Aura-Oasis - - Studie en onderzoek van paranormale fenomenen

woensdag 29 februari 2012

De entiteit


Vreemde onverklaarbare voorvallen. 

Ik werd gecontacteerd door iemand wiens dochter een plotse andere persoonlijkheid kon krijgen. Ze kreeg daardoor een soort agressieve toevallen met andere stem. Ook hoorde ze stemmen. Ze schreef ook automatisch zonder dat ze zelf iets deed met haar hand.  

Zoals ik al meermaals kon ervaren kan een gebrek aan aanvaarding van het paranormale tot flinke problemen leiden. Ondanks dat er in en rond het huis fenomenen waren die niet psychologisch konden verklaard worden, raakte ze in de psychiatrie. 

Een bijkomend probleem was dat de ouders in het geheel niet geloofden in geesten. Anderzijds ben ik geen dokter. Al wat ik dus kon doen was eens gaan kijken of er een entiteit kon gespeurd worden en indien wel, deze proberen over te helpen en het meisje proberen een beschermingstactiek aan te leren. 

Er was wel een reden om aan te nemen dat er toch iets met een entiteit was, toen de was die buiten te drogen hing, plots in de modder gerold werd. (hij was er niet afgewaaid). Door dergelijke fenomenen begon de moeder te geloven dat er meer is en zo zocht ze dus hulp. De echtgenoot vond dit allemaal onzin en stond vijandig tegenover "paranormalen". Anderzijds zag de toekomst na die opname in de psychiatrie er niet goed uit omdat het alleen maar slechter werd.

Toen ik daar aankwam bleek er een onverklaarbaar temperatuurverschil te zijn op een bepaalde plaats in haar slaapkamer. Toen ik dat enkele keren controleerde weigerde de thermometer nogmaals in die richting te meten. Daarna gingen de batterijen van de laserthermometer ineens plat en ik verving die. Toen begaf de meter het en ik heb een nieuwe moeten aanschaffen. 

Toen we terug op de benedenverdieping waren om de ervaringen te aanhoren, begon de wc op de badkamer ineens te sassen. We gingen allen naar boven kijken en de wc drupte nog na van het water omdat er kletsnatte badhanddoeken bovenop de spoelknop lagen en die door hun gewicht de knop ingedrukt hielden. 
Bovendien waren de badhanddoeken duidelijk in het water van de wc-pot gedrenkt en daarna bovenop de knop gelegd. De hele wc-bril was ook nat, waardoor je kon besluiten dat de badhanddoeken er druipend doorheen gehaald waren. Door wie? Ik nam er een foto van maar ik kan wegens privacy hier helaas geen foto's of andere details publiceren.

Terwijl we daar stonden en de moeder met uitlegde waar de handdoeken normaal lagen, vloog er een stenen kruisje in de slaapkamer op de grond. Er konden onmogelijk natuurlijke verklaringen zijn. Iets of iemand had die handdoeken gedrenkt in de wc pot en bovenop de knop gelegd. De handdoeken waren besmeurd en dat leek al wat op de was die in de modder gerold was. 

Nadien overliepen we de andere zaken toen het meisje plots een "schot in de borstkas voelde". Ik vroeg de moeder om toch eens na te kijken of er geen sporen of plekken zichtbaar waren. Dat bleek zo te zijn en ook daarvan kon ik een foto nemen. De plaats waar ze de pijn had gevoeld stond als een rode plek aangeduid op haar huid.

Dit vervolgt met een verklaring die via een automatisch schrift beweerde een soldaat te zijn van de éérste wereldoorlog die op bevel uit de loopgraven had gemoeten waarop ze zijn neergemaaid. Dit was wel typisch voor de streek waar de woning gevestigd was. Ook "was en modder" leken nu ineens een betekenis te krijgen. Het "schot in de borstkas" had meteen ook een betekenis.

Dit is nu intussen meerdere jaren geleden en hoe het intussen is weet ik niet. Wel weet ik dat er na dit slechts éénmalige tussenkomst, een verbetering leek van de situatie tot maanden nadien. Ook zou de stem van X, de soldaat, zijn achtergebleven. Gezien het meningsverschil tussen man en vrouw is het delicaat te informeren. 

Deze ervaring geeft echter veel stof tot nadenken.

Reacties graag via Forum

vrijdag 24 februari 2012

Persoonlijkheid van gene zijde of onderbewustzijn?


Galvanische experimenten met multiple persoonlijkheden. 

Als je in de ene hand een koolstaaf neemt en in de andere een stuk koper of zink kan je tussen de twee een elektrische spanning meten. 
Onze emoties wijzigen de spanning die gemeten wordt. Deze meting is heel betrouwbaar om lichamelijke reacties mee te meten. Die kunnen optreden bij bepaalde gevoelige onderwerpen, of getoonde beelden. Elke persoonlijkheid heeft eigen voorkeuren, eigen hobby's, eigen interesses, eigen karakter... 

De grote vraag omtrent personen die soms plots veranderen van identiteit (persoonlijkheid) en dus letterlijk iemand anders blijken te zijn,  is altijd geweest of dit iets met meerdere persoonlijkheden te maken had of iets psychologisch was uit eigen persoonlijkheid. In werkelijkheid zijn het letterlijk andere personen die hetzelfde lichaam gebruiken. Psychologisch verklaart men het echter dat daar een trauma achter zou steekt waardoor de persoonlijkheid zou opgesplitst zijn. Intussen is dat in handen van psychiatrie die daar een storing van de hersenen in ziet.

Maar hoe zit het dan met mediums die in trance iemand anders worden? Dit zijn de ideale proefpersonen. Een ideaal voorbeeld is Mrs Piper (foto). Ze hoorde al stemmen uit haar kindertijd na de dood van haar moeder en een andere overleden persoonlijkheid konden haar gemakkelijk overnemen als ze de ideale toestand bij zichzelf kon veroorzaken. De gegevens die zo doorkwamen, konden stuk per stuk worden gecontroleerd/opgezocht en bleken vaak alleen van de overledene te kunnen komen omdat er details bij waren die niemand wist. 

Toen men die test ontdekte, deed men experimenten met de andere persoonlijkheden door hun te confronteren met bepaalde woorden of beelden die voor bepaalde persoonlijkheden gevoelig liggen. Stel nu dat de eigen persoonlijkheid zeer diervriendelijk is en je zegt iets over dierenmishandeling, dan is het logisch dat de meter reageert. Als je dit ook nog combineert met een andere test zoals een te geven reactie die verband houdt met het gehoorde, is dat in sommige gevallen zeer sterk aan de persoonlijkheid en zijn geschiedenis gebonden.
De andere persoonlijkheid zal immers gevoelig zijn op totaal andere gebieden en bijvoorbeeld vooral gevoelig zijn voor iets anders zoals een naam, zoals bij verlies van een zoon die Oliver noemde die in de oorlog gesneuveld was.

Uit die tests bleek dat de persoonlijkheid ook echt een andere persoonlijkheid is en geen eigenschap van dezelfde persoon. Elk hebben ze ook een eigen geschiedenis en ervaringen.

Samen met de mogelijkheid om zich als bepaalde overleden te laten gelden die zich bewijzen, kan moeilijk nog sprake zijn van opgesplitste persoonlijkheden. (uit The journal of the society for psychical research)

Deze onderzoekingen zijn heel zorgvuldig uitgevoerd en objectief geobserveerd zoals ze zich in werkelijkheid aftekenen. Er is niet echt een theorie op geplakt maar alles wees uit dat bijvoorbeeld de overleden Frederik Myers achter de kruiscorrespondenties steekt en die onmogelijk kunnen verklaard worden door facetten van de eigen persoonlijkheid van de meerdere mediums die erin betrokken waren en niets van elkaar wisten. 
Het gevolg van de conclusie betreft multiple persoonlijkheden laat zich raden. Dit past weer eens niet in de geldende opvattingen.

Hoe dan ook wijzen deze testen uit dat het wel degelijk om ANDERE persoonlijkheden gaat met eigenschappen en vaardigheden die de originele persoonlijkheid nooit heeft gehad. 

Gelijkaardige experimenten zijn onder hypnose bewerkstelligd onder de benaming "uittreding der gevoeligheid" waarbij men dus iemand anders kon worden en zo kon zeggen wat deze bijvoorbeeld op dat moment aan het doen was. 
Natuurlijk wordt ook dat idee wetenschappelijk gezien, verworpen, ook al is het een objectieve vaststelling.

De somnambule toestand is zowel onder hypnose als als medium te bereiken en zijn deze personen de ideale proefpersonen. Men deed het echter ook met andere maar dit ligt wel veel moeilijker.

Deze, bijna wonderbaarlijke eigenschappen zijn echter feiten.

Reacties graag via Forum

vrijdag 17 februari 2012

Mysterieuze lichtfenomenen


Het Hessdalen lichtfenomeen

Ik herinner me nog de eerste websites die melding maakten van lichtverschijnselen in Hessdalen, Noorwegen. Het had toen niets van de professionele studie, video's en wetenschappelijke observaties zoals die nu gedaan worden. 
Hessdalen is een uitgestrekte vlakte. Tussen berg en dal werden echter soms felle lichtpunten waargenomen zoals een helicopter met zoeklicht uit de verte die je richting op schijnt. Er is echter naar allerlei natuurlijke verklaringen gezocht, zoals auto's met koplampen en natuurlijke fenomenen, inclusief bolbliksems en lichtfenomenen zoals bij hoge elektrische ladingen. 

Het fenomeen wordt meestal opgemerkt vanuit de verte en men had nog niet het geluk van dichtbij te kunnen zien wat het was. Het best zijn de lichtfenomenen te zien tegen de donkere achtergrond van het landschap in nachtelijke omstandigheden. Dit kan de meesten doen denken aan koplampen of enorm felle lichten, maar ze gaan ook op in de lucht. 
Eerst werden het fenomeen in 1981 opgemerkt. Dit ging door aan een tempo van ongeveer 20 waarnemingen per week tot 1986 waarna de frequentie afnam tot 20 per jaar. 

Er waren echter vaak speciale eigenschappen bij de lichten. Een snelle vibrerende flikkering bijvoorbeeld. Iemand merkte op dat indien men er met een laser naar knipperde, de lichten terug leken te knipperen. 
Er werden ook enkele zeer precies uitgesneden turfoppervlaktes uit de grond waargenomen die lijken op voorzichtig weggehaalde graszoden, maar dan met dit verschil dat deze 5 ton zwaar waren en er in één stuk weggehaald zijn. De snede waarmee dit gebeurde was van grote precisie. Geen enkele aardse machine kan zoiets.
Het lijkt wel of deze lichten op zoek zijn naar een grondstof.

Er zijn echter ook gelijkaardige waarnemingen op andere locaties in de wereld zoals Texas. Deze Marfa lights zijn ook redelijk bekend en zijn van hetzelfde type. Maar ik zag ook al gelijkaardige waarnemingen van andere plaatsen.

In Hessdalen doet men echter wetenschappelijk onderzoek vanuit een observatiecontainer. Daartoe zijn camera's geplaatst die bij de minste bewegingsdetectie beginnen op te nemen. 
Wat heel duidelijk is, is dat de lichten zich heel snel kunnen verplaatsen. Ze kunnen ook blijven hangen in de lucht of ze kunnen boven de grond blijven zweven. Ze zijn vaak met meerderen en kunnen zich als meerdere lichten in formatie laten zien, alsof ze zich opsplitsen.

Door de regelmaat waarop dit fenomeen zich op dezelfde plaatsen voordoet is het met herhaling observeerbaar. Het kan ook niet zo gemakkelijk wegverklaard worden door een of ander natuurlijk fenomeen en is daarom een erg boeiend fenomeen.

Reacties graag via Forum

vrijdag 10 februari 2012

De onhoudbare levensstandaard


De kop in het zand voor de toekomst
Op dit moment werken miljoenen krachten aan productie. Het zijn geen werklieden die men nodig heeft vermits alles automatisch geproduceerd wordt met techniek en vooral veel energie.

Onze hele economie is gebaseerd op expansie. De economie is slechts gezond als men steeds meer kan produceren en steeds meer kan verkopen.
Als de economie die jaarlijkse stijging niet haalt, spreekt men van recessie. Als de groei 5% per jaar was en ineens is dat slechts 1,5% moet de burger inleveren.

In de jaren na de oorlog ontgonnen de mijnen allerlei soorten grondstoffen en dit was een industrie op zichzelf. Nu sluiten er steeds meer mijnen en worden steeds minder grondstoffen gevonden.
Elektrische auto's zijn misschien een futuristisch idee, maar het is onmogelijk om iedere auto daarmee te vervangen omdat er gewoon nu al te weinig lithium is om de batterijen te maken. Er is ook steeds meer energie nodig om grondstoffen te vinden.

Toen men olie uit de grond haalde, spoot die er eigenlijk vanzelf uit. Men ging leven alsof deze bronnen onuitputtelijk waren. Zie maar de grote auto's van de Amerikaan die een eigen olie-industrie had. In de jaren 70 luidde echter plots de alarmbel. Hun olie was op. Van dan af moest men voorzien dat alle olie met schepen naar Amerika moest kunnen vervoerd worden.

Het verbruik van energie stijgt per persoon, de bronnen verminderen, we verbruiken steeds meer energie om er olie uit te winnen en de wereldbevolking blijft toenemen.

Nu neemt de spanning in de wereld toe want er is GEEN olie of gas tot 2030 en de laatste olie zullen we zeker ook niet krijgen omdat ze moet dienen voor medicijnen en plastic te maken en dus niet om te verbranden. We zullen ze ook niet meer kunnen betalen.

We zijn echter tegelijk ook steeds meer comfort gewoon geworden en het proces wordt gedwongen om te keren om bovenstaande redenen. Het is bijvoorbeeld ondenkbaar en economisch niet winstgevend om de tarwe voor ons brood zonder machines te verkrijgen of om ons drinkwater te zuiveren zonder energie. Ook is er steeds meer nodig wegens de stijgende bevolking.
Reacties graag via Forum

vrijdag 3 februari 2012

Meeverhuizende geesten

Aandacht zoekende of handtastelijke geesten
De foto is ter illustratie van achtergelaten tekens bij een ex-bewoner, van een geest die de moordenaar is van de meervoudige bijlmoorden in Salliehouse. Die nodig je best niet uit om mee naar huis te gaan.

Heel veel zeer populaire tv-series gaan over onderzoek van plaatsen waar het spookt. Het gaat om het vastleggen en niet om het te verhelpen of om de vastzittende entiteiten te helpen.

Veel mensen worstelen nog steeds met de vraag of spoken wel bestaan. Die bestaan zeker en vast, maar dat weet ik uit eigen zeer overtuigende ervaringen. Dit overtuigt een ander niet zomaar.

Als ergens een bewoonde woning nog een vroegere bewoner huisvest of nog getraumatiseerde zielen vasthoudt, is het aanbevolen dit ook te verhelpen. Waar zo'n hulp gevraagd wordt heeft men meestal al zelf salie gebrand. Ook in tv-series is dat bij vele gevallen gebeurd en het lijkt kort erna even rustiger te zijn tot het blijkt dat het niets geholpen heeft en men toch maar verhuist.

Een ander probleem zijn de geesten die meeverhuizen omdat ze niet aan de woning gebonden zijn maar aan een bepaald persoon. Ook nog anders zijn poltergeistfenomenen die volgens echt wetenschappelijk parapsychologisch onderzoek blijken voort te komen uit de voedende energie van personen in stressvolle situaties.

Bij deze gevallen is het meestal veel moeilijker om er vanaf te geraken. Vaak zijn er nochtans overduidelijke tekens en activiteiten en vaak getuigen ook.
De ergste feiten zijn niet alleen poltergeistfenomenen maar hysterie, bezetenheid, meervoudige persoonlijkheid, blackouts, kwetsuren zoals krassen op het lichaam en andere. Die mensen komen vaak in een moeilijke situatie om nog te functioneren omdat ze constant getergd worden. Vaak is het oordeel simpel: psychiatrie. Deze dingen kunnen immers niet en met moet het dus zelf doen. Maar omdat voorwerp zou zijn van een eeuwige discussie gaat het hier niet over.

Wel hoe je ze wegkrijgt en dus en zo automatisch dus ontsnapt aan een psychiatrisch leven. Vaak gaan ze evenwel na een tijd zelf weg, maar bij veel personen blijven ze ook hangen en gaat rond hen alle apparatuur of toestellen defect. Zie het onderzochte geval Debbie Wolf. Deze kan geen week een uurwerk dragen of het duidt onmogelijke cijfers aan. Dit is ook nog geprobeerd voor een documentaire. Men vroeg haar een door de tv-ploeg gekocht uurwerk te dragen en na 2 dagen begon dit digitaal uurwerk meerdere dagen tegelijk aan te duiden en abnormale uren te geven.
Ik wil alleen zeggen dat het bestaat, net zoals magnetische mensen.

Ook bestaat die variant van meeverhuizende geesten in handtastelijke geesten of geesten die nog aan seks verslaafd zijn. The old hag is zoiets. Het wordt ook succubus, incubus genoemd. Anderen hebben gewoon last van intieme ongewenste aanrakingen.

Ook zijn er soms geesten rond een bepaald persoon omdat ze weten dat deze hen kan zien. Ze proberen zo aandacht en/of contact of hulp te krijgen. Het zijn gewone overledenen en geen demonen die recht uit de hel komen. Daar geloof ik niet in, ook al blijven er zichtbare tekens of krassen van die aanrakingen op het lichaam achter.

Er zijn sedert de tv-series veel instant "specialisten" op ghosthunting. Als ze uiteindelijk iets moeten doen om iets weg te krijgen bellen ze vaak zelf een andere (meerdere keren meegemaakt).

Ik zag zo'n team bezig in een klein huis, een met videocamera, een met een fototoestel, een met een wichelroede voor communicatie, een met een thermometer en een die geluidsopnames deed.  Samen met de bewoners van het huis zaten ze als het ware op elkaars schoot.
Na hun teleurstellend toerisme, op een warm wordende lazer van hun thermometer na die dus bij blijvend gebruik ook een temperatuursstijging van de meter liet zien,  zouden ze wel de geest(en) ook wegdoen en dat was iets voor de 5de persoon. Hij had een fijn wierrookstokje mee en liep daar eens mee door het huis...
Prachtige prestatie als de geest(en) daardoor zouden verhuizen.
Maar zoiets kan je natuurlijk heel gemakkelijk zelf doen en daar hoef je je woning niet tot kermisachtig spookhuis open te zetten.

Betreft meeverhuizende geesten ben je daar dus met nog grotere dubbele zekerheid niets mee.
Er is wel een methode maar die is niet zo eenvoudig en kan ik niet prijsgeven. Ik heb er lang naar gezocht en heel veel zaken over geesten, leven na de dood, bijna doodervaringen, spiritisme en bredere onderwerpen voor bestudeerd. Bij meeverhuizende geesten is die wel iets complexer maar het heeft zeker al aangetoond ook perfect te werken.
Helaas kan geen enkel geval ooit gegarandeerd worden en zitten er moeilijke bij. Het komt erop aan de problematiek te vinden.
  • Heb je zelf ervaring of ben je getuige van mee-verhuizende geesten, persoonsgebonden geesten, poltergeistfenomenen (psychokinetisch)?
  • Heb je ooit iemand gekend met zo'n kwesties?
  • Heb je zelf vreemde voorvallen die je niet altijd kan verklaren?
  • Of ben je van mening dat het psychiatrisch is? (zie psychic kids(beste) of Paranormale kinderen).
Tijd om er even bij stil te staan.  Ook bij de praktijken met het wierrookstokje. (dit is door de meeste mensen al zelf geprobeerd, maar bij gebrek aan een andere oplossing zijn er veel die zich daarmee uit de voeten maken)
Reacties graag via Forum