Aura-Oasis - - Studie en onderzoek van paranormale fenomenen

vrijdag 7 september 2018

EVP bandstemmen

Overledenen spreken
EVP


Al de EVP’s/bandstemmen die je hier op deze site kunt beluisteren, zijn zelf opgenomen op privé-locaties waar geestactiviteit gemeld werd. EVP opnemen kan je zelf ook als je met een gevoelige recorder opneemt. In het begin heb je zeer veel geduld nodig. Voor opnames in stilte, zonder brongeluid of radio is wel een aanwezigheid van een overleden geest nodig. Anders lukt dit maar zeer zelden. Zet de microfoon minimaal 1 meter van je weg. Spreek stil, zodanig dat de automatische volumeregeling van de opname niet terugloopt. Beluister de opname aandachtig, meerdere malen. U zal ook bij het luisteren veel geduld nodig hebben. Als je ook maar iets hoort kan je de stem eventueel filteren met speciale geluidsprogramma’s.
Je kan ook rechtstreeks met je computer opnemen.

Deze stemmen beluister met oortjes of door je laptop aan te sluiten op een geluidsinstallatie. Laat het geluid een aantal maal herhalen tot je heel duidelijk hoort wat er gezegd wordt. Luister goed, veel stemmen zijn een soort fluisterstemmen. Mits je deze regels in acht neemt zijn de stemmen duidelijk te horen. 

Eigen opnames EVP

Alle opnames zijn van geesten in een woning of geesten rond een persoon.

Al deze opnames zijn zonder brongeluid en in streng gecontroleerde stilte gemaakt en antwoorden op mijn vragen. Op sommige opnames hoor je soms net ook nog een stukje van mijn stem tijdens de opname. Heel veel EVP zijn met een fluisterstem, dit komt vaak voor en is normaal voor dit type opnames. Iedereen die hierbij aanwezig waren, is gevraagd volledig stil te zijn en hierop te letten, zelfs op geluiden van kleding, zuchten, voetstappen en dergelijke.
EVP opnames (nieuwste bovenaan)
 1. Da’s ook waar. Ik was tegen een geest die spookte aan het argumenteren en die antwoordt “Das ook waar”
 2. Duizend loten Wat men ermee bedoelt is niet geheel duidelijk maar het is waarschijnlijk een vervangen voor een vloek
 3. Gaby speelt mee. In een woning waar het spookt vroeg ik of hij een vroegere bewoner was (Gaby)
 4. Guido In een ander pand vraag ik de naam van wie daar rondspookt
 5. Hoe heet te? (hoe noem je?) Ik praat tegen de geest die er nog rondhangt en die vraagt mijn naam.
 6. Ik ben bang. Hier vroeg ik waarom die niet naar het licht gegaan was. Het is een professioneel katholiek spook (gewezen priester) en die is zelf bang voor het laatste oordeel. Negeer het geluid van spelende kinderen, dit was buiten en normaal.
 7. Ik ben er. Ik ging voor de 2de keer een spokende ruimte binnen om EVP op te nemen en ik vroeg of hij er nog was.
 8. Ja, ben ik niet welkom? Ben jij hier ook?
 9. Je naam. Hier vraagt men mijn naam voor de EVP communicatie. Let op de interferentie die tijdens die EVP optreedt. Dit betekent dat de geest zeer dichtbij mij staat.
 10. Klokslag twaalf. Ik nam EVP op vlak nadat men vertelde over de spookachtige fenomenen die men beleeft en die erop wijzen dat er een geest aanwezig is. De geest antwoordt spottend “klokslag twaalf” daarmee griezeluur bedoelend. Het gaat hier over een entiteit die rond een persoon kleeft. Dit uit zich in wat de psychiater als een psychische aandoening zou verklaren.
 11. Kzou het niet weten. Je hoort me vragen of de geest bang is voor het laatste oordeel waarop een antwoord volgt.
 12. Leven na de dood. Ik vroeg of hij wist dat hij overleden was.
 13. Naast Jezus. De opvatting van de geest over waar hij zou moeten zijn.
 14. Opletten da get natrekt hé (dialect). Ik legde iets uit aan een persoon. Daarop reageert een persoonsgebonden entiteit die met de persoon die die host, spot, “opletten da get natrekt hé. Blijkt bij navraag dat deze persoon, de eigenschap heeft alles idd. te willen natrekken.
 15. Proberen. Antwoord op een vraag van mij aan de geest.
 16. Romance. Waarom de aanwezige geest die daar spookt dit aanhaalt tijdens een EVP sessie is me niet volledig duidelijk.
 17. T doe pijn. Bij herinnering aan iets wat gebeurd is zegt de entiteit dat het (psychisch) pijn doet.
 18. Thank you. Nadat ik een geest die hier vastzat over hielp.
 19. Tuurlijk (natuurlijk). Iemand die erbij was toen ik het spookprobleem trachtte op te lossen, ervoer plots een hele lichaamshuivering en vroeg of een geest door iemand heen kon lopen. Een van de min 2 aanwezige geesten antwoordde “tuurlijk”
 20. Werner Robert. Op vraag naar zijn naam.
 21. Zie thuis. Een vrouw maakte opmerkingen over een vreemde figurenband op de muur die er heel onlogisch uitziet voor het gewezen doel van een spokend lokaal. Een geest merkt op “zie thuis”
 22. Zo zijn der vele. Opmerking van de in een plaats aanwezige geest op wat ik aan het zeggen was.
 23. Come to me In een oorlogsgebied waar heel veel soldaten zijn gesneuveld probeerde ik met Engelstalige vragen, stemmen van overledenen op te vangen. Vreemd genoeg antwoordt een vrouwelijke stem. Achteraf hoorde ik dat er ook een mannenstem achter volgt “yes, my love”
 24. 100 meer EVP' s...

meer... 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten