Aura-Oasis - - Studie en onderzoek van paranormale fenomenen

maandag 12 september 2011

Harmonisch intelligent geheel


Intelligent holisme in het AL
Kan je je één enkele planeet op zichzelf voorstellen? 
Bedenkt het eens, een die alleen is in een ruimte. Hoe beweegt die dan? Roteert hij rond zijn as? Hoe groot is de ruimte? Hoe is die planeet bolvormig geworden? 

Ik denk dat ik hier al duidelijk ben geworden. De kosmos is iets wat zonder de rest van de kosmos niet kan bestaan. Alles in de kosmos is afhankelijk van elkaar. De planeten draaien rond hun zon, deze draaien rond in de melkweg om uiteindelijk in het centrum opgezogen te worden door een zwart gat. Zelfs de tijd en de ruimte die we ervaren zijn een product van de kosmos. Zonder deze zou er geen tijd en ruimte zijn, zoals die ontstaan zou zijn volgens de theorie, samen met de big bang. 

Zelfs atomen zijn afhankelijk van onze kosmos. Kortom, het is een geheel radarwerk dat onafhankelijk niet kan bestaan. Het heeft een soort eigen regels en sommige waarden moeten zo precies vervuld zijn, dat onze kosmos anders radicaal zou ineenstorten zonder het huidige teken van een zekere stabiliteit die leven mogelijk maakt. Met die waarden denk ik aan constanten, zoals Pi een waarde is. Je kan dit niet veranderen, het zou niet meer kloppen. Zo ook de lichtsnelheid, kwamtumconstanten en andere die in evenwicht dienen te zijn. 

Kortom, het vormt één afhankelijke eenheid waarin het ene niet los staat van het andere. 

Als we nu kijken naar onze natuur, dan blijkt die afhankelijk te zijn van de kosmos, de planeten, de zon, de atomen. Je kan een dier of plant ook niet apart voorstellen, de levensvorm is afhankelijk van de rest van de natuur en de intelligente recyclagemethoden ervan. 

Ons menselijk lichaam is ook niet alleen een som van organen. Ze zijn onderling verbonden door duizenden bloedvaten, zenuwen en zijn afhankelijk afgeregeld op de functies van andere organen. Dingen die we heel vanzelfsprekend ervaren zijn het niet. Hoe weet onze thermostaat van ons lichaam nu precies onze lichaamstemperatuur af te stemmen? 

Ook ons lichaam is geen toevallig gedrocht. Waarom bestaan we uit twee geslachten? Hoe is dat ineens gekomen vanuit splitsende cellen? Waar zit hier de evolutietheorie?

Alles zou niet zijn zoals het is, als er geen heel intelligent ordenend vermogen aan het werk is. En dat buiten tijd en ruimte aangezien dit puur door een intelligente, samenwerkende architectuur mogelijk is. Hoe dit allemaal mogelijk is? Bewustzijn en intelligentie natuurlijk...
Stof om over na te denken.

Tijdsverschuivingen


Overlappingen van tijdsperiodes in een ervaring.
Het is een der moeilijkst begrepen paranormale ervaringen, maar meerdere getuigenissen en het natrekken van de geschiedenis maken het verschijnsel hard. 
Het overkwam C. G. Jung al toen hij in Ravenna in een oud gebouw dat hij bezichtigde, minimaal 20 minuten praatte met een medereiziger over de fascinerende mozaïeken waarmee de muren bekleed waren. De omgeving van het gebouw was heel uitgestrekt en erg landelijk met wegeltjes. 
Hij keek buiten of hij geen postkaarten kon kopen waarop deze mozaïeken afgebeeld waren, maar kon deze niet vinden.

Toen hij later nog eens wenste terug te keren vond hij alleen een gelijk gebouw zonder mozaïeken. Hij besloot dat dit een ander gebouw moest zijn en hij vroeg overal waar na waar dit gebouw zich kon bevinden en beschreef daarbij het landschap. Het landschap werd door niemand herkend. Hij kon ook de mozaïeken niet vinden. 

Later ontdekte men dat dit gebouw, terug in de geschiedenis, bekleed was met deze mozaïeken maar deze na een brand niet gereconstrueerd waren geworden. Hij had dus wel degelijk het juiste gebouw gevonden. 

Een andere gebeurtenis verhaalt een koppel dat op een doorreis was. Ze ontdekten een pub die heel kleurrijk versierd was door massa's bloemen aan de gevel. Ze besloten iets te eten en te drinken in het opmerkelijk nostalgische interieur en ze overnachten er. Toen men de rekening vroeg bleek dat ongelooflijk weinig. Enkele Britse penny. Hij sprak de uitbater aan dat dit toch niet kon kloppen maar die bleef erbij dat het juist was. 

Even later keerde men er terug maar men kon de pub vol met bloemen niet vinden. Alle bloemen waren verdwenen. Ook de omgeving was veranderd. 

In sommige andere zaken is men vaak verwonderd om de authentieke klederdracht die bij een vroegere tijdsperiode hoort. Dit gebeurde op het binnenplein van een Frans kasteel. 

Nog anderen overnachtte in een zeer rustiek huisje dat heel eenzaam in het landschap bij de zee gelegen was, maar toen ze ook nog eens op zoek gingen was dit nergens meer te vinden.

Deze paranormale feiten zijn indringend onderzocht door een lid van de SPR die in de studie van deze gevallen gespecialiseerd was. 
Hallucinaties kunnen het niet zijn, aangezien er meerderen in dezelfde ervaring betrokken waren. Ook waren er soms kleine bewijsstukjes. 
Vaak werden er personen gezien van een tijdsperiode uit de geschiedenis. Deze waren alle levensecht en actief bezig. Meestal dacht men echter dat het figuranten waren wegens een mogelijke speciale gelegenheid.

In andere gevallen denkt men geesten te hebben gezien zoals de verschijning van soldaten in originele kledij in Gettysburg midden een zeer grote groene vlakte. Toen de persoon even wegkeek waren deze soldaten verdwenen terwijl ze nergens heen konden. Dit gebeuren zou aanleiding gevormd hebben voor het starten van de reeks Ghost lab welk over onderzoek naar spookverschijnselen gaat. Was dit ook zoiets?
De bestudering van die gevallen toont aan dat er telkens een bepaald object, huis, landschap waar men zich begaf, de overlapping van de twee tijdsbestekken in de geschiedenis bevatte. Zo werden ze uit het heden terug geprojecteerd in een 4 dimensionaal landschap uit een veel vroegere geschiedenisperiode. 

Dat dit meer is dan alleen een verplaatsing van het bewustzijn naar die tijdsperiode, bewezen de beelden welke van de soldaten in Gettysburg gemaakt waren met een videocamera. 
Misschien behoren zogenaamde residuele geestverschijnselen ook wel tot het "timeslip"-verschijnsel. 

In ieder geval is het heel boeiend hoe onze werkelijkheid waarin we leven, soms eens buiten de lijntjes van de natuurkundewetten kleurt. Is onze werkelijkheid, net als tijd, een illusie?

zaterdag 3 september 2011

Denkbeeldige vriendjes?


Psychische kinderen?
Men heeft voor alle soorten gedrag wel een psychologische verklaring maar meer en meer blijkt er ook een paranormale verklaring te zijn vanwege paranormale fenomenen.
Enkele heel bekende fenomenen die een paranormale oorzaak KUNNEN hebben, zijn stemmen horen, multiple persoonlijkheid, stemmingswisselingen en zoals hier in dit onderwerp, denkbeeldige vriendjes. 

De meeste mensen achten het vrij normaal dat hun kind een onzichtbaar speelkameraadje heeft. Het wordt beschouwd als een fantasie. Maar wat als dat denkbeeldige vriendje in naam, beschrijving en gedrag overeenkomt met een kind dat in die omgeving echt heeft bestaan en verdronken is? 

Er is heel wat research gedaan naar dergelijke kinderen die bijkomend ook mogelijk psychisch waren en dus dingen aanvoelen. Dit is ditmaal niet gedaan door parapsychologen, niet voor een Universitaire studie maar gewoon door de media omdat programma's over het paranormale nu tamelijk in zijn. 

Ook in kleine landen is zo'n onderzoek gedaan zoals in Nederland, maar daar waren de opkomsten niet zo spectaculair en werd ook weinig moeite gedaan om een en ander goed uit te zoeken. Maar de makers van Psychic Kids hadden duidelijk een grotere area ter beschikking en hadden enkele uitzonderlijk goed psychisch mediums ter beschikking. Hiermee slaagt men er vaak in de beweringen van de kinderen te verklaren, zoals wat ze aanvoelen in een bepaalde omgeving. Maar onder die kinderen zaten er merkwaardig veel met geestelijke vriendjes. Met de mediums en veel opzoekingswerk zijn veel dergelijke, onzichtbare speelkameraadjes terug gevonden. 

De personen die beweren dat denkbeeldige vriendjes altijd enkel fantasie zijn, moeten hierbij noodgedwongen hun theorie bijstellen als ze er geen andere heel complexe verklaringen willen bijnemen die ze zelf niet eens geloven. 

Als denkbeeldige vriendjes echt kunnen zijn, dan lijdt het ook geen twijfel dat het gedrag van een kind daardoor ook beïnvloedt wordt. En wat te denken van de personen die zo iemand hun hele leven bij zich blijven dragen? Meestal noemen die medium want velen beweren langs die weg hun psychische ingevingen te ontvangen. Dit is echter maar in een aantal gevallen zo als verklaring voor mensen met psychische vermogens. Veel "gidsen" kunnen niet of moeilijk worden nagegaan omdat het karmische vrienden zijn.

Kinderen denken echter minder kritisch na en zien hun vriendjes soms levensecht en niet zomaar in hun fantasie. Als dit het geval is, kan je zeggen dat ze geesten zien, een vaardigheid die later meestal verdwijnt. Vooral als ze die levensecht zien of horen, mogen we ons gerust vragen stellen en is het niet dom om eens te proberen nagaan of het niet iemand betreft die er echt kan zijn. 

Met een nachtcamera en emf meter achterhaal je dit niet. Je hebt best iemand die ofwel helderziende dingen oppikt en iemand die heel goed de plaatselijke geschiedenis kent of kan opzoeken, want vooral het laatste is een heel werk dat je zonder nadere aanwijzingen moeilijk vindt. Vandaar de helderziende. 

Het programma Psychic kids heeft op dit gebied met gewone personen, zeker geschiedenis geschreven. Ook blijken zeer veel psychische indrukken van kinderen heel juist te zijn, veel juister dan die van volwassenen die al gauw te veel gaan roeren in hun psychische indrukken en hierdoor hun intuïtie verstoren of overschatten.

*Bovenstaande foto toont de verschijning van een meisje in een brandend huis.