Aura-Oasis - - Studie en onderzoek van paranormale fenomenen

dinsdag 28 augustus 2012

Psychische gevoeligheid

De tol
Het is natuurlijk zo dat wie heel psychisch is, beter de ware gevoelens van anderen en het verloop van dingen aanvoelt. Daardoor begint men al op voorhand te reageren. Andere beoordelen deze reactie als onterecht en onlogisch. Iedere mens gedraagt zich immers meestal gemaskerd, zijn ware "ik" verbergend. Zo ontstaan de moeilijkheden waarmee iemand met deze al dan niet bij zichzelf herkende gave moet mee leven.

Wat het meest voorkomt is dat men zelf niet kan omgaan met de vele waarnemingen die men opvangt. Men moet dan leren die uit elkaar te houden en leren zien als een psychische gave die men nog niet geheel onder controle heeft. Men kan verward worden als men deze beelden/indrukken niet kan plaatsen.

Het is natuurlijk logisch dat deze dingen voor veel onbegrepen handelingen en uitspraken zorgen die door anderen als compleet geschift overkomen.

Als spiritistische trancemedium, wat zo goed als een uitgestorven ras is, laat men bovendien zijn eigen energie gebruiken door onstoffelijke wezens.
Veel mensen die met entiteiten zitten worden zo zelf echter ook van hun energie beroofd wat resulteert in een extreme vermoeidheid.

Vermoeidheid wordt ook al niet begrepen omdat het verschilt van de vermoeidheid die de meeste kennen als de zin om te slapen. De vermoeidheid is echter van andere aard en is meer een spiermoeheid, een ontzettend zwaar lichaam en krachteloosheid. Het is dus meer uitputting.

Het is evenwel nu wel zo dat iemand die een psychische gave heeft niet na een reading moet gaan klagen dat hij erdoor uitgeput is. Bij is spiritistische seance is dit evenwel anders.

Als persoonlijk besluit denk ik dat de vele gevoelens die een psychisch persoon bereiken, een psychische belasting kunnen zijn en voor onbegrip kunnen zorgen door de omgeving. Hierdoor gaan velen zich isoleren met hun gevoelens behalve bij wie ervoor open staat.

Wie bovendien nog audio-visuele waarnemingen heeft en geplaagd wordt door het zien of horen van allerlei geesten kan in een angstige wereld leven.

Contact

zaterdag 18 augustus 2012

Nieuwe ziektes


Mysterieuze oorzaken.
Terwijl in Fukusjima de straling extreem hoog blijft oplopen, kennen we de eerste mutanten die daardoor veroorzaakt zijn. Dit zijn echter meestal geen Darwin-achtige nieuwe betere eigenschappen, maar altijd gebreken.

Gisteren ontmoette ik nog eens iemand met CVS/Fibromyalgie. Beter gekend als Chronisch vermoeidheidssyndroom.
Bij gebrek aan een diagnose die naar de oorzaak kan wijzen, beperkt dit ziektebeeld zich tot uitsluiting van andere oorzaken, zoals kanker, bloed en hart en enkele subtiele fysieke eigenschappen.

Tast men wel volledig in het duister omtrent deze ziekte. En waarom probeert men er geen medicijnen voor te ontwikkelen waar men anders staat voor te springen?

Toch is er iets vastgesteld, dat men helaas wel moest verzwijgen. Gelijkaardige ziektes met spierpijnen en extreme vermoeidheid werden opgemerkt bij oud-soldaten van de Balkanoorlog en Irak.

De staat zou dan echter al die vele duizenden slachtoffers moeten uitbetalen maar ontkennen daar ook maar iets mee te maken te hebben. Maar de slachtoffers sloten zich bij elkaar en beweerden dat het na die oorlog kwam. De overheid vraagt hen bewijs van hun ziekte, wat men ook bij Chronische vermoeidheid helaas tot hiertoe nog moeilijk kon vinden. En zo ja, bewijs dan eens dat het veroorzaakt is door die dienstplicht.

Velen liepen van dokter naar dokter in de ziekenhuizen en onderzoekslabo's maar ook procedeerden er velen tegen de overheid omdat het toch wel merkwaardig is dat er in die groep zoveel gevallen voorkomen.
Het enige wat verschilde met vroegere oorlogen, is de vooruitgang van de techniek met computergestuurde wapens met nieuwe harde doorborende metalen koppen. Nieuw metaal?
Ja idd, gebruikt uranium. Dit is zeer hard en boort zich gemakkelijk door een tank heen en zelfs door rots. (in tegenstelling tot koperen geschut dat amper een schrammetje zou veroorzaken op staal of rots). Tegelijk is "depleted uranium" ook een probleemafval, ook al heeft het het grootste deel van zijn straling verloren. Maar zo'n kleiner beetje straling is toch niet zo schadelijk? We ondergaan immers wel scan's van medische apparatuur waar men radio-isotopen inspuit (de contrastvloeistof). Ook verspreidt de scanner zelf veel straling.

Er is idd een verschil. Het DU (depleted uranium), versplintert echter bij oorlogsgebruik en geeft ook radioactief stof dat ingeademd kan worden of op het lichaam kan blijven zitten.
Het gebruik van DU werd dus door de slachtoffers ook vermoed de oorzaak te zijn, waardoor ze de schuld bij de wapenindustrie en de overheid probeert te leggen voor hun levenslange invaliditeit. Tot hier wentelde men alle verantwoordelijkheid af, vermits het niet bewezen kon worden.

Uiteindelijk ontdekte een Japanse wetenschapper iets heel bijzonders bij onderzoek van het allerkleinste element dat crusiaal is voor ons fysiek lichaam, de genen. Hij ontdekte dat bij de personen met die ziekte, gebroken chromosomen voorkwamen die invalide gerepareerd zijn.
Hoe raakt DNA beschadigt? Door straling die er moleculen vantussen schiet natuurlijk. Er is geen andere oorzaak die dit zo subtiel kan veroorzaken. Straling is bekend om DNA te beschadigen, vandaar al die mutaties die na Chernobyl en nu ook Fukushima voorkomen.

Men maakt zich vaak sterk door straling te vergelijken met de NATUURLIJKE ACHTERGRONDSTRALING. Dit woordje NATUURLIJK staat hier echter teveel bij. Er komt wel straling uit de ruimte maar die wordt afgeschermd door onze aardse magnetische stralenmantel.
Vanwaar komt die dan?

Natuurlijke achtergrondstraling is verzwegen stralingsvervuiling die is achtergebleven van de vele atoomproeven. En daar is uiteraard "radioactivity is in the air for you and me" (muziek Kraftwork) in letterlijke vorm. Maar ook is veel stof in de atmosfeer en milieu in omloop.

Kanker is ook een ziekte die ontstaat door beschadiging van DNA. De meeste hartziekten worden veroorzaakt door oxidanten die zich heel gemakkelijk met vetstoffen kunnen binden in de aders en zich zo vastzetten. Uranium en plutonium zijn extreme oxidanten zodat men bij de productie van plutonium zelfs iets anders moest uitvinden om buizen mee te maken. De plutonium zette zich onmiddellijk vast in de buizen. (teflon werd zo uitgevonden) Bepaalde radioactieve stoffen (bijv. cesium) veroorzaakt ziektes in de spieren. Niet zelden de hartspier die dit het meest opneemt.

Vroeger kwamen hartinfarcten nauwelijks voor. Er bestond wel een verzwakt hart (hartfalen).
Ook kanker is vooral een nieuwe tijdsziekte.
Nemen we daar mogelijk ook alle nieuwe spierziektes bij
en vooral het nu intussen bijna aangetoond bewijs van het Balkansyndroom wat gelijkaardig is met CVS/Fibromyalgie.

Begin je te snappen waarom er geen pilletjes tegen bestaan en waarom de oorzaak onbekend blijft? 

Reacties graag via Forum

donderdag 9 augustus 2012

Mentale beïnvloeding.

Beïnvloeden van het gedrag van anderen

Door de eeuwen heen is de mens geneigd anderen te willen beïnvloeden. Kan dit echter ook op een stiekeme mentale manier en in hoeverre is dit verantwoord?

Er is onderzoek gedaan met goed bestudeerbare maar lichte beïnvloedingen. Dit is dus mogelijk bevonden in vrij wetenschappelijke testen.
Uitgebreidere testen zijn gedaan door het project DMILS (Direct mental influence on living systems)

Er zijn ook onderzoekingen gedaan door Cleve Backster door een leugendetector op planten aan te sluiten. Ook deze testen waren positief en wezen ook op een soort bewustzijn (of leven) bij planten.

Dat er met de geest ook invloed kan uitgeoefend worden op materiële objecten is zelfs nog het gemakkelijkst bestudeerbaar door psychokinetische mensen. Ze zijn helaas zeldzaam maar het feit dat ze scherp onderzocht zijn geldt als maatstaf. Als enkelen dat kunnen is het gewoon mogelijk.

Ook komt het spontaan voor bij sommige mensen die bijv. geen uurwerk kunnen dragen. Dit gaat na korte tijd defect. Dit komt bijvoorbeeld meer voor na een bijna doodervaring als na-effect ervan.

De vraag omtrent dit topic is dus niet of iemand je kan aanvoelen, maar of je ook iemand of iets bewust kan beïnvloeden. Natuurlijk kan niet iedereen dit die dit zou willen, maar zullen er ook begaafden zijn die daar beter in slagen.
In hoeverre deze beïnvloeding boven iemands vrije wil uitsteekt en hoe krachtig men iemand kan beïnvloeden en in welke toestanden dat best lukt, is een ethisch vraagstuk dat gemakkelijk te veroordelen is. Nochtans worden we hele dagen beïnvloed door getrainde verkopers, reclame die daarvoor speciaal ontworpen is, fotografische technieken en andere meer subliminale technieken die rechtstreeks op het onderbewustzijn werken (bijv. gelukkige en lachende mensen op een reclamefoto voor poetstaken of karweien die we anders niet graag doen). Deze hebben alle de bedoeling iemand te beïnvloeden. Dit is bijna uitsluitend gericht om meer winst te maken door het koopgedrag te beïnvloeden.

Men kan dus gewoon ook de vraag stellen in hoeverre dit allemaal nog wel verantwoord is. We staan er niet bij stil omdat we met reclame zijn opgegroeid die doelbewust ontworpen is om te verkopen.Soms kopen we dingen die we niet nodig hebben maar die we toch willen hebben. 

Je kan dan ook de vraag stellen in hoeverre we dingen beïnvloeden die we niet willen door negatieve gedachten.

Opmerking: "probeer niet de loterij of lotto te winnen want die is ontworpen om de kans veel kleiner te maken dan het lijkt". Zo kunnen organisatoren van dergelijke systemen op hun twee oren slapen, ze maken alleszins winst. Hun voordeel is dat erg weinig mensen iets van kansberekeningen kennen. Voor Lotto is de kans ongelooflijk klein. Dat ze deze er moesten bij vermelden zouden ze geen enkel formulier verkopen.Toch zie je op iedere reclame ervoor dolgelukkige mensen.