Aura-Oasis - - Studie en onderzoek van paranormale fenomenen

dinsdag 31 juli 2012

Kennis over het hiernamaals
 De sferen – de bron van de kennis

Als ik over de sferen na de dood ga schrijven vraag je je natuurlijk af van waar ik deze kennis zou halen. Vooreerst moet ik zeggen dat veel bekend is uit de tijd dat het spiritisme bekend en succesvol was. De man die de SPR stichtte, Frederik Myers, probeerde daarmee zijn hele leven lang een bewijs voor leven na de dood te vinden waarvoor geen helderziende, telepathische of andere verklaring mogelijk was. 

Vaak was doorgegeven informatie over overleden verwanten juist, maar kon men immers zijn toevlucht ook nemen naar animistische verklaringen. Na zijn dood, kwamen aan 6 mediums verspreidt over de wereld vreemde boodschappen door via automatisch schrift. Het waren paragrafen zonder afzonderlijke betekenis en die raadselachtig voorkwamen. Deze teksten werden telkens ondertekend door Myers en hij vroeg erbij deze automatische geschriften door te sturen naar de SPR. 

Als men deze automatisch geschreven boodschappen bij elkaar legde vormden ze een ongelooflijk krachtig staaltje spiritisme. De boodschappen pasten immers als een puzzelstuk ineen en vormden een essay over het leven na de dood via filosofische werken die alleen Myers had bestudeerd. Dat was bovendien ontvangen door 6 verschillende mediums die van elkaar niet op de hoogte waren. De boodschappen samen vormden een enorme tekst en een enorm groot werk. Dit spiritistisch krachtige fenomeen dat wel zeer sterk niet anders dan spiritistisch te verklaren was, vormde de zogenaamde “kruiscorrespondenties”. 

Nog vele jaren laten na zijn dood, liet Myers opnieuw van zich horen. Ditmaal kwam hij met gegevens over de bestaanssferen na de dood. De evolutie waarin wij allen worden meegesleurd vanuit zijn primitieve vorm van pril bewustzijn, tot holistische kennis en eenheid in één AL. Uit deze communicaties en spiritistische werken van andere grote onderzoekers van hoog niveau voor die tijd, werd deze kennis vergaard en blijkt ze te kloppen. 

Ook valt hiermee een puzzel ineen. Alles is ermee te verklaren. Helderziendheid, éénheid, leven na de dood, reïncarnatie, het lot, het karma, de evolutie van de mens via de kundalini, geesten, kortom verschillende gekende theorieën vielen samen in elkaar en waren nergens in strijd. Dit kan men niet zeggen van veel hedendaagse manieren van het verzamelen van spirituele kennis. Bovendien had spiritisme een bijzonder grote bewijskracht dat het om iets ging dat werkte, of dat nu via helderziendheid of via leven na de dood verklaard werd. Dus tot hiertoe mijn inleiding over hoe we tot kennis van leven na de dood komen.

Contact

vrijdag 20 juli 2012

Gehost door entiteiten

Gehost of bezeten?
Ik heb tamelijk wat mensen gekend die op een paranormale manier stemmen horen waarvan ze vaak denken dat één van hun gids bij is, of één een goede entiteit is die hen wil helpen. Grotendeels worden ze echter geplaagd door de slechte entiteiten die het hen lastig maken door commentaren die ze van de andere stemmen krijgen. Als men niet doet wat deze willen, pesten ze het slachtoffer of maken hen constant verwijten. 

Ook heb ik mensen gekend die overgenomen werden op bepaalde tijdstippen en dan een andere persoonlijkheid kregen. Ze waren dan totaal iemand anders, met andere hobby's, stem, interesses. 

Zeldzamer zijn de personen die hysterische aanvallen krijgen waarbij ze van heel normaal switchen naar een erg agressieve figuur die het lichaam onder controle probeert te krijgen. Men ligt vaak op de grond te spartelen tijdens die innames. Ook zo heb ik er meegemaakt. 

Nog zeldzamer zijn de personen die van dag op dag ineens een andere persoonlijkheid hebben gekregen en die behouden. Er is niets meer terug te vinden van de originele persoonlijkheid en vaak haat de nieuwe persoonlijkheid het als je je met het lot van de oude bemoeit. Laatste komen vooral voor na een hersendood zoals fatale beroertes of herseninfarcten. Gezien het lichaam nog in goede staat is, wordt het dan ingenomen door een entiteit die belichaamd wordt. De originele is dood. Zo plaatste ik een filmpje op youtube. De vrouw had een andere stem en liet opnames horen van de vroegere persoonlijkheid. Ook had ze andere gewoontes en interesses.

Eigenlijk is het allemaal een vorm van gehost worden door een entiteit. Vaak gaat het gepaard met vermoeidheid en soms met psychokinetische fenomenen. Het ergste geval dat ik kende, zag de entiteit op haar afkomen in de spiegel. Ze vond daarna ook haar kleding overal uit de kassen gegooid en andere dergelijke daden. Telkens viel ze eerst flauw voor ze werd overgenomen en ik werd bedreigd als ik me er mee moeide. Ze had wel zelf mijn hulp ingeroepen maar haar andere persoonlijkheid liet duidelijk verstaan dat ik me niet met X (de originele persoonlijkheid) moest bemoeien. Ik heb dit zelfs als EVP opgenomen. 

Bij al deze gevallen was meer aan de hand dan een geestesstoornis omdat ze gepaard gingen met paranormale tekens. Zo hielden we ooit met meerdere personen een seance om in contact te komen met de entiteit die bij iemand verantwoordelijk was voor de stemmen. Terwijl het slachtoffer ZELF NIET MEEDEED, kregen we toch terzelfdertijd dezelfde opmerkingen door. Dit was niet nadat iemand het resultaat van de spiritistische communicatie gezegd had, of nadat het slachtoffer had gezegd wat de stem zegde dat iets gelijkend door kwam. Het kwam tegelijkertijd door en werd pas nadien vergeleken. 

Veel is te leren van entiteiten uit het boek "Het E-syndroom" van Roger Vanderdonck.

Bij de mensen die slachtoffer waren van wisselende persoonlijkheden die hen volledig op bepaalde tijden overnamen, sprak ik duidelijk met totaal iemand anders. Ook daar stuitte ik eens op iets onverklaarbaars toen een andere persoonlijkheid de originele persoon vergeleek met een Grieks-mythologische figuur en de naam en de eigenschappen ervan opnoemde. Kennis daarvan was helemaal niets voor het slachtoffer want we moesten het opzoeken. Geen van ons twee kenden deze immers. Inderdaad klopten de karaktereigenschappen die heel speciaal waren. Het betekende niet dat het slachtoffer de mythologische figuur was, maar er toch ongelooflijk sterk op geleek. Er waren zaken zo typisch voor haar persoonlijke eigenaardigheden, dat dit onmogelijk toeval kon zijn. Het was zo goed als uitgeloten dat het slachtoffer zoveel kennis had betreft de mythologische figuur waarover ik vragen stelde waarvan de antwoorden na opzoeking bleken te kloppen. En wie kent nu zoveel van Griekse mythologie?

Een andere, die hysterische aanvallen kreeg en daarbij kronkelend agressief op de grond kronkelde beweerde dat deze getroffen werd door een kogel bij het hart. De andere persoonlijkheid sprak over de eerste wereldoorlog waarbij zijn team uit de loopgraven moest. Fysiek waren er bij de persoon, direct na het voelen van de inslag van de kogel fysieke sporen te zien op het lichaam (rode plek). Hij beweerde dat hij een geest was die langs het slachtoffer kon doorkomen.

Deze gevallen toonden alle aan dat er paranormale aspecten waren van de geestelijke hosting. Ook is er vaak extreme vermoeidheid en uitputting. 
Naast de hier reeds omschreven diversiteiten van het voorkomen van geesten is hosting er ook een vorm van. Vaak wordt echter de psychiatrische diagnose psychose, schizofrenie of DIS gesteld (=MPS). Dat er paranormale omstandigheden zijn die ze bijna alle veronderstellen wordt hen dan uit het hoofd gepraat en men wordt door zware medicatie bedwelmd welke ze vaak slecht doet voelen.

donderdag 5 juli 2012

Poltergeist

Pestende entiteiten of RSPK?
Naast de vaak relatief rustiger geesten die nog in een woning huizen en naast de entiteiten die rond een persoon hangen, hebben we ook nog poltergeistfenomenen. Dit is ook bekend als "Klopgeest"

Velen hebben de neiging deze poltergeist als "demon" te bestempelen, maar een monsterlijk wezen dat uit de hel komt, zijn ze echt niet, ook al laten ze in enkele ernstige gevallen dierlijk ogende krassen na op de huid na een branderig gevoel.

In tegenstelling tot geesten die zich stil houden, maken klopgeesten net veel lawaai. Ze laten hun aanwezigheid uitdrukkelijk voelen. Vaak is dat ook bedoeld om erop te wijzen dat zij wel degelijk geesten zijn. Vaak zijn ze wanhopig en hopen zo aandacht en hulp te kunnen krijgen. Een andere reden kan ook zijn dat ze de bewoners echt letterlijk het huis willen uitjagen door hen zo veel mogelijk schrik aan te jagen. 

Er zijn enkele merkwaardige kenmerken die jij bij poltergeisten kan zien. Soms slagen ze erin om op enkele minuten, voorwerpen, heel anders te schikken, op een zeer ordelijke manier. Zo zag ik persoonlijk ooit eens een 10 tal fotokadertjes die alle parallel schuin uitgelijnd stonden op een rij. Dit was met merkwaardige precisie gedaan. Je kon het uitmeten, dit was perfect geometrisch opgesteld en uitgelijnd.
Ook kunnen voorwerpen merkwaardig op gestapeld zijn op een manier dat we het zelf onmogelijk voor elkaar zouden krijgen, zeker op zo'n korte tijd. Zo kan een ongelooflijke evenwichtssituatie gebouwd zijn, zoals een hele gestapelde toren voorwerpen bovenop een flessenhals. 

Bij poltergeisten is het vaak merkwaardig tot wat ze in staat zijn. Ze willen zich echter soms zo duidelijk vertonen dat ze letterlijk agressief kunnen worden. Dit is vooral het geval als de nieuwe bewoners het huis terug moeten verlaten, zodat ze het huis terug alleen hebben. 

Vaak zijn het niet de eerste bewoners die buitengejaagd zijn. Ze kunnen je treffen op ongenadige wijze. Ze kunnen huisdieren ziek maken (vaak stress), ze kunnen voorwerpen in de ruimte laten rondvliegen, met deuren slaan, je bekogelen, je opsluiten in kamers en meer. Het bekogelen is in de praktijk meestal met steentjes, knikkers en dergelijke. Zelden levert dit kwetsuren op en vaak is het alsof ze je letterlijk niet willen treffen, maar passeren ze met een rakelingse precisie. 
Wel kunnen ze soms ook "aanvallen" waarbij iemand aangeraakt wordt, waarbij hij/zij meestal een brandend gevoel voelt. Als men dan kijkt ziet men rode plekken tot bloederige krassen. Meestal 3 naast elkaar maar dat heeft echter niets te maken met klauwen en demonen. Laatste zijn puur een religieuze mythe.Wel is en blijft het duidelijk een agressieve kras.

Gevaarlijkst is het als ze ook brandjes kunnen stichten. Ze doen dat vaak op meerdere plaatsen tegelijk.

Poltergeisten kunnen erg luidruchtig zijn. Als ze klopgeluiden produceren kunnen dat zware krachtige slagen zijn, waarbij zelfs een muur of deur kan daveren.

Er is geen verschil vast te stellen tussen het gedrag van poltergeisten en RSPK (recurrent spontanous psycho kinesis). De mogelijkheden zijn dezelfde en wie onbewust psychokinetisch is bij spanning kan gelijkaardige fenomenen veroorzaken. Het verschil is wel aan te tonen op andere manieren doordat de fenomenen andere eigenschappen hebben. En bekende psychokinetische figuur rond wie dingen stuk gaan is Debbie Wolf.

Reacties graag via Forum

zondag 1 juli 2012

Aanraking over de doodLeven na de dood
Ingezonden door Marian 28 december 2001
Vorig jaar in de nacht van 5 op 6 april is mijn vader overleden aan een longembolie. Wij hebben geen afscheid van hem hebben kunnen nemen. Mijn vader was 73 jaar toen hij stierf. Hij was ons erg dierbaar. Het was een ontzettend lieve man. En ik heb nog steeds heel veel verdriet, en mis hem elke dag.

Op een nacht, ik dacht dat ik misschien droomde. Ik voelde als of er iemand over mijn neus streek, en toen ik wakker werd, was er niemand in de kamer. Ik heb wel meer ervaringen gehad, dat ik mensen had in mijn slaapkamer. Dan werd ik wakker met hartkloppingen en was erg van streek. Omdat ik dit niet kan verklaren stel ik u deze vraag, wat dit allemaal te betekenen heeft. Zijn dit maar dromen?

Soms denk ik dat ik op dat moment gek word, en durf dit aan niemand te vertellen, omdat ze mij dan niet serieus nemen.
Verder ben ik altijd vrij nuchter van aard, maar sinds mijn vader overleden is ga ik steeds meer op zoek naar de paranormale wereld, net of ik iets wil weten ook als er zoiets bestaat, van een leven na de dood, zou ik heel graag willen weten hoe het met mijn vader nu gaat of klinkt dit stom?


aura-oasis
Contact
Reacties graag via Forum