Aura-Oasis - - Studie en onderzoek van paranormale fenomenen

maandag 24 november 2014

De verklaring voor ouija

  30 jaar veilige ouija 

Om een voorbeeld te geven van wat ik met geslaagde ouija kon meemaken, herverhaal ik hier even in het kort een geschiedenis.

Vooreerst zijn alle ouijasessies vanaf 1990 letterlijk met vraag en antwoord, letter per letter exact opgetekend.
Ik opende een van die aantekeningen.

Op de bewuste avond was ikzelf echt compleet uitgeput. Voor die extreme vermoeidheid had ik zelf een reeks onderzoekingen gehad bij de internist maar niets werd gevonden. Een aantal maanden later kwam de onthulling van de vermoeidheid wel nogal urgent aan het licht en werd grotendeels opgelost.
Die avond van de ouija besloot ik dus zelf de gemakkelijkere rol op mij te nemen om de vragen en de aangeduide letters te noteren. Een 3-tal anderen konden de antwoorden ontvangen zoals ik het hun aangeleerd had, met de nodige veiligheidsobservatie.
Er kwam iemand door die ik gekend had omdat ik daar zelf thuis nog geweest was ivm een paranormaal probleem. Het was een arts(e) en ze had ook acupunctuur gestudeerd.
We hadden afgesproken dat ze iets zou laten weten voor een volgende afspraak maar ik had al enkele maanden niets meer gehoord en ook zelf niet gebeld. Ik had die periode vaak last van stevige migraineaanvallen en zij zou eens proberen of dit met acupunctuur op te lossen was. Maar ik had dus niets meer gehoord.

Op een latere sessie bleek ze plots door te komen. Hoe kon dat nu? Ze beweerde zelfmoord te hebben gepleegd. Dit leek bij navraag te kloppen. Ik startte op mijn eentje een bijna dagelijkse dialoog met haar op zoek naar echt hard bewijs dat zij het wel degelijk was. Ik kon echter heel weinig van de doorgegeven informatie natrekken en dit bleef dus een vermoeden maar bleef onbevestigd. We hadden wel een paswoord afgesproken dat een anagram was en dus op zichzelf geen bestaand woord was.

Op die avond waarop ik zo vermoeid was en niet kon deelnemen kwam ze ineens door. De andere deelnemers wisten echter niets van haar. Ongevraagd tekende de planchette daarna haar paswoord op dat de deelnemers uiteraard ook niet konden weten. (ik deed dus zelf niet mee en verraadde niets). Ze deelde haar beroep mee (specialisatie). Ze deelde ook al eerder doorgekomen mededelingen mee die zeker geen passe-partout-uitspraken waren.

Nu ik dit toevallig terugvond maakte dit meer indruk op mij dan destijds. Ik weet echter nog goed hoe het in elkaar zat. Deze sessie toonde hier dus duidelijk aan dat zij het effectief was en dat dit niet uit mijn onderbewustzijn kon komen. Hiermee was iedere bestaande twijfel naar een andere verklaring meteen weggenomen.

Ik heb regelmatig onwankelbare bewijzende sessies meegemaakt die immuun zijn voor iedere sceptische fantastische verklaring. Men zou me dus wel moeten beschuldigen van fraude maar gezien ik dit hier zelf meemaakte kan dit niets aan mijn eigen overtuiging doen.

Als je youtube afzoekt naar filmpjes van ouija vind je geen enkele werkende en geslaagde sessie. Je vindt er enkel zeer trage aarzelende verschuivingen die natuurlijk te verklaren zijn. Je hoort er ook enorm veel domme vragen maar degene die ermee experimenteren beseffen het niet. Ik heb daar echter een gouden tijd van successen mee meegemaakt al waren ze niet alle zo bewijskrachtig dat ze mijn strenge eisen daarvoor konden overtuigen. Ik heb ongetwijfeld meerdere straffere sessies meegemaakt die ontwijfelbaar keihard bewezen dat de betrokkene zelf moest antwoorden. Een de mooiste vind ik een sessie waarbij een beroemde Vlaming (internationaal) doorkwam en ons contact deed opnemen met zijn beste vriend, nog beroemder. Dat is gebeurd dankzij het foutloos doorgekomen privé-gsm nummer. Maar eigenlijk zijn dit allemaal langere verhalen. 

Ik blijf echter STRENG verwittigen om hier niet onervaren aan te beginnen. Ik heb daar ongelukkige toestanden ook van gezien, sommige met levenslange gevolgen zoals bijv. stemmen horen, andere zaten opgescheept met een geest. 

aura-oasis
Andere artikels
Contact 

dinsdag 4 november 2014

Het materiële en andere verworvenheden bij de bijna doodervaring.


Het inzicht bij de bijna doodervaring
Toen ik stierf besefte ik hoe waardeloos iets kan zijn waar men zijn aandacht tijdens zijn leven aan besteedde, zoals bijv. de lederen zetels in een auto. Je bent niets met die parade of comfort. 

Wat je materieel verworven hebt kan je niet meenemen. Hoe meer men in het leven "in de watte" gelegen heeft, hoe harder de confrontatie als het einde nadert.

Na de dood kan je ook geen gebruik maken van het feit dat je eerste minister was en het dus wel voor het zeggen hebt. Je bent ineens niets meer dan gelijk welke andere, tenzij die andere zijn leven vergooit heeft, of er een andere voor laten opdraaien heeft. Vaak heeft degene die macht, aanzien en weelde kende en liet gelden dat vaak gedaan door anderen uit te buiten, min of meer corrupt te zijn, zich laten gelden, het eeuwige gelijk opgeëist enz...
Na de dood is men dus zo gekend door andere overledenen en kan mijn zijn macht en status niet meer laten gelden.

Wie heel zijn leven verwerkt heeft om veel geld bijeen te krijgen (zoals bijv. een bakker die iedere morgen om 5 uur al brood stond te bakken en nooit vakantie heeft genomen) en die op zijn 65 daar een grote villa mee bouwt, beseft bij 75 dat hij dat niet meer kan onderhouden. Als men overgaat moet men alles loslaten. Men kan niets van dat leven meenemen.

Als we bij het licht zijn krijgen we te horen dat kennis belangrijk is en daarmee bedoelt men vooral levenswijsheid, inzicht in wie we zijn en wat we hier doen. Jezelf en anderen leren liefhebben zorgt dat je ook waarde hebt voor anderen na de dood en bij volgende incarnaties. Spirituele kennis die door inzicht via ervaring is verkregen (betrouwbaar en waar is), het vermogen met moeilijke situaties te kunnen omgaan en begrip krijgen van geestelijke kracht, intuïtie en dergelijke, die zijn waardevol.

Ook dingen die je kan meenemen in een volgend leven. Inzichten, levenslessen, zelfredzaamheid, begrip dat je verder komt door sociaal te zijn. (niet het type sociaal zijn als anderen het moeten betalen of voor werken)

Er zijn ongetwijfeld nog andere zaken en daar ben ik nu over aan het nadenken.
Creativiteit, kunde en vaardigheden, scheppende vermogens, intuïtieve ideeën en gelijkaardige kunnen we ook meenemen.

Werkelijk rechtvaardigheidsgevoel ipv. rechtskennis...

Kennis van leven na dit leven en een juist begrip van de werkelijkheid...

Met onszelf leren omgaan in deze omgevingen en bij moeilijkheden. Anderen begrijpen.

Wie sterft met geld en status, maar geëerd wordt met vals respect en die aanblik genoot vanwege zijn Jaguar.... die komt voor een voldongen feit te staan.
 


aura-oasis  
Andere artikels 
Contact 

Reacties graag via Forum