Aura-Oasis - - Studie en onderzoek van paranormale fenomenen

dinsdag 29 november 2011

Vreemde feiten bij geestverschijnselen

Onverklaarbare vreemde verschijnselen 
bovenop het paranormale verschijnsel
Bij paranormale verschijnselen oordelen we altijd zo logisch mogelijk. Stel dat een deur dichtslaat waar het spookt en het kan moeilijk anders dan geestelijk omdat er geen andere verklaringen mogelijk zijn, dan zien we dat als een entiteit die ergens toch de energie kon opbrengen die deur te sluiten. 
Als we Electronic voice phenomena (bandstemmen) opnemen en we hebben geluk, dan denken we de uitgesproken stem te horen van de geest. We gaan ervan uit dat de stem van de geest via de microfoon is opgenomen.

Doorheen de jaren dat ik het paranormale bestudeer, stuit ik vele keren op iets vreemds dat minder logisch lijkt dan de redenering die we normaal zouden volgen. 

Als we in menselijke geestelijke vorm denken dan zouden we als geest bij woede poltergeistverschijnselen kunnen veroorzaken door met voorwerpen te gooien. Zo zouden we bijvoorbeeld met enkele potten in de keuken kunnen gooien, een voor een. Dat ware al een hele prestatie. 

Als we EVP willen opnemen dan zorgen we voor een goede microfoon en een voicerecorder. We kunnen ook de radiomethode kiezen zonder microfoon waarbij we veronderstellen dat men doorkomt door de elektronische ontvangst langs de radio. 

Vroeger was dat via een radio die nog niet over de ruisonderdrukking beschikte van de huidige radio's en die op AM tussen twee zenders stond. Nu gebruikt men gemodificeerde radio's die de frequentieband constant herhaaldelijk aflopen. 

Wie een goede kennis van uiteenlopende ervaringen vernomen of meegemaakt heeft, komt af en toe voor iets dat moeilijker op deze logischere manieren te verklaren is. 

Zo kunnen bij poltergeistfenomenen gelijktijdig vele kastdeuren beginnen te slaan vanuit tegenovergestelde richtingen waarbij het door de gelijktijdigheid of snelheid onmogelijk moet zijn voor een geest om dit via het geestelijk lichaam te doen wegens de benodigde snelheid van verplaatsing of gelijktijdigheid. 

Ook kwam ooit eens iemand bij mij met een EVP die opgenomen was, door van de CD-speler naar cassette te kopieren. De CD bevatte kerstliederen. De vrouw was heel katholiek. Op een bepaald moment werd de CD muziek onderbroken en ingevuld door een stem die zei "de lieve heer". Hoe kon een stem daartussen komen terwijl de cassette rechtstreeks verbonden was? De stem leek wel te spotten met haar religieuze obsessie.

Er komen ook fenomenen voor zoals lampen of televisietoestellen die beginnen spelen ZONDER DAT DE STOPCONTACTEN ingeplugd zijn! Als zoiets herhaaldelijk gebeurd kan men de stopcontacten immers gaan uittrekken en vaak denkt men dan dat men eens had vergeten uittrekken maar dat blijkt dan fout. Hoe kon het toestel dan zonder stroom of batterij toch functioneren?

In sommige, evenwel zeldzame gevallen komen onmogelijke zaken voor, zoals een rekenmachine die een heel stuk papier volprint met rode vraagtekens terwijl er geen rood lint in zit en er ook geen vraagteken bij de afdrukbare cijfers staat? 

Er bestaat een apparaat die willekeurige opgeslagen woorden kan uitspreken. De Ovilus. Afhankelijk van het type apparaat zitten daar van 400 woorden tot enkele 1000den in. De woorden haalt hij uit een database, en spreekt die uit als bepaalde omgevingsfactoren een soort willekeurige waarde bereiken. De grote vraag is dan hoe iets erin slaagt om zo bepaalde zinnige woorden uit te stamelen. Terwijl het meestal niet veel betekent blijkt het echter soms wel degelijk te kunnen gebruikt worden als communicatiemethode. Soms spreekt dat ding echter woorden uit die er zich niet in de database bevinden, zoals bijvoorbeeld namen.(toch even bij vermelden dat het toestel slechts zelden tot communicatie komt en dus niet de ideale investering is)

Bij poltergeistfenomenen is het bekend dat soms dingen in een bepaalde evenwichtsituatie gestapeld worden die je niet kan nadoen. Er kan een bed omgedraaid worden in een te kleine kamer waar het niet mogelijk blijkt dit bed te draaien zonder afbreken. 

Hoe kunnen als gevolg van poltergeistverschijnselen plots overal regendruppels naar beneden vallen binnenshuis? (Rainman). Of stenen die het huis binnenvliegen terwijl het huis rondom door politie bewaakt wordt? (Wilsele) Of overal brandhaardjes maken zonder lucifers. 

Maar ik denk dat de bedoeling van het artikel al duidelijk wordt, hoe kan iets dat normaal niet kan en ook niet mogelijk kan zijn door technische beperkingen door een spookverschijnsel?

aura-oasis
Contact
Reacties graag via Forum

donderdag 24 november 2011

Het bewijs voor "de geest" in de BDEWaarom de bijna doodervaring zo bijzonder is. 

Stof om eens goed over na te denken. Van alle paranormale ervaringen die we kunnen hebben is de BDE het meest indrukwekkend. Het is niet alleen overtuigend voor wie het meemaakt, het plaatst ook zeer ernstige vragen bij onze wetenschappelijke opvattingen over onze hersenen. Onze hersenen zouden immers, naast het commandocentrum voor onze spieren en lichaamscoördinatie, ook de zetel zijn van ons bewustzijn.

Dat iemand die bewusteloos is, niet kan nadenken staat bijna vanzelfsprekend vast. Ook voor coma wordt dit algemeen aangenomen, al zijn er wel mensen die alles horen en voelen. Bewusteloos of coma, we mogen niet vergeten dat onze hersenen nog activiteit vertonen. Dromen zijn mogelijk. Als we ons een droom herinneren zit daar geen vaste lijn in met andere dromen of dromen van andere dromers. Niemand droomt iets gelijkaardigs en het volgt geen bepaald patroon.(behalve sommige telepathische dromen)

We kunnen iedere droom echter perfect detecteren via een medisch toestel dat de hersenactiviteit optekent en dat men zelfs heel veel gebruikt bij slaaponderzoek. Ook kan je zien dat in de periodes tussen de dromen de hersenactiviteit niet vlak is. Er is geen flatline. Dit geldt uiteraard ook voor hallucinaties die vaak totaal bizar zijn en vaak botsen met wat mogelijk is in onze wereld zoals we die kennen. Ze missen iedere vergelijking met iets dat in het gewone leven als realistisch geldt. Net als bij dromen is ook geen enkele hallucinatie vergelijkbaar met die van een ander. Nadat iemand een hallucinatie gehad heeft, weet hij vaak met zekerheid dat wat hij waarnam iedere logica mist en dat het simpelweg niet klopt.
In een droom weten we bij het wakker worden ook dat het slechts een droom was.

Bij mensen die klinisch dood zijn geweest herinneren er zich velen een grensoverschrijdende ervaring zoals we die kennen als de bijna doodervaring. Behalve het feit dat de ervaringen zo algemeen gelijklopend zijn komen zij niet voor tijdens hersenactiviteit zoals die gemeten kan worden.

Klinisch dood houdt in dat er een zogenaamde “flatline” hersengolf is, geen enkele meetbare activiteit van de hersenen. Deze flatline treedt ook altijd op vanaf het hart enkele seconden tot maximaal 8 sec stil ligt.
Alleen in die toestand komt deze karakteristieke BDE voor. Niet tijdens droom, niet tijdens hallucinatie, niet tijdens psychedelische drugtrip. Tijdens dergelijke ervaringen is er ook geen flatline hersengolf.

Wetenschappelijk staat het vast dat er geen bewustzijn is tijdens een flatline. Critici die zouden zeggen dat er wel nog bewustzijn zou kunnen zijn in die toestand, zeggen immers automatisch dat het bewustzijn of de geest iets anders is dan onze hersenen. Daarom is daar geen discussie over mogelijk. Er wordt trouwens nooit een flatline gezien tijdens coma, bewusteloosheid, slaap, drugervaring… alleen bij klinische dood.
Men zou immers beweren dat er bewustzijn mogelijk is zonder functioneren van onze hersenen. Dit is een onoverkomelijke paradox.

Daarom zoeken veel sceptici hun heil bij de korte tijd tussen bewustzijn en flatline. Tijdens deze zeer korte periode zou volgens hen, een ervaring in soort hyperspeed kunnen voorkomen. Men moet dan wel ook zeer veel ervaren op deze zeer korte tijd om het langs die ontsnappingsweg weg te kunnen houden van metafysische, spirituele of paranormale verklaringen.

In geval de bijna doodervaring zich tijdens de overgang van hersenactiviteit naar flatline zou voordoen, zou alles verklaard kunnen worden zonder de paradox die optreedt voor iedere bewering dat het zich zou kunnen voordoen tijdens een flatline. Althans, zo lijkt het.

Maar ook de alternatieve verklaring dat de BDE zou kunnen geproduceerd worden tussen bewustzijn en flatline, stort onherroepelijk neer bij sommige getuigenissen van wat men zag tijdens men een flatline had.
Velen rapporteren immers een uittreding die correcte waarnemingen beschrijft van dingen die men onmogelijk kon weten als men niet bewust was zijn tijdens de flatline. Vele beschrijven immers hoe ze bepaalde zaken van buiten hun lichaam zagen terwijl deze gebeurden TIJDENS FLATLINE omdat wat ze waarnamen zich immers afspeelde tijdens een flatline en niet tussen leven en klinische dood.

De BDE is dus zo bijzonder omdat zowel de verklaring dat deze tijdens een flatline zouden voorkomen, als tijdens de periode tussen bewustzijn en flatline, schaakmat stellen.
  1. Zoals we hier uitlegden stelt de eerste verklaring simpelweg dat bewustzijn en hersenen afzonderlijke dingen zouden zijn,  welke voor de wetenschap een absolute paradox zijn
  2. de tweede verklaring dat er bewustzijn kan voorkomen na de toestand tussen leven en klinische dood, wat net als de eerste zou impliceren dat geest buiten de hersenen een feit is.
Geen enkele wetenschappelijke verklaring geeft een sluitende verklaring die niet met zichzelf in strijd is. De BDE komt voor zonder hersenactiviteit.

Er zijn nog andere bijzondere implicaties van een BDE. Dit is er slechts één. 
U kan mijn beweringen natrekken wanneer je de vele feiten en studies doorneemt over bijna doodervaringen. 

aura-oasis
Contact
Reacties graag via Forum

vrijdag 18 november 2011

Demonen en bezetenheidOver demonen  en andere verklaringen 
voor bezetenheid.
Ik besloot te kijken naar een documentaire over de geschiedenis en de opvattingen over demonen. Eigenlijk geloof ik niet in demonen. Deze zouden volgens sommigen een soort dierlijk duivelsgedrocht zijn die mensen aanvallen. Volgens mij bestaat er geen hel in de letterlijke beschouwing van de bijbel en dus ook geen duivels. 
Het programma begon met het tonen van een geval van bezetenheid waarbij een priester de schreeuwende vastgebondene vol "blussend" heilig water sprenkelde. Daarna ging men langs bij enkele demonologen en exorcisten die beweerden dat je om een demon te verdrijven zijn naam moest kennen en dat het maanden kon duren. 

Er bestaan wel hysterische verschijnselen die al eeuwen aan een demonische bezetenheid gewijd worden. Vaak is de bezetenen dan heel krachtig en wild. Dit komt voor bij sommige vormen van plotse gewelddadige vormen van persoonlijkheidsveranderingen. 

De hoofdexorcist van de Roomse kerk vertelde dat hij op dit moment tegen een demon streed die messen uit de mond spuwde. Soms zijn er idd. paranormale verschijnselen mogelijk maar dit had ik nog nooit gehoord. Dit wil ik toch liever eerst zien wat materialisatie is niet niets.

In de meeste gevallen betreft bezetenheid volgens mezelf een misgebruik door een andere entiteit maar ieder heeft natuurlijk zo zijn eigen opvattingen. Zo beschouwt de kerk ze dus als duivels, de psycholoog ze als dissociatieve of afgesplitste persoonlijkheden en de psychiater ziet de oorzaak hier bij een of andere chemische stoornis in de hersenen, ook al blijken er sommige paranormale activiteiten bij plaats te vinden die men niet kan verklaren. 

Op een bepaald moment besloot de presentator van de documentaire bij een psychiater aan te bellen. Ik dacht dat deze, de soms bizarre verschijnselen en MPS of DIS zouden afromen tot het in hun stoornissengids past. Ook psychiaters kunnen ze niet genezen en ik verwachtte een complexe uitleg waarmee je geen stap vooruit komt en die ook niets oplost. 

De oudere psychiater legde uit dat bezetenheid geen demonen waren en dat dit meestal extreme gevallen van meervoudige persoonlijkheid waren die veroorzaakt werden door overledenen die hier op onze aarde waren blijven hangen. 

HOORDE IK HET GOED? Een psychiater die de spiritistische verklaring gebruikt? Jawel... Dit verraste me enorm. Bovendien was dit de enige die beweerde dat hij die mensen ook kon helpen door met die andere persoonlijkheden te spreken. En zo vind je soms controleerbare gegevens terug die kloppen. Dit is precies zoals ik al deed. Daarna help je ze overgaan en weg is alvast één persoonlijkheid. 
Deze methode heb ik al heel lang bejubeld omdat een persoon daar zeer succesrijk deze "geesteszieken" kon helpen. Hij deed dit samen met zijn mediamieke vrouw gedurende 30 jaar en had keer op keer succes. Dit terwijl die methode ondanks succes verworpen is en men heden een modernere verklaring verkiest die NIET WERKT! 
Ik heb het over de methode van Dr. Wickland die ik al 15 jaar eerder beschreef in ons tijdschrift van de vzw aura-oasis en zoals het nog staat op www.aura-oasis.be/bezetenheid.html . In de geschiedenis werd hij erom bekend en hij publiceerde twee lijvige boeken.

Ik was aangenaam verrast met het programma. En eindelijk iemand die DIS/MPS slachtoffers kon helpen en die volgens mij het plaatje begreep. Tegelijk werden alle andere methoden zoals maandenlange gebeden, kruisen, wierrook en heilig water als een Rooms geloof gereduceerd met hoogstens een tijdelijk effect.

Dit programma en die psychiater verdienen een pluim! Ik was echt blij dat de uitkomst ervan zo verrassend uitdraaide. Misschien kan men er nog mensen mee helpen.

Ik moet bijvoegen dat het vaak ook nodig is om de bevrijde verder te beschermen tegen het aantrekken van nieuwe entiteiten/persoonlijkheden. Ze moeten afgesloten geraken. 

Reacties graag via Forum

vrijdag 11 november 2011

Gevolgen voor de wetenschap


De gevolgen voor de wetenschap
bij de aanvaarding van paranormale fenomenen
Het begon toen Mesmer ontdekte dat hij genezingen kon bevorderden door magnetische passen te maken. Snel werd ontdekt dat het zonder magneten ook kon en dat op die manier een toestand van slaap bereikt werd.
Daarna ontdekte Marquis De Puységur nog meer fascinerende mogelijkheden zoals onder het somnambulisme,  waarbij men in die trance gevoelig is voor suggesties. Er waren echter onverklaarbare feiten mogelijk zoals het doen lopen van een verlamde, het verschijnen van brandblaren bij wie gesuggereerd werd dat hij zich verbrand had en zelfs paranormale verschijnselen die via deze weg mogelijk werden zoals trance mediums. Men kon zelfs langs die weg zaken te weten komen die juist bleken te zijn.
Hypnose werd nadien opgenomen als wetenschappelijk verschijnsel maar de wetenschappelijk onverklaarbare verschijnselen werden, alhoewel waargenomen, bewust weggeknipt om in het wetenschappelijk verklaringsmodel te kunnen passen.Dit is zelfs letterlijk zo gezegd geweest.

Toen door de fenomenen bij de gezusters Fox, de hele wereld in de ban geraakte van de mogelijkheid om met geesten te communiceren, begonnen wetenschappers van de Cambridge University de voorvallen nauwkeurig te onderzoeken in een poging de geheimzinnige verschijnselen te verklaren.
Er waren zeer intelligente topwetenschappers betrokken bij het onderzoek en er werd enorm precies werk gemaakt door deze nieuw opgerichte SPR (Society for psychical research) dat spoedig volgelingen kreeg zoals de ASPR.
Men bleef bij de vastgestelde feiten ondanks soms zelfs hysterische sceptici dat met alle middelen probeerde te blokkeren, soms zelf de boel bedriegend.

Nu het paranormale onderzoek op grootschalig wetenschappelijk niveau doorging met andere fenomenen zoals somnambulisme, het bewustzijn en de geest, helderziendheid, psychokinese, uittredingen, remote viewing en recent ook nog bijna doodervaringen, werden bewijzen verkregen voor helderziendheid en psychokinese op statistisch significant niveau. Na een discussie tussen parapsychologen en sceptici over de berekeningswijze en de mogelijke bewijskracht, werd onder elkaar beslist het te laten herberekenen door DE Universiteit voor statistiek. Die kwam tot de conclusie dat de parapsychologische onderzoekingen juist waren. Ik wil dit hier kort houden maar sceptici schrijven nu hun eigen versies en zelfs encyclopedie en doen eigen onmogelijk haalbare testen voor wie zich laat vangen om "de prijs van 1 miljoen" te ontvangen voor wie kan bewijzen dat hij over paranormale gaven beschikt. Deze testen gaan door tot er een fout wordt gemaakt al is al de rest onverklaarbaar goed gelukt. (zie bijv. de testen van het Russische meisje dat helderziende medische diagnoses kon stellen in de documentair opgenomen test. De test spreekt duidelijk genoeg voor zichzelf omtrent de aard van de praktijken. Een fragment van die documentaire kan je hier bekijken (over wat het gaat).

Paranormale fenomenen zijn een verschijnsel waarbij de geest blijkbaar tot dingen in staat is die we mechanisch niet kunnen verklaren en biologisch niet voor mogelijk kunnen houden. De relativiteitstheorie en quantumtheorie leken ook wetenschappelijk absurd tot de atoombom het eerste harde bewijs vormde. Dit  was een resultaat dat moeilijk ontkend kon worden.
Paranormale fenomenen zouden betekenen dat de geest los van onze hersenen zou bestaan. De invloed van geestelijke fenomenen op onze werkelijkheid zou overal moeten ingecalculeerd worden. Men zou een soort gemeenschappelijke hogere geest moeten aanvaarden.
Alles, maar ook alles is gebaseerd op wat we waarnemen langs mechanische weg. Zelfs elektrische fenomenen worden mechanisch verklaard omdat dit nu eenmaal ons materieel wereldbeeld is. Men zou moeten aanvaarden dat er een hogere werkelijk bestaat achter de schermen van onze wereld en de wereld geen toevallig goed uitgevallen mechano is.

Dit zou drastische gevolgen hebben voor veel wetenschappers omtrent bepaalde verklaringen en zeker voor geestelijke wetenschappen die nu het gevolg zouden zijn van brain chemistry.

Als we onze ogen opendoen zien we echter, dat we zo goed als niets van ons ontstaan uit het niets, kunnen verklaren. Waar kwam al de energie vandaan om materie te vormen zonder theorieën die dit raadsel alleen maar wat verdoezelen door te veronderstellen dat het allemaal bijeengepakt in een punt aanwezig was, terwijl er geen tijd noch ruimte bestond?
We zouden ons moeten afvragen hoe een eencellig mechanisme toch kan bewegen, voortplanten en zich voeden. Meer nog, het zou zelfs kunnen evolueren naar zeer complexe levensvormen want zo is alles daaruit ontstaan. Bedenk dat dit levend organisme slechts uit één enkele cel bestaat, een membraam met wat celvocht en een moleculaire code (DNA).

We moeten begrijpen dat als we zouden ervaren dat er toch meer is dan alleen mechanische processen, er heel wat zeer zware gevolgen zouden zijn voor de wetenschap. Vele theorieën hangen immers af van die opvattingen. Opvattingen die de waarheid benaderen maar niet geheel juist blijken te zijn.

Heel wat wetenschappen zouden zelfs compleet sneuvelen. Veel wetenschappers zouden hun job letterlijk verliezen. Zelfs al bestaan deze verschijnselen zeker, het zou te drastische gevolgen hebben mocht men die aanvaarden. Dit zou betekenen dat men een moeilijker vatbaar orderend vermogen en intelligentie zou moeten gaan aanvaarden.

De gevolgen voor onze wetenschap zijn enorm. Net als bij de relativiteits- en quantumtheorie zouden paranormale fenomenen overal moeten ingecalculeerd worden en zouden veel mechanistische theorieën gewoonweg sneuvelen. Men zou bijvoorbeeld niet alleen de placebo-effecten bij antidepressiva of andere geneesmiddelen, moeten incalculeren, maar ook nog de algemene verwachting van het medicijn. Het placebo is trouwens zelf niet zo'n simpel verklaarbaar fenomeen maar is eigenlijk al een paranormaal fenomeen.

Achter veel wetenschap, zeker farmaceutica, zit letterlijk een miljardenindustrie. Het is een letterlijke goudmijn die onbeperkt uitgebuit kan worden. Die gaat de antidepressiva welke hun voornaamste inkomst is, niet zomaar laten gaan, al steken de resultaten van de test nu nauwelijks uit boven de placebo's.

Maar bij ander randwetenschappelijk onderzoek dat miljarden kost, zoals bijv. Cern met zijn deeltjesversnellers en honderden topwetenschappers, zou men de quantumtheorie zelfs letterlijker moeten nemen, nl dat het bewustzijn invloed heeft op het resultaat. Dit is erkend maar toch wordt dit nog ver weg gehouden. Net als bij de vreemde mogelijkheden bij hypnose. Het zou immers betekenen dat alles stilgelegd moet worden want dat het niet kan kloppen. En men gaat zich natuurlijk niet zelf van eigen topfunctie en studiegelden beroven.

Reacties graag via Forum

donderdag 10 november 2011

Paranormaal onderzoek.


De nieuwe generatie paranormale onderzoekers
Vroeger ontstond paranormaal onderzoek na bestudering van psychische voorvallen, mediums, paranormale fenomenen. Dit werd vrij wetenschappelijk gedaan.
Veel onderzoek werd bijgehouden en men wist de gemiddelde percentages van kansen waarbij, in gelijkaardige voorvallen een bepaald fenomeen zich voordoet. Neem nu bijvoorbeeld verschillende eigenschappen van een poltergeistgeval en spokerij. Om een eenvoudig voorbeeld te geven, poltergeistfenomenen ontstaan plots en duren meestal kort.
Maar er is meer onderzoek en kennis nodig, zoals de lessen die men gedurende 150 jaar geleerd heeft uit voorvallen, nauwkeurig onderzoek, beroemde cases en onderzoekers en dit omvat meer dan alleen maar spokerij.
Er is tegenwoordig veel bekend over wat er gebeurt en in welke toestand je komt na het overlijden en het is wel nodig om meer te weten om hier diepgaander onderzoek te doen, bewijs te vinden of iemand te proberen helpen. Er is veel te leren uit spiritistische communicatie en beroemde voorvallen in de geschiedenis van het paranormale. Kennis van uittredingen en bijna doodervaringen is zeer noodzakelijk maar ook kennis van invloed van ons eigen bewustzijn is vaak essentieel en wordt zeer ernstig onderschat door wie deze sterke feiten niet kent. Zo kan een hypnotiseur brandblaren doen verschijnen op zijn proefpersoon en die komen alleszins niet van een "demon".
Het is ook best iets te weten over de natuur van mensen met psychose waarvan de aangehaalde feiten op paranormale gelijken. Dit kan maar is niet zonder meer te geloven. Iemand die paranoïde is zal misschien denken dat men hem paranormaal betovert met voodoo...

Nu ook de boekenmarkt en de wetenschappelijke paranormale onderzoekers en instituten geleidelijk verdwijnen of afnemen, blijft alleen nog de moeilijker toegankelijke archieven van onderzoek en SPR en ASPR, Rhine institute, Monroe institute, Moody, gevallen zoals Kulagina, Enfield enz...

Dit type onderzoek stamt uit de tijd dat er geïnvesteerd werd in parapsychologisch onderzoek na lange studie van de feiten. Geabonneerd op de regelmatig uitgegeven journaals met de laatste bevindingen en voorvallen bleef je op de hoogte van alle fenomenen over een groot gebied. 

Heden is het bestuderen van het paranormale volledig op eigen kosten. 

Ik vind het nodig dat men de geschiedenis kent en geleerd heeft van meerdere speciale gevallen. Soms doet één enkel geval een bepaalde theorie keren. Betreft geesten zijn er vele theorieën, van demonen, tot beschermengels en vele kiezen maar naargelang de verschijnselen. Zo concluderen vele dat het een demon bij bepaalde kenmerken. Persoonlijk geloof ik niet in die dierlijke, afzichtelijke duivels uit de hel. Wel zijn er lage entiteiten zoals je ook primitieve mensen hebt.

Men leert niet veel van het paranormale door naar de hedendaagse ghost hunter-series te kijken die, nadat hun apparatuur is opgesteld, snel onmiddellijk resultaten hebben. Zo gemakkelijk gaat het ook niet. Nog niet zo lang geleden waren alle orbs of lichtbollen, geesten. Hele sites vulde men ermee. Aan de andere kant zijn er wel foto's die paranormale fenomenen vertonen, maar dit mogen geen stofjes of vochtdruppeltjes zijn die het flitslicht weerkaatsen. Maar ze bestaan zeker en het is afhankelijk van de omstandigheid ook. Alleen de foto is vaak niet genoeg. 

Meestal is er meer nodig als je paranormaal onderzoek beperkt tot ghosthunting. De geschiedenis moet achterhaald worden, getuigen gezocht worden zonder beïnvloeding, moet onderscheid gemaakt worden tussen angsten, poltergeist of spokerijen en dien je de motieven te kennen teneinde het probleem op te lossen. Als er geen bekende geschiedenis is of er geen aantekeningen zijn van voorvallen met de precieze details, dient best een nieuw dossier aangelegd te worden.

Toch zijn er heel veel wanna-be personen die wat apparatuur kopen en dan maar uitkijken naar "cases". Meteen zijn ze specialisten maar kennen niets van de geschiedenis van het paranormaal onderzoek, noch de grote namen en zeker niets van de basiskennis parapsychologie die de rode draad door alles is. Psychisch is men meestal ook niet en ze beweren dat dit niet nodig is. Ook begrijpen ze niets vanuit het oogpunt van de entiteit en kennen geen dialogen die de entiteiten treffen en interesseren. Provocatie is niet zelden ongezien om ze kwaad te maken en zo iets uit te lokken voor video of geluid. Men is op zoek naar avontuur...

Er zijn er die mij contacteren om te vragen waar zo'n locaties te vinden zijn, maar hier vind je er als ghosthunter-amateur zo goed als geen. Alles is van een eigenaar, verboden toegang, bezet of gebruikt en als er al zoiets is loop je er niet alleen maar loop je meerdere groepjes tegen het lijf wat de onderzoeksresultaten twijfelachtig maakt.
De meeste gekende locaties zijn niet toegankelijk op deze manieren, noch zijn ze leeg zoals voor de series wel gebeurt.
Ideaal zou natuurlijk een vervallen gebouw zijn met grote geschiedenis waar meerdere voorvallen plaatsvonden. Ah, en er is wel elektriciteit nodig voor de apparatuur...
Er is zo'n nood aan zo'n locaties dat er speciale ghost huntertours tegen betaling georganiseerd worden. Zo gaat het dus ook niet...

Reacties graag via Forum

vrijdag 4 november 2011

Doodgewoon of paranormaal?


Vreemde voorvallen. 
Het moet bijna 30 jaar geleden zijn. Ik was al een aantal jaren zoekende en experimenterend met het paranormale maar ik zat er nog niet zo overtuigd in als nu. Ik had wel alle boeken verslonden maar ik zou nog veel leren. Vooral uit eigen ervaringen.
Die periode stond mijn hobby fotografie nog op de eerste plaats. Zoals met alles waar ik me voor inzet, deed ik daar erg mijn best voor en ging er heel diep in. Ik had op aanwijzing van een familielid mooie foto's kunnen maken van 2 vriendinnen met een beetje punk-uitstraling. Ze waren heel creatief en de foto's hadden iets speciaals. 
Op een dag zou ik van een van hen foto's nemen op haar kamer die ze volledig naar haar persoonlijkheid had ingericht. Dit gaf een prachtige adolescente karakterweergave.
 
Ze woonde nog bij haar ouders in een redelijk hoog rijhuis. Ze waren er nog niet zo lang naar verhuisd. Haar kamer was 2 verdiepingen hoger. De venster keek uit op een oude straat met een tramlijn. 
Toen ik de foto-apparatuur nog aan het installeren was, viel er een kader met een van haar zeer talentvolle tekeningen van de muur. Zonder veel woorden werd die gewoon terug gehangen. 
Toen kort erna een tweede kader van de muur viel begon ik me toch af te vragen of de haken en de kaders wel goed vasthielden. We controleerden de bevestigingen van beide kaders en behoudens een serieus gedaver konden die niet van de stevige haak in de nog dikke muur uit ouderwetse volle stenen. We waakten erop of er niet teveel trillingen waren telkens er een tram of zwaar vervoer passeerde. Destijds waren trams, bussen en vrachtauto's nog niet zo snel en zwaar als nu en de muur hield zich heel trillingsvrij. 
Ik herinner me ook nog, dat toen ik klaarstond om de eerste foto te nemen, er plots een derde kader van de muur wipte en op haar bed viel. 

Dit leek toch een verklaring te moeten hebben maar we dachten dat het het gevolg moest zijn van het verkeer. Anders leek er immers geen verklaring mogelijk. Je moest de kaders omhoog tillen opdat ze eraf zouden kunnen. Het geheel werd bekeken als een soort ongelooflijk toeval waarbij geen enkele kader of glas  beschadigd was geraakt. 

Op het moment dat zo'n dingen voorvallen kijk je even verbaasd maar is er nog geen verdenking dat dit wel eens iets paranormaals zou kunnen zijn en enkele dagen later trek je de schouders op en veegt dit weg.

Bij een andere kennis, een oudere man ditmaal, hing een heel mooi antiek uurwerk. Dit werkte nog en werd gebruikt als de klok in de huiskamer. "Elk jaar valt ze eens enkele weken stil" zei hij geamuseerd. Het blijkt dat dit uurwerk dan telkens geen technisch probleem vertoont en dat de uurwerkmaker er niet veel kon aan doen, hij kon die niet blijvend laten lopen. "Het is telkens rond dezelfde periode" voegde hij er nog bij, duidelijk het vreemde feit als bijkomende humoristische eigenschap bijvoegend. Daarna zou ze dan weer ineens gaan lopen, weer eens een jaar. Het was een ernstige, heel nuchtere man die je letterlijk kon geloven. Zo kende ik hem.
Ook hier herhaalde dit voorval zich al vele jaren en hierbij kwam een gedachte op, alsof het uurwerk vermoeid kon zijn of een tijd niet in balans te hangen was, want die dingen moesten wel recht hangen, maar dat wist iedereen toen wel. Ook toen leek het paranormale nog steeds iets dat zich ver van mijn bed afspeelde en niet zomaar vanzelf in eigen ervaring. 
Later dacht ik echter nog terug. dat het waarschijnlijk wel paranormaal moest zijn en dat dit vaker gebeurde rond de datum van een overlijden. In die tijd waaruit het uurwerk stamde was dat immers een kostbaar stuk precisiemechaniek dat je niet zomaar in ieder huisje zag. Men keek toen wel op de kerktoren en luisterde naar de klokken.

Ook dit voorval leek vooral merkwaardig maar ook hier gaat men dit rationaliseren. 

Een collega sprak over het rookgedrag van zijn vader en hoe hij altijd een berg gerolde sigaretten op de schouw had klaarliggen. Hij rookte soms ook een pijp. Toen hij overleed, hadden ze pijpenrek boven op de kamer gehangen. Daarin hingen verschillende modellen pijpen die hij ook rookte. 
Wekenlang lag één pijn 's morgens echter op de grond. Hij vertelde hoe je ze vaak kon horen vallen en hoe ze er uiteindelijk een dweil onder gelegd hadden voor het geluid. 
Dit was een merkwaardig voorval en men had er nog in volle ongeloof, de wacht bijgehouden om te kijken hoe deze eruit kon vallen. Nooit had iemand deze echter zien vallen, maar het ging zo nog een tijd door. 
Ook hier wordt die waargebeurd voorval anekdotisch vermeld en legt er niemand een link dat dit mogelijk een teken zou kunnen zijn dat hij er nog was. 

Een vriendin van ons had niet eens het gevoel dat er iets paranormaals aan het gebeuren was, toen haar oma, waarbij ze inwoonde, 's nachts bleek te zijn thuisgekomen uit het ziekenhuis. Ze begreep echter niet goed hoe ze 's nachts naar huis was gekomen, zeker niet aangezien ze terminaal ziek was en er nu veel beter uit zag. "Ben je nu genezen?". Deze antwoordde bevestigend en ze praatten nog ong. 30 minuten waarbij haar oma herhaaldelijk had gevraagd of ze niet mee ging met haar. "Maar waar ga je dan naartoe?" maar dat wilde ze niet antwoorden. "Het is er veel beter", maar meer wou ze er niet over kwijt. 
De volgende morgen hoorde ze dat haar oma was overleden. Ze begreep haar ervaring niet en hoe die nog bij haar had kunnen komen. Ze had ze levensecht waargenomen en gesproken. 

Een andere collega had een zwaar dermatologisch probleem waardoor hij pukkels had. Geen enkele zalf of dermatoloog had hem kunnen helpen. De man ging op een dag een pintje drinken in het café in zijn buurt om het gezelschap. Dat was een volkscafé met de vaste klanten. Op een dag stond er een vreemd uitziende man die niemand kende in het café en die sprak hem aan. "Je hebt een volière thuis en daar zit een tropische vogel in". Ja, antwoordde mijn collega, zich afvragend hoe die dat kon weten. "Die tropische vogel draagt een ziekte, doe die weg en je huid zal genezen". Verstomd stond hij te kijken hoe deze dat kon weten. Hij besloot het dus te proberen en idd. zijn probleem was daarna snel verdwenen... 
Als hij dat vertelt, vertelt hij dat duidelijk nog steeds verwonderd, want die dingen kunnen toch niet hé...

Ik kan zo nog een tijdje doorgaan met éénzame ervaringen die gewoon schouderophalend van de tafel geveegd worden. Niet omdat ze niet gebeurden, maar omdat men er gewoon niets van begrijpt. Zo moeten er beslist heel wat mensen zijn met ervaringen die het zich niet kunnen voorstellen dat ze ooit iets paranormaals zouden beleefd hebben. Dit kan immers subtiel aan je voorbijgaan.

Natuurlijk heb ik meer meegemaakt en vernomen van betrouwbare getuigen of mensen die me er speciaal voor contacteerden. Zelfs keiharde bewijskrachtige en zeer overtuigende zaken waar twijfel onmogelijk was, maakte ik dankbaar mee gedurende de meerdere tientallen jaren dat ik het paranormale bestudeer. Ik wil maar zeggen dat er vele kleinere onverklaarbare waarnemingen zijn die al paranormaal zijn en niet zomaar een toevallige rariteit of anekdote.
Een toeval is altijd mogelijk, maar als er 3 kaders van de haak getild worden in je bijzijn en die er goed aanhangen terwijl er geen trillingen zijn, dan moeten ze er beslist wel afvliegen door een oorzaak en is dat absoluut geen "toeval van 3 keer een vallende kader".
Zeg ook niet te snel dat iets een illusie is. Zelfs woorden als "massahallucinatie" worden in de mond genomen alsof het bekende dingen zijn die vaak voorkomen maar eigenlijk bestaat dat niet eens.

Als je zoals ik, gekend bent om voor deze zaken open te staan, vertellen meerderen soms eens een anekdote die onverklaard bleef. 
Het paranormale kan soms heel gewoon lijken, zeker voor wie er niet in gelooft. 
Wie er wel in gelooft moet echter kritisch genoeg blijven en alleen soortgelijke voorvallen zoals hier enkele gegeven zijn, als mogelijk paranormaal overwegen. Het is vaak gemakkelijker bij voorvallen die door meerderen en herhaaldelijk zijn waargenomen en waar iedere mogelijke verklaring is onderzocht tot het onredelijke toe. Toch wil ik besluiten dat het paranormale meer voorkomt dan je zou denken. Ik wil er nog aan toevoegen dat je geen paranormale ervaringen moet gaan zoeken op paranormale beurzen en dergelijke. Zo gaat het niet. 

Reacties graag via Forum