Aura-Oasis - - Studie en onderzoek van paranormale fenomenen

vrijdag 28 januari 2011

Stomend naar de catastrofe


Van industriële revolutie tot keerpunt
Op 21 dec 2012 is er een verjaring waarop de uitlijning van ons zonnestelsel precies samenvalt met die van onze platte melkwegschijf. Van dan af duurt het weer meer dan 5126 jaar eer dit nog eens gebeurt. 
Het was een prestatie dat de Maya's die kennis bezaten om tot zo'n inzicht te komen, een berekende precisie die niet verbeterd kan worden. Mogelijk is die kennis nog ouder en is ze overgeleverd van de voorouders. Dat is zonder meer een opmerkelijke prestatie.

Zieners zoals Nostradamus, Edgar Cayce en andere zoals verschillende geziene toekomsten uit bijna doodervaringen, zien rond de eeuwwisseling van 2000 een massa natuurrampen die gedeeltelijk door de mens veroorzaakt zouden zijn.

In de praktijk blijken we niet alleen voor de gevolgen van de opwarming van de aarde te staan, maar dreigt er zich steeds meer tektonische spanning onder onze voeten op te bouwen. Dit wil zeggen dat de grote aardplaten op het punt staan zware aardbevingen en vulkaanuitbarstingen te veroorzaken. 

In die profetieën zitten ongetwijfeld opmerkelijke realistische eigentijdse veranderingen. We leven in luxe en technologische vooruitgang die we beschaving noemen. We denken dat het tij niet meer kan keren en we alleen maar verder vooruit kunnen gaan zoals de laatste 100 jaar. 

Met de ontdekking dat atomen veranderen van toestand door warmte en daardoor uitzetten, startte de eerste bruikbare krachtbron onze industriële revolutie. Door stoom in een cilinder te blazen kon deze via een stang een wiel bewegen. De eerste stoommachine startte de opgang van onze fabrieken. Men had nu een krachtbron die het werk eerst gedeeltelijk voor de mens kon doen, later steeds meer en meer. Nu gebruikt men een kraan om een steen op te rapen. We kunnen ons de labeur niet meer voorstellen die het bouwen van kastelen op bergtoppen moeten gekost hebben. 

Gebaseerd op die stoomtechnologie kwam snel vervoer en elektriciteit. Het is allemaal nu nog steeds op hetzelfde principe gebouwd, alleen gebruiken we nu rechtstreekse brandstof om onze cilinders van onze ciliners te vullen. Kolen of hout kunnen dit niet meer vervangen. Wel kunnen we nog elektriciteit opwekken met hout (zogezegde groene energie) of kolen. Een lagere uitstoot van CO² levert echter alleen een windmolen. 
Zonnepanelen maken kost evenveel energie dan er uit geput wordt gedurende zijn levensloop, dus dat bespaart ook niets. 

Die stoomtheorie gaat zover dat ze het basisprincipe is geworden van zelfs kernenergie. Daar worden brandstofstaven warm doordat de onstabiele elektronen elkaar beschieten en zo hitte vrijmaken die omgezet wordt in stoom. Een kerncentrale is dus een grote stoommachine. Om de brandstof zuiver genoeg te krijgen omdat er voldoende neutronen vrijgemaakt zouden worden om andere atomen uit hun evenwicht te krijgen, is een hele zuiveringsinstallatie nodig. Tegenwoordig maken we verrijkt uranium of plutonium. Zonder teflon zou het zuiveren van uranium weinig opleveren. Teflon is een fantastisch product met zuurvrije en slijtvaste eigenschappen. Het is speciaal uitgevonden om als eerste de atoombom kunnen maken die de oorlog moest beëindigen in plaats van Japan en Duitsland. Het is onmisbaar geworden en wordt gemaakt van... olie. 

Nu we uitkijken naar elektriciteit als vervanger van onze olie, missen we een belangrijke eigenschap: opslaan van elektrische energie. De batterijen die noodzakelijk zijn voor bijv. auto's, fototoestellen, gsm's en draagbare computers zijn alle producten op basis van Lithium. De wereldvoorraad Lithium kan nooit de vraag doorstaan. Ze mindert elke dag. Een elektrische auto wint zijn kostprijs van de batterijen pas terug na 100.000 km en ze gaan max. 150.000 km mee of max 5000 oplaadbeurten. Hun capaciteit vermindert steeds waardoor er steeds minder kilometers gereden kunnen worden, waardoor je meer moet laden.Bovendien produceer je elektriciteit ook grotendeels door het stoomprincipe die dan evenwel een generator aandrijft. Eigenlijk is het rendement van geproduceerde energie tegenover gebruikte energie, slecht. Nog veel slechter als deze eerst in batterijen wordt opgeslagen. Je verliest zeker de helft.

Men breekt zich de kop om nieuwe brandstof te vinden om onze huidige luxe en industrie te kunnen behouden. Intussen verwarmt CO² blijkbaar onze aarde op catastrofale manier. Dit is al onomkeerbaar.
Door de grote automatisering en het snelle productie en wegwerpproces, geraken onze grondstoffen ook nog eens op. Vele grondstoffen zijn al zo goed als uitgeput. Ook bedreigen wereldspanningen de zo noodzakelijke bronnen van zowel olie als coltram. Laatste is onmisbaar in onze elektronische systemen en er is maar één bron in de wereld. Deze ligt in het onstabiele Afrika. 

Samen met het feit dat dit voor wereldspanningen zorgt met de kans op een ontsporing, lopen onze woningen steeds vaker en verder onder water als ze door een storm niet vernietigd worden. De bevolkingsexpantie die in 2050 ong. 9 miljard zou zijn, zorgt ook voor ontgroening van onze planeet. Zonder hout hadden we nog plastic maar dat is ook een olieproduct. Maar met 9 miljard is er te weinig drinkwater en voeding.

We moeten leven in het besef dat de grote aardbeving in Californië van 1909 maar een voorsmaakje was van wat nu in dat gebied dreigt dat intussen volstaat met buildings. Deze aardbeving is nu al 30 jaar over tijd en zal dus meer spanning ineens lossen.

Ook bestaat een vrees dat de zonne-uitbarstingen die in 2012 hun maximum bereiken, veel van onze broze elektronische toestellen zullen defect maken. Denken we alleen maar aan de GPS, satellieten en internet en je kan denken welke gevolgen dat heeft.

Zijn we onze aarde aan het opleven? Zoals bacteriën op een dag hun verzadiging bereiken en uitsterven omdat hun eigen levensbron verdwijnt?

Ik denk echter dat 21 dec 2012 gewoon een astronomisch keerpunt is en geen apocalyps. De verandering van onze aardse omstandigheden gebeurt gelijkmatig en door toedoen van de mens. Een ding staat vast, onze huidige voortgang kunnen we niet blijven handhaven. 

Eeuwig doorgaan kan zeker niet. Ooit is er nog eens een uitbarstende supervulkaan die ons een nieuwe ijstijd bezorgt.Dat kan wel nog heel lang duren, maar ooit gebeurt het wel maar het kan nog 20.000 jaar duren. 

Toch is het een prestatie dat men al voorzag op wereldwijde overstromingen, poolverschuiving (bezig), natuurrampen en vulkaanuitbarstingen (of tsunami indien onderzee).

Aura-Oasis  

zondag 23 januari 2011

Tekens na euthanasie

Het probleem bij beloftes na euthanasie
Een vriendin van D. had een terminale kanker. Al was ze niet oud ging ze sterven. D. deed soms mee in onze spiritistische kring. Ze vertelde erover en ze zei dat ze voor euthanasie gekozen had. De datum stond al vast.

Ze zou proberen een teken geven als er iets was na de dood. Ik zei tegen D. dat ze dan wel een bepaald teken moesten afspreken. Ik vertelde van een waar gebeurde geschiedenis waar ook zo'n afspraak was dat men het glas van de luchter ging proberen breken. Dat was gebeurd na zijn overlijden.
Dus besloot ze ook zoiets, om een glas te breken. Ze sprak het af.

Toen de dag der euthanasie aanbrak, was dat eigenlijk nog vroeg. Misschien kon ze nog maanden leven. Het was werkelijk wel wat "uit het leven stappen".

Toen ik ergens spiritisme deed, sprong ineens iemands glazen koffiepot geheel in stukken, zomaar zonder aanraking en zonder hete koffie. D. was niet bij die sessie. We dachten er niet aan dat dit een poging tot een teken kon zijn.

Een tijdje later sprong bij mij thuis een dikke glazen onderlegger van meer dan 2 cm dik, zomaar in 3 stukken. Deze lag gewoon zo op de tafel toen die vanuit het midden met een knal uit elkaar vloog, zonder aanwijsbare reden. Zoiets krijg je zomaar niet kapot en ik meldde dit aan D. Mogelijk was dat een teken. Maar waarom gebeurde zoiets dan bij mij en niet bij haar?

Op een dag deed M. terug mee spiritisme en kwam M. door. Het bleek dat ze ook een paswoord hadden afgesproken bij spiritisme en dat klopte. De euthanasie gaf haar echter geen bijna doodervaring waardoor ze hier bleef hangen en bij D. zou huizen.
Ze had blijkbaar nog een taak die ze nu niet meer kon doen, nl. afscheid nemen van haar broer waarmee ze niet zo goed overeen mee bleek te komen.
Andere controlevragen op de identiteit klopten met juiste gegevens. Euthanasie gaf haar ondanks haar slechte prognose een gevoel van zelfmoord en mogelijk hierdoor zat ze nog vast. Moet ze nu nog proberen haar broer te overtuigen dan is dat een bijna onmogelijke opdracht.

Later werd ook de afspraak die D. en M. gemaakt hadden, nagekomen. Een mooi blauw glas van een mooi servies brak plots in stukken. Dit blauw had een bijkomende betekenis. Het was het lievelingskleur van M.
Deze twee feiten samen duiden op een redelijke manier dat ze er nog is, maar dat te vroege euthanasie verkeerd was. Ze kon blijkbaar ook niet zomaar bij het licht. Men blijkt verplicht zich aan de beloftes te houden die wijzen op een voortbestaan na de dood. 

Een andere nagekomen afspraak na de dood vind je hier

Aura-Oasis 

woensdag 19 januari 2011

Tekens na de dood

Afgesproken tekens voor een leven na de dood. 
Soms komt het voor dat twee of meerdere mensen die de mogelijkheid bespreken dat er  meer zou kunnen zijn na dit leven en spreken af om daar te proberen een teken van te geven. 
Het teken moet wel vrij goed bepaald en afgesproken zijn, want anders wordt het heel moeilijk ergens een bewijs van voortbestaan te zien van degene met wie je het akkoord afsloot. Gewoon vragen een teken te geven als er nog leven is na de dood geeft twijfelachtige resultaten.
Heel precies bepaalde afspraken geven een redelijk overtuigend bewijs. Het mogen geen te oppervlakkige zaken zijn en het is het best om twee zaken af te spreken. Als ze beide voldaan worden is het veel zekerder en als er een erg moeilijk te volbrengen is, heb je nog het andere.

Persoonlijk moet je ook weten dat zo'n afspraak ook een verplichting oplevert het afgesproken teken ook voor elkaar te krijgen. Daarbij moet je rekening houden dat overgegane zielen, die aan gene zijde zijn, nog slechts zeer moeilijk een teken kunnen geven. Personen die nog niet zijn overgegaan of aardgebonden zijn kunnen dat gemakkelijker, maar toch is het een hele klus. Het is dus mogelijk dat als je zo'n afspraken maakt, je gedwongen bent nog even te blijven op het aardse dal, tot je de tekens hebt kunnen geven dat je nog voort bestaat na je aardse dood. 

Ik ken GEEN afgesproken tekens die niet volbracht zijn. Blijkbaar is het na overlijden geen optie meer om het al dan niet te doen. 
Ik ben wel zelf getuige geweest van enkele duidelijk gemaakte afspraken vóór de dood. Wie het eerst overlijdt, geeft de andere een teken. Ook daar ben ik getuige van geweest. Als voorbeeld van een duidelijke afspraak die dan minder twijfel nalaat is dat men het licht enkele keren te proberen de doen branden op de slaapkamer voor je deze binnengaat. Als je immers niets bepaald afgesproken hebt, is dat ook niet overtuigend. 

Zelf kan ik enkele op voorhand afgesproken gevallen waarvan ik hier alvast een  voorbeeld ga geven waarin ikzelf ook betrokken was:

13 okt 2004

Ik had ooit de vraag psychometrie te doen voor iemand wiens oom was overleden. Meer wist ik er niet van.

De persoon die dit vroeg was zo ingesteld dat hij niets zei, ook niet een bepaalde richting waar hij naartoe wilde. Ik zei dus enkele juiste dingen maar, het was een zeer erg kritisch persoon die dat allemaal niet wou weten. Hij wou 1 bepaald ding weten. Ik had dit ook vernoemd, namelijk dat zijn oom een boodschap zou geven aan hem na zijn dood. Kritisch als hij was, wou hij de exacte details. Die exacte boodschap kon ik niet geven. We sloten daarmee de helderziende sessie maar af.

Kort erna hadden we toevallig een andere sessie, spiritisme. Dit zonder de de persoon die bij mij was meedeed. Plots kwam daar ongevraagd een persoon tussen die zich Nonkel Louis van Piet noemde (namen zijn veranderd)
Hij beweerde dat hij beloofd had Piet iets te laten weten na zijn dood. Dit bleek een speciale boodschap te zijn die ik nooit helderziend had kunnen vinden.

"Louis, ’t is de nonkel van Piet, andere sfeer. Tegen Piet dag zeggen, uw nonkel"

Omdat Piet geen gemakkelijke persoon is, vroegen we hem of hij dat niet aan hem kon zeggen op een andere manier.

"Dat wil ik maar ik weet niet op welke manier. Zeg hem - ik ben niet trots. Wil je beloven tegen Piet te zeggen dat ik beloofd had, contact met hem te maken, maar hij had ook beloofd het ouijabord te proberen. Michel Van Bauwhede (fictieve naam) en Johan Van Lier (ook gewijzigde naam wegens de publicatie hier)"

Plots wist ik dat dit de boodschap moest zijn, inclusief de twee namen die Piet wou horen als bewijs dat er nog iets was na de dood.  Ik besloot dit dus ‘s morgens door te mailen. Zoiets had ik nooit helderziend kunnen achterhalen omdat het door de namen vrij complex was.

Ik mailde Piet dus, dat ik zo goed als zeker de specifieke boodschap van zijn oom had. Ik kreeg snel antwoord terug van, een van zijn melk zijnde Piet (niet gemakkelijk om hem emotioneel van de kaart te brengen) Hij was verslagen en meldde dat de boodschap correct was en hij daarop contact zou opnemen met enkele vrienden. Hij gaf daar geen details over, maar waarschijnlijk, mensen die ook wisten van de afspraak.

Ik kreeg ook nog snel een andere reactie van een kennis die hem beter ken en die bevestigde dat hij danig onder de indruk was.

Zijn oom had dus de belofte, die hij tijdens zijn leven had gedaan aan Piet, hiermee gedetailleerd nagekomen.

"Ik ben niet trots" slaat op iets waar ze dachten dat hij wel trots op zou zijn. Ik wil dit hier echter niet vernoemen omdat het een oorlogskwestie is die gevoelig ligt.

Een ander voorbeeld is van D. Deze deed af en toe mee aan spiritisme met ons en vertelde dat haar vriendin terminale borstkanker had en euthanasie wilde plegen.
Ik legde uit dat ze een duidelijk teken moest afspreken. Ik plaats deze opmerkelijke geschiedenis in een ander artikel. Dat verhaal is toen ook in Flair verschenen maar met bedroevend weinig details.

Aura-Oasis

vrijdag 14 januari 2011

Wetenschappelijke paranormale zaken

"Doodgewone" paranormale processen. 
Niemand staat erbij stil dat er heel veel eigenlijk paranormale fenomenen zijn die erkend zijn door de wetenschap. 
Als we ziek zijn gaan we naar een dokter die ons een behandeling of medicatie voorschrijft. Iedere dokter is bekend met ziektes die ontstaan vanuit de psyche. 

Maar er zijn ook omgekeerde processen die we als heel normaal beschouwen. Zo kunnen ongeneeslijke ziektes soms toch genezen. Het best gekend is het placebo. Eigenlijk is dit een paranormaal fenomeen. Met dit verschil dat het erkend is en bijv. kruidengeneeskunde niet. 
Het geloof in iets dat geneest, kan ook genezen. Dit is niet alleen het geval van een pilletje dat een placebo is maar zelfs met een operatie. Zo heeft men geprobeerd iemand te genezen van een meniscus door hem een complete operatie te laten meemaken, met dit verschil dat het een proef was of ook een operatie een placebo kon zijn. Dit experiment was opgezet samen met de zendergroep van National geographic, History channel, Discovery science. 

Na herstel van de operatie bleek de man al zeer lang klachtenvrij te zijn.  Dus een placebo is meer dan alleen maar een methode om iemand een ingebeelde ziekte uit het hoofd te nemen. Sommige placebomedicijnen genezen blijkbaar ongeneeslijke ziektes. En operaties blijkbaar ook. Als dat kan, kunnen natuurlijk andere vormen van alternatieve geneeskunde ook werken. Of dit dan door puur placebo of een healende techniek is laat ik hier voorlopig onbesproken. Er is ook soms wel iets meer. 

Maar eigenlijk is dat een paranormaal fenomeen, want zo heeft de wetenschap zich al dikwijls de hoop gevestigd op een nieuw medicijn tegen kanker dat wonderlijk bij een aantal patiënten werken. Na een tijd blijken de meeste echter toch niet zoveel uit te maken. Het geloof in een medicijn door de dokters speelt blijkbaar ook mee. 

Medicijnen worden immers altijd getest tegenover een placebo. Een kankermedicijn bleek de verwachting dat het zou helpen te hebben bewezen tegenover het placebo, tot men ontdekte dat men het placebo en het vermeende medicijn verwisseld had. De verwachting van de dokters had dus meegespeeld. 

Er zijn nog zaken naast placebo's die paranormaal zijn, of beter gezegd "wetenschappelijk gezien moeilijker te verklaren" terwijl men er toch wel ergens een uitleg opplakt. De psyche kan veel, maar als de psyche stigmatawonden (zoals bloedende Christusverwondingen van de nagels en de kroon) veroorzaakt is dat eigenlijk niet zo gemakkelijk te verklaren.

Zo kan men met hypnose, een directe brandblaar veroorzaken als men tegen iemand onder hypnose zegt dat hij zich zwaar verbrandt en daarvan een brandblaar krijgt. Op dezelfde manier gaat deze terug weg. 

En dan hebben we nog feiten van dieren die natuurrampen blijken aan te voelen en op voorhand gaan vluchten. Een mysterie want zelfs de zeer gevoelige seismograaf kon nog niets ontdekken. Hier zijn ook theorieën gezocht zoals de oplopende piëzo-elektrische spanning in rots onder druk. Maar dit veroorzaakt eerder angst bij dieren dan iets dat op afstand te meten is.

Nu kan men ook de vraag gaan stellen in hoeverre een "echt medicijn" met "echte dokter" niet geneest doordat men het heel normaal vindt en deze geneeskracht langs dit geloof zijn weg vindt ipv door de chemische stoffen.

Aura-Oasis 

zondag 9 januari 2011

Bestaan spoken?

Zijn geesten een werkelijke realiteit?
Nu we overstelpt worden met filmpjes als Ghost Hunters, Ghost Adventures, Ghost Lab, Most Haunted en gelijkaardige, lijkt het wel of in ieder leegstaand oud pand geesten aanwezig zijn. Maar de wens is soms groter dan de werkelijkheid. Sommige amateurs draaien uit ieder geruisje een EVP (electronic voice phenomena) dat bij gewoon herbeluisteren niet hoorbaar is. Voor mij is dat een voorwaarde geworden. Je moet het op het origineel al kunnen horen. De rest is waardeloos.

Alhoewel deze video's in enkele sporadische gevallen tot opmerkelijk goed materiaal leiden, zal je zelf maar echt succes hebben in een woning waar er echt spokerij is. Meestal komt dit op vraag van de eigenaars om ervan verlost te worden. Maar ghost hunter teams slagen daar niet in om de woning vrij te maken en doen zelfs geen moeite. Doen ze het toch dan is het als een soort ritueel of religie en blijkt het niets uitgehaald te hebben als je enkele maanden nadien terug navraag doet. Het is evenwel op te lossen maar dit houd ik liever voor mezelf omdat er geen handleiding voor gemaakt kan worden en deze zeker misbruikt zou worden. Ook heb ik lang gezocht naar de juiste methode die het werkelijk doet. Het is gebaseerd op kennis en psychisch aanvoelen en afhankelijk van de geschiedenis. Daarna kan men de geest over helpen.

Het is vooral noodzakelijk in een bewoond huis. Een aantal historische zaken zijn al zo lang bezig dat het zelfs gevaarlijk is. Je hebt gemakkelijker een aura-lifter dan je denkt.

De meeste mensen kijken nieuwsgierig naar deze filmpjes. Sommige sceptisch alsof het allemaal gefaked is, andere "Te" goedgelovig. De meeste echter hopen er een bewijs te vinden, maar meestal houdt het onderzoek het tussen de twee. Een uitslaande EMF meter is leuk en kan een aanwijzing zijn maar is niet meer dan een opmerkelijk feit indien er geen andere verklaring voor kan zijn, zoals een gsm die in je zak zit en gezocht wordt door de beller. Je weet ook niet hoe kritisch de feiten die ze tonen, alle andere verklaringen uitsluiten. Niet dat ik zeg dat ze niet waarheidsgetrouw zijn, maar je weet toch niet zeker dat er geen geluidje van veraf is opgenomen.


Maar bestaan er dan geen zeer duidelijke zaken? Of beeldt men zich steeds in dat er een geest is? Beiden bestaan.
Uit eigen decennia-lange ervaring weet ik nu met grote zekerheid dat geesten, zowel in de vorm geest als spook een keiharde werkelijkheid zijn. Ze kunnen zelfs zeer duidelijk aanraken, net zoals een gewoon persoon het zou doen. Even duidelijk. Het zijn geen zaken die veroorzaakt worden door psychokinese maar stress verleent ze wel de benodigde energie voor wat poltergeistzaken betreft. Het meest overtuigend is als je niet alleen een uitslaande EMF meter hebt maar er ook duidelijk, onmiskenbare fenomenen gebeuren terwijl jezelf aanwezig bent en niemand anders in het huis is. Zo kan ik even kort een voorbeeld aanhalen van een woning die ik verkend had en waar, terwijl we aan tafel zaten plots de toilet ging spoelen. We gingen allen tesamen naar boven en zagen 2 in de wc pot gedrenkte badhanddoeken, nog naduipend, hangen op de knop om de wc door te spoelen waardoor deze bleef spoelen. De wc-bril was nog nat.

Terwijl we het onder elkaar hadden dat die badhanddoeken niet vanuit die wc-ruimte afkomstig waren maar van elders afkomstig waren, viel er een kruisje dat plat op de schouw lag in een slaapkamer op de grond. Toen ik daar ging meten voor temperatuurschommelingen wou de meter in één richting niet werken. Nadat de batterijen platgetrokken waren en ik deze vernieuwd had, begaf kort erna de laserthermometer het voorgoed.

Ook sommige zaken die een psychologische verklaring hebben zoals slaapverlamming of een incubus/succubus seksuele ervaring, zijn wel degelijk in bijna alle gevallen een geest. Bewijs ervan zijn nachtelijke opnames waarbij naast de pogingen om de nachtelijke aanval te ontwijken, bijvoorbeeld ook een kandelaar beweegt die er 60 cm van verwijderd is.


Maar een verkort verslag zal ik wel publiceren in deze blog, samen met andere opmerkelijke gevallen.
Orbs kunnen op iets wijzen maar zijn in de meeste gevallen stofdeeltjes, regen, sneeuw of pollen die de flits weerkaatsen. De bewegende orbs die gevat zijn terwijl een toestel op statief staat en waarbij niet geflitst is sluiten dit echter uit. De echte energiebollen zijn vaak klein, snel en erg lichtgevend. Ze laten ook vaak een bewegingsspoor na. We moeten de bewijzen dan ook hebben van de enkele zeer uitstekend onderzochte gevallen.

Voor de Enfield poltergeistzaak, de zaak Matthew Manning, de zaak Belmez, Rosenheim, Amityville (niet voortgaan op de film of het boek!!! dat is fictie) en gelijkaardige is dat uitstekend gedaan.
Maar meestal dient de geest zich duidelijk eerst aan, waarna onderzoek mogelijk wordt. Je gaat niet op vakantie op zoek naar bigfoot. Je gaat slechts kijken wat er is als er ergens iets duidelijk gespot werd.

Ook is het triest als je maar voor de sensatie dingen op video wil krijgen en niet in staat bent de ongelukkige familie en ontevreden geest rust te verschaffen.
Zeker als men je hulp inriep uit angst en je zelf enkel uit zou zijn op sensatie.
Ook met spiritisme is het zo. Sommige gevallen zijn zo uitstekend bewijskrachtig dat ze levenslang overtuigend blijven, mits ook opgenomen en nauwkeurig opgetekend en nagezocht. Vele pogingen zijn waardeloos en bewijzen niets. Het zijn de sporadische zaken die zeer hoog van kwaliteit zijn die het doen.
De meest voorkomende tekens van spoken zijn geluid, beweging van voorwerpen, aanrakingen, koude wind en donkere of mistvormige lichtende schimmen. Zeer duidelijk verschijningen van verwanten duiden meestal op een afscheid nemen terwijl ze net zijn overleden. Ze gaan dan over en komen hier nooit terug.

Geesten die aan gene zijde in het zomerland zijn, kunnen niet komen spoken. Het zijn alleen aardgebonden entiteiten. Spoken blijven hier hangen omdat ze hier om aardse onverwerkte belangen willen blijven. Ze zijn echt voor zichzelf en volledige onzichtbare energie, die slechts in sommige omstandigheden zichtbaar wordt.

Een uitstekend onderzocht geval dat dus vrij overtuigend is kan je hier bekijken
Interview with a poltergeist

Aura-Oasis
www.aura-oasis.be

woensdag 5 januari 2011

Planten met bewustzijn.

Het bewustzijn van niet-menselijke levensvormen.
Je kan je afvragen of dieren bewustzijn hebben. Natuurlijk. Volgens mij toch, maar je kan je toch verwonderen hoeveel mensen denken dat het enkel instinctmatige reacties zijn. Men degradeert een dier, of tenminste sommige dieren tot een organische machine zonder meer.

Dat een hond of kat bewust lijkt, kunnen velen nog aanvaarden maar dat een worm dat ook zou zijn verwerpen de meeste. Nochtans vertonen ook deze dieren een zeker bewust gedrag. Zelfs eencelligen, die zeker geen hersenen kunnen hebben gaan bewust de jacht naar voedsel sturen.
Nog niet zolang geleden dacht men dat eencelligen gewoon een gelule waren van vocht met een membraam. Met de elektronenmicroscoop ontdekte men echter dat er ook een schroefvormige staart aanhing die in staat is het eencellig diertje voort de drijven met een schroefsnelheid van 16.000 toeren per sec. Bovendien is het in staat in een plotse beweging van koers te wisselen waar zich voedsel vertoont. Bovendien is in de eencellige ook een elektrisch lijkende motor te zien die geniaal geconstueerd is en waar geen enkel onderdeel kan van gemist worden. Evolutie is hier dus onmogelijk. Gezien de eencellige als primitiefste levensvorm wordt aanzien gaat hier de evolutietheorie niet meer op. Immers schreef Darwin in eigen woorden zelf op het eind van zijn boek "The origin of species", "als ooit een organisme zou gevonden worden dat nooit kon ontstaan door natuurlijke selectie van zijn voorgangers dan stort mijn hele theorie in elkaar".

Iets minder dan iets dat uit één cel gemaakt is, kan niet bestaan. Dat wil nu niet zeggen dat we het kind met het badwater moeten weggieten of dat we nu opeens het bijbelse scheppingsverhaal letterlijk moeten nemen.

Beiden hebben een kern van waarheid. Volgens een redelijk compromis, kunnen we stellen dat er voor ieder levend organisme wel degelijk een planning moet bestaan. Anderzijds kunnen we gelijk stellen dat het organisme in staat is zich aan te passen aan de omstandigheden die leven en voortbestaan makkelijker maken. Een persoonlijke hypothese is dat de intelligentie van de constructie in zichzelf aanwezig is, als de voor de hand liggende natuurkracht. Deze bevat wonderlijke eigenschappen en een soort intelligentie. Maar als een diertje zo klein als een eencellige, doelbewuste acties kan ondernemen, dan moet er zeker ook een bewustzijn zijn en dat wordt vaak gezocht in de hersenen.

Maar er zijn nochtans dieren die niet mechanisch werken en toch tactieken gebruiken om zich te voeden en voort te planten. Neem nu een kwal. Die heeft geen hersens. Wel ogen die bijna onzichtbaar zijn. Waar zouden deze anders voor dienen dan om te zien? Ook bij andere zeedieren die plantachtig zijn, zien we list en aanvalsgedrag waarmee het zijn voeding verschalkt.

Maar hoe zit het met levende organismes zoals een plant? Tot kort geleden konden we alleen gissen. Het lag voor de hand dat een plant niet bewust is. Een plant behoorde geen pijn te voelen, geen genot bij bijvoorbeeld bevruchting en werd gedegradeerd tot een soort machine die de gewoonte had te strijden, zoals bijv. om onder maaihoogte te blijven (paardebloem) of boven andere gewassen uit te groeien voor zonlicht en overleving, al wordt de plant anders maar 15 cm.

In de jaren 80 begon men met aura-foto's op basis van de Kirlianfotografie. Gezien deze techniek met hoogfrequente hoogspanningsstraling werkt bestaat nogal wat controverse omtrent het al dan niet gefotografeerd zijn van de aura. De aura van weggesneden delen echter, was verrassend maar niet altijd herhaalbaar. Maar dat kan hoogstens bewijzen dat een blad een zekere aura zou hebben en bewijst geen soort bewustzijn.

Bij bewustzijn moeten zeker overlevingsdrang, angst, emotie en dergelijke aanwezig zijn. Dit zijn immers aspecten van het bewustzijn. Een studie wees uit dat planten die met liefde verzorgd werden langer leefden, meer vruchtbaarder waren en beter groeiden. Ook met muziek zouden planten dit gedrag vertonen. Zo heeft een Franse wijnboer zijn wijnakker volgezet met luidsprekers omdat hij gemerkt had dat het muziekspelen op zijn accordeon, dat hij eerst deed voor de werknemers, blijkbaar ook meer en betere druiven produceerde langs zijn route waarlangs hij altijd liep.

Totaal los daarvan werden vooraf al proeven gedaan met een tweelingblad. Een takje dus met aan weerszijden een blad. Met een ohmmeter (elektrische weerstandmeter) mat men een stabiele waarde. Zodra men besliste het ene blad te gaan verbranden liet het ANDERE blad een reactie zien door de weerstand te wijzigen. (experimenten Cleve Backster 1966) Dit was verrassend. Ook zag ik eens een experiment met verse yoghurtpotjes die uit hetzelfde ferment gemaakt waren en waarbij men in een potje een weerstandsmeter stak. In het andere werd azijn gegoten waarbij de meting varieerde. Het is niet duidelijk of het resultaat voortkomt uit de verwachting van de experimentator of uit het bewustzijn van de plant of ferment.

Recent deed men echter nieuwe proeven bij een levende plant. Bij het meten van spanning zoals bij impulsen van de hersenen, deed men experimenten om de emoties te registreren op een grafiekband via computer. Men probeerde naast liefde en muziek, die een kleine geleidelijke wijziging lieten zien, ook een intentie om zich kwaad te maken. Dat laatste had geen effect.

Toen men echter besloot met overtuiging een stuk van een blad van de levende plant te knippen, registreerde de grafiek een enorme piek op het moment dat men de actie begon. Dus zodra men met de schaar naar de plant ging. De plant bleek angst te hebben zodra de schaar werd genomen. Ze vertoonde duidelijk een onverklaarbare grote reactie.

Noch een kwal, nog een eencellige, noch een plant hebben hersenen maar vertonen wel een geestelijke bewuste respons. Men doet nog steeds verder experimenten met deze onderzoekingen en het zal nog wel een tijd duren eer dat wetenschappelijk aanvaard wordt. Let intussen wel op als je je haag scheert. Ze heeft het niet graag.

Aura-Oasis
www.aura-oasis.be

dinsdag 4 januari 2011

Licht als oerbron


Danken we onze fysieke wereld aan licht?
De relativiteitstheorie zegt dat energie gelijk is aan massa x lichtsnelheid x lichtsnelheid.
Die theorie was gebaseerd op het Michelson-Morley experiment dat aantoonde dat de lichtsnelheid altijd dezelfde is, in beweging of tegen de beweging in. Einstein trok de conclusie dat het dan ruimte en tijd was die moest krimpen.

In onze waarneming zien wij een tijdsverschil tussen de bron van het licht en waar deze aankomt. Maar als je in relativiteit rekent, is het licht eigenlijk overal DIRECT. Dus als je rekent alsof je zou meereizen met het licht.

Het is enkel de hoogst waarneembare snelheid die C is (c=297.000 km/sec).
Dus als de bron van het licht stopt dan is het als medereiziger van het licht meteen gedaan om ineens overal te zijn. Je bent meteen uit. Alleen de waarnemer ziet dat licht nog tot minimaal 32 miljard lichtjaar ver. Licht kromt idd door de aantrekkingskracht, al is een lichtdeeltje, het foton, massaloos (in onze waarneming als het ergens vertraagt of in botsing komt zijn het deeltjes, anders golven).

Het foton is het enige deeltje dat geen massa heeft dus kan het eigenlijk niet afgebogen worden door de zwaartekracht. Het buigt toch af omdat de ruimtetijd zich kromt. (het oppervlak welk het als medium voor zijn verplaatsing gebruikt). Het foton is ook het enige deeltje dat geen anti-deeltje heeft. Stof om over na te denken dus. Het foton is in principe NIETS.


Ik bedenk ineens dat niet alleen subatomaire deeltjes niet alleen kunnen bestaan zonder connectie met hun partners (proton en elektron) maar het atoom zelf ook niet. Immers is er alleszins al een broodnodige combinatie nodig, warmtestraling. Bij het absolute nulpunt valt materie uit elkaar en verdwijnt eigenlijk. Dus eigenlijk wordt al wat bestaat door licht gevoed, van warmte. Licht is het wiskundig perfecte deeltje dat eigenlijk alomtegenwoordig is. Licht is eigenlijk geen deeltje, het wordt zo waargenomen doordat we de lichtsnelheid vertragen door waarneming (botsing met bijv. onze waarnemingsinstrumenten of ogen). Eigenlijk is het gewoon een trilling. Gezien wij die trilling alleen in het lichtspectrum zien en niet de te lage of te hoge, en gezien de te hoge samenpersingen van de golflengte zijn door het relativiteitseffect (snelheid en golflengte verkleint, de frequentie neemt hierdoor toe in onze waarneming) is alles eigenlijk één en hetzelfde, een trilling.

Er moet idd een eeuwige lichtbron zijn die alles mogelijk maakt. Wie die trilling (golf) veroorzaakt is niet duidelijk. Wel is het duidelijk dat als je materie met zijn anti-deeltje annihileert, het verdwijnt en er twee fotonen vrijkomen (licht). Materie is dus licht. Licht is een trilling die we vertraagd waarnemen maar eigenlijk geen tijd kent.

Hieraan verwant is het feit dat alle materie zijn antimaterie heeft. Alle materie bestaat bij het ontstaan uit een paar dat zich in tegengestelde richting van elkaar verwijderd. Gebeurt er iets met een van de twee, bijv. afbuiging, dan doet het andere dat ook. Verdwijnt het een door bijv. een kernexplosie dan moeten de antideeltjes dat ook doen, ongeacht hoeveel miljarden lichtjaren ze van elkaar verwijderd zijn (Theorema van Bell, bewezen door de proef van Aspect, nogmaals bewezen dat ze zelfs terugkerend in de tijd invloed uitoefenen door de proef van Wheeler)

Trilling zou het kosmisch bewustzijn kunnen zijn. Het creëert zowel tijd, ruimte, massa (materie dus) als energie. Trek het maar allemaal na Het klopt.
Zou er een reden zijn waarom we licht zien aan het eind van de tunnel?


Aura-Oasis
www.aura-oasis.be