze aanrakingen kunnen heel subtiel zijn, alsof je tegen een spinnenweb aanloopt, tot heel duidelijk, alsof er je iemand bij de schouder grijpt, je ergens knijpt, aan het haar trekt of gelijkaardige.

Sommigen zien soms zwarte schaduwen. Deze kunnen variëren van grijze vlaktes tot ondoorzichtige pikzwarte blobs die alle licht erachter blokkeren, tot schaduwpersonen. Deze kunnen ook op foto's te zien zijn en ze vormen een der sterkste bewijzen. Schaduwpersonen kunnen eruit zien als een kleine gedaante, een persoon die een hoed lijkt op te hebben en sommige spreken van schaduwfiguren met rode ogen.
Als de zwarte schaduwpersonen voorkomen op een woonplaats, kan deze heel veel energie gaan stelen van je. Je voelt je dan doodmoe, uitgeput of krachteloos. Ook wordt er vaak veel migraine-achtige hoofdpijn ervaren. Dit komt omdat de figuren energie van u gebruiken. Persoonlijk noem ik dit energievampieren.

Er zijn niet alleen zwarte schaduwen maar er kunnen ook witte misten te zien zijn. Dit wit of zwart heeft niets te maken met goed of slecht. De witte misten verschijnen echter ook eerder op foto en bij flits.

Denk niet meteen dat je een geest in huis hebt als je ergens "orbs" op je foto ziet. Bijna alle orbs zijn stoforbs, pollen of motregen, regen of sneeuw in combinatie met flits. Een klein compacttoestel weerkaartst het zeer dicht bij de lens zijnde flitslicht direct terug in de lens en gezien deze meestal met een hele kleine beeldchip uitgerust zijn is de brandpuntsafstand van de lens ook heel klein. Hierdoor is iets dat dichtbij de lens is, niet diffuus maar nog scherp genoeg om een halo terug te kaatsen en toont het zich als een bolvormige figuur die meestal bestaat uit concentrische ringen. Als je dat ziet is het stof. Geloof je dit niet, trappel dan maar eens op een mat en neem een flitsfoto met ingebouwde flits.

Er bestaan echter ook kleine lichtpunten die geestelijk van oorsprong zijn. Meestal komen die voor nadat er net iets is gebeurd, zoals een kader die gaat schuinhangen. Deze hebben geen concentrische cirkels maar zien er vol uit en zijn altijd helder of lichtgevend.

Een verschijnsel dat minder bekend is, zijn voorwerpen die opeens niet meer liggen waar ze zouden moeten gelegd zijn. Je kan deze voorwerpen dagen, weken tot maanden kwijt zijn tot ze opeens ergens op een zeer opvallende plaats liggen. Ze kunnen ook op de plaats liggen waar ze zijn verdwenen.
Leuker is het als een zeer oud voorwerp zomaar uit het niets verschijnt en je dat ergens vindt zonder dat iemand het daar kan gelegd hebben. We noemen dit verschijnsel "apports"

Ik vervolg met erg veel duidelijkere verschijnselen en ook met meer ongelooflijke manifestaties.
Laatste deel: Geest in huis 4

Reacties graag via Forum

donderdag 24 mei 2012

Kenmerken van een geest in huis. 2

Spookt het? Deel 2

We hadden het al over onverklaarbare geluiden en veelvuldige elektrische storingen in woningen, maar er zijn vaak ook nog andere feiten.
Niet alleen kunnen elektrische storingen optreden, maar ook kan een licht in een kamer dat uit was, ineens aangeschakeld staan. Het verschil met de elektrische storing is dat het licht aangedaan is, vaak met de schakelaar. Natuurlijk kan dat ook met toestellen zoals de wasmachine of keukentoestellen.
Het meest komt het echter voor dat radio of tv vanzelf aangezet wordt en er geen elektrische storing verantwoordelijk is.
Geesten kunnen heel inventief zijn om iemand buiten te krijgen. Zo kunnen ze ook energiemeters zoals van elektriciteit of gas laten tollen. Ik ken zo'n geval waar de gasmeter elektronisch was en welke je zo kon zien doordraaien. Ondanks deze twee keer vervangen was, bleef de gasrekening enorm hoog tegenover dat de temperatuur in de woning heel sober was.

Net zoals je kan ontdekken dat ergens blijkbaar een licht brandt terwijl je dat uitgedaan had, kunnen ook deuren open of dicht zijn waar je bijna zeker van was dat je ze zo niet hebt achtergelaten. Bij één enkel voorval besluit je natuurlijk niet dat het spookt, want er kan een natuurlijke verklaring zijn of je kan het zelf gedaan hebben zonder dat je het nog weet. Dit zijn zaken die moeten opgevolgd worden. Soms kan het sluiten van deuren met een harde klap gebeuren en zonder dat tocht een verklaring kan zijn.
Het komt ook voor dat buitendeuren nooit meer in het slot te houden zijn en dus regelmatig weer open staan, terwijl de deur perfect sluit en niet vanzelf uit het slot kan.
Net zoals dat met deuren gebeurt kan dat ook met kastdeuren of laden. Vaker komt het echter voor dat bepaalde kaders erg schuin gaan hangen. Ik maakte het ook ooit mee dat terwijl ik erbij was, 3 kaders van de muur vielen zonder dat daar een zinnige verklaring voor gevonden kan worden zoals bijv. trillingen of slechte bevestigingen.

Bij huisdieren of bij kinderen kan je soms opmerken dat ze met hun ogen iets volgen of dat ze zich zelfs bang gaan verbergen. Het is uiteraard niet gemakkelijk om uit te maken wat ze zien en of er wel iets spookachtigs verantwoordelijk is. Soms wil een huisdier een bepaalde kamer niet in of grommen of blaffen ze naar iets.

Zoals bij alles is slechts het aantal voorvallen en de combinatie met andere vreemde feiten enigszins overtuigend al hebben we nog meer signalen die erop kunnen wijzen dat er iets in je huis is. 

zondag 20 mei 2012

Kenmerken van een geest in huis 1

Spookt het? Deel 1
Het gaat er slechts zeer zelden aan toe zoals op de tekening. Vaak zijn er slechts heel subtiele symptomen dat er iets spookt in je woning, of op een bepaalde plaats of bepaald persoon. 

Wat ik hier schrijf is uit eigen ervaring doordat ik jarenlang de eerste contactpersoon was van de vereniging. Deze dingen zijn echt en veel wetenschappelijke of psychologische verklaringen zijn niet juist. Dit beeld laat je zomaar niet vallen zonder zeer herhaalde, duidelijke ervaringen.
Ervaring alleen is echter ook niet genoeg. Je moet ook kennis hebben van parapsychologie en de geschiedenissen ervan om te weten of deze vroeger ook voorkwamen. Een bekend fenomeen heeft immers meer kans om een juiste beoordeling te krijgen dan een onbekend dat dan maar aan spokerij toegeschreven wordt maar nog nooit is opgetekend. Er is een enorm archief van dergelijke gevallen. Het is ook belangrijk om veel te weten over spiritualiteit, het leven na de dood, bijna doodervaringen, psychokinese en vooral hoe geesten in die toestand komen en wat hun beweegredenen zijn. Als je geesten begrijpt kan je veel meer bereiken dan als je ze als demon verklaart die recht uit de hel is gekomen. Dit is nonsens al zijn er lagere astrale wezens.

Wat zijn de objectieve tekens? 
Ik overloop er enkele van subtiel, tot zeer demonstratief. De eerste tekens kunnen echter ook meteen met de deur in huis vallen en zeer duidelijk zijn. 
Meestal gaat het echter lang om zaken die men lang nauwelijks merkt. 

De meest voorkomende tekens zijn elektrische of elektronische fenomenen. Ze zijn vaak ook het moeilijkst om ze paranormaal te noemen omdat vele natuurlijke storingen verantwoordelijk kunnen zijn, ook al worden ze niet gevonden. 
Wat ik vaak hoor zijn elektronische toestellen die vanzelf aan of uit gaan. Heb je dit zelf voor, houd dan eerst en vooral de afstandsbedieningen buiten bereik van het toestel om te zien of het nog voorkomt.
Bevreemdender is het als toestellen zoals een telefoon een ander geluid produceren dan waar ze toe in staat zijn. Als dat bij meerdere toestellen gebeurt, heb je al redelijke aanwijzingen, waarbij de kans dat het om een elektrische storing gaat, kleiner wordt.

Wel moet de leiding natuurlijk ook goed zijn wat vaak meetbaar is. Zo kunnen lampen gaan knipperen door slechte contacten. Slechte contacten kunnen er ook voor zorgen dat lampen enorm snel kapot gaan.
Op zichzelf zijn elektrische fenomenen dus meestal onvoldoende bewijs voor spokerij tenzij ze gepaard gaan met andere tekens. Vaak kunnen ze de fantasie of illusie veroorzaken dat er iets aanwezig is waar dit niet het geval is.

Geluiden zijn ontegensprekelijk ook een veelvoorkomend teken. Dit kunnen klopgeluiden zijn, krasgeluiden, geluiden van slepen zoals een stoel die versleept wordt, geluiden van iets dat valt. Houd evenwel voldoende rekening met natuurlijke verklaringen zoals geluiden van de woning, uitzetten of krimpen van verwarmingsbuizen of zoldering, muizen en gelijkaardige.
Het kunnen ook stemgeluiden zijn die slechts sporadisch gehoord worden door meerdere personen of klopgeluidjes die duidelijk een teken van een aanwezigheid zijn zoals bijvoorbeeld een reeks van drie of meerdere klopgeluidjes. Geluiden van als een gegrom, kunnen ook gehoord worden en worden vaker gemeld.

De geluiden kunnen zeer luid zijn, maar vaker zijn ze subtiel. Het kunnen opzettelijk gemaakte geluiden zijn om hun aanwezigheid kenbaar te maken of zelfs te antwoorden op vragen.

donderdag 10 mei 2012

Inbeelding of echt bestaande spokerij?

Entiteiten?

Regelmatig contacteren me wel eens mensen die bang zijn door ervaringen in eigen woning en beweert dat er vreemde zaken gebeuren. De tv gaat vanzelf aan, men voelt zich niet alleen, met hoort voetstappen en geluiden, kortom men vreest echt dat er iets dreigend in huis is.

Je kan je de vraag stellen of mensen zich dat zo gemakkelijk inbeelden en of het allemaal niet eigen bangmakerij is. Er mogen zelfs berichten bij zijn van dingen die niet op hun plaats staan maar wellicht denk je dat men ze mogelijk zelf zo gezet heeft en vergeten terugplaatsen. Dit is ook de meest logische verklaring die altijd moet worden overwogen.

In de regel heb ik ervaren dat eer men iemand contacteert voor werkelijke hulp, ze wel al redelijk zelf wat gevolgd hebben en vrij zeker van hun stuk zijn. Er is iets.
Meestal heeft men zelf al dingen geprobeerd om het te doen ophouden. Vaak zijn er nog al personen geweest en vaak ben je ook niet alleen gecontacteerd.

Het zijn dus bijna nooit verhaaltjes van pubers die net een spookfilm gezien hebben en even willen opscheppen met eigen mysterieuze, maar door de fantasie opgeblazen ervaringen. Daarvoor doet men niemand komen.

In de praktijk constateer ik dat er vaak wel degelijk wat aan de hand is en soms merk ik tijdens mijn bezoek zelf dat er sommige onregelmatigheden gebeuren. Meestal zijn er ook meerdere personen die de verklaringen bevestigen.
Zelfs als het ter plaatse erg kalm en erg verstoken lijkt van geestelijke aanwezigen, heeft de ervaring me toch geleerd dat het toch bijna niet voorkomt dat men het allemaal zomaar gefantaseerd heeft. Vaak zijn er werkelijke fenomenen. Door alleen een onderzoek ter plaatse  schiet je niet zoveel op, tenzij dan dat er een kleine kans is dat er werkelijk iets geregistreerd wordt waarmee je de personen kan geruststellen dat ze niet “gestoord” zijn. Oplossen doet zoiets niets en de meesten weten met dit tweede deel van de job, geen echte raad. Velen branden dan maar eens Sagesticks maar helpen doet dit niet. Ervarenen weten het maar men moest toch iets doen. Heel vaak hebben de bewoners dat echter zelf ook al allemaal geprobeerd, inclusief wijwater en andere internetoplossingen. Vaak maken velen er zich dan mee vanaf dat het niet gevaarlijk is en dat je ze ook niet moet provoceren in geval ze wel agressief zouden worden… Niet echt een oplossing voor het probleem waar je hulp voor zocht.

Ik heb dus geleerd deze zaken veel ernstiger te nemen dan ze er kunnen uitzien. Dingen die volgens je niet kunnen, kunnen wel degelijk. Daartoe behoort bijv. een wekker die afloopt zonder batterij of stroomvoorziening en daarbij dan nog een ander geluid produceert dan dat waarvoor hij gemaakt is. Dit is hier als voorbeeld gebruikt maar het is ook wel echt gebeurd bij enkele zaken. Dit zijn dus zaken die technisch gezien niet kunnen maar toch waar zijn. En inderdaad ben ik daar al meermaals getuige van geweest.

Het meest voorkomend is elektriciteit maar het is ook het moeilijkst om te bepalen of deze niet veroorzaakt worden door gewone storingen op het net. Dit alleen is dus niet voldoende en meestal wel echt elektrisch.

Bestaan deze dingen dan echt?
Ja, ze bestaan wel degelijk en ze zijn wel redelijk bewijskrachtig te ervaren als je het geluk hebt, er op dat ogenblik net bij te zijn.

Er is ook nog een tweede soort spokerij en die is moeilijker vast te leggen of te verhelpen. Dat is als de geest, persoonsgebonden rond iemand doolt en die persoonlijk lastig valt. Ook deze dingen zijn vaak geen wanen, al worden deze in de meeste gevallen zo geduid waarop dan maar misselijk makende medicatie geslikt moet worden. Open zal men hier niet voor staan. Toch is hier wel bewijs voor te vinden.

Beide zijn dus echt en laten soms echt overtuigende zaken ervaren. Het is op te lossen, al kan dat niet gegarandeerd worden.
Ik heb een redelijk goed werkende methode maar wil ze niet meteen op straat gooien wat de weg zou openen voor vele wanne-be specialisten die eigenlijk te weinig kennen van omgaan met de geestenwereld.
In de praktijk zijn er zelfs die de situatie slechter maken waarbij ze zelfs de entiteit agressief achter laten. Zoiets mag natuurlijk niet gebeuren.

Mijn ervaring is dus dat de bewoners het zelf bijna nooit overdrijven. Dat wordt soms wel door derden gedaan.

Wat wel voorkomt is dat sommigen wel redelijk angstig beginnen worden zijn na enkele vruchteloze pogingen er iets aan te doen. De meest beangstigende verschijnselen zijn donkere schaduwfiguren, die duidelijk waargenomen worden. Andere fenomenen komen in het begin eerder bevreemdend over.

Mocht je zelf zo’n zaken ervaren kan je vrijblijvend raad en hulp verkrijgen via contact.

Reacties graag via Forum

woensdag 2 mei 2012

Terug in een ander lichaam

Dood en terug in het lichaam 
van een andere overledene?

De volgende gebeurtenis is ongelooflijk. Of dit waar kan zijn laat ik hier aan u over. Herinner je je de uittredingservaringen die opgetekend zijn in de boeken van Robert Monroe? Op een bepaald moment zat hij bij in het lichaam van een andere persoon, in een ander huis en was hij noodgedwongen te doen alsof hij werkelijk de echtgenoot van de vrouw was, die uiteraard haar man niet meer in zijn gedrag herkende.
Ook kennen we voldoende de uittredingservaringen die dikwijls optreden vlak voor de Bijna doodervaring begint. Misschien las je ook de boeken van Jozef Rulof die op zijn astrale reizen, begeleidt door zijn gids, kon toezien hoe tijdens hun leven verslaafde entiteiten, probeerden het lichaam in te nemen van iemand die bewusteloos viel van dronkenschap om nog eens die roes te kunnen beleven.
De volgende geposte ervaring is de vreemdste die ik ooit hoorde, maar op basis van wat we weten zou het mogelijk kunnen zijn. Kan iemand die uittreedt, bij zijn overlijden het lichaam innemen van iemand die ook net zijn lichaam verlaat omdat hij net gestorven is? Is het ons ook niet bekend dat sommige uittreders die bewust kunnen uittreden hun lichaam bij terugkeer in sommige gevallen bezet door een andere entiteit terugvonden en die moesten vechten om hun plaats weer te kunnen innemen in hun eigen lichaam, zoals ook Monroe eens beleefde? Normaal wordt het lichaam juist bewaakt door gidsen terwijl iemand uittreedt, maar toch blijkt het niet helemaal zonder gevaar te zijn. Op basis van wat we weten moet die getuigenis wel degelijk kunnen, mits er inderdaad voldaan wordt aan de juiste voorwaarden op het juiste moment. Dit wordt een ervaring die ongelooflijk is, maar waarvan correspondent ten stelligste beweert dat ze echt is. Aan u het oordeel…

Getuigenis over terugkeer na een Bijna Doodervaring

1998. Deze ervaring is opnieuw herschreven na mijn eerste ervaring als "Tom". Veel is gebeurd tijdens al die jaren en daarom herschrijf ik mijn bijna doodervaring. Mijn ervaring is compleet verschillend dan de gekende bijna doodervaringen. Ik verliet mijn lichaam niet om erin terug te keren, maar keerde terug in een ander lichaam. Tom R. was net van een rotsklip gevallen en was buiten bewustzijn.

Terug in een ander lichaam


Het gebeurde allemaal toen Tom's lichaam in coma in het hospitaal binnen gebracht werd. Tom was bijna 14 jaar oud. Bij mijn bijna doodervaring werd ik geïntegreerd door de potentiële mogelijkheid om te weten, of ik in dit duidelijk door de geest verlaten lichaam, plaats kon nemen.  

Ik ging gewoon naar het lichaam toe, ging er zitten en legde me erin neer. Ik klikte er meteen in vast en het koste me moeite om me opnieuw te bewegen, omdat ik controle diende te krijgen over het lichaam van een ander dat ik nu blijkbaar had overgenomen. "Tom" was gewoon weg en het nog ademende lichaam bleek vacant. Het koste me enorme moeilijkheden om dat lichaam onder controle te krijgen…zelfs de meest doodgewone dingen zoals eten kosten me veel moeite en concentratie tot ik leerde hoe ik dit vreemde lichaam kon besturen. Ik had geen kennis van ook maar iets van Tom's geschiedenis of van iets uit zijn geheugen. Het koste me ongeveer 7 jaar eer ik kon zeggen dat ik bijna alles onder bewuste controle had en terug normaal kon functioneren. 

Eerst keerde ik terug naar Ohio nadat ik als "Tom" de val bleek overleefd te hebben. Ik begon terug naar school te gaan en werd een muzikant van de schoolgroep. Korte tijd later liep ik weg van Ohio met een ander lid van de groep en toen was ik pas 15-16 jaar. Ik besefte dat ik volledig over mijn intellectuele vermogens beschikte, vond werk en een onderkomen in een appartement. Gedurende die tijd was ik ook iemand die lak had aan alle sociale regels. Ook veroorzaakte ik verschillende verkeersongevallen. Ik gedroeg me als een opstandig kind. In 1966 verhuisde ik naar Los Angeles met 300 dollar en een valies. Een man in Chicago ontfermde zich uiteindelijk over mij en ik deelde een tijdje een appartement met hem. Ik huwde drie maal. Eigenlijk had ik nog steeds een kinderlijk gedrag, ook al was ik zeer intelligent. Ik was excentriek en gedroeg mij ongewoon.

Zoals gezegd duurde het zeven jaar eer mijn bewustzijn zijn thuis hervond. Ik begon toen mijn ervaringen en gedragingen te onderzoeken.

Ik begon mij ook te verdiepen in wiskunde en natuurkunde. Mijn kunsten met elektronica lieten me toe een comfortabele levenstijl te genieten. Ik drukte mijn verward bewustzijn uit door te schilderen en nota's over mijn leven neer te schrijven. Dit alles is ongeveer 24 jaar geleden en ik ben nog steeds excentriek, een expert in elektronica, computer en netwerktechnologie. Ik hou van expressie en geloof dat dit een ware gift is van de mensheid. Ik schreef veel neer over mijn bijna doodervaring, over de dialogen met een vriend die ook een bijna doodervaring had.