Aura-Oasis - - Studie en onderzoek van paranormale fenomenen

donderdag 25 augustus 2011

Ouijacontact via de computer

Onverwacht bezoek
Het was nodig om mijn bureel eens op te ruimen. Toen ik bezig was al de paranormale paperassen, datadiskettes, mappen en zoveel meer over het paranormale, wat op te ruimen vielen mijn ogen op een mapje dat ik in de tijd bijna vergeten was. 

Ik bladerde er even in en zo laaiden mijn herinneringen op naar die toch wel bijzondere ervaring. Met de kennis en de ervaring die ik nu, 16 jaar later, méér had, werd de map weer bijzonder om in te kijken. Ik ontdekte nieuwe merkwaardige elementen waarvan ik toen niet doorzag hoe merkwaardig ze waren. 

Het was allemaal zo'n 17 jaar geleden begonnen toen ik, doordat ik toen al gekend was om mijn vervoering en kennis voor alle paranormale fenomenen, ter hulp werd geroepen bij een vrouw die een zelfstandig universitair beroep had. Het beroep noemen zou al kunnen verraden wie het is als iemand dit verhaal ontdekt. En persoonlijke gegevens moet ik beschermen. 

Het ging erom om een paranormaal contact te maken met haar overleden moeder. Ik werd er goed ontvangen en er waren nog mensen met paranormale kennis bij. Ik had duidelijk gezegd dat ik alleen kon proberen en het slagen niet kon garanderen.Zo ging ik enkele keren bij haar bij haar en zo hoorde ik dat ze ook acupunctuur gestudeerd had. 

Die tijd had ik veel nekklachten en heel veel migraine waarbij men mij erg veel thuis moest komen spuiten tegen de pijn. Ik vroeg haar daarom of ze dit niet wilde proberen bij mij. Ze beloofde het me maar ze zou eerst haar studie nog eens doorlopen want dit was jarenlang geleden. 
Ze zou me iets laten weten. Intussen zag ik haar soms in de jonge Aura-Oasis verenigingszaal op voordrachten door gastsprekers over het paranormale. Ik had die vereniging toen pas zelf opgericht nadat ik zelf in andere paranormale verenigingen was geweest.

Toen ik na een afwezigheid zonder nieuws, nog niets van haar had gehoord, beschouwde ik de acupunctuur  als een loze gelofte en rekende ik er niet meer op. Het laatste wat ik hoorde was dat ze wat persoonlijke problemen had, o.a. een inbraak met vernieling. Dus ja, ik rekende er niet meer op en het leek of ik afgescheept werd. Ik dacht er niet meer aan en het geraakte vergeten.
Toen ik na enkele maanden nog eens op een avond enkele computerprogramma's probeerde, vond ik toen ook nog diskettes met een programma op dat ikzelf wat had aangepast en dat het mogelijk zou moeten kunnen maken om via computer een soort ouija te doen. Dit zou alleen kunnen lukken, als er tenminste iemand kon antwoorden. Ik had dit programma al meermaals geprobeerd maar ik had er nooit resultaat mee gehad. Af en toe probeerde ik nog eens opnieuw. Dit was toen 1995. 

Tot mijn verwondering lukte me het met het programma automatisch letters aan te duiden. Dit leek iets tussen automatisch schrift en ouija maar met het voordeel dat de letters ook meteen door de computer werden bijgehouden en je die tekst kon afprinten. En het waren die bladen die in de map zaten. 

Ik was enthousiast want dat was naar mijn weten nog nooit iemand gelukt en ook bij mezelf dus niet. Maar goed, ik kreeg contact en er kwam een overledene door. Ik vroeg de naam en tot mijn grote verwondering was de opgetekende naam die van die toch nog jonge vrouw. Maar was die dan zo plots overleden? Ik kon het me moeilijk voorstellen en ik durfde ook niet te bellen. Hoe ongelooflijk alles me ook overkwam, verscheen op het scherm "zelfmoord". Ik twijfelde daar sterk aan en het zou niet de eerste keer zijn met spiritistisch contact dat het iemand anders zou blijken te zijn. Een tweede vraag die ik mij hierbij stelde was in hoeverre ik dit niet onbewust stuurde, vooral omdat ik dit alleen deed. 

Toen ik mijn stoute schoenen aantrok en naar daar belde, hoorde ik daar dat ze idd overleden was. Ik waagde het voorzichtig te vragen of ze toch niet haarzelf wat had aangedaan. En blijkbaar dachten ze aan de andere kant van de lijn dat ik haar beter kende en ze zeiden me dat dit idd zo was gebeurd. 

Daarop volgden verdere experimenten via het paranormale programma met de computer om verdere dialoog te verkrijgen. Omdat ik, ondanks dat dit klopte, toch nog toeval kon zijn, moest ik toch ergens een hard bewijs kunnen verkrijgen dat ik kon natrekken, om te weten of het niet iemand anders was en of ik hetzelf niet stuurde. Bewijs was moeilijk omdat ik weinig wist van haar. Zo duurde de communicatie vele weken tot maanden. Ik bleef steeds hardere bewijzen zoeken wat moeilijk was.Ik sprak echter een paswoord af wat een anagram was van haar echte naam. Op latere groepsessies waar ze doorkwam begon dit met dit paswoord, ook al deed ik niet mee en wisten de anderen het niet.

Op een activiteit van de vereniging kwam een helderziende vriend van me ook eens even luisteren naar de gastspreker. Tijdens de pauze aan de bar stond hij bij mij toen hij zich plots liet ontgaan dat er een vrouw met ***beschrijving*** op één meter van me stond en hij ze zag. Mijn vriend was sterk paranormaal begaafd maar toch moet je altijd alles controleren, niet alles is tot in details juist. Bovendien zijn er wel meer die zogezegd iemand zien. 

Maar terwijl ik mijn vriend aankeek omdat hij mijn aandacht getrokken had, zei hij ineens "ze zegt me dat je niet moet blijven zoeken achter bewijzen dat zij het is". 
Dit was al wat sterker. Dit was idd. duidelijk een obsessie van mij geworden. Ik wilde zekerheid dat het geheel niet mijn fantasie was, noch dat het iemand anders zou zijn. 
"Ze zegt me nog meer", zei hij. Ze zegt dat ze "****beroep****" is. 
Dit sloeg alles. Dit kon door het bijzondere beroep, absoluut geen gok zijn. Dit was de nagel op de kop.

Ik keek nog eens naar de datums van de moeizaam verkregen dialogen in de map. Het was meer dan 16 jaar geleden. Er was toen nog wel wat meer gebeurd dat een aanwijzing vormde dat er iemand bij mij was geweest maar dit is te veel voor deze blog. De inhoud van de map geeft me nu nieuwe aanwijzingen tegen mijn destijdse twijfels in dat dit werkelijk gelukt was en zij het was. 

Achteraf gezien is het heel logisch dat ze bij mij kon zijn. Ten eerste geraak je na een zelfmoord meestal aardgebonden. Je leeft in uitgetreden toestand voort. Als je in de aandacht wil proberen komen bij mensen maak je ze bang. Ze had nergens kans ergens met iemand te kunnen communiceren en ze had me ook nog een belofte gedaan die ze dus niet meer had kunnen nakomen. Daarom was ik de aangewezen persoon bij wie ze een kans had. 

Na nog een reeks andere experimenten die lukten, hielp ik haar naar het licht. Van toen af ging het computerprogramma niet meer. Spiritisme bleef ik wel verder doen maar in een groep.

vrijdag 19 augustus 2011

Electronische paranormale communicatie


Elektronisch spiritisme
Er is al een tijd een toestelletje op de markt dat ik erg argwanend bekeek. Het toestel beschikt over een woorddatabase en pikt een woord uit die database bij ieder veranderd energieniveau uit de omgeving.

Dit apparaat werd gebouwd om een nieuw digitaal tijdperk in te luiden voor de toestellen die gemaakt zijn voor ITC. ITC is een methode die ontsproten is uit bandstemmen om contact met overledenen of geesten te maken die dan mits wat geluk, tot hele communicaties kunnen overgaan. Er is echter aan gene zijde een correspondent nodig.

De Ovilus X blijkt er nu in sommige omstandigheden in te slagen daadwerkelijk te antwoorden op vragen. Niemand heeft echt een verklaring of theorie over hoe overledenen of geesten dit zouden besturen. Waarschijnlijk volgt het de theorie der synchroniciteit.

Edison zocht al een toestel om met overledenen te communiceren en dacht dat dit ooit wel zou uitgevonden worden.
We hadden eerst de ontdekking van bandstemmen door Jurgenson, en erna Raudive,
dan de ontdekking van de psychophon en veel betere elektronische systemen door het Luxemburgs-Amerikaanse team wetenschappers die het tijdschrift Contact publiceerden en video, telefoon, fax, computertext en foto ontvingen vanuit het "Time stream station" in het hiernamaals.
Nu is er waarschijnlijk een toestel die tussen al deze middelen een gecombineerd systeem mogelijk maakt dat in de juiste omstandigheden heel correct blijkt te kunnen antwoorden.

Met software en externe detectors moet zoiets te maken zijn en die vind je gecombineerd in de smartphone.
Eerst werd een toepassing voor Android ontwikkeld voor de Iphone. De Iovilus.
Nu zijn er al toepassingen downloadbaar voor iedere smartphone.
De resultaten worden bekomen via de metingen van de ingebouwde sensoren.
Men experimenteert zowel met het hardwaretoestel Ovilus X als met de Iphone. Het andere systeem Ghost Speaker voor Android is nog nieuw maar zou op hetzelfde principe moeten werken.

Ik heb hier zelf geen ervaring mee maar wel via series al zeer merkwaardige resultaten gezien.

Wat moeten we ervan denken, want als het klopt kunnen we binnenkort een nieuwe sprong maken betreft communicatie met gene zijde zonder psychisch te zijn. Ze moeten wel in de aanwezigheid zijn of klaarstaan aan gene zijde om je te contacteren.

aura-oasis
Contact

vrijdag 12 augustus 2011

Bijzonderheid van de BDE


Waarom de bijna doodervaring zo exclusief is.

Van alle paranormale ervaringen die we kunnen hebben is de BDE het meest indrukwekkend. Het is niet alleen overtuigend voor wie het meemaakt, het plaatst ook zeer ernstige vragen bij onze wetenschappelijke opvattingen over onze hersenen. Reeds vele artikels heb ik gemaakt over de BDE. Elk met aparte eigenschappen van de BDE. Ik ken tevens ook heel wat mensen die er zelf een hadden meegemaakt. 

Onze hersenen zouden naast het commandocentrum voor onze spieren en lichaamscoördinatie, ook de zetel zijn van ons bewustzijn. 

Dat iemand die bewusteloos is, niet kan nadenken staat zonder meer vast. Ook voor coma wordt dit algemeen aangenomen al zijn er wel mensen die alles horen en voelen. Bewusteloos of coma, we mogen niet vergeten dat onze hersenen nog activiteit vertonen. Dromen zijn mogelijk. Als we ons een droom herinneren zit daar geen vaste lijn in met andere dromen of dromen van andere dromers. Niemand droomt iets gelijkaardigs en het volgt geen bepaald patroon. 

We kunnen iedere droom echter perfect detecteren via een medisch toestel dat de hersenactiviteit optekent en dat men zelfs heel veel gebruikt bij slaaponderzoek. Ook kan je zien dat in de periodes tussen de dromen de hersenactiviteit niet vlak is. Er is geen flatline. Dit geldt uiteraard ook voor hallucinaties die vaak totaal bizar zijn en vaak botsen met wat mogelijk is in onze wereld zoals we die kennen. Ze missen iedere vergelijking met iets dat in het gewone leven als realistisch geldt. Net als bij dromen is ook geen enkele hallucinatie vergelijkbaar met die van een ander. Nadat iemand zijn hallucinatie voorbij is, weet hij vaak met zekerheid dat wat hij waarnam iedere logica mist en dat het simpelweg niet klopt.

In een droom weten we bij het wakker worden ook dat het slechts een droom was. 

Bij mensen die klinisch dood zijn geweest herinneren er zich velen een grensoverschrijdende ervaring zoals we die kennen als de bijna doodervaring. Behalve het feit dat de ervaringen zo algemeen gelijklopend zijn komen zij niet voor tijdens hersenactiviteit zoals die gemeten kan worden. 

Klinisch dood houdt in dat er een zogenaamde “flatline” hersengolf is, geen enkele meetbare activiteit van de hersenen. Deze flatline treedt ook altijd op nadat het hart enkele seconden tot maximaal 8 sec stil ligt.

Alleen in die toestand komt deze karakteristieke BDE voor. Niet tijdens droom, niet tijdens hallucinatie, niet tijdens psychedelische drugtrip. Tijdens dergelijke ervaringen is er ook geen flatline hersengolf. 

Wetenschappelijk staat het vast dat er geen bewustzijn is tijdens een flatline. Critici die zouden zeggen dat er wel nog bewustzijn zou kunnen zijn in die toestand, zeggen immers automatisch dat het bewustzijn of de geest iets anders is dan onze hersenen. Daarom is daar geen discussie over mogelijk. Er wordt trouwens nooit een flatline gezien tijdens coma, bewusteloosheid, slaap, drugervaring… alleen bij klinische dood.

Men zou immers beweren dat er bewustzijn mogelijk is zonder functioneren van onze hersenen. Dit is een onoverkomelijke paradox. 

Daarom zoeken veel sceptici hun heil bij de korte tijd tussen bewustzijn en flatline. Tijdens deze zeer korte periode zou een ervaring kunnen voorkomen. Men moet dan wel ook zeer veel ervaren op deze zeer korte tijd om het langs die ontsnappingsweg weg te kunnen houden van metafysische, spirituele of paranormale verklaringen. 

In geval de bijna doodervaring zich tijdens de overgang van hersenactiviteit naar flatline zou voordoen, zou alles verklaard kunnen worden zonder de paradox die optreedt voor iedere bewering dat het zich zou kunnen voordoen tijdens een flatline. Althans, zo lijkt het. 

Maar ook de alternatieve verklaring dat de BDE zou kunnen geproduceerd worden tussen bewustzijn en flatline, stort onherroepelijk neer bij sommige getuigenissen van wat men zag tijdens men een flatline had.

Velen rapporteren immers een uittreding die correcte waarnemingen beschrijft van dingen die men onmogelijk kon weten als men niet bewust was zijn tijdens de flatline. Vele beschrijven immers hoe ze bepaalde zaken van buiten hun lichaam zagen terwijl deze gebeurden TIJDENS FLATLINE omdat wat ze waarnamen zich immers afspeelde tijdens een flatline en niet tussen leven en klinische dood. 

De BDE is dus zo bijzonder omdat zowel de verklaring dat deze tijdens een flatline zouden voorkomen, als tijdens de periode tussen bewustzijn en flatline, schaakmat stellen.

Via onze vereniging heb ik meermaals voordrachten laten geven over BDE. Zowel door personen die het ervoeren als door mensen die het professioneel bestudeerden. 
Geen enkele destijdse publicatie die ik maakte voor ons tijdschrift, geen enkele voordracht voor onze vzw benadrukte zo krachtig het paradoxaal probleem bij de BDE en een wetenschappelijke verklaring.  

Zoals we hier uitlegden stelt

 • de eerste verklaring simpelweg dat bewustzijn en hersenen afzonderlijke dingen zouden zijn,  welke voor de wetenschap een absolute paradox zijn 
en
  • de tweede verklaring dat er bewustzijn kan voorkomen na de toestand tussen leven en klinische dood, wat net als de eerste zou impliceren dat geest buiten de hersenen een feit is.

  Geen enkele wetenschappelijke verklaring geeft een sluitende verklaring die niet met zichzelf in strijd is. De BDE komt voor zonder hersenactiviteit.

  Er zijn nog andere bijzondere implicaties van een BDE. Dit is er slechts één van de vele die ik reeds beschreef.


  zaterdag 6 augustus 2011

  Kennis onder hypnose of trance

  Hypnose en transpersoonlijke toestanden

  Transpersoonlijkheid is een vreemd verschijnsel waarbij iemand het bewustzijn van een andere persoon, dier of begrip kan overnemen en daarbij met die kennis kan antwoorden. 
  Als je onder hypnose iemand verteld dat hij alwetend is, zal hij in de eerste plaats willen antwoorden uit de kosmische kennis.

  Je kan erbij suggereren dat hij het ergens weet. Indien de trancehypnose toch niet diep genoeg is om zulke transpersoonlijke toestanden aan te kunnen, en hij moet antwoorden dan zal hij zelf iets fantaseren. Dat liegen doet hij als een poging zoals een leerling probeert een antwoord te geven op een examenvraag waar hij moet op antwoorden maar welke hij niet weet. Daarom is het belangrijk bij hypnose niets te suggereren. Dan antwoord de persoon gewoon  met ik weet het niet.


  De toestanden van hypnose die transpersoonlijke ervaringen mogelijk maken, zijn zonder uitzonderingen alle zeer goed geslaagde trancetoestanden. Daarbij kan men zich verbinden met alles en er alles over zeggen. Zo begonnen de experimenten van Stanislav Grof ook, tot hij een eenvoudiger middel vond om in BEGELEIDE experimenten dezelfde toestand te bewerkstelligen. Later bleek dat een zwaar verslavende drug te zijn. Maar de informatie die iemand hier kende welke hij niet kon weten, blijkt dan wel volledig juist te zijn. Iets paranormaals dus. Zo ontstond men het begrip transpersoonlijkheid, men verhuist in een ander persoon, voorwerp, kan zelfs de kosmos worden of een cel van het lichaam en weet daar ongelooflijke merkwaardigheden over.


  Hoe dan ook, kennis over hypnose dienen we vooral te halen uit het tijdperk dat hypnose eerlijk en diepgaand bestudeerd werd. Dat was vooral rond 1900. Bij die experimenten zegt men ook dat met hypnose bepaalde paranormale fenomenen mogelijk zijn maar men zich er wetenschappelijk gezien niet kan mee inlaten gezien het gewaagde imago van de onderzoeker en de geldende regels van de wetenschap.Dit is gepubliceerd als effectieve uitspraak op een wetenschappelijk symposium voor professionelen over hypnose. 


  De hypnoses die men heden ten dage toepast in de hypnotherapie zijn van zeer ondiep niveau. Je bent nauwelijks in hypnose, eventjes wat meer ontspannen en je hoort alles wat er gezegd wordt en maakt er je bedenkingen bij. Deze hypnoses zijn niet geschikt voor diepgaande bewustzijnsexperimenten.


  Betreft bewustzijn heb ik de experimenten van Stanislav Grof samengevat voor een artikel uit ons tijdschrift dat gepubliceerd werd, dit zonder het geheel op te blazen. Dat is nu de nieuwe grensverleggende psychologie aan het worden en het gevolg is dan ook redeneringen zoals Ken Wilber, een hedendaags "Einstein in psychologie" aanneemt. Wij zijn allen holons, delen van het geheel die door ons ego afgescheiden zijn van de gezamenlijke niveaus.


  Synchroniciteiten, dingen die gelijktijdig gebeuren vanuit een zeer diepe onderbewustzijnstoestand, veroorzaken we zelf vanuit die tijd- en ruimteloze visie.


  Als je iemand onder hypnose zegt dat hij onwetend is, is het antwoord simpeler, hij zal het niet weten omdat hij onvoorwaardelijk de suggesties van de hypnotiseur onbekritiseerd als waar aanneemt. 
  Als we uit de experimenten van Stanislav Grof hebben geleerd dat het effectief mogelijk is om in een dieptrance toestand, op suggestie "iemand anders te zijn" en zijn kennis en vaardigheden overnemen, is het nog maar een kleine stap om ook de trancetoestanden bij het vroegere spiritisme te verklaren waarbij iemand met andere stem vanuit het hiernamaals doorkwam. Andere talen verschijnen soms ook zo en men spreekt of schrijft letterlijk vanuit de persoonlijkheid van degene die doorkomt.