Aura-Oasis - - Studie en onderzoek van paranormale fenomenen

zaterdag 8 oktober 2011

Psychometrie zelf leren 2


 Helderziendheid 2: Lessen om het aan te leren
Kan je het leren?  
Waarschijnlijk wel al zullen de resultaten altijd wat afhangen van de gave en de ervaring ermee. Een overtuiging dat paranormale fenomenen zoals psychometrie bestaan is wel grotendeels vereist. Die kan je jezelf niet opleggen. Je kan dit slechts bereiken door verkenning van het paranormale studiegebied. Je bent niets met de vele would-be paranormale onderzoekers die enkel ghost-specialisten zijn en verder niets kennen van het paranormale en de geschiedenis. Noem hen maar eens een beroemd paranormaal voorval, of de naam van een wereldberoemde paranormale onderzoeker en je ziet snel hoe schandalig onkundig ze zijn. We moeten natuurlijk geen namen noemen zoals Amityville want dat kent iedereen van de fictieve horrorfilm. Er zijn zeker wel sterke paranormale zaken mee gemoeid, maar het boek en de film zijn fantasie op de waargebeurde feiten.
Voorbeelden van zo'n beroemde personen of feiten die men zou moeten kennen, zijn Maurice Grosse (persoon), Rosenheim (paranormaal zeer goed onderzocht voorval), The Scole experiments en was het voorval van de gezusters Fox nu fake zoals ze bekenden of hoe bewees het zich later toch echt te zijn? Deze zeer beroemde studies zou men als paranormaal specialist tot in detail uit het hoofd moeten kennen.

Mits minder of meer aanleg, zit de kunde van psychometrie apart in onze geest, naast bewustzijn, redenering, associering en onderbewustzijn. 
Je bereikt ook geen betere resultaten door mediatieve toestanden.

Ik kan hier geen cursus geven. Dit zou ik wel gedeeltelijk kunnen aanleren in groep. Maar ik kan een voorbeeld geven die je alvast goed op weg zet. Dan rest nog wel veel durf, leren en ervaring. Het is ook noodzakelijk dat de uitgesproken zaken, controleerbaar zijn. Geen wijsheid van geestelijke hooggeëvolueerde levensvormen op een andere planeet die zich om ons bekommeren. Integendeel, zo glijd je af naar een gefantaseerde virtuele wereld.

 • U moet eerst een goede waarnemer leren worden. Bvb: Wat merk je nog op terwijl je dit leest? Hoor je een klok tikken? Hoor je geblaf op de straat? Merk je dat het mooi weer is geworden? Aan wat zit je eigenlijk nog te denken en bij weg te dromen, radio of muziek? Welke instrumenten? enz... Opgelet, het leren waarnemen is essentieel maar het is niet zo dat je de paranormale informatie haalt uit dingen die je met je zintuigen kan waarnemen. Dit zou geen helderziendheid zijn. 
 • Je moet verbeelding, beelden, indrukken, bewuste redeneringen leren uit elkaar houden.
 • Hou je geest in het oog.
 • Maak onderscheid tussen wat je ooit hebt ervaren en dingen waar je enkel van droomde. 
 • Wat zijn de ware motieven van je drijfveren? Bvb. welke zijn je drijfveren om op reis te gaan?
 • Let op je gevoelens, niet alles komt via beelden.
 • Evalueer de indrukken tov je emotionele gevoelens op dat moment.
 • Train je intuïtie. Leer ze kennen in werkelijke betekenis.
 • Leer vertrouwen op de eerst verkregen gevoelens.
 • Leer intuïtieve beelden, geluid, gevoelens goed vertalen tov. associatieve beelden, die je heel wat anders kunnen willen zeggen. Een kerk kan voor een centrum staan. Daar zat je misschien ooit rustig op een bank naar de drukke wereld te kijken.
 • Leer hersenruis onderdrukken en de werkelijke betekenisvolle indrukken eruit halen. 
 • Leer de kenmerken van intuïtieve indrukken kennen. 
 • Oefen je met onbekenden. Met bekenden is immers zo goed als onmogelijk omdat je vaste opvattingen en geschiedenis alles omver redeneren. 
 • Leer de verschillende dingen als een detective uit elkaar halen en weet de ware betekenis er uit te puzzelen. 
 • Als je kan tekenen, doe dit dan. 
 • Luister naar je zekerheidsgevoel. 
 • Vertaal dit verbaal naar woorden. 
 • enz... 
Deze oefentechnieken komen voort uit een parapsychologisch onderzoeksprogramma waarbij mensen getraind werden om te leren helderzien. 
Mochten er voldoende mensen contact opnemen met een interesse om dit aan te leren en die in de  omgeving Gent kunnen komen, kan ik je uit mijn eigen ervaring cursus geven, trainen en coachen met echt controleerbaar oefenmateriaal waarbij een onbekende derde persoon de gegevens kan evalueren. Begeleide ervaring zal hier immers gemakkelijker werken.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten