Aura-Oasis - - Studie en onderzoek van paranormale fenomenen

zaterdag 31 mei 2014

Helpt exorcisme?

Exorcisme


Exorcisme is in principe een ritueel dat door onze bevoegde kerkvaders worden uitgevoerd tegen de duivel, de demon, of de djinn die een persoon in beslag neemt. Waar er geen katholieke exorcisten zijn, zijn er wel andere die iemand met de bijbel op het hoofd slaan. Ook moslims hebben hun eigen hardere taferelen om de djinn uit te drijven. Dit is een theorie die ik niet ondersteun.

Je kan het fenomeen echter ook breder zien.
We moeten ons eerst de vraag stellen of bezetenheid bestaat. Wat zien we als bezetenheid? Psychologen spreken van hysterie, meer de aanvallen van epileptische hysterie waarbij iemand tot krampachtige toestanden en met wild of vreemd gedrag te keer ging.

Wij zien het meer als bezetenheid door een geest. (ik spreek hier niet over demonen omdat ik niet geloof in duivels met bokkepoten en dierenkop, dus sorry). Een tijdelijke bezetenheid kan soms optreden bij gevoelige personen die op een plaats verkeren waar een geest verkeert. De gevoelige momenten zijn er meestal bij mediums die tijdelijk veranderen.

In een woning waar geestverschijnselen zijn, kan een gevoelig persoon dus op deze manier bezeten geraken.
We kunnen MPS (multiple personality disorder) waarbij iemand overschakelt naar andere persoonlijkheden ook als bezetenheid zien. Omwille van die reden heeft men de naam veranderd naar DIS (dissociatieve persoonlijkheidsstoornis - persoonlijkheden zouden zich door een trauma hebben afgesplitst van de eigen persoonlijkheid).

De meeste komen nu terecht in de handen van de psychiater vanwege hysterie, neurose, Dis en allerlei andere benamingen. Kortom ze zijn geestesziek.

Niemand lijkt hen op die manier te kunnen helpen en naargelang de ernst kunnen ze met medicatie gesedeerd worden of moeten ze opgenomen worden. Er is nog niemand op die manier genezen.

Er zijn echter dokters geweest die dit toch als afkomstig van een geest zagen en met medium en communicatie de entiteit verwijderden. En met groot succes. Dr. Wickland bevrijdde de ene na de andere "geesteszieke" van zijn kwellingen. Ook Prof. Hyslop, die voorzitter was van vroege Amerikaanse SPR (society for psychical research), de ASPR dus, slaagde op ongeveer dezelfde manier met groot succes.

Toen Frederik Myers in Engeland de SPR oprichtte met collega Cambridge professors was een van zijn eerste fenomenen die hij onderzocht "hysterie" zoals men het toen nog noemde. Er waren immers paranormale kanten aan die erop wezen dat er meer aan de hand was. Hoe kan iemand bijv. een andere taal spreken die hij nooit geleerd heeft?

Tot zover wat uitleg in een notedop. Het ligt eraan wat je als bezetenheid ziet en welke methodes je bedoelt van exorcisme. Door iemand met heilig water nat te kletsen kom je er maar zelden. De persoon op wie de film "the exorcist" gebaseerd was, raakte pas bevrijd na maanden en heel veel exorcistische duiveluitdrijvingen door de kerk. De vraag stelt zich hier terecht of het wel iets geholpen heeft aangezien het zo dikwijls moest uitgevoerd worden.
In deze vorm geloof ik dus niet. Ik geloof ook niet in met bijbels slaande jonge vrouwen. Bij sommigen lijkt dat echter toch een effect te hebben. Of het duurzaam is, is een heel andere kwestie. Ik denk het niet.

De methodes van Dr. Wickland waren wel duurzaam. Ze werkten ook heel snel en bij iedereen. Dit heeft hij 30 jaar met zijn vrouw (medium) met succes gedaan bij geesteszieken.
De vraag stelt zich of het beeld van bezetenheid en exorcisme niet moet bijgesteld worden?aura-oasis  
Andere artikels  
Contact 

zaterdag 10 mei 2014

De keuze voor terugkeer uit een BDE


Een opmerking bij bijna doodervaringen

Merkwaardig vind ik wel dat je tijdens een BDE zomaar de keuze zou kunnen maken om wel of niet uit het leven te stappen. Ik dacht eerder dat je pas gaat als je tijd echt gekomen is. Is dat niet het geval, dan word je verplicht om terug te keren. Niets eigen keuze dus. Zo zie ik het althans.

Hoe het zit
Ik heb dat ook al vele malen bekeken doorheen veel BDE's want idd. de ene kan kiezen, de andere niet.
Je kan overgaan (want dat wil iedereen als die dat beleeft) als je taak hier volbracht is. Als die niet volbracht is/zijn, dan moet je vaak terug omdat je levensomstandigheden nu eenmaal zo zijn gekozen dat je anders dit leven gewoon opnieuw zou moeten overdoen.

Als die wel al volbracht is maar je vindt dat je toch nog iets aards wil afmaken voor anderen, bijv. een steunende ouder zijn voor je kinderen, of misschien wil je wachten om "dood" te gaan tot de familie bijeen is dan kan je hier nog wat blijven. Dit is vaak een moeilijke opofferende beslissing. Hierdoor hebben velen het na hun terugkeer uit een BDE zeer moeilijk.

Stel dat je in dit leven de taak hebt om de onvolmaaktheden van je persoonlijkheid die je ontdekte in vorige levens te leren herkennen en moet zoeken hoe je deze facetten kan oplossen.

Misschien heb je bij een vorig leven ingezien dat je jezelf altijd wil opdringen boven een andere door invloed uit te oefenen op personen die macht hebben. Niet alleen bijv. in een carrièrekwestie of eer maar dat je overal je kop wil bovensteken en alles onder je controle wil hebben waardoor je anderen benadeelt en kwetst omdat jij altijd met een hogere eer wil gaan strijken.
In dit leven zal je dan misschien moeten inzien hoe je zo iedereen verliest en geen echte vrienden en eer hebt, ook al heb je de eigenlijke status die je op een voetstuk zou moeten plaatsen. Hierdoor ga je na dit leven een plan uitwerken samen met lichtwezens voor een nieuwe incarnatie.

Als 3/4 van je taak aan de voorwaarden voldoet en je er bijna bent (of niet) zou het je bij terugkeer thuis (het hiernamaals is onze thuis) ook geweldig spijtig want dit leven met zijn beproevingen en lasten waren dan een verspilde kans om deze onvolmaaktheid te corrigeren en te kunnen loskomen van de reïncarnatiecyclus.

Wat me ook vaak opvalt doorheen veel BDE's is dat de keuze niet altijd vrijwillig is als die mogelijk is. Stel dat je kan kiezen om over te gaan of terug te gaan. Vaak lijkt men je zodanig te beïnvloeden dat je keuze slechts schijn lijkt.


aura-oasis 
Andere artikels  
Contact 

Reacties graag via Forum