Aura-Oasis - - Studie en onderzoek van paranormale fenomenen

zondag 18 november 2012

Zelfmoord

De stap uit het leven


Het is altijd een zware schok voor de familie als iemand zelfmoord pleegt. Vaak blijft men over met vele vragen en kan men hoogstens vermoeden wat redenen zouden kunnen zijn. 
In ieder geval moest het voor degene die de daad beging, de gemakkelijkste oplossing zijn. Men kon de beproevingen van het leven niet meer aan of men heeft zichzelf slot gevoerd in het leven.

Naast de moeilijke emotionele verwerking die de familie te wachten staat zit men vaak met veel vragen. Had men zelf iets kunnen doen? Heeft men er geen schuld aan? 

Zelfmoord is echter geen goede oplossing. Vaak heeft men niet kunnen zeggen waar de moeilijkheden zaten, heeft men geen persoonlijk afscheid kunnen nemen en merkt men al gauw dat de poging mislukt is. Men is er immers nog maar niemand merkt hem/haar op. 
In vele gevallen verloopt een bijna doodervaring van zelfmoord niet geheel identiek zoals bij doodsoorzaken. Het is een taboe, men blijft men veel dingen worstelen die men nu niet meer kan oplossen en ziet toe hoe men de levens van de nabestaanden geheel of gedeeltelijk geschaad heeft.Vaak moet men onmiddellijk terug wat verklaart waarom zoveel pogingen mislukken, maar als er teveel lichamelijke schade is, kan dit niet meer.

 Sommige zelfmoordenaars gaan niet meteen over naar gene zijde. Hierdoor blijven ze vaak ronddolen tot ze later kunnen overgaan. 

De vermoeide geest neemt zijn levensruimte weer in, maar is nu alleen. Niemand hoort hen en men wordt niet opgemerkt maar is er nog. 

Men merkt dat men nu zelf aan de basis ligt van veel leed die men bij anderen veroorzaakt en dat is een van de redenen die de overledene in de omgeving van zijn gewone leefruimte houden. Meestal wordt dat niet opgemerkt. Alleen onder bepaalde omstandigheden. 

Omdat er ongetwijfeld mensen zijn die zelf met zo'n situatie geconfronteerd zijn, wil ik het hier niet nog moeilijker maken om te verwerken. Toch kan wat hulp van uw zijde baten. Het is natuurlijk afhankelijk van wat men kan en wat men begrijpt van de toestand van de overledene. 


  • Probeer vergiffenis te schenken, want velen dolen rond de personen die ze het meest verwoest hebben en proberen ze duidelijk te maken dat ze dit zo niet wilden. Helaas worden ze niet gehoord. 
  • Probeer ze los te laten zodat je hen de vrijheid geeft over te gaan. 
  • Weet dat je elkaar ooit weerziet en praat er op die manier tegen. Zij kunnen u immers wel horen. 
  • Aanvaard uiteindelijk de situatie in begrip. Zit geen jarenlange vragen te herhalen. Ze pijnigen uzelf en ze zijn lastig voor degene die de fatale daad beging. 
  • Kijk of lees veel informatie over bijna doodervaringen. Dit kan de toestand verduidelijken.

Als je iemand kent die hen kan helpen ontdekken hoe ze nu wel kunnen overgaan, dan kan hen dit helpen. Natuurlijk speelt het ook een rol of er nog onuitgesproken problemen meespelen. 

Zo kan het zijn, dat iemand die zijn drugsschuld niet meer kon betalen, hiermee anderen in moeilijkheden stak die nu zelf gevaar loopt en waarvoor men zich schuldig voelt. Dit is slechts een voorbeeld maar het gaat wel om iets dat ons zo onthuld is geweest en dat klopte.
Anderen blijven rond hun geliefde hangen die zo fataal de relatie brak. 

Als ze overgaan zullen ze vaak snel terug moeten reïncarneren. Helaas moeten ze de beproevingen waarvoor ze nu niet slaagden, herbeginnen. Denk dus na voor je zelf zoiets doet. Je ontsnapt niet echt aan het leven. Ook kan je blijven zitten met woede die je op bepaalde personen wil uitwerken.

Naast hoe je zelf geconfronteerd kan worden met een gezinslid dat zelfmoord pleegde, kan het ook zijn dat je geconfronteerd wordt met een aanwezigheid in een huis dat je inneemt en waar zo'n fatale daad is gebeurd. De geest is dan nog niet overgegaan. Je bent er dus niet alleen. Ook kan zo iemand met heel veel energie van een persoon weglopen zodat iemand onverklaarbaar vermoeid is.

Wie hulp of info zoekt voor een geval van zelfmoord, kan contact opnemen. 

We hebben vroeger ook vaak nog contact gemaakt met overledenen en een verklarend gesprek mogelijk gemaakt, maar deze optie kan slechts bij enkelen lukken.

aura-oasis 
Contact

zondag 11 november 2012

Paranormale ervaringen


Inzendingen en getuigenissen

Na meer dan dertig jaar publiekelijk met het paranormale bezig te zijn via nieuwsgroepen, vereniging en langs internet, begon ik recent een hoop documenten en inzendingen door te nemen die me toegestuurd werden doorheen al die jaren.
Ik collecteerde tot hiertoe al ong. 2000 blz uitgeselecteerde paranormale ervaringen en gemelde problemen die ingezonden werden. 
In mijn bureaukast stonden al enkele mappen met uitgeprinte paranormale ervaringen maar die zijn niet digitaal. 

Gezien ik niet zomaar iedere inzending, melding of vraag omtrent een paranormaal probleem bewaarde, hield ik slechts zeer betrouwbare en erg interessante bij. Ik heb deze nu voorlopig onbewerkt gebundeld en nu ik deze eens begon door te nemen, komen me weer vergeten herinneringen boven en blijken al die jaren veel meer te zijn geweest dan ik me voorstelde. Bijzonder is dat ik veel mensen daarvan leerde kennen, ook al was het soms op afstand. Hierdoor weet ik vaak ook veel meer over de achtergrond van de ervaring dan alleen door een gewone inzending. Hierdoor is de uitleg die ik nog weet rond de ervaring heel waardevol.

Dingen die ik al lang was vergeten en mensen die ik al lang uit het oog was verloren, duiken hiermee weer in mijn herinnering op. Helaas waren er getuigenissen bij welke ik in het begin nogal onderschatte en die me niet zo sterk paranormaal leken of mensen die me slachtoffer van een waan leken. Ondanks het feit dat er wel zo waren, bleken er toch nadien heel veel harde feiten te zijn om een waan te kunnen zijn. Dit kwam dan dikwijls door een hard bewijs waar ikzelf mee geconfronteerd werd. Daar leer je dan natuurlijk veel van. Geloof niet iedere verklaring maar onderschat ze nooit ook en laatste is nog het grootste probleem. Soms realiseren we ons echt niet hoe werkelijk bepaalde ervaringen zijn. Vele ervaringen van het paranormale zijn erg realistisch en waar en niet dromerig of hallucinant (realistisch maar onlogisch).

Ik ben blij dat ik de vele ervaringen van een vergetelheid heb weten te redden. Ook al gingen er veel verloren doordat ik ze in het begin gewoon niet bewaarde of die later in grote getale verloren gingen toen er weer eens een harddisk crashte. Destijds gebeurde dit immers blijkbaar gemakkelijker en computerapparatuur was erg duur. Ook heb ik helaas nog diskettes met bestanden die met een bepaalde reader moesten geopend worden en waarvan ik noch diskette, noch programma nog kan gebruiken. Ook had ik veel bestanden in Publisher opgeslagen voor publicatie in ons tijdschrift welk programma daarna een nieuwe versie werd voor XP en jonger en die de oude niet meer wilde openen. De meeste hiervan zijn dus verloren. Leve de computer...

Er zijn heel wat mensen die met niemand over hun ervaring praatten en dit dit keer wel konden doen vanwege het feit dat aura-oasis gemakkelijk bereikbaar was. Heel wat mensen zitten ook vast met hun ervaringen en hadden geen uitlaatklep. Sommigen zitten met opgekropte emoties die ze niet meer kunnen verwerken. Dit is bijv. vaak zo met mensen die een Bijna doodervaring hebben meegemaakt. Vaak heeft dit zo'n indruk op hen gemaakt dat men met een blijvend verlangen blijft zitten. 

Er zaten ervaringen en foto's bij van zaken die me toen nogal fantastisch leken. Zelfs voor een vereniging, lijken de ervaringen van sommige mensen nogal ongelooflijk. Zo denk ik bijv. aan iemand die geesten had en die erdoor gekrast werd. In die tijd waren dit soort dingen nog niet zo bekend en leken die nauwelijks voor te komen zodat sommige me nogal fantastisch leken. Toch waren ze waar en gebeurden ze herhaaldelijk. 

Zo heb ik veel geleerd uit ervaring. Ik ben vooral in het begin, toen de vereniging nog veel plaatselijker was, veel keer getuige geweest van wel degelijk indrukwekkende verschijnselen, waaronder een aantal terwijl ik, al dan niet met meerderen, erbij was. 

Als ik de eerste bundel ervaringen bekijk, dan zie ik als eerste ervaring problemen na 2 bijna doodervaringen, daarna iemand die hulp vraagt wegens poltergeistverschijnselen en blauwe plekken. Het wordt gevolgd door iemand die een tweede persoonlijkheid bleek te dragen die grote financiële uitgaven deed, waarvan ze zelf niets wist. Dit was gebeurd na een slecht geslaagd ouija-experiment waarna overigens meer fout ging. De verschijning van een grootouder aan bed, iemand die zich altijd bekeken voelt thuis, geritsel en geluiden en vaak wakker wordt zonder kleding terwijl men niet weet deze uitgedaan te hebben. En zo zou ik er nog veel kunnen opsommen maar daar gaat niemand veel aan hebben. Ik speel echter met de gedachte daar een boek van uit te geven. Ik weet het nog niet of het haalbaar is maar het zou wel interessant zijn. Misschien is het vooral op mezelf dat deze herinneringen van over 30 jaar zoveel oproepen omdat ik de gevallen herken...

aura-oasis 
Contact